Podocarpus

Základní ekoturistické informace o národním parku Podocarpus (Ekvador), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions: lokalizace, přístup, charakteristika, fauna a flóra, možné aktivity.

 Lokalizace

Jižní Ekvádor mezi městy Loja a Zamora, (číslo 8 na mapce národních parků na úvodní stránce Ekvadoru)

Přístup

Snadný

Charakteristika

1 463 km2; Hornatá oblast od dvou hřebenů východních And po povodí řek Nangaritza, Numbala and Loyola (nadmořská výška od 1000 do 3600 m) - málo obydlená. Charakteristické ekosystémy: horské biotopy, říční a jezerní ekosystémy (více než 100 menších jezer a množství vodopádů), mlžné lesy, horská step paramo a horská poušť. Jedno z míst s největší druhovou diverzitou rostlin i živočichů na světě. Až 90 druhů stromů na hektar!

Fauna + Flóra

Savci:

Více než 40 druhů savců

Vačnatci - vačíkovití (Caenolestidae): vačík rejsčí

Hmyzožravci - rejskovití (Soricidae): rejsek Cryptotis montivaga

Letouni - netopýrovití (Vespertilionidae): netopýr brazilský, rudohnědý, tmavý a netopýrové Myotis keaysi a M. riparius

- tadaridovití (Molossidae): tadarida Pallasova

- listonosovití (Phyllostomidae): glosofága malá a ocasatá; listonos bělopruhý, Carrikerův, dlouhouchý, dvouzubý, kaštanový, plodožravý, příbytkový, stanový, velkouchý, vysokohorský, žlutoramenný a listonosové Artibeus lituratus, A. phaeotis, Carollia brevicauda, Enchisthenes hartii, Platyrrhinus infuscus. Sturnira erythromos, S. sorianoi a Vampyressa thyone; upír obecný

- Emballonuridae: netopýr Peropteryx kappleri

Chudozubí - pásovcovití (Dasypodidae): pásovec velký

Šelmy - lasicovití (Mustelidae): vydra jihoamerická

- medvědovití (Ursidae): medvěd brýlatý

- psovití (Canidae): pes horský

- kočkovití (Felidae):  jaguár americký; ocelot velký; puma americká

Lichokopytníci - tapírovití (Tapiridae): tapír horský

Sudokopytníci - jelenovití (Cervidae): pudu severní

Ptáci:

Více než 500 druhů ptáků

Tinamy - tinamovití (Tinamidae): tinama andská, bronzovoprsá, malá, tao a tataupa

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): kachna bystřinná

Dravci - kondorovití (Cathartidae): kondor havranovitý

- jestřábovití (Accipitridae): harpyjovec černý; káně andská, Harrisova, krahujová, orlí, rudohřbetá, savanová, šedá a širokokřídlá; krahujec kolumbijský; luňák vlaštovčí; orel andský a černý

- sokolovití (Falconidae): ostříž rudobřichý; poštolka pestrá; sokolec pralesní

Hrabaví - hokovití (Cracidae): čačalaka šupinatá; guan chocholatý, modrolící a vousatý

- křepelovití (Odontophoridae): křepel rezavočelý a rezavoprsý

Krátkokřídlí - chřástalovití (Rallidae): chřástal aztécký a olověnobarvý

Dlouhokřídlí - slukovití (Scolopacidae): bekasina královská; vodouš samotářský

- kulíkovití (Charadriidae): čejka andská

Měkkozobí - holubovití (Columbidae): holub bělohrdlý, narudlý, pruhoocasý, safírový, samotářský, skalní a šedorůžový

Papoušci - papouškovití (Psittacidae): amazoňan vojenský; amazónek bělohlavý, červenolící, červenozobý a růžovohlavý; ara vojenský; aratinga skvrnitý; aymara pruhovaný; papoušek hnědokřídlý a zlatoperý; pyrura běloprsý

Sovy - puštíkovití (Strigidae): kalous americký; kulíšek andský; puštík bělonohý a načernalý; sýc plavočelý; výr virginský; výreček bělohrdlý, narezavělý, peruánský, Petersonův a proužkovaný

Kukačky - kukačkovití (Cuculidae): kukačka amazonská, rýhozobá, tmavozobá, veverčí a žíhaná

Lelkové - lelkovití (Caprimulgidae): lelek černavý, pruhokřídlý, lyroocasý, rezavobřichý, šedočelý a vidloocasý

