Gwaii Haanas

Základní ekoturistické informace o národním parku Gwaii Haanas (Britská Kolumbie, Kanada), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions.

Lokalizace

Západní Britská Kolumbie; 130 km západně od pobřeží 

Přístup

Po moři lodí nebo hydroplánem

Charakteristika

1470 km2; Souostroví 138 ostrovů. Divoké hory (nejvyšší hora 1100 m) a hluboké fjordy. Dominantní ekosystém - hluboké jehličnaté lesy (90% plochy); alpinská a subalpinská tundra (9%); zbytek tvoří asi 40 jezer a mokřady. Mnoho potoků a říček. Srážkový úhrn na západním pobřeží - ročně přes 4000 mm. Významné hnízdiště mořských ptáků - asi 750 000 párů. Shromaždiště tažných ptáků.

 

Fauna + Flóra

Savci:

Hlodavci - bobrovití (Castoridae): bobr kanadský

Šelmy - lasicovití (Mustelidae): kuna americká (endemická rasa)

- medvědovití (Ursidae): medvěd baribal (endemická rasa)

- medvídkovití (Procyonidae): mýval severní

Ploutvonožci - lachtanovití (Otariidae): lachtan ušatý

Kytovci - delfínovití (Delphinidae): kosatka dravá

- plejtvákovcovití (Eschrichtiidae): plejtvákovec šedý

Sudokopytníci - jelenovití (Cervidae):  jelenec ušatý

Ptáci:

Potáplice - potáplicovití (Gaviidae): potáplice malá, lední, pacifická a žlutozobá

Potápky - potápkovití (Podicipedidae): potápka americká, rudokrká, západní a žlutorohá

Trubkonosí - buřňáčkovití (Hydrobatidae): buřňáček dlouhokřídlý a šedý

- buřňákovití (Procellariidae): buřňák lední, růžovonohý, světlenohý, šedohřbetý, temný a tenkozobý

- albatrosovití (Diomedeidae): albatros černonohý a laysanský

Veslonozí - fregatkovití (Fregatidae): fregatka vznešená

- kormoránovití (Phalacrocoarcidae): kormorán červenolící, mořský, ušatý a západní

Brodiví - volavkovití (Ardeidae): bukač severoamerický; volavka bílá, rusohlavá a velká

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): berneška tmavá a velká; čírka modrokřídlá, obecná a skořicová; hohol bělavý, islandský a severní; hoholka lední; husa běločelá, císařská a sněžní; hvízdák americký a eurasijský; kačka strakatá; kachna divoká; kachnice kaštanová; kachnička karolínská; kajka bělohlavá, královská a mořská; kopřivka obecná; labuť malá a trubač; lžičák pestrý; ostralka štíhlá; polák americký, dlouhozobý, kaholka, proužkozobý a vlnkovaný; morčák chocholatý, prostřední a velký; turpan černý, hnědý a pestrozobý

Dravci - kondorovití (Cathartidae): kondor krocanovitý

- orlovcovití (Pandionidae): orlovec říční

- jestřábovití (Accipitridae): jestřáb Cooperův a lesní; káně rousná a rudochvostá; krahujec americký; moták pilich; orel bělohlavý

- sokolovití (Falconidae): dřemlík tundrový; poštolka pestrá; sokol stěhovavý; raroh lovecký

Hrabaví - tetřevovití (Tetraonidae): bělokur horský; tetřívek douglaskový

Krátkokřídlí - chřástalovití (Rallidae): chřástal karolinský a virginský; lyska americká

- jeřábovití (Gruidae): jeřáb kanadský

Dlouhokřídlí - slukovití (Scolopacidae): bartramie dlouhoocasá; bekasina otavní; břehouš aljašský, rudý a velký; jespák aljašský, bojovný, dlouhokřídlý, dlouhonohý, drobný, klínoocasý, křivozobý, obecný, písečný, plavý, pobřežní, příbojový, rezavý, rudohrdlý, skvrnitý, srostloprstý a tundrový; kameňáček černohlavý a pestrý; koliha malá; lyskonoh dlouhozobý, plochozobý a úzkozobý; pisík americký; slukovec dlouhozobý a krátkozobý; vodouš aljašský, bahenní, samotářský, velký a žlutonohý

