Mount Revelstoke

Základní ekoturistické informace o národním parku Mount Revelstoke (Britská Kolumbie, Kanada), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions.

Lokalizace

Jihovýchodní Britská Kolumbie; 637 km od Vancouveru

Přístup

Snadný

Charakteristika

260 km2; Část horského pásma pohoří Selkirk. Strmé divoké hory včetně početných lavinových svahů s relativně teplým a vlhkým klimatem. Vysoký úhrn srážek - ve vysokých polohách převážně sněhových, níže dešťových. Charakteristický ekosystém - celosvětově jedinečný deštný les mírného pásma mimo pobřežní pásmo. Nádherné horské louky (horní subalpinská a alpinská zóna) kvetoucí v průběhu léta, ledovcová jezera a vrchovištní mokřady. 50% rozlohy parku je nad hranicí lesa, na 12% leží trvale sníh a led.

Fauna + Flóra

Savci:

Zajícovci - zajícovití (Leporidae): zajíc měnivý

- pišťuchovití (Ochotonidae): pišťucha pika

Hlodavci - myšovití (Muridae): lumík; ondatra pižmová

- veverkovití (Sciuridae):  svišť brýlový; sysel zlatavý

- bobrovití (Castoridae): bobr kanadský

- urzonovití (Erethizonidae): urzon kanadský

Šelmy - lasicovití (Mustelidae): kuna americká; rosomák severní

- medvědovití (Ursidae): medvěd baribal a grizzly

- kočkovití (Felidae): rys ostrovid

Sudokopytníci - jelenovití (Cervidae): jelen wapiti; jelenec ušatý a běloocasý; los; sob karibu (malá populace kriticky ohroženého horského karibu) 

- turovití (Bovidae): kamzík bělák; ovce tlustorohá

 

Ptáci:

Více než 50 druhů ptáků hnízdících v dutinách stromů.

Dravci - jestřábovití (Accipitridae): orel skalní

- sokolovití (Falconidae): dřemlík tundrový

Hrabaví - tetřevovití (Tetraonidae): bělokur běloocasý; tetřívek douglaskový

Sovy - puštíkovití (Strigidae): sovice krahujová

Svišťouni - rorýsovití (Apodidae): rorýs černý a srpokřídlý

- kolibříkovití (Trochillidae): kolibřík Calliopin a rezavolesklý

Šplhavci - datlovití (Picidae): datlík smrkový

Pěvci - tyranovití (Tyrannidae): tyranovec olivovoboký

- krkavcovití (Corvidae): ořešník americký; sojka Stellerova a šedá

- drozdovití (Turdidae):  drozd malý a rezavoocasý

- skorcovití (Cinclidae): skorec šedý

- konipasovití (Motacillidae): linduška horská

- sýkorovití (Paridae): sýkora černohlavá, hnědohřbetá, horská a severní

- tangarovití (Thraupidae): tangara červenohlavá

- kardinálovití (Cardinalidae): dlaskovec černohlavý

- lesňáčkovití (Parulidae): lesňáček křovištní, lejskovitý, rezavokorunkatý, severní, západní, žlutohrdlý a žlutý

- strnadovití (Emberizidae): strnadec liščí a zpěvný

- pěnkavovití (Fringillidae): čížek severoamerický; hýl křivčí; křivka obecná; pěnkavice tmavá

 

Bezobratlí

Izolované populace plzáků rodu Ariolimax  - východní hranice jejich rozšíření v Severní Americe

 

Rostliny:

V mokřadech - vzácná aronovitá rostlina Lysichiton americanus, orobinec, ostřice, rozpuk. Mnoho druhů kapradin a mechů. Na loukách porosty krtičníkovitých rostlin rodu Castilleja sp., lilijovitých rostlin, pupalkovitých rostlin rodu Chamerion sp., vlčích bobů, a kejklířek; dále batolka prorostlá a prha chlumní. Vřesy a ostřice v polohách těsně pod hranicí sněhu, výše jen lišejníky.

V zóně deštného lesa - jedinečné souvislé porosty zeravu obrovského, borovice pohorské a jedlovce Sieboldova. Ve vyšších polohách modřín;  tis Taxus brevifolia; smrk Engelmannův; jedle plsnatoplodá, borovice pokroucená a jedlovec Mertensův.

Možné aktivity

64 km vynikajících tras pro turistiku i náročný trekking,

Horská kola, horolezectví. rybaření

Lyžování alpské i klasické.

Poznámka

Nejlépe počátkem VIII - kvetoucí louky.

Foto - zdroj wikipedia

 

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

 


Pole označená (*) musíte vyplnit.