Kootenay

Základní ekoturistické informace o národním parku Kootenay (Britská Kolumbie, Kanada), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions.

Lokalizace

Jihovýchodní Britská Kolumbie; 170 km západně od Calgary

Přístup

Snadný

Charakteristika

1406 km2; Horská oblast patřící do masivu Skalistých hor v nadmořské výšce 918 až 3424 m. Ledovce a mnoho nádherných jezer ledovcového původu. Velmi rozmanité ekosystémy od aplinského pásma přes jehličnaté a smíšené lesy až po semiaridní oblasti v údolích.

 

Fauna + Flóra

Savci:

Hmyzožravci - rejskovití (Soricidae): rejsek bažinný, drobný, šedý a rejsek Sorex monticolus

Letouni - netopýrovití (Vespertilionidae): netopýr hnědavý, hnědý, kalifornský, srstnatý, stříbřitý, šedý a netopýr Myotis evotis

Zajícovci - zajícovití (Leporidae): zajíc měnivý

- pišťuchovití (Ochotonidae): pišťucha pika

Hlodavci - myšovití (Muridae): hraboš pensylvánský; hrabošík dlouhoocasý a horský; křeček dlouhoocasý a huňatoocasý; lumík rašelinný; norník rudohřbetý; ondatra pižmová

- tarbíkovití (Dipodidae): myšivka západní

- veverkovití (Sciuridae): čikarí červený; čipmank malý a západní; poletuška severní; svišť brýlový a lesní; sysel kolumbujský a zlatavý

- bobrovití (Castoridae):bobr kanadský

- urzonovití (Erethizonidae): urzon kanadský

Šelmy - lasicovití (Mustelidae): hranostaj; jezevec americký; kuna americká a rybářská; norek americký; rosomák severní; skunk pruhovaný; vydra severoamerická

- medvědovití (Ursidae):medvěd baribal a grizzly

- psovití (Canidae): kojot prériový; liška obecná; vlk

- kočkovití (Felidae): puma americká; rys kanadský

Sudokopytníci - jelenovití (Cervidae): jelen wapiti; jelenec běloocasý a ušatý; los

- turovití (Bovidae): kamzík bělák; ovce tlustorohá

 

Ptáci:

Potáplice - potáplicovití (Gaviidae): potáplice lední

Potápky - potápkovití (Podicipedidae): potápka americká, černokrká, rudokrká, západní a žlutorohá

Brodiví - volavkovití (Ardeidae): volavka velká

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): berneška velká; čírka morokřídlá, obecná a skořicová; hohol bělavý, islandský a severní; husa sněžní; hvízdák americký; kačka strakatá; kachna divoká; kachnice kaštanová; labuť malá; lžičák pestrý; morčák chocholatý, prostřední a velký; ostralka štíhlá; polák americký, proužkozobý a vlnkovaný; turpan hnědý a pestrozobý

Dravci - kondorovití (Cathartidae): kondor krocanovitý

- orlovcovití (Pandionidae): orlovec říční

- jestřábovití (Accipitridae): jestřáb Cooperův a lesní; káně bělohrdlá, rousná a rudochvostá; krahujec americký; moták pilich; orel bělohlavý a skalní

- sokolovití (Falconidae): dřemlík tundrový; poštolka americká; raroh prériový

Hrabaví - tetřevovití (Tetraonidae): bělokur běloocasý; jeřábek kanadský; tetřívek douglaskový a kanadský

- krocanovití (Meleagridae): krocan divoký

Krátkokřídlí - chřástalovití (Rallidae): chřástal karolínský; lyska americká

Dlouhokřídlí - slukovití (Scolopacidae): bekasina otavní; jespák dlouhokřídlý a drobný; lyskonoh dlouhozobý a úzkozobý; pisík americký; vodouš samotářský, velký a žlutonohý

- kulíkovití (Charadriidae): kulík zrzoocasý

- chaluhovití (Stercoraridae): chaluha malá

- rackovití (Laridae): racek Bonapartův, bouřní, delawarský, mormonský a Sabinův

Měkkozobí - holubovití (Columbidae): holub skalní; hrdlička karolínská

Sovy - puštíkovití (Strigidae): kalous pustovka; kulíšek americký; puštík proužkovaný a vousatý; sovice krahujopvá; sýc americký a rousný; výr virginský; výreček plaménkový a západní