- gvačarovití (Steatornithidae): gvačaro jeskynní

Svišťouni - rorýsovití (Apodidae): rorýs bělokrký, horský, hnědohrdlý a šedobřichý

- kolibříkovití (Trochillidae): inka andský, královský, obláčkový a proměnlivý; kolibřík Amaziliin, bolivijský, černoprsý, černouchý, dlouhoocasý, drobný, dřišťálový, dudkovitý, duhovohřbetý, ekvadorský, eukalyptový, fialovočelý, fialovohlavý, Francesiin, Herranův, hnědobřichý, hvězdohrdlý, chinguelský, klínozobý, kouřový, Lafresnayův, mečozobec, modrokřídlý, modrolící, modroocasý, mozaikový, nachovohřbetý, nymfový, orlozobec, ostrochocholatý, ostrozobý, peruánský, rezavořitý, safírořitý, smaragdovobřichý, šedobradý, šedobřichý, tmavý, Williamův, zelenkavý, zelenotemenný, zrcadlový a žhnoucí; sylfa Kingova

Trogoni - trogonovití (Trogonidae): kvesal zlatohlavý; trogon černohrdlý, límcový a škraboškový

Srostloprstí - momotovití (Momotidae): momot černolící, horský a širokozobý

Leskovci - leskovcovití (Galbulidae): leskovec ekvadorský

- lenivkovití (Bucconidae): lenivka čárkovaná, černopásá a skvrnitobřichá

Šplhavci - vousákovití (Capitonidae): vousák andský

- tukanovití (Ramphastidae): arassari andský, bělohrdlý a smaragdový; tukan černozobý, hnědohřbetý, horský a žlutohrdlý

- datlovití (Picidae): datel andský, horský, karmínovobřichý, olivovozlatý, rudokápý, šedohnědý, vrabčí, zebrovaný a žlutooký; datlíček Lafresnayeův

Pěvci - klouzálkovití (Dendrocolapidae): klouzálek dlouhoocasý, horský, klínozobý, olivovohřbetý, olivový, šedolící, tyranní a velkozobý; srpozobec pruhohlavý a rudozobý

- hrnčiříkovití (Furnariidae): hrnčiříček podhorský; hrnčiřík brýlový, bystřinný, límcový, pacifický, paramový, plavočelý, pruhovaný, rovníkový, ryšavohrdlý, ryšavý a subtropický; hrnčiříkovec čárkovaný, okrovoprsý a proužkovaný; ostrochvostka Azarova, bělobrvá, čárkolící, myší, mýtinová, rezavá, šedobrvá a tmavá; skorcovec pruhokřídlý; šplhálek perlový a plavoskvrnný

- mravenčíkovití (Thamnophilidae): mravenčík běločárkovaný, bezeskvrnný, černavý, dlouhochvostý, jednobarvý, podhorský, rezavokřídlý, rezavý, ryšavohřbetý, střízlíkovitý, tumbeský, tyrančíkovitý, velký, vlnkohřbetý, zdobený a žlutobřichý

- mravenčíkovcovití (Formicariidae): mravenčíkovec rezavoprsý, vlnkovaný a zpěvný; pitule bělobřichá, bělolící (popsána v roce 1999), hnědá, jednobarvá, plavoprsá, rezavotemenná, rezavotýlá a vlnkovaná; pitulka šedočapková srpkolící a šupinkoprsá

- mucholovkovití (Conopophagidae): mucholovka rezavotemenná

- kotingovití (Cotingidae): kotinga andská, černoprsá, červenochocholkatá, kaštanovobřichá, olivová, rezavochocholatá, šupinkatá, temná a zelenočerná; skalňák andský; vranucha ozdobná

- pipulkovití (Pipridae): pipulčík pruhokřídlý; pipulka modrokostřecová a zlatokřídlá

- štidlákovití (Rhinocryptidae): štidlák bambusový, bělokorunkatý, jednobarvý, paramový, perličkový, popelavý a tmavý