- kulíkovití (Charadriidae): kulík bledý, hnědokřídlý, kanadský, pacifický a zrzoocasý

- ústřičníkovití (Haematopodidae): ústřičník západní

- chaluhovití (Stercoraridae): chaluha antarktická, malá, pomořanská a příživná

- rackovití (Laridae): racek Bonapartův, bouřní, delawarský, japonský, kanadský, krátkozobý, mexický, mormonský, Sabinův, stříbřitý, šedokřídlý, šedý, tříprstý a západní

- rybákovití (Sternidae): rybák aleutský, dlouhoocasý a velkozobý

- alkovití (Alcidae): alkoun aleutský, černohrdlý, holubí, tlustozobý, úzkozobý a alkoun Brachyramphus perdix; papuchalk černobradý, chocholatý a růžkatý

Měkkozobí - holubovití (Columbidae): holub pruhoocasý; hrdlička karolínská

Sovy - puštíkovití (Strigidae): kalous pustovka a ušatý; sovice sněžní; sýc americký; výr viržinský

Lelkové - lelkovití (Caprimulgidae): lelek sokolí

Svišťouni - rorýsovití (Apodidae): rorýs černý a srpokřídlý

- kolibříkovití (Trochillidae): kalypta růžovohlavá; kolibřík rezavolesklý

Srostloprstí - ledňáčkovití (Alcedinidae): rybařík pruhoprsý

Šplhavci - datlovití (Picidae): datel červenolící, červenoprsý, chocholatý a zlatý; strakapoud americký a osikový

Pěvci - tyranovití (Tyrannidae): tyran obecný; tyranovec okrovobřichý a západoamerický

- skřivanovití (Alaudidae): skřivan polní a ouškatý

- vlaštovkovití (Hirundinidae): jiřička modrolesklá; vlaštovka obecná, pestrá, stromová a zelená

- krkavcovití (Corvidae): krkavec velký; ořešník americký; sojka Stellerova; vrána sevrozápadní

- ťuhýkovití (Laniidae): ťuhýk šedý

- drozdovití (Turdidae): bělořit šedý; drozd malý, pruhokřídlý, rezavoocasý a stěhovavý; lesňák západní; salašník horský

- drozdcovití (Mimidae): drozdec mnohohlasý

- skorcovití (Cinclidae): skorec šedý

- špačkovití (Sturnidae): špačekobecný

- konipasovití (Motacillidae): konipas luční; linduška proměnlivá a rudokrká

- sýkorovití (Paridae): sýkora hnědohřbetá a severní

- brkoslavovití (Bobycillidae): brkoslav americký a severní

- brhlíkovití (Sittidae): brhlík americký

- šoupálkovití (Certhiidae): šoupálek americký

- střízlíkovití (Troglodytidae): střízlík obecný a zahradní

- pěnicovití (Sylviidae): králíček amrický a zlatohlavý

- vlhovcovití (Icteridae): vlhovec červenokřídlý, hnědohlavý, pospolitý, severní, velkoocasý a žlutohlavý

- lesňáčkovití (Parulidae): lesňáček bažinný, mniší, oranžovokorunkatý, pokřovní, severní, západní a žlutý

- strnadovití (Emberizidae): sněhule severní; strnad pestrý a severní; strnadec bělohrdlý, bělokorunkatý, liščí, pruhohlavý, skvrnitý, zimní, zlatotemenný a zpěvný; strnádka pokřovní a vrabcovitá

- pěnkavovití (Fringillidae): čečetka bělavá a zimní; čížek severoamerický a žlutý; dlask žlutočelý; hýl křivčí, nachový a rudokorunkatý; křivka bělokřídlá a obecná; pěnkava jikavec

Dominantní dřeviny

na západní straně ostrovů - zerav obrovský; jedlovec kanadský. Na východní straně - klasické lesy mírného pásma s dominujícími dřevinami jedlovec západní, smrk sitka a zerav obrovský.

 

Možné aktivity

Mořský kajak, motorové lodě; jachting; rybaření; trekking.

Pozorování velryb

Poznámka

Horké prameny

Na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO - zachovalé původní indiánské vesnice

Nejlépe Vi-VIII (pozorování velryb, méně prší).

Foto - zdroj greatcanadiansparks.com

 

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

 


Pole označená (*) musíte vyplnit.