Lelkové - lelkovití (Caprimulgidae): lelek americký a sokolí

Svišťouni - rorýsovití (Apodidae): rorýs černý a srpokřídlý

- kolibříkovití (Trochillidae): kolibřík Calliopin a rezavolesklý

Srostloprstí - ledňáčkovití (Alcedinidae): rybařík pruhoprsý

Šplhavci - datlovití (Picidae): datel chocholatý, rudošíjný a zlatý; datlík černohřbetý a tříprstý; strakapoud americký a osikový

Pěvci - tyranovití (Tyrannidae): tyran obecný a západní; tyranovec Hammondův, malinký, Oberholzerův, olivovoboký, olšový, vrbový, západní a západoamerický

- skřivanovití (Alaudidae): skřivan ouškatý

- vlaštovkovití (Hirundinidae): břehule říční; vlaštovka obecná, pestrá, stromová, šedohnědá a zelená

- krkavcovití (Corvidae): krkavec velký; ořešník americký; sojka modrá, Stellerova a šedá; straka americká; vrána americká

- ťuhýkovití (Laniidae): ťuhýk šedý

- drozdovití (Turdidae): drozd malý, pruhokřídlý; rezavoocasý a stěhovavý; lesňák západní; salašník horský

- drozdcovití (Mimidae): drozdec hnědý

- brkoslavovití (Bobycillidae): brkoslav americký a severní

- skorcovití (Cinclidae): skorec šedý

- špačkovití (Sturnidae): špaček obecný

- konipasovití (Motacillidae): linduška proměnlivá

- sýkorovití (Paridae): sýkora černohlavá, horská a severní

- brhlíkovití (Sittidae): brhlík americký a běloprsý

- šoupálkovití (Certhiidae): šoupálek americký

- střízlíkovití (Troglodytidae): střízlík obecný a skalní

- pěnicovití (Sylviidae): králíček americký a zlatohlavý

- tangarovití (Thraupidae): tangara červenohlavá

- kardinálovití (Cardinalidae): dlaskovec černohlavý; papežík lazurový

- vlhovcovití (Icteridae): vlhovec červenokřídlý, pospolitý, severní, západní a žlutohlavý

- zelenáčkovití (Vireonidae): zelenáček bělouzdičkový, švotřivý a červenooký

- lesňáčkovití (Parulidae): lesňáček křovištní, lejskovitý, mniší, olivový, olšový, oranžovokorunkatý, severní, skvrnitý, západní, žlutohrdlý, žlutokorunkatý a žlutý

- strnadovití (Emberizidae): kněžíci Melanospiza melodia a M. lincolnii; sněhule severní; strnadec bělokorunkatý, Le Conteův, liščí, skvrnitý, zimní a zlatotemenný; strnádka pruhohlavá, skřivanovitá, večerní a vrabcovitá

- pěnkavovití (Fringillidae): čečetka zimní; čížek žlutý a severoamerický; dlask žlutočelý; hýl křivčí, nachový a rudokorunkatý; křivka bělokřídlá a obecná; pěnkavice šedotemenná

- vrabcovití (Passeridae): vrabec domácí

Plazi:

Šupinatí - hroznýšovití (Boidae): hroznýšek červený

- užovkovití (Colubridae): užovka proužkovaná a užovka Thamnophis elegans

Obojživelníci:

 Žáby - skokanovití (Ranidae): skokan lesní a skokan Rana luteiventris

- ropuchovití (Bufonidae): ropucha západoamerická

Axolotli - axolotlovití (Ambystomatidae): axolotl dlouhoprstý

Ryby:

Lososotvární - lososovití (Salminidae): losos nerka; Prosopium williamsoni; pstruzi Oncorhynchus clarki a O. mykiss; siven americký a siven Salvelinus confluentus

Štikotvární - štikovití (Esocidae):

Máloostní - kaprovití (Cyprinidae): Couesius plumbeus; Rhinichthys cataractae

- pakaprovcovití (Catostomidae): pakaprovec Catostomus catostomus

Ropušnicotvární - vrankovití (Cottidae): vranky Cottus cognatus a  C. Rhotheus

Rostliny:

Plavuně:

