Pacific Rim

Základní ekoturistické informace o národním parku Pacific Rim (Britská Kolumbie, Kanada), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions.

Lokalizace

Jihozápadní Britská Kolumbie, západní pobřeží ostrova Vancouver

Přístup

Snadný (Long Beach), po moři (Broken Group Islands)

Charakteristika

511 km2 pevniny a oceánu. Park je složen ze tří oddělených částí - Long Beach (nejsnadněji přístupná), Broken Group Islands (více než 100 malých ostrůvků a útesů) a West Coast Trail (75 km dlouhá stezka podél pobřeží ostrova Vancouver původně vytvořená na pomoc ztroskotalým posádkám lodí). Úzký pruh jihozápadního pobřeží ostrova Vancouver. Roční úhrn srážek více než 3000 mm. Léto bývá sušší s častými mlhami. Průměrná teplota od 6 stupňů v zimě do 14 stupňů v létě. Charakteristické ekosystémy - divoké pobřežní biotopy s nádhernými skalními formacemi a bujný nížinný deštný les mírného pásma. Několik mokřadů v místech se špatnou drenáží. Pobřežní biotopy - mimořádná biodiverzita živočišných druhů v přílivové zóně.

Fauna + Flóra

Savci:

Hlodavci - myšovití (Muridae): hraboš Townsendův; křeček dlouhoocasý; ondatra pižmová

- veverkovití (Sciuridae): čikarí červený

Šelmy - lasicovití (Mustelidae): kuna amrická; lasice kolčava; norek americký; vydra mořská a severoamerická

- medvědovití (Ursidae): medvěd baribal

- medvídkovití (Procyonidae): mýval severní

- psovití (Canidae): vlk

- kočkovití (Felidae): puma americká

Ploutvonožci - lachtanovití (Otariidae): lachtan hřívnatý a ušatý

Kytovci - delfínovití (Delphinidae): kosatka dravá; několik druhů delfínů a sviňuch

- plejtvákovcovití (Eschrichtiidae): plejtvákovec šedý

Sudokopytníci - jelenovití (Cervidae): jelen wapiti; jelenec ušatý

Ptáci:

Potáplice - potáplicovití (Gaviidae): potáplice lední a malá

Potápky - potápkovití (Podicipedidae): potápka americká, černokrká, rudokrká, západní a žlutorohá

Trubkonosí - buřňáčkovití (Hydrobatidae): buřňáček dlouhokřídlý a šedý

- buřňákovití (Procellariidae): buřňák temný

Veslonozí - kormoránovití (Phalacrocoarcidae): kormorán mořský a ušatý

Brodiví - volavkovití (Ardeidae): volavka proměnlivá a velká

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): berneška velká; čírka modrokřídlá, obecná a skořicová; hvízdák americký a eurasijský; hohol bělavý, islandský a severní; kachna divoká; kachnice kaštanová; kachnička karolínská; kopřivka obecná; labuť trubač; lžičák pestrý; morčák chocholatý, prostřední a velký; ostralka štíhlá; polák dlouhozobý, kaholka, proužkozobý a vlnkovaný; turpan černý, hnědý a pestrozobý

Dravci - kondorovití (Cathartidae):

- orlovcovití (Pandionidae): orlovec říční

- jestřábovití (Accipitridae): jestřáb Cooperův; káně rudochvostá; krahujec americký; orel bělohlavý

Krátkokřídlí - jeřábovití (Gruidae): jeřáb kanadský

Dlouhokřídlí - slukovití (Scolopacidae): bekasina otavní; jespák aljašský, drobný, obecný a skvrnitý; kameňáček pestrý; koliha malá; pisík americký; slukovec dlouhozobý a krátkozobý; vodouš velký a žlutonohý

- kulíkovití (Charadriidae): kulík kanadský a zrzoocasý

- ústřičníkovití (Haematopodidae): ústřičník západní

- rackovití (Laridae): racek Bonapartův, bouřní, delawarský, kanadský, mexický, mormonský, stříbřitý, šedokřídlý, vnitrozemský a západní

- alkovití (Alcidae):  alkoun holubí, mramorovaný a úzkozobý; papuchalk chocholatý a růžkatý

