Madagaskar

Kompletní databáze ekoturistických informací o národních parcích Madagaskaru.

Madagaskar je ostrovní země v Indickém oceánu poblíž jihovýchodního pobřeží Afriky. Stát Madagaskar jeMapa - Madagaskar složen ze stejnojmenného ostrova (čtvrtý největší ostrov světa) a početných malých příbřežních ostrovů. V následku pohybů zemské kůry při rozlomení původního superkontinentu se Madagaskar asi před 88 miliony let oddělil od dnešní Indie. Tím se původní rostlinné a živočišné druhy ocitli v naprosté izolaci. Tímto historickým zlomem se Madagaskar stal velmi významným z hlediska evoluce a ekologie. V dnešní době se více než 90% druhů Madagaskaru nevyskytuje nikde jinde na světě. Velmi rozmanité a jedinečné ekosystémy této země jsou však významně ohrožené zejména rychlým růstem lidské populace.

Svou rozlohou 592 800 km2 je Madagaskar čtyřicátou sedmou největší zemí světa. V okolí Madagaskaru se nachází několik nepříliš vzdálených ostrovů - francouzské zámořské území Reunion a stát Mauricius na východ, stát Komorské ostrovy a francouzské zámořské teritorium Mayotte na severozápad. Nejbližší stát na africké pevnině je Mozambik západním směrem.

Nedaleko východního pobřeží se nachází úzký strmý zlom - mezi ním a pobřežím je pak většina zbývající plochy plochy tropických deštných pralesů. Západně od tohoto zlomu se rozkládá centrální vysočina - rozsáhlá náhorní plošina s nadmořskou výškou od 750 do 1 500 m. Tato centrální vysočina je nejhustěji osídlenou částí ostrova. Typickým obrázkem jsou terasovitá rýžová políčka na svazích údolí mezi travnatými kopci se zbytky stálezeleného lesa, který původně pokrýval celou oblast vysočiny. Západním směrem je podnebí stále sušší až úplně aridní a vysočina se zvolna svažuje k pobřeží Mozambického průlivu. Podél pobřeží je úzký pruh mangrovových porostů.

Nejvyšší hory Madagaskaru se tyčí ve třech hlavních pohořích: hora Maromokotro (2 876 m) v pohoří Tsaratanana, hora Boby Peak (2 658 m) v pohoří Andringitra a hora Tsifajavona v pohoří Ankaratra. Západní a jižní část ostrova leží ve srážkovém stínu centrální vysočiny. Zdejší typické ekosystémy jsou suchý opadavý les, trnitý prales, pouště a suchomilné trnité polopouště. Díky řídkému osídlení této částo ostrova jsou zdejší ekosystémy mnohem lépe zachované než východní pralesy nebo lesy centrální vysočiny. Západní pobřeží má mnoho přirozených přístavů, problémem je ale jejich zanášení sedimenty spláchnutými řekam přitékajícími z vysočiny.

Kombinace stálých větrů od jihovýchodu a severozápadní monzuny jsou příčinou období dešťů s vysokými teplotami (od listopadu do dubna), kdy se často objevují i ničivé cyklóny. Relativně chladnější a sušší je období od května do října. Dešťové mraky, které se tvoří nad Indickým oceánem, ztrácejí většinu své vláhy nad východním pobřežím Madagaskaru, čímž podporují klima pro zdejší základní ekosystém - deštné pralesy. Centrální vysočina je podstatně chladnější a sušší, západ je ještě sušší a severozápad a vnitrozemí jižní části ostrova má výslovně semiaridní klima.

Jako důsledek velmi dlouhé izolace ostrova od ostatních kontinentů je Madagaskar domovem mnoha druhů rostlin i živočichů, které se nevyskytují nikde jinde na světě. Zhruba 90% druhů rostlin i živočichů jsou druhy endemické včetně všech druhů lemurů, dravé fosy a mnoha ptáků. Velmi významné ekologické prvky Madagaskaru vedou řadu ekologů k tomu, že Madagaskar považují za "osmý kontinent".

Podrobné informace o národních parcích Madagaskaru.

Amber MountainAndasibe-Mantadia, Andohahela, Andringitra, Ankarafantsika

Baie de Baly

Isalo

Kirindy Mitea

Lokobe

Mananara Nord, Marojejy, Marolambo, Masoala, Midongy du Sud

Nosy Hara, Nosy Tanikely, Nosy Ve - Androka

Ranomafana

Sahamalaza

Tsimanampetsotse, Tsingy de Bemaraha, Tsingy de Namoroka

Zahamena, Zombitse - Vohibasia

K dispozici je zde databáze jednotlivých národních parků této země. Pokud máte libovolný dotaz můžete je nám okamžitě zaslat prostřednictvím připojeného informačního formuláře.


Pole označená (*) musíte vyplnit.