Plavuňotvaré - plavuňovité (Lycopodiaceae): plavuník alpinský, pučivá a zploštělý; plavuň jedlová, vidlačka a plavuň Lycopodium sitchense

Vranečkotvaré - vranečkovité (Selaginellaceae): vraneček brvitý a vraneček Selaginella densa

Kapradiny:

Osladičotvaré - kapraďovité (Dryopteridaceae): bukovník kapraďovitý; kapraď podobná a kapraď Dryopteris campyloptera; kapradina hrálovitá

- netíkovité (Pteridaceae): Cheilanthes feei; jinořadec Cryptogramma stelleri; Pellaea glabella

- papratkovité (Woodsiaceae): kapradinky Woodsia oregana a W. scopulina; papratka samičí; puchýřník křehký a puchýřník Cystopteris montana

- sleziníkovité (Aspleniaceae): sleziník zelený

- kapradiníkovité (Thelypteridaceae):

- hasivkovité (Dennstaedtiaceae):

Hadilkotvaré - jazykovité (Ophioglossaceae): vratička měsíční a vratičky Botrychium matricariaefolium a B. virginianum

Přesličky:

Přesličkotvaré - přesličkovité (Equisetaceae): přeslička lesní, luční, poříční, rolní, různobarvá, zimní a přeslička Equisetum scirpoides

Nahosemenné:

Borovicotvaré - borovicovité (Pinaceae): borovice bělokmenná, ohebná, pokroucená a těžká; douglaska tisolistá; jedle plstnatoplodá; jedlovec západní; modřín Larix lyallii a L. occidentalis; smrk Engelmannův a sivý

Cypřišotvaré - cypřišovité (Cupressaceae): jalovec obecný a jalovce Juniperus horizontalis a J. scopulorum; zerav obrovský

Dvouděložné:

Leknínotvaré - leknínovité (Nyphaeaceae): 

Pryskyřníkotvaré - pryskyřníkovité (Ranunculaceae): blatouch Caltha leptosepala; koniklec otevřený a koniklec Pulsatilla occidentalis; lakušník niťolistý; orlíčky Aquilegia brevistyla a A. flavescens; plaménky Clematis columbiana, C. occidentalis a C. orientalis; pryskyřník lítý, plamének, prudký a pryskyřníky Ranunculus abortivus, R. cymbalaria, R. eschscholtzii, R. inamoenus, R. occidentalis, R. pedatifidus, R. pygmaeus a R. verecundus; samorostlík Actaea rubra; sasanky Anemone drummondii, A. multifida a A. parviflora; stračky Delphinium bicolor, D. glaucum a D. nuttallianum; upolín Trollius laxus; žluťuchy Thalictrum occidentale a T. venulosum

- dřišťálovité (Berberidaceae): dřišťál obecný; mahonie plazivá

- zemědýmovité (Fumariaceae): dymnivka Corydalis aurea a C. sempervirens

Brukvotvaré - brukvovité (Brassicaceae): Braya humilis; brukev řepák; hulevník vysoký; huseník chlupatý, lysý a huseníky Arabis divaricarpa, A. drummondii, A. holboellii, A. lemmonii, A. lyallii, A. lyrata a A. nuttallii; chudiny  Draba aurea, D. borealis, D. cana, D. crassifolia, D. incerta, D. oligosperma, D. nivalis, D. paysonii, D. porsildii, D. praealta a D. stenoloba; kokoška pastuší tobolka; Lesquerella douglasii; penízek rolní; Physaria didymocarpa; rukev bažinná; ředkevník galský; řeřicha hustokvětá, chlumní a řeřicha Lepidium ramosissimum; řeřišnice Cardamine breweri, C. occidentalis a C. oligosperma; trýzel malokvětý a trýzele Erysimum asperum a E. inconspicuum; úhorník mnohodílný a úhorníky Descurainia pinnata a D. richardsonii

Hvozdíkotvaré - hvozdíkovité (Caryophyllaceae): kociánek Antennaria corymbosa; kohoutek plamenný a kohoutek Lychnis drummondii; kuřičky Minuartia biflora, M. dawsonensis, M. elegans, M. nuttallii, M. obtusiloba a M. rubella; mateřka Moehringia lateriflora; písečnice Arenaria capillaris; ptačinec prostřední a ptačince Stellaria americana, S. borealis a S. longipes; rožec prameništní, rolní a rožec Cerastium beeringianum; silenka bezlodyžná a silenky Silene involucrata, S. menziesii, S. parryi, S. scouleri a S. uralensis