- tyranovití (Tyrannidae): elenie bělokorunkatá, náhorní, šedohlavá a šupinkohřbetá; ploskozobec bělohrdlý, rezavoprsý, šedotemenný a žlutohrdlý; tityra šedotýlá, vlnkovaná, zelenohřbetá a žlutolící; tyran andský, chocholkatý, světlelemý, tmavočapkový, tropický a žlutobrvý; tyrančík bělohrdlý, běloocasý, bělopruhý, brýlový, břidlicovotemenný, bystřinný, čárkohrdlý, černotemenný, ekvadorský, kadeřavý, rezavokostřecový, rezavoprsý, skvrnooký, šedolící, šedotemenný, zlatolící a žlutobřichý; tyránek černobílý, černohrdlý, rezavohlavý, rezavochocholatý, rezavotemenný a tmavoolivový; tyranovec bělobrvý, běločelý, čárkohrdlý, čárkoprsý, černý, červenokostřecový, Jelského, kouřový, olivovoboký, olivovoprsý, oranžovobřichý, oranžovokorunkatý, rezavočapkový, rezavokorunkatý, rezavoocasý, rezavoprsý, rezavošedý, ryšavoprsý, skořicovoprsý, skořicový, tmavošedý, útesový, západní, zdobený, žlutobrvý, žlutočelý a žlutoolivový

- vlaštovkovití (Hirundinidae): vlaštovka andská, bělopruhá, hnědobřichá, modrobílá, neotropická a obecná

- krkavcovití (Corvidae): sojka tyrkysová a zelenavá

- drozdovití (Turdidae): drozd bělohrdlý, černozobý, malý, oranžovobřichý, sametový, světleoký, šedohřbetý, tečkovaný a velký; lesňák andský

- skorcovití (Cinclidae): skorec bělohlavý

- střízlíkovití (Troglodytidae): střízlík andský, běločelý, běloprsý, čepičatý, černohlavý, drozdí, hnědý, jednobarvý, kaštanovoprsý, pruhohlavý, pruhokřídlý, rezavohnědý, rezavohrdlý, šedohřbetý, šedoprsý a zahradní

- tangarovití (Thraupidae): květomil purpurový; libohlásek černočelý, kaštanovoprsý, tlustozobý, zelenotemenný, zelený a zlatobřichý; pitpit azurový, kaštanovořitý, popelavý, škraboškový, velký a západní; strakovec velký; tangara bělokápá, bělokřídlá, Carmiolova, černá, černohlavá, černokápá, černoprsá, černouchá, červenobřichá, červenočelá, červenochocholatá, džunglová, guira, hnědobrvá, hnědoproužková, hnědouchá, jižní, kouřová, kovolesklá, krátkozobá, křovinná, modrá, modročerná, modrohnědá, modrohřbetá, modrokápá, modrooká, olivovohřbetá, palmová, papouščí, porfyrová, rajská, rezavochocholkatá, sametová, sedmibarvá, skvrnitá, slzavá, stříbrná, stříbroskvrnná, subtropická, suříková, šafránová, šedohlavá, tmavohřbetá, vavřínová, vlaštovčí, Wetmoreova, zelenozlatá, zlatá, zlatohlavá, zlatohrdlá, zlatotemenná, zlatouchá, zrcadlová, žlutobřichá a žlutohrdlá; temenáček diamantový

- vlhovcovití (Icteridae): trupiál žlutozobý; vlhovec andský, chocholatý, kordillerský a zlatohřbetý

- kardinálovití (Cardinalidae): dlaskovec žlutobřichý; saltator červenozobý, šedivý, škraboškový a velký

- zelenáčkovití (Vireonidae): zelenáček ekvadorský, rezavobrvý, šedočapkový a žlutobřichý

- lesňáčkovití (Parulidae): lesňáček brýlový, černotemenný, kanadský, korunkatý, nažloutlý, oranžovoprsý, pestrý, stromový, škraboškový, třípruhý a zelenožlutý

- banakitovití (Coerebidae): banakit americký

- strnadovití (Emberizidae): dijuka popelavá; habije oranžovozobá; háčkozobec běloboký, lesklý, modrý, rezavý, šedomodrý, šmolkový a tmavý; kněžík černobílý; louskač modrý; pěnkavka tmavá; pipilo kaštanovotýlý a pruhohlavý; strnadec ranní a zlatobrvý; strnádek běloskvrnný, olivový, rezavotýlý, šedotýlý, tříbarvý a strnádek Atlapetes latinuchus; strnadovec obojkový

- pěnkavovití (Fringillidae): čížek horský a jihoamerický

Obojživelníci:

Žáby - rosněnkovití (Centrolenidae): Cochranella cochranae

Hmyz:

260 druhů motýlů a 1200 druhů můr

 

Rostliny:

Více než 4000 druhů cévnatých rostlin (!!!)

