Galapagos

Základní ekoturistické informace o národním parku Galapagos (Ekvador), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions: lokalizace, přístup, charakteristika, fauna a flóra, možné aktivity.

 Lokalizace

Souostroví 1000 km západně od Ekvadoru (číslo 9 a 11 na mapce na úvodní stránce Ekvadoru)

Přístup

Letecky, po moři

Charakteristika

70 000 km2; 13 velkých ostrovů (větších než 10 km2), 6 menších a 107 ostrůvků a útesů vulkanického původu. Ostrovy jsou ve skutečnosti vrcholy pomořských sopek - nejvyšší bod Galapág je 1707 m vysoký vulkán Wolf. Lidská sídla jsou pouze na 4 velkých ostrovech. Vulkanická činnost na ostrovech je dosud velmi aktivní - řada vulkanických jevů. Velké rozdíly v klimatu i charakteru ekosystémů jednotlivých ostrovů podmíněné vlivem několika mořských proudů. Charakteristické ekosystémy: vulkanické biotopy, mořské a pobřežní ekosystémy, mangrovy, pouštní a polopouštní ekosystémy, horská step (pampa), suchý les a buš, mlžný les. Svou dlouhodobou izolovaností (Galapágy nikdy nebyly spojeny s kontinentem) jsou mimořádně významné z hlediska důkazu o evoluci živočišných druhů (Ch. Darwin). Naprosto unikátní fauna s mimořádným procentem endemických druhů i mezi jednotlivými ostrovy. K národnímu parku patří i rozsáhlá mořská rezervace.

Fauna + Flóra

Savci:

Letouni - netopýrovití (Vespertilionidae): netopýr šedý a netopýr Lasiurus brachyotis

Hlodavci - myšovití (Muridae): křeček ferdinandský, hbitý, pacifický a křeček Nesoryzomys narboroughi

Ploutvonožci - lachtanovití (Otariidae): lachtan galapažský a kalifornský

Kytovci - delfínovití (Delphinidae): delfín obecný a skákavý; kosatka dravá; kulohlavec Sieboldův

- vorvaňovití (Physeteridae): vorvaň

- plejtvákovití (Balaenopteridae): keporkak; plejtvák myšok a obrovský

Ptáci:

Tučňáci - tučňákovití (Spheniscidae): tučňák galapažský (endemit)

Potápky - potápkovití (Podicipedidae): potápka americká

Trubkonosí - buřňáčkovití (Hydrobatidae): buřňáček bělobřichý, běločelý, bělohrdlý, dlouhokřídlý, drobný, galapažský, jižní, madeirský, Markhamův a tmavý

- buřňákovití (Procellariidae): buřňák Audubonův (endemit), černobílý, černohlavý, fernandezský, Hallův, holubí, klínoocasý, obrovský, Parkinsonův, pruhokřídlý, růžovonohý, světlenohý, temný a tmavohřbetý (endemit)

- albatrosovití (Diomedeidae): albatros černobrvý, černonohý, galapažský (endemit) a stěhovavý

Veslonozí - faetonovití (Phaethonidae): faeton červenoocasý a červenozobý

- fregatkovití (Fregatidae): fregatka obecná a vznešená

- terejovití (Sulidae): terej červenonohý, maskový, modronohý, tichomořský a žlutonohý

- kormoránovití (Phalacrocoarcidae): kormorán galapažský (endemit)

- pelikánovití (Pelecanidae): pelikán hnědý

Brodiví - volavkovití (Ardeidae): kvakoš noční a žlutočelý; volavka bělostná, bílá, galapažská, modrošedá, proměnlivá, rusohlavá, stříbřitá, tříbarvá a velká

Plameňáci - plameňákovití (Phoenicopteridae): plameňák karibský

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): čírka morokřídlá a skořicová; husička podzimní; kachnice škrabošková; ostralka bělolící

Dravci - orlovcovití (Pandionidae): orlovec říční

- jestřábovití (Accipitridae): káně galapažská (endemit)

- sokolovití (Falconidae): sokol stěhovavý

Krátkokřídlí - chřástalovití (Rallidae): chřástal galapažský (endemit), karolínský a pestrozobý; lyska americká; slípka modrá a zelenonohá

Dlouhokřídlí - tenkozobcovití (Recurvirostridae): pisila karibská

- slukovití (Scolopacidae): břehouš aljašský a velký; jespák aljašský, dlouhokřídlý, dlouhonohý, drobný, písečný, plavý, příbojový, rezavý, skvrnitý, srostloprstý a tundrový; kameňáček černohlavý a pestrý; koliha malá; lyskonoh dlouhozobý, poskozobý a úzkozobý; pisík americký; slukovec krátkozobý; vodouš aljašský, břehoušovitý, samotářský, velký a žlutonohý

- kulíkovití (Charadriidae): kulík bledý, hnědokřídlý, kanadský, pacifický, fenkozobý, tlustozobý a zrzoocasý