- šruchovité (Portulacaceae): batolka Claytonia caroliniana

- rosnatkovité (Droseraceae): rosnatka anglická

- rdesnovité (Polygonaceae): Eriogonum umbellatum; hadí kořen živorodý; rdesno obojživelné; šťovíček dvoublizný; truskavec obecný

- merlíkovité (Chenopodiaceae): merlík bílý, hlavatý a merlík Chenopodium fremontii

- kaktusovité  (Cactaceae): opuncie Opuntia fragilis

Santálotvaré - santálovité (Santalaceae): Comandra umbellata; Geocaulon lividum

Růžotvaré - růžovité (Rosaceae): dryádka osmiplátečná a dryádka Dryas drummondii; jahodník viržinský; jeřáb sitka a jeřáb Sorbus scopulina; kuklík alepský, velkolistý a kuklík Geum triflorum; Luetkea pectinata; mochna bahenní, husí, křovitá, norská a mochny Potentilla diversifolia, P. glandulosa, P. gracilis, P. hyparctica, P. pensylvanica a P. prostrata; muchovník olšolistý; ostružiník maliník, nutkajský a ostružiníky Rubus acaulis, R. pedatus a R. pubescens; růže jehličková a růžr Rosa woodsii; střemcha viržinská; tavolník březolistý; zubatla poléhavá

- hlošinovité (Elaeagnaceae): hlošina stříbrná; Shepherdia canadensis

- řešetlákovité (Rhamnaceae): Ceanothus sanguineus a C. velutinus

- kopřivovité (Urticaceae): kopřiva dvoudomá

Lomikamenotvaré - lomikamenovité (Saxifragaceae): dlužicha Heuchera cylindrica; Leptarrhena pyrolifolia; Lithophragma parviflora; lomikámen nící, vstřícnolistý, vždyživoucí a lomikameny Saxifraga adscendens, S. bronchialis, S. caespitosa, S. debilis, S. ferrugina, S. lyallii, S. occidentalis, S. rhomboidea a S. rivularis; Mitella breweri, M. nuda, M. pentandra a M. trifida; Tiarella trifoliata

- tlusticovité (Crassulaceae): rozchodnice růžová; rozchodníky Sedum lanceolatum a S. stenopetalum

- meruzalkovité (Grossulariaceae): rybízy Ribes hirtellum, R. hudsonianum, R. lacustre, R. laxiflorum, R. oxycanthoides a R. viscosissimum

- zrnulovité (Haloragidaceae): stolístek Myriophyllum sibiricum

Bobotvaré - bobovité (Fabaceae): hrachor Lathyrus ochroleucus; jetel luční, plazivý, zvrhlý a zlatý; komonice bílá a lékařská; kopyšníky Hedysarum boreale a H. sulphurescens; kozinec alpský, chladnomilný a kozince Astragalus aboriginum, A. agrestis, A. bourgovii, A. eucosmus, A. lotiflorus, A. miser, A. occidentalis a A. robbinsii; lupina mnoholistá; Thermopsis rhombifolia; tolice dětelová a setá; vikev ptačí a vikev Vicia americana; vlnice tatranská a vlnice Oxytropis deflexa, O. leucantha, O. podocarpa, O. sericea, O. splendens a O. viscida

Bukotvaré - břízovité (Betulaceae): bříza papírovitá a břízy Betula glandulosa, B. minor a B. pumila; olše šedá a zelená

Malpighiales - vrbovité (Salicaceae): topol balzámový a osikovitý; vrba bělostná, hrušňolistá, lesklá, oděná, pestrá, síťnatá, sivá a vrby Salix arctica, S. barclayi, S. barrattiana, S. bebbiana, S. brachycarpa, S. commutata, S. exigua, S. farriae, S. mackenzieana, S. myrtillifolia, S. pellita, S. pseudomonticola a S. scouleriana

- violkovité (Violaceae): violka bahenní, kanadská a violky Viola adunca, V. glabella V. nephrophylla, V. orbiculata a V. renifolia