Plavuně:

Plavuňotvaré - plavuňovité (Lycopodiaceae): plavuň vidlačka a plavuně Lycopodium jussiaei a L. lawessonianum; plavuňky Lycopodiella glaucescens a L. pendulina

- vranicovité (Huperziaceae): vranice Huperzia eversa, H. hippuridea, H. kuesteri a H. reflexa

Chvojníky:

Chvojníkotvaré - chvojníkovité (Ephaerdaceae): 

Kapradiny:

Cyatheales - Cyatheaceae: Cyathea divergens, C. fulva a C. heliophila; Sphaeropteris quindiuensis

- Dicksoniaceae: Lophosoria quadripinnata

Osladičotvaré - osladičovité (Polypodiaceae): Campyloneurum sp.; Grammitis sp.; ledviník Nephrolepis pendula; Lellingera myosuroides; Melpomene assurgens a M. monilifomis; Niphidium crasifolium; osladič Polypodium sessilifolium; Terpsichure asplenifolia

- kapraďovité (Dryopteridaceae): Elaphoglossum cuspidatum, E. engelii, E. lingua, E. minutum, E. pala a E. tectum; Megalastrum biseriale

- netíkovité (Pteridaceae): Cheilanthes sp.; Eriosorus aureonitens; Jamesonia blepharum, J. scammanae a J. verticalis; Pityrogramma calomelanos a P. tartarea

- sleziníkovité (Aspleniaceae): sleziník Asplenium serra

- kapradiníkovité (Thelypteridaceae): kapradiníky Thelypteris patens a T. rigescens

- hasivkovité (Dennstaedtiaceae): hasivka orličí a hasivka Pteridium arachnoideum; Histiopteris incisa

- žebrovicovité (Blechnaceae): žebrovice Blechnum auratum, B. cordatum, B. divergens, B. fragile, B. lima a B. occidentale

Blánatcotvaré - blánatcovité (Hymenophyllaceae): blánatec Hymenophyllum plumieri

Gleicheniales - Gleicheniaceae: Diplopterygium sp.; Gleichenella pectinata; Sticherus arachnoideus, S. revolutus a S. tomentosus

Přesličky:

Přesličkotvaré - přesličkovité (Equisetaceae): přeslička Equisetum bogotense

Nahosemenné:

Podocarpales - Podocarpaceae: Podocarpus glometatus, P. montanus, P. oleifolius a P. rospiglios

Dvouděložné:

Vavřínotvaré - vavřínovité (Lauraceae): Aniba sp.; Nectandra sp.

Chloranthales - Chloranthaceae: Hedyosmum racemosum

Pryskyřníkotvaré - pryskyřníkovité (Ranunculaceae): pryskyřník Ranunculus sp.

Cesmínotvaré - cesmínovité (Aquifoliaceae): cesmína Ilex myricoides

Hvozdíkotvaré - hvozdíkovité (Caryophyllaceae): Drymaria cordata; písečnice Arenaria lanuginosa; ptačinec Stellaria sp.

- laskavcovité (Amaranthaceae): Chamissoa sp.

- rdesnovité (Polygonaceae): Muehlenbeckia tamnifolia a M. tiliifolia

- nocenkovité (Nyctaginaceae): Colignonia scandens

- kaktusovité (Cactaceae): Echinopsis pachanoi

Gunnerales - Gunneraceae: Gunnera pilosa

Santálotvaré - ochmetovité (Lorantahaceae): Gaiadendron punctatum

Růžotvaré - růžovité (Rosaceae): Hesperomeles obtusifolia; ostružiníky Rubus boliviensis a R. peruvianus; slivoň Prunus sp.

- kopřivovité (Urticaceae): Myriocarpa sp.; Phenax sp.; Pilea sp.

Šťavelotvaré - šťavelovité (Oxalidaceae): šťavely Oxalis spiralis a O. tabaconasensis

- Cunoniaceae: Weinmannia cochensis, W. elliptica, W. fagaroides, W. glabra, W. jelskii, W. loxensis, W. macrophylla, W. pubescens, W. rollottii a W. sorbifolia

Bobotvaré - bobovité (Fabaceae): Senna sp.; Swartzia littlei

- vítodovité (Polygalaceae): Monnina arbuscula a M. obtusifolia

Bukotvaré - břízovité (Betulaceae): olše Alnus acuminata

- vřesnovité (Myricaceae): vřesna Myrica pubescens

- Proteaceae: Oreocallis grandiflora

Malpighiales - Malpighiaceae: Heteropteris sp.