- ústřičníkovití (Haematopodidae): ústřičník americký

- chaluhovití (Stercoraridae): chaluha antarktická, malá, pomořanská, příživná a velká

- rackovití (Laridae): racek atlantický, Bonapartův, delawarský, galapažský (endemit), jižní, lávový (endemit), šedohlavý a vnitrozemský

- rybákovití (Sternidae): nody bělostný a obecný; rybák černohřbetý, černý, královský, obecný a západní

Měkkozobí - holubovití (Columbidae): hrdlička černouchá a galapažská (endemit)

Sovy - puštíkovití (Strigidae): kalous pustovka

- sovovití (Tytonidae): sova pálená

Kukačky - kukačkovití (Cuculidae): kukačka ani (introdukována), černozobá a tmavozobá

Lelkové - lelkovití (Caprimulgidae): lelek sokolí

Svišťouni - rorýsovití (Apodidae): rorýs ostnitý

Srostloprstí - ledňáčkovití (Alcedinidae): rybařík pruhoprsý

Pěvci - tyranovití (Tyrannidae): tyran galapažský (endemit) a obecný; tyranovec rubínový

- vlaštovkovití (Hirundinidae): břehule říční; jiřička galapažská (emndemit) a modrolesklá; vlaštovka obecná a pestrá

- drozdcovití (Mimidae): drozdec bělokrký (endemit - kriticky ohrožený druh), galapažský (endemit), sancristobalský (endemit) a velkozobý (endemit)

- brkoslavovití (Bobycillidae): brkoslav americký

- tangarovití (Thraupidae): tangara ohnivá a šarlatová

- kardinálovití (Cardinalidae): dlaskovec růžovoprsý; papežík indigový

- vlhovcovití (Icteridae): bobolink kanadský

- zelenáčkovití (Vireonidae): zelenáček červenooký

- lesňáčkovití (Parulidae): lesňáček černohlavý a žlutý

- strnadovití (Emberizidae): Darwinovy pěnkavy: pěnkavka bledá (endemit), hmyzožravá (endemit), kaktusová (endemit), kuželozobá (endemit), lesňáčkovitá (endemit), malá (endemit), malinká (endemit), mangrovová (endemit - kriticky ohrožený druh), ostrozobá (endemit), papouščí (endemit), prostřední (endemit), tlustozobá (endemit) a velkozobá (endemit)

Plazi:

Šupinatí - leguánovití (Iguanidae): leguán galapažský, mořský a leguán Conolophus pallidus (pouze na ostrově Santa Fe)

- Tropiduridae: Microlophus albemariensis; Tropidurus spp.

- gekonovití (Gekkonidae): gekon panenský (introdukován); Phyllodactylus galapagensis, Ph. reissi (introdukován), Ph. tuberculosus (introdukován)

- užovkovití (Colubridae): kobrovky Alsophis dorsalis a A. slevini; Philodryas biserialis

Želvy - karetovití (Cheloniidae): kareta obrovská, tichomořská a pravá

- testudovití (Testudinidae): želva sloní (se 20 subspeciemi na jednotlivých ostrovech)

Paryby

Rejnoci - mantovití (Myliobatidae): manta peruánská; siba skvrnitá a Steindachnerova

Malotlamci - veležralokovití (Rhincodontidae): žralok obrovský

Žralouni - modrounovití (Carcharhinidae): žralok černocípí, černoploutvý, galapažský, hedvábný a lagunový

- kladivounovití (Sphyrnidae): žralok kladivoun

Ryby:

Bezostní - sleďovití (Clupeidae): Opisthonema berlangai

Holobřiší - murénovití (Muraenidae): muréna Doveova a zebrovaná

- úhořovcovití (Congridae): úhořovec Heteroconger cobra

- hadařovití (Ophichthidae): Apterichtus equatorialis; hadař Callechelys galapagensis

Jinožábří - ještěrohlavcovití (Synodontidae): ještěrohlavec proměnlivý

Hrujovci - jeskyňovcovití (Bythitidae): Ogilbia galapagosensis

Volnoostní - trubkotlamkovití (Aulostomidae): trubkotlamka čínská

- lulankovití (Fistulariidae): lulanka Commersonova

Gobiesociformes - carounovití (Gobiesocidae): Arcos poecilophthalmos

Ostnoploutví - kanicovití (Serranidae): Dermatolepis dermatolepis; kanic Epinephelus labriformis

- sapínovití (Pomacentridae): komorník běloocasý; Stegastes arcifrons; útesník Troschelův

- hlaváčovití (Gobiidae): Lythrypnus gilberti

- smuhovití (Sciaenidae): Odontoscyon eurymesops; smuha Umbrina galapagorum

- očařovití (Priacanthidae): očař noční

- kranasovití (Carangidae): kranas zubatý

- tloušťovkovití (Kyphosidae): tloušťovka Kyphosus elegans

- pyskounovití (Labridae): kněžík citronový; pyskoun Xyrichthys victori

- pomcovití (Pomacanthidae): pomec vrabčák 

- štětkovkovití (Labrisomidae): Starksia galapagensis

- bodlokovití (Acanthuridae): bodlok fialový

- studnařovití (Opistognathidae): studnař Opistognathus galapagensis

Platýsi - platýsovití (Pleuronectidae):