- lnovité (Linaceae): len vytrvalý

- třezalkovité (Hypericaceae): třezalka tečkovaná

- pryšcovité (Euphorbiaceae): pryšec obecný

Kakostotvaré - kakostovité (Geraniaceae): kakosty Geranium bicknellii, G. richardsonii a G. viscosissimum

Jesencotvaré - jesencovité (Celastraceae): Paxistima myrsinites

- tolijovité (Parnassiaceae):  tolije bahenní a tolije Parnassia fimbriata a P. parviflora

Mýdelníkotvaré -  javorovité (Aceraceae): javor lysý

Myrtotvaré - pupalkovité  (Onagraceae): čarovník alpský; vrbovka bahenní, drchničkolistá, úzkolistá, žláznatá a vrbovky Epilobium glaberrimum, E. hornemanii, E. lactiflorum, E. latifolium a E. paniculatum

Miříkotvaré - miříkovité (Apiaceae): bolševník Heracleum lanatum; Cicuta maculata; Lomatium dissectum, L. macrocarpum a L. triternatum; Osmorhiza chilensis a O. depauperata; žindava Sanicula marilandica

- aralkovité (Araliaceae): arálie Aralia nudicaulis; Oplopanax horridus

Dřínotvaré - dřínovité (Cornaceae):  dřín Cornus canadensis; svída výběžkatá

Vřesovcotvaré - vřesovcovité (Ericaceae): brusnice blanitá, borůvka, brusinka, trsnatá a brusnice Vaccinium myrtilloides, V. ovalifolium a V. scoparium; Cassiope mertensiana a C. tetragona; klikva maloplodá; libavky Gaultheria hispidula, G. humifusa a G. ovatifolia; medvědice lékařská a medvědice Arctostaphylos rubra; Menziesia ferruginea; pěnišník Rhododendron albiflorum a R. glandulosum; Phyllodoce aleutica a Ph. empetriformis; rojovník grónský; skalenka Kalmia polifolia

- šichovité (Empetraceae): šicha černá

- hruštičkovité (Pyrolaceae): hruštice jednostranná; hruštička menší, zelenokvětá a hruštičky Pyrola asarifolia a P. elliptica; jednokvítek velekvětý; zimozelen okoličnatý

- jirnicovité (Polemoniaceae): jirnice Polemonium pulcherrinum

- prvosenkovité (Primulaceae): Dodecatheon conjugens a D. pauciflorum; pochybek severní; prvosenka Primula mistassinica

Hořcotvaré - hořcovité (Gentianaceae): Halenia deflexa; hořeček nahořklý a hořeček Gentianella propinqua

- mořenovité (Rubiaceae): svízel severní a svízele Galium trifidum a G. triflorum

- toješťovité (Apocynaceae): Apocynum androsaemifolium

Brutnákotvaré - brutnákovité (Boraginaceae): kamejky Lithospermum incisum a L. ruderale; lopuštíky Hackelia floribunda a H. jessicae; Mertensia longiflora; pomněnka lesní; strošek pomněnkový; užanka lékařská

- stružkovcovité (Hydrophyllaceae): Romanzoffia sitchensis; svazenky Phacelia hastata a Ph. sericea

Hluchavkotvaré - hluchavkovité (Lamiaceae): černohlávek obecný; konopice polní; máta rolní; šanta kočičí; včelník Moldavica parviflora

- jitrocelovité (Plantaginaceae): jitrocel větší

- zárazovité (Orobanchaceae): záraza Orobanche fasciculata

- bublinatkovité (Lentibulariaceae): bublinatka menší a obecná; tučnice obecná

- krtičníkovité (Scrophulariaceae): Castilleja cervina, C. hispida, C. lutescens, C. miniata, C. occidentalis, C. rhexifolia a C. septentrionalis; Collinsia parviflora; černýš Melampyrum lineare; divizna malokvětá; dračík stěsnaný a dračíky Penstemon davidsonii, P. eriantherus, P. fruticosus a P. procerus; kokrhel menší; lnice kručinkolistá a květel; rozrazil nízký a rozrazil Veronica americana; všivce Pedicularis bracteosa, P. contorta, P. groenlandica a P. racemosa

