Glacier

Základní ekoturistické informace o národním parku Glacier (Britská Kolumbie, Kanada), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions.

Lokalizace

Jihovýchodní Britská Kolumbie

Přístup

Snadný

Charakteristika

1349 km2; Hornatá drsná oblast s příkrými štíty a hlubokými údolími -  dva hlavní horské hřebeny, 10 vrcholů dosahuje výšky 2600 až 3390 metrů. Poměrně teplé a vlhké klima v chráněných údolích. Charakteristé ekosystémy - lesy mírného pásma většinou smíšené, výše jehličnaté, ve vrcholových partiích alpinské biotopy (alpinská tundra, alpinské louky) - zruba polovina rozlohy parku. Více než 400 ledovců (více než 12% rozlohy parku). Nádherná ledovcová jezera.

Fauna + Flóra

Savci:

Zajícovci - pišťuchovití (Ochotonidae): pišťucha pika

Hlodavci - veverkovití (Sciuridae): svišť brýlový; sysel zlatavý

Šelmy - lasicovití (Mustelidae): rosomák severní

- medvědovití (Ursidae): medvěd baribal a grizzly

Sudokopytníci - jelenovití (Cervidae): jelen wapiti; sob karibu

- turovití (Bovidae): kamzík bělák

Ptáci:

Potáplice - potáplicovití (Gaviidae): potáplice lední, malá a severní

Potápky - potápkovití (Podicipedidae):  potápka americká, Clarkova, černokrká, rudokrká, západní a žlutorohá

Veslonozí - kormoránovití (Phalacrocoarcidae): kormorán ušatý

- pelikánovití (Pelecanidae): pelikán severoamerický

Brodiví - volavkovití (Ardeidae): bukač severoamerický; kvakoš noční; volavka bílá a velká

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): berneška velká; čírka modrokřídlá, obecná a skořicová; hohol bělavý, islandský a severní; husa běločelá, bělostná a sněžní; hvízdák americký a eurasijský; kačka strakatá; kachna divoká; kachnice kaštanová; kachnička karolínská; kopřivka obecná; labuť malá a trubač; lžičák pestrý; morčák chocholatý, prostřední a velký; ostralka štíhlá; polák americký, dlouhozobý, kaholka, proužkozobý a vlnkovaný; turpan hnědý a pestrozobý

Dravci – kondorovití (Cathartidae): kondor krocanovitý

- orlovcovití (Pandionidae): orlovec říční

- jestřábovití (Accipitridae): jestřáb Cooperův a lesní; káně bělohrdlá, královská, páskovaná, rousná, rudochvostá a širokokřídlá; krahujec americký; moták pilich; orel bělohlavý a skalní

- sokolovití (Falconidae): dřemlík tundrový; poštolka pestrá; raroh lovecký a prériový; sokol stěhovavý

Hrabaví - tetřevovití (Tetraonidae): bělokur běloocasý a rousný; jeřábek kanadský; tetřívek douglaskový, kanadský a ostroocasý

Krátkokřídlí - chřástalovití (Rallidae): chřástal karolinský; lyska americká

- jeřábovití (Gruidae): jeřáb kanadský

Dlouhokřídlí - slukovití (Scolopacidae): bartramie dlouhoocasá; bekasina otavní; kameňáček černohlavý; břehouš velký; jespák aljašský, dlouhokřídlý, drobný, písečný, skvrnitý a srostloprstý; koliha americká; lyskonoh dlouhozobý a úzkozobý; pisík americký; slukovec dlouhozobý; tenkozobec americký; vodouš břehoušovitý, samotářský, velký a žlutonohý   

- kulíkovití (Charadriidae): kulík bledý, kanadský a zrzoocasý,

- rackovití (Laridae): racek Bonapartův, delawarský, mormonský, stříbřitý, šedokřídlý, šedý,    tříprstý a vnitrozemský

- rybákovití (Sternidae): rybák černý, Forsterův, obecný a velkozobý

Měkkozobí - holubovití (Columbidae): holub pruhoocasý a skalní; hrdlička karolínská

Sovy - puštíkovití (Strigidae): kalous ušatý a pustovka; kulíšek západní; puštík proužkovaný a vousatý; sovice krahujová a sněžní; sýc americký a rousný; sýček západní; výr viržinský; výreček západní

Lelkové - lelkovití (Caprimulgidae): lelek sokolí

Svišťouni - rorýsovití (Apodidae): rorýs bělohrdlý, černý a srpokřídlý

- kolibříkovití (Trochillidae): kolibřík Calliopin, černobradý, rezavolesklý a šestibarvý

Srostloprstí - ledňáčkovití (Alcedinidae): rybařík pruhoprsý

Šplhavci - datlovití (Picidae): datel červenobradý, červenohlavý, červenolící, chocholatý, rudohrdlý a zlatý; datlík černohřbetý a smrkový; strakapoud americký, mniší a osikový

Pěvci - tyranovití (Tyrannidae): tyran bledohrdlý, obecný, vidloocasý a západní; tyranovec Hammondův, malinký, Oberholzerův, okrovobřichý, vrbový a západní

- skřivanovití (Alaudidae): skřivan růžkatý

- vlaštovkovití (Hirundinidae) břehule říční; vlaštovka obecná, pestrá, stromová, šedohnědá a zelená

- krkavcovití (Corvidae): krkavec velký; ořešník americký; sojka chocholatá, Stellerova a šedá; straka americká;  vrána americká;

- ťuhýkovití (Laniidae): ťuhýk americký a šedý

- drozdovití (Turdidae): drozd hnědavý, malý, pruhokřídlý, rezavoocasý a stěhovavý; lesňák západní; salašník horský, modrý a západní

- drozdcovití (Mimidae): drozdec černohlavý a mnohohlasý

- skorcovití (Cinclidae): skorec šedý

- špačkovití (Sturnidae): špaček obecný

- konipasovití (Motacillidae): linduška horská a prérijní

- sýkorovití (Paridae): sýkora černohlavá, hnědohřbetá, horská a severní

- brkoslavovití (Bobycillidae): brkoslav americký a severní

- brhlíkovití (Sittidae): brhlík americký a běloprsý

- šoupálkovití (Certhiidae): šoupálek americký

- střízlíkovití (Troglodytidae): střízlík bažinný, obecný, skalní a zahradní

- pěnicovití (Sylviidae): králíček americký a zlatohlavý

- tangarovití (Thraupidae): tangara červenohlavá

- kardinálovití (Cardinalidae): dlaskovec černohlavý; papežík indigový a lazurový

- vlhovcovití (Icteridae): bobolink kanadský; trupiál baltimorský; vlhovec červenokřídlý, hnědohlavý, nachový, pospolitý, severní, západní a žlutohlavý

- zelenáčkovití (Vireonidae): zelenáček červenooký a švitořivý

- lesňáčkovití (Parulidae): lesňáček černobílý, kaštanovoprsý, křovištní, lejskovitý, mniší, olivový, olšový, oranžovokorunkatý, oranžovotemenný, rezavokorunkatý, skvrnitý, západní, žlutohrdlý, žlutokorunkatý, žlutoprsý a žlutý

- strnadovití (Emberizidae): pipilo rudooký a zelenoocasý; sněhule severní; strnad černovousý, límcový a severní; strnadec bělohrdlý, bělokorunkatý, černohrdlý, Le Conteův, liščí, pruhohlavý, skvrnitý, zimní a zpěvný; strnádka čárkovaná, pokřovní, pruhohlavá, růžovozobá, skřivanovitá, trávní, večerní a vrabcovitá

- pěnkavovití (Fringillidae): čečetka bělavá a zimní; čížek severoamerický a žlutý; dlask žlutočelý; hýl křivčí, mexický a rudokorunkatý; křivka bělokřídlá a červená; pěnkavice šedotemenná;

- vrabcovití (Passeridae): vrabec domácí

vzácné druhy motýlů

 

Rostliny:

Porosty starých cedrů, smrk Endelmannův; jedlovec Mertensův; až 500 let staré zeravy západní; vzácný tis Taxus brevifolia přežívající jen ve starých porostech

mnoho druhů hub, mechů a lišejníků

Možné aktivity

Vynikající podmínky pro turistiku

Horolezectví, speleologie (pouze s průvodcem) - jeden z nejrozsáhlejších jeskynních systémů v kanadě, alpské lyžování, rybaření, horská kola

Poznámka

V zimě časté pády lavin na velké části území parku

Foto - zdroj Wikipedia

 

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

 


Pole označená (*) musíte vyplnit.