Tsingy de Bemaraha

Základní ekoturistické informace o národním parku Tsingy de Bemaraha (Madagaskar) - lokalizace, přístup, charakteristika, fauna a flóra, možné aktivity.

LokalizaceTsingy de Bemaraha

Západní Madagaskar. asi 250 km severně od Morondavy.

Přístup

Dost obtížný. Pro cestu z Morondavy do národního parku je doporučeno použít vozidlo 4x4. Cesta do parku je obvykle otevřená od začátku května do listopadu, tj. pouze v období sucha.

Charakteristika

723 km2; Krasová plošina, ve které spodní vody podemlely a rozrušily původní vyvýšenou plochu a ve vápenci vytvořily dutiny a pukliny. Díky místním podminkám vodní a větrná eroze na horniny působila jak vertikálně tak horizontálně a vytvořila mnoho vápencových jehel dosahujících výšky až 100 m. Západní část plošiny je hluboce rozbrázděná a připomíná bludiště na mnoha místech porostlé suchým opadavým lese. Ve východní části se v lese mozaikovitě objevuje i savana. Suché a horké klima. Denní teploty na krasové plošině běžně dosahují 35oC i více. Pouze hluboko mezi vápencovými jehlami (tsingami) bývá vlhčí a chladnější klima. Zde se pak občas hluboko v soutěskách nacházejí skrytá jezírka a mangrovové porosty. Parkem protékaví dvě velké řeky: Tsiribihina a Manambolo. Charakteristické ekosystémy: deštný prales, suchý les, savana, krasové biotopy, mangrovy, sladkovodní ekosystémy. 

Fauna + Flóra

Seznam druhů - viz příloha dole.

(seznam druhů nemusí být kompletní)

Možné aktivityTsingy de Bemaraha

Na území parku je několik prohlídkových tras. Některé z nich jsou poměrně obtížné včetně "via ferrata" a cest z horolezeckým jištěním na laně. Je při nich nutno překonat i zavěšené mosty a úzké jeskyně. 

Jeskyňářství, plavba na pirogách.

Poznámka

Jeden z nejúchvatnějších krajinných útvarů Madagaskaru.

Park je zapsán na Seznamu světového přírodního dědictví UNESCO.

Nejlepší doba k návštěvě V-XI, park je nepřístupný v období dešťů.

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku a zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

Pole označená (*) musíte vyplnit.