Cotopaxi

Základní ekoturistické informace o národním parku Cotopaxi (Ekvador), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions: lokalizace, přístup, charakteristika, fauna a flóra, možné aktivity.

 Lokalizace

Střední Ekvádor, 50 km jihovýchodně od Quita (číslo 4 na mapce na úvodní stránce Ekvadoru)

Přístup

Snadný

Charakteristika

334 km2, Vysokohorská oblast s nejvyšším aktivním vulkánem světa Cotopaxi (5 897m) a třemi dalšími sopkami. Jezero Limpio Pungo. Charakteristické ekosystémy: páramo (horská step), alpinské a vulkanické biotopy, vysokohorské mokřady (horská tundra), jezerní a říční ekosystémy. Mlžný prales ve výškách 3400 - 3900 m n.m. téměř zničen těžbou dřeva. Nad 4500 m pouze lišejníky.

Fauna + Flóra

Savci:

Zajícovci - zajícovití (Leporidae): králík lesní

Šelmy - medvědovití (Ursidae): medvěd brýlatý

- psovití (Canidae): pes horský

- kočkovití (Felidae):  puma americká

Sudokopytníci - velbloudovití (Camelidae):  guanako

- jelenovití (Cervidae): jelenec běloocasý; mazama červený

Ptáci:

Tinamy - tinamovití (Tinamidae): tinama křivozobá

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): čírka kropenatá

Dravci - kondorovití (Cathartidae): kondor andský, havranovitý a krocanovitý

- orlovcovití (Pandionidae): orlovec říční

- jestřábovití (Accipitridae): káně orlí a proměnlivá

- sokolovití (Falconidae): čimango andský; poštolka pestrá

Krátkokřídlí - chřástalovití (Rallidae): lyska andská a velká

Dlouhokřídlí - slukovití (Scolopacidae): bekasina andská a vznešená; jespák dlouhokřídlý; lyskonoh dlouhozobý; vodouš velký a žlutonohý

- kulíkovití (Charadriidae): čejka andská

- rackovití (Laridae): racek andský

Měkkozobí - holubovití (Columbidae): holoubek černokřídlý; holub pruhoocasý; hrdlička černouchá

Svišťouni - kolibříkovití (Trochillidae): kolibřík čimborazský, dřišťálový, duhovohřbetý, modrolící, ostroocasý a velký; sylfa královnina

Pěvci - hrnčiříkovití (Furnariidae): hrnčiřík paramový; ostrochvostka andská a Azarova; skorcovec pruhokřídlý a tlustozobý

- mravenčíkovcovití (Formicariidae): pitule jednobarvá

- kotingovití (Cotingidae): kotinga kaštanovobřichá

- tyranovití (Tyrannidae): tyrančík bělohrdlý, bělopruhý, kadeřavý a subtropický; tyranovec bledooký, rezavočapkový, rezavohnědý, rubínový, skalní a skvrnozobý

- vlaštovkovití (Hirundinidae): vlaštovka modrobílá

- drozdovití (Turdidae): drozd velký

- konipasovití (Motacillidae): linduška andská

- střízlíkovití (Troglodytidae): střízlík ostřicový

- tangarovití (Thraupidae): pitpit popelavý; tangara hnědobrvá a modrožlutá

- kardinálovití (Cardinalidae):  dlaskovec žlutobřichý

- lesňáčkovití (Parulidae): lesňáček černotemenný

- strnadovití (Emberizidae): dijuka jednobarvá; háčkozobec tmavý; louskavec andský; strnadec ranní; strnádek tříbarvý

- pěnkavovití (Fringillidae): čížek jihoamerický

 

Rostliny:

Asi 200 druhů cévnatých rostlin

Dvouděložné:

Brukvotvaré - brukvovité (Brassicaceae): chudina Draba sp.

Růžotvaré - růžovité (Rosaceae): Lachemilla sp.

Hořcotvaré - hořcovité (Gentianaceae): hořeček Gentianella sp.

Štětkotvaré - kozlíkovité (Valerianaceae): kozlík (Valeriana sp.)

Jednoděložné:

Lipnicotvaré - lipnicovité (Poaceae): třtina Calamagrostis sp.

Možné aktivity

Vynikající podmínky pro horskou turistiku i náročnější trekking - možnost výstupu na vrchol až po několikadenní aklimatizaci

horská kola, horolezectví, jízda na koni

Poznámka

Nejlépe XII-IV

Pozůstatky pre-inckého opevnění

Foto - zdroj fotogalerie Albatros Travel and Expeditions

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku a zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

Pole označená (*) musíte vyplnit.