Ekvádor

Kompletní databáze ekoturistických informací o národních parcích Ekvádoru.

Ekvádor sousedí na severu s Kolumbií, na východě a jihu s Peru. Západní hranici tvoří Tichý oceán. K Mapa - EkvádorEkvadoru administrativně patří i souostroví Galapágy asi 995 km západně od pevniny. Rozloha Ekvadoru je 256 371 km2 a hlavní město je Quito. Největším městem ale je Guayaquil.

 Ekvador se dělí na tři hlavní geografické oblasti plus ostrovní oblast Galapág.

  • La Costa neboli pobřeží zahrnuje nízko ležící území na západě země včetně pobřeží oceánu. Západní pobřeží je většinou suché, někde přechází až v polopoušť.
  • La Sierra je vysokohorský pás probíhající severojižním směrem zhruba ve středu země. Horskému terénu zde dominuje hlavní hřeben And.
  • La Amazonia známá také jako El Oriente zahrnuje území amazonského deštného pralesa na východě země. V této oblasti  žije jen 5% obyvatelstva, i když zaujímá téměř polovinu rozlohy státu
  • Region Insular zahrnuje soostroví Galapágy

Cotopaxi, která vystupuje nedaleko od Quita směrem na jih, je známa jako jedna z nejvyšších činných sopek světa. Vrchol sopky Chimborazo (6 310 m) je považován za místo nejvzdálenější od zemského středu (díky zploštělému tvaru Země).

Ekvador patří mezi 18 zemí světa s největší druhovou rozmanitostí. Žije zde na pevninské části země 1600 druhů ptáků (tj. 15% všech známých ptačích druhů světa) a k tomu 38 dalších endemických druhů na Galapágách. Dále zde žije 106 druhů plazů, 138 druhů obojživelníků a 6000 druhů motýlů. Z území Ekvadoru je známo 25 000 druhů rostlin. Galapágy jsou pak pověstné svou mimořádnou faunou, která dala vznik Darwinově teorii o vzniku druhů. Galapágy jsou chráněny jako světové přírodní dědictví UNESCO. Návštěva Galapág je snem snad každého, kdo se jen trochu zajímá o přírodu. Ráj pro všechny, kdo si chtějí v klidu fotografovat a filmovat vzácná zvířata i z bezprostřední blízkosti.

Jak už bylo řečeno, všechny tyto ekosystémy jsou soustředěny na poměrně malé ploše, což má velkou výhodu v tom, že není třeba zbytečně ztrácet čas dlouhými přejezdy a lze více času věnovat toulkám přírodou. Navíc Ekvádor je značně vyvinutá země s fungující infrastrukturou a cestování po většině území je zcela bezproblémové.

Podrobné informace o národních parcích Ekvádoru.

K dispozici je zde databáze jednotlivých národních parků této země. Pokud máte libovolný dotaz můžete je nám okamžitě zaslat prostřednictvím připojeného informačního formuláře.


Pole označená (*) musíte vyplnit.