Marojejy

Základní ekoturistické informace o národním parku Marojejy (Madagaskar) - lokalizace, přístup, charakteristika, fauna a flóra, možné aktivity.

LokalizaceMarojejy National Park

Severovýchodní Madagaskar mezi městy Andapa a Sambava.

Přístup

Snadný - po hlavní silnici z Andapy do Sambavy (66 km od Sambavy a 40 km od Andapy).

Charakteristika

600 km2; Centrem národního parku je horské pásmo Marojejy. Nadmořská výška parku se pohybuje od 75 do 2 132 m. Hlavní hřeben tohoto masivu se táhne zhruba od východu na západ a tvoří ho celá řada vrcholů s dost nepravidelnou strukturou podélných i příčných hřebenů s velmi strmými úbočími. Obecně severní úbočí hor se z nížiny zdvihají relativně pozvolna, zatímco jižní často tvoří skalní stěny spadající stovky metrů skoro vertikálně dolů. Prostor parku měří přibližně 32 km od východu na západ a 22 km od severu k jihu. Díky velmi drsnému terénu se vegetační mozaika často liší mezi hřebeny a úbočími masivu i ve stejné nadmořské výšce. Nejteplejším měsícem je únor s průměrnou teplotou 25oC, zatímco nejchladnější je srpen s průměrnou teplotou kolem 19oC. Teplota na vrcholu v červenci může klesnout až na 1,5oC. Na jižní straně hor prší každý měsíc a srážkové úhrny zde dosahují kolem 2300 mm ročně. To z této oblasti činí jednu z nejvlčích částí Madagaskaru. Severní úbočí je více tropické se šestiměsíčním obdobím sucha a srážkovým úhrnem kolem 1500 mm ročně. Hory Marojejy a okolí napájejí několik povodí včetně řeky Lokoho, která pramení na západních a jižních svazích a řeky Androranga, která stéká ze severních svahů. Charakteristické ekosystémy: nížinný deštný prales, horský deštný prales, mlžný prales, horské křoviny, sladkovodní ekosystémy.

Fauna + Flóra

Seznam druhů - viz příloha dole.

(seznam druhů nemusí být kompletní)

Možné aktivityMarojejy National Park

Treking - jedna ze stezek vede od vchodu do parku až na nejvyšší vrchol. Po cestě jsou tři kempy pro přenocování.

Poznámka

Park je přístupný celoročně. Nejlepší doba pro návštěvu IV-V a IX-XII.

Park je na Seznamu světového přírodního dědictví UNESCO.

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku a zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

Pole označená (*) musíte vyplnit.