- kambalovití (Bothidae): kambala leopardí

Čtverzubci - ostencovití (Balistidae): ostenec bělolemý

- ježíkovití (Diodontidae): Chilomycterus affinis

- měsíčníkovití (Molidae): měsíčník svítivý

Členovci

Desetinožci - krabovití (Cancridae): Grapsus grapsus

 

Rostliny:

560 původních druhů rostlin, z toho 40% endemických

Kapradiny:

Cyatheales - Cyatheaceae: Cyathea weatherbyana

Osladičotvaré - hasivkovité (Dennstaedtiaceae): hasivka orličí

Dvouděložné:

Hvozdíkotvaré - kosmatcovité (Aizoaceae): Sesuvium edmonstonei a S. portulacastrum

- laskavcovité (Amaranthaceae): Alternanthera echinocephala a A. filifolia

- merlíkovité (Chenopodiaceae): lebeda slanomilná a lebeda Atriplex peruviana

- nocenkovité (Nyctaginaceae): Cryptocarpus pyriformis; Pisonia floribunda

- kaktusovité (Cactaceae): Brachycereus nesioticus; Jasminocereus thouarsii; opuncie Opuntia echios, O. helleri a O. megasperma

- Molluginaceae:  Mollugo pentaphylla

Slézotvaré - slézovité (Malvaceae): bavlník barbadoský a bavlník Gossypium klotzschianum

- lejnicovité (Sterculiaceae): Waltheria ovata

Růžotvaré - růžovité (Rosaceae): ostružiník Rubus adenotrichis - introdukován

- řešetlákovité (Rhamnaceae): Scutia pauciflora

Bobotvaré - bobovité (Fabaceae): akácie Acacia insulae-jacobi, A. macracantha, A. nilotica a A. rorudiana; Parkinsonea aculeata; Prosopis juliflora; sapan Caesalpinia bonduc - introdukován

- vítodovité (Polygalaceae): vítod Polygala sp.

Kacibotvaré - kacibovité (Zygophyllaceae): kotvičník Tribulus cistoides

Malpighiales - lnovité (Linaceae): len Linum cratericola

- mučenkovité (Passifloraceae): mučenka Passiflora foetida

- mangrovníkovité (Rhizophoraceae): kořenovník obecný

- pryšcovité (Euphorbiaceae): Chamaesyce amplexicaulis a Ch. punctulata; Hippomane mancinella; kroton (Croton scouleri)

Jesencotvaré - jesencovité (Celastraceae): Maytenus octogona

Mýdelníkotvaré - simarubovité (Simaroubaceae): Castela galapageia

- routovité (Rutaceae): žlutodřev Zanthoxylum fagara

- březulovité (Burseraceae): březule Bursera graveolens

Myrtotvaré - myrtovité (Myrtaceae): kvajava hrušková (introdukována) a kvajava Psidium galapageium

- Melastomataceae: Miconia robinsoniana

- Combretaceae: Conocarpus erectus; mangrovník Laguncularia racemosa

Brutnákotvaré - brutnákovité (Boraginaceae): otočník Heliotropium curassavicum; Tiquilia darwinii a T. nesiotica

- Ehretiaceae: Cordia lutea

Hluchavkotvaré - sporýšovité (Verbenaceae): blahokeř Clerodendrum molle; lantana měnivá (introdukována) a lantana (Lantana peduncularis)

- kolíkovníkovité (Avicenniaceae): kolíkovník Avicennia germinans

Lilkotvaré - lilkovité (Solanaceae): Cacabus miersii; Grabowskia boerhaaviaefolia; kustovnice Lycium minimum; rajče Lycopersicon cheesmanii

- svačcovité (Convolvulaceae): povijnice Ipomoea imperati

- kokoticovité (Cuscutaceae): kokotice Cuscuta acuta a C. gymnocarpa

Hvězdnicotvaré - hvězdnicovité (Asteraceae):  Darwiniothamnus sp.; Lecocarpus lecocarpoides, L. leptolobus a L. pinnatifidus; Scalesia affinis, S. atractyloides, S. gordilloi, S. stewartii and S. villosa; turan Erigeron compositus

Jednoděložné:

Lipnicotvaré - lipnicovité (Poaceae): dochany Pennisetum clandestinum a P. purpureum (introdukované druhy); Urochloa multiculma a U. fusca

Možné aktivity

Na souši značně omezené - nutno se pohybovat jen ve vymezených územích a s doprovodem místního průvodce.

Plavání, šnorchlování, potápění.

Poznámka

Viz fotogalerie Albatros Travel and Expeditions  

Zapsáno do seznamu světového přírodního dědictví UNESCO.

Přístup administrativně omezován - vstup na ostrovy 100 USD v hotovosti, nutno cestu připravit dlouho dopředu.

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku a zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

Pole označená (*) musíte vyplnit.