Britská Kolumbie

Základní ekoturistické informace o kanadské provincii Britská Kolumbie a národních parcích, které v ní lze navštívit společně s Albatros Travel and Expeditions.

Britská Kolumbie  je provincie ležící na jihozápadě Kanady. Do konfederace byla přijata jako šestá 20. července 1871. Má rozlohu 952 263 km² a v roce 2005 měla kolem 4 220 000 obyvatel.Mapa Britské Kolumbie

Hlavním městem provincie je Victoria ležící na ostrově Vancouver, největším městem je Vancouver ležící na pevnině u ostrova Vancouver.

Na severu hraničí s Yukonským a Severozápadními teritorii, na východě s Albertou, na jihu s USA (státy Montana, Idaho a Washington) a na západě s Pacifikem a USA (Aljaška). Severní hranice je vymezena 60° s. š., východní hranice je vedena od severu po 120° z. d. a posléze po kontinentálním rozvodí - Velkém předělu. Jižní hranice vede po 49° s. š., jen v Juan de Fuca Strait vede jižněji. Západní hranice se táhne od jihu podél pobřeží až po 54°40′ s. š., kde začíná hranice s Aljaškou, která dále vede skrz Pearse Canal, Portland Canal a po Coast Mountains k severní hranici s Yukonským teritoriem.

Britská Kolumbie je vyhledávaná turisty pro své široké možnosti sportovního vyžití, jako horolezectví a lyžování ve Skalnatých horách a v Coast Mountains, nebo vodní sporty na tichomořském pobřeží a jezerech. Nadšenci pro tzv. extrémní sporty mohou skákat z helikoptéry, nebo sjíždět na raftech mnoho rychlých a divokých řek.

Pobřežní hory a nespočet příbřežních ostrovů a ostrůvků poskytují nezapomenutelnou scenérii nádherné přírody a jsou základem pro stále rostoucí podíl ekoturistiky v této oblasi. 75% plochy provincie pokrývají hory s výškou nad 1000 metrů nad mořem; 60% území pokrývají lesy. Většina západní části ostrova Vancouver a téměř celé pobřeží provincie patří do ekosystému lesů mírného pásma - většinou vlhkých a velmi hustých lesů. Ve vnitrozemí Britské Kolumbie pak lze nalézt náhorní plošiny s polopouštním až pouštním ekosystémem. Horská pásma ve vnitrozemí na jihu mají krátké chladné zimy s nepříliš vysokým úhrnem sněhových srážek; severněji položené hory mají zimu mnohem delší. Severní dvě třetiny provincie jsou velmi řídce osídlené a téměř bez průmyslu.

Na území Britské Kolumbie je 141 ekologických rezervací, 35 provinčních mořských parků, 7 míst historického národního dědiství, 4 národní parky a 3 národní přírodní rezervace.Národní parky a přírodní rezervace pokrývají 12,5% (114 000 km2) území provincie.

Zkuste se podívat, co zajímavého nabízejí jednotlivé národní parky a přírodní rezervace kanadské provincie Britská Kolumbie

Naleznete zde detailní informace o konkrétních národních parcích, které s námi můžete navštívit.

Glacier ; Gulf Islands ; Gwaii Haanas

Kootenay

Mount Revelstoke

Pacific Rim

Yoho