Měkkozobí - holubovití (Columbidae): holub pruhoocasý a skalní

Sovy - puštíkovití (Strigidae): sýc americký

Svišťouni - rorýsovití (Apodidae): rorýs srpokřídlý

- kolibříkovití (Trochillidae): kolibřík rezavolesklý

Srostloprstí - ledňáčkovití (Alcedinidae): rybařík pruhoprsý

Šplhavci - datlovití (Picidae): datel červenoprsý, chocholatý a zlatý; strakapoud osikový

Pěvci - tyranovití (Tyrannidae): tyranovec Hammondův, vrbový, západní a západoamerický

- vlaštovkovití (Hirundinidae): vlaštovka obecná, stromová a zelená

- krkavcovití (Corvidae): krkavec velký; sojka Stellerova; vrána severozápadní

- ťuhýkovití (Laniidae): ťuhýk šedý

- drozdovití (Turdidae): drozd malý, pruhokřídlý a stěhovavý

- skorcovití (Cinclidae): skorec šedý

- špačkovití (Sturnidae): špaček obecný

- konipasovití (Motacillidae): linduška proměnlivá

- sýkorovití (Paridae): sýkora černohlavá a hnědohřbetá

- mlynaříkovití (Aegithalidae): mlynařík americký

- brkoslavovití (Bobycillidae): brkoslav americký

- brhlíkovití (Sittidae): brhlík americký

- šoupálkovití (Certhiidae): šoupálek americký

- střízlíkovití (Troglodytidae): střízlík obecný a pokřovní

- pěnicovití (Sylviidae): králíček americký a zlatohlavý

- tangarovití (Thraupidae): tangara červenohlavá

- kardinálovití (Cardinalidae): dlaskovec černohlavý

- vlhovcovití (Icteridae): vlhovec červenokřídlý, hnědohlavý a pospolitý

- zelenáčkovití (Vireonidae): zelenáček červenooký a švitořivý

- lesňáčkovití (Parulidae): lesňáček černohrdlý, křovištní, mniší, oranžovokorunkatý, žlutohrdlý, žlutokorunkatý a žlutý

- strnadovití (Emberizidae): pipilo skvrnitý; strnadec bělokorunkatý, liščí, pruhohlavý, skvrnitý, zimní, zlatotemenný a zpěvný

- pěnkavovití (Fringillidae): čížek severoamerický a žlutý; dlask žlutočelý; hýl mexický a nachový; křivka obecná

- vrabcovití (Passeridae): vrabec domácí

Plazi:

Šupinatí- užovkovití (Colubridae): užovky rodu Thamnophis

Želvy - kožnatkovití (Trionychidae): kožnatka velká

Obojživelníci:

Axolotli - axolotlovití (Ambystomatidae): několik druhů axolotlů

 Žáby - rosničkovití (Hylidae): několik druhů rosniček

Rostliny:

Nahosemenné:

Borovicotvaré - borovicovité (Pinaceae): jedle líbezná; jedlovec západní; smrk sikta (až 95 vysoké stromy - na pobřeží, odolný vůči písku i mořské vodě)

Cypřišotvaré - cypřišovité (Cupressaceae): zerav obrovský

Dvouděložné:

Růžotvaré - růžovité (Rosaceae): ostružiník nutkajský a ostružiník Rubus spectabilis; růže Rosa nutkana

- řešetlákovité (Rhamnaceae): krušina Frangula purshiana

Malpighiales - vrbovité (Salicaceae): řada druhů vrb

Vřesovcotvaré - vřesovcovité (Ericaceae): brusnice drobnolistá a borůvka; libavka Gaultheria shallon; rojovník grónský; skalenka Kalmia polifolia

Mnoho druhů mechů a lišejníků

Možné aktivity

Pozorování ptáků, velryb (III-V) a lachtanů

Řada snadných turistických tras (hlavně Long Beach), 75 km dlouhá stezka West Coast Trail - poměrně náročná trasa na 5-7 dní pochodu

Surfování na vlnách, mořský kajak, horská kola, rybaření, potápění

Poznámka

290 archeologických lokalit

Přístupný od poloviny III do poloviny X

Foto - zdroj greatcanadianparks.com

 

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

 


Pole označená (*) musíte vyplnit.