- violkovité (Violaceae): violky Viola arguta, V dombeyana a V. stipularis

- třezalkovité (Hypericaceae): třezalky Hypericum canadense, H. lancioides a H. sprucei

Myrtotvaré - pupalkovité  (Onagraceae): zakucelka Ludwigia peruviana

- Melastomataceae: Axinaea macrophylla; Brachyotum benthamianum, B. campanulare, B. johannes-julii a B. rugosum; Graffenrieda sp.; Huberia peruviana; Meriania sanguinea; Miconia cladonia, M. dodsonii, M. imitans, M. ligustrina, M. radula, M. suborbicularis a M. tinifolia; Monochaetum lineatum; Tibouchina laxa a T. lepidota

- Combretaceae: Terminalia guyanensis

- Vochysiaceae: Qualea ingens

Miříkotvaré - aralkovité (Araliaceae): Niphogeton dissecta; Oreopanax sp.; pupečníky Hydrocotyle bonplandii, H. humboldtii a H. yanghuangensis

Vřesovcotvaré - vřesovcovité (Ericaceae): Bejaria aestuans a B. resinosa; brusnice Vaccinium crenatum a V. floribundum; Cavendishia bracteata; Ceratostema sp.; Disterigma acuminatum, D. alaternoides a D. empetrifolium; libavky Gaultheria erecta, G. foliolosa, G. lanigera, G. reticulata, G. strigosa, G. tomentosa a G. vaccinioides; Macleania farinosa, M. floribunda a M. rupestris; Oreanthes fragilis a O. hypogaeus; Pernettya prostrata; Sphyrospermum cordifolium

- Clethraceae: Clethra fimbriata, C. ovalifolia, C. parallelinervia a C. revoluta

- čajovníkovité (Theaceae): Freziera minima

- samoduťovité (Symplocaceae):samoduť Symplocos quitensis

- Actnidiaceae: Saurauia bullosa, S. harlingii a S. peruviana

- Myrsinaceae: Cybianthus marginatus a C. pastensis; Geissanthus vanderwerffii; Myrsine andina a M. coriacea

Escalloniales - Escalloniaceae: Escallonia micrantha a E. myrtilloides

Hořcotvaré - hořcovité (Gentianaceae): Macrocarpea ovalis; Symbolanthus macranthus

- klejichovité (Asclepiadaceae): Cynanchum sp.

- mořenovité (Rubiaceae): Arcytophyllum setosum; Borreria sp.; Chinchona succirubra (národní strom Ekvadoru - zdroj chininu); Guettarda hirsuta; korálovka andská; Palicourea heterocroma a P. stipularis; Psychotria sp.; svízel Galium hypocarpium

- toješťovité (Apocynaceae): Mandevilla sp.

Hluchavkotvaré - hluchavkovité (Lamiaceae): klinopád Clinopodium taxifolium; Lepechinia mutica; šalvěj (Salvia sp.)

- jitrocelovité (Plantaginaceae): jitrocel Plantago australis

- bublinatkovité (Lentibulariaceae): bublinatka Utricularia unifolia; tučnice Pinguicula calyptrata

- krtičníkovité (Scrophulariaceae): Castilleja arvensis; lepnice Bartsia sp.; pantoflíčky Calceolaria microbefaria a C. oxyphylla; Stemodia suffruticosa

Lilkotvaré - lilkovité (Solanaceae): Cestrum sp.; Larnax sachapapa; lilek Solanum confertiseriatum

Štětkotvaré - kozlíkovité (Valerianaceae): kozlíky Valeriana adscendens, V. microphylla a V. plantaginea

- bezovité (Sambucaceae): bez černý

Tykvotvaré - kysalovité (Begoniaceae): begonie Begonia fischeri

Hvězdnicotvaré - hvězdnicovité (Asteraceae): Achyrocline hallii; Ageratina cutervensis, A. dendroides a A. exsertovenosa; Ageratum conyzoides; aksamitník Tagetes; Austroeupatorium inulaefolium; Baccharis genistelloides, B. jelskii, B. latifolia, B. oblongifolia, B. obtusifolia a B. trinervis; Chromolaena leptocephala; Cronquistianthus niveus; Erato polymnioides; Gamochaeta americana; Gynoxys azuayensis, G. buxifolia a G. cuicochensis; jestřábníky Hieracium chilense a H. frigidum; Lepidaploa sordidopