Gulf Islands

Základní ekoturistické informace o národním parku Gulf Islands (Britská Kolumbie, Kanada), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions.

Lokalizace

Jihozápadní Britská Kolumbie

Přístup

Po moři (převoz, motorové čluny)

Charakteristika

33 km2; 16 větších a mnoho drobných ostrovů, ostrůvků a útesů podél pobřeží v Georgijském průlivu. Charakteristický ekosystém - lesy mírného pásma nížinného typu - silně ohrožený ekosystém jižní Kanady. Na otevřených sušších místech louky s vmísenými remízky. Citlivý pobřežní ekosystém s řadou sladkovodních mokřadů.. Mírné klima mediteránního typu - suchá teplá léta a mírné zimy jen výjimečně se sněhem. Velmi významné hnízdiště mořských ptáků a shromaždiště tažných ptáků.

Fauna + Flóra

Savci:

Šelmy - lasicovití (Mustelidae): norek americký; vydra mořská

Ploutvonožci - lachtanovití (Otariidae): lachtan hřívnatý a ušatý

Kytovci - delfínovití (Delphinidae): kosatka dravá; řada druhů sviňuch a delfínů

Sudokopytníci - jelenovití (Cervidae): jelen wapiti (přemnožená populace)

 

Ptáci:

Brodiví - volavkovití (Ardeidae): volavka velká

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): kačka strakatá

Dravci - jestřábovití (Accipitridae): káně rudochvostá; orel bělohlavý

Dlouhokřídlí - ústřičníkovití (Haematopodidae): ústřičník západní

Rostliny:

Dřeviny - některé druhy dubů a jedlovců zde dosahují nejsevernějšího bodu výskytu; dále douglaska; jedle balzámová

Možné aktivity

Pozorování velryb

Plavba na lodích, kanoistika, potápění, turistika, rybaření, horská kola

Poznámka

Malebné pobřeží se skalnatými útesy.

Četné stopy po činnosti ledovců z doby ledové.

Foto - zdroj gulfislandsnationalpark.com

 

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.