Štětkotvaré - kalinovité (Viburnaceae): kalina jedlá

- zimolezovité (Caprifoliaceae): pámelník bílý a západní; zimolez zákrovečný a zimolezy Lonicera dioica a L. utahensis; zimozel severní

- kozlíkovité (Valerianaceae): kozlík Valeriana sitchensis

- bezovité (Sambucaceae): bez černý a bez Sambucus melanocarpa

Hvězdnicotvaré - hvězdnicovité (Asteraceae): Agoseris aurantiaca a A. glauca; Balsamorhiza sagittata; Chrysothamnus nauseosus; devětsily Petasites frigidus a P. sagittatus; Haplopappus lyallii; heřmánek Matricaria matricarioides; Heterotheca villosa; hvězdnice alpská, hladká, novobelgická, vřesovcová a hvězdnice Aster borealis, A. campestris, A. ciliolatus, A. conspicuus, A. engelmannii, A. sibiricus a A. subspicatus; chrpa rozkladitá a chrpa Centaurea maculosa; jestřábník okoličnatý a jestřábníky Hieracium albertinum, H. albiflorum, H. canadense, H. cynoglossoides a H. triste; kociánky Antennaria anaphaloides, A. howellii, A. lanata, A. media, A. parvifolia, A. pulcherrima, A. racemosa, A. rosea a A. umbrinella; kokarda Gaillardia aristata; kopretina bílá; kozí brada pochybná; locika kompasová a tatarská; Lygodesmia juncea; mléč rolní; pampeliška červenoplodá, lékařská a pampelišky Taraxacum ceratophorum a T. lyratum; pelyněk estragon, chladnomilný, ladní, šedý a pelyněk Artemisia michauxiana; pcháč oset a pcháče Cirsium hookerianum a C. undulatum; plesnivka perlová; prhy Arnica angustifolia, A. griscomii, A. cordifolia, A. latifolia, A. lonchophylla, A. mollis, A. parryi, A. rydbergii a A. sororia; rmen barvířský; řebříček obecný; Saussurea nuda; starček dutý a  starčeky Senecio canus, S. cymbalaria, S. fremontii, S. indecorus, S. integerrimus, S. pauciflorus, S. pauperculus, S. pseudaureus, S. streptanthifolius a S. triangularis; Stephanomeria runcinata; škarda střešní a škardy Crepis atribarba, C. elegans a C. nana; Townsendia exscapa; třapatka srstnatá; turan ostrý a turany Erigeron aureus, E. compositus, E. corymbosus, E. elatus, E. filifolius, E. glabellus, E. humilis, E. hyssopifolius, E. lanatus, E. lonchophyllus, E. pallens, E. peregrinus, E. pumilus a E. purpuratus; vratič obecný; zaplevák Helenium autumnale; zlatobýl kanadský a zlatobýly Solidago missouriensis, S. multiradiata, S. nemoralis, S. rigida a S. spathulata

- zvonkovité (Campanulaceae): lobelka Lobelia kalmii; zvonek okrouhlolistý a řepkovitý

- vachtovité (Menyanthaceae): vachta trojlistá

Jednoděložné:

Šmelotvaré - rdestovité (Potamogetonaceae): rdest alpský, Berchtoldův, dlouholistý, maličký a trávolistý

- bařičkovité (Juncaginaceae): bařička bahenní a přímořská

Liliotvaré - liliovité (Lilliaceae): kandík Erythronium grandiflorum; lilie Lilium philadelphicum

- kýchavicovité (Melanthiaceae): kohátky Tofieldia glutinosa a T. pusilla; kýchavice Veratrum viride; Stenanthium occidentale; Zigadenus elegans a Z. venenosus

- kosatcovité (Iridaceae):  badil úzkolistý

- Calochortaceae: Calochortus macrocarpus

- Uvulariaceae:  Clintonia uniflora; čípek objímavý a čípek Streptopus roseus; Disporum trachycarpum

Lipnicotvaré - lipnicovité (Poaceae): bojínek alpský a luční; Cinna latifolia; ječmen hřívnatý; kavyly Stipa comata, S. occidentalis a S. richardsonii; kostřava červená, rákosovitá a kostřavy Festuca altaica, F. baffinensis, F. brachyphylla a F. occidentalis; lipnice alpská, bahenní, luční, roční, smáčknutá a lipnice Poa arctica, P. epilis, P. glauca, P. interior, P. leptocoma, P. nervosa, P. sandbergii, P. secunda a P. stenantha; metlice trsnatá a metlice Deschampsia atropurpurea; Muhlenbergia glomerata; Oryzopsis asperifolia, O. hymenoides a O. pungens; psineček výběžkatý a psinečky Agrostis exarata, A. scabra a A. variabilis; pýr plazivý; pýrovníky Elymus arizonicus, E. bakeri a E. glaucus; rýženka Piptatherum micranthum; Schizachne purpurascens; Sitanion hystrix; smělek štíhlý; srha laločnatá; strdivka Melica smithii; sveřep bezbranný, kýlnatý a střešní a sveřepy Bromus ciliatus a B. vulgaris; tomkovice vonná; trojštět Trisetum spicatum; trojzubec Danthonia spicata; třtina kanadská, přehlížená a třtiny Calamagrostis rubescens, C. montanensis a C. purpurascens; Vahlodea atropurpurea; zblochan žíhaný a zblochan Glyceria pulchella; žitňák Agropyron cristatum

- sítinovité (Juncaceae): bika klasnatá a biky Luzula glabrata, L. hitchcockii a L. parviflora; sítina alpská, kaštanová, mečolistá, tenká, trojplevá a sítiny Juncus balticus, J. drummondii, J. dudleyi, J. nodosus, J. parryi a J. saximontanus

- šáchorovité (Cyparaceae): bahnička chudokvětá, jehlovitá a mokřadní; ostřice bažinná, Buxbaumova, hnědavá, plstnatoplodá, pochvatá, pozdní, přioblá, rusá, skalní, tmavá, vláskovitá, vrchovištní, zobánkatá a ostřice Carex aenea, C. albonigra, C. aperta, C. aquatilis, C. atherodes, C. atratiformis, C. aurea, C. bebbii, C. concinna, C. concinnoides, C. crawei, C. deflexa, C. deweyana, C. disperma, C. eburnea, C. garberi, C. gynocrates, C. haydeniana, C. hoodii, C. interior, C. lanuginosa, C. leptalea, C. livida, C. macloviana, C. microglochin, C. nardina, C. nigricans, C. norvegica, C. pensylvanica, C. petasata, C. phaeocephala, C. platylepis, C. praticola, C. praegracilis, C. preslii, C. pyrenaica, C. raymondii, C. raynoldsii, C. rossii, C. sartwellii, C. saxatilis, C. scirpoidea, C. scoparia a C. spectabilis; ostřička myší ocásek; skřípinec Tabernaemontanův a skřípinec Schoenoplectus acutus; suchpýr úzkolistý a suchopýry Eriophorum chamissonis, E. polystachion a E. viridi-carinatum; suchopýrek maličký a trsnatý; tuřička ostřicová

- orobincovité (Typhaceae): orobinec širokolistý

- zevarovité (Sparganiaceae): zevar nejmenší

Chřestotvaré - konvalinkovité (Convallariaceae): pstročky Maianthemum racemosum a M. stellatum

- česnekovité (Alliaceae): česnek Allium cernuum; pažitka pobřežní

- vstavačovité (Orchidaceae): Amerorchis rotundifolia; bradáček srdčitý a bradáčky Listera borealis a L. convallarioides; C. bulbosa; korálice trojklanná a korálice Corallorhiza maculata a C. striata; smrkovníky Goodyera oblongifolia a G. pubescens; střevíčníky Cypripedium montanum a C. passerinum; švihlík Spiranthes romanzoffiana; vemeníček zelený; vemeníky Platanthera dilatata, P. hyperborea, P. obtusata, P. orbiculata, P. saccata a P. unalascensis

Možné aktivity

Řada vynikajících trekových tras různé délky a obtížnosti
Horolezectví, kanoistika, rafting, horská kola, rybaření, jízda na koni

Lyžování - sjezdové i běh na lyžích

Poznámka

Hlavní sezóna VI - IX

Horké prameny, studené prameny s vysokým obsahem železa - okrové zbarvení vody

Park je na seznamu světového přírodního dědictví UNESCO

Foto - zdroj wikipedia

 

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

 


Pole označená (*) musíte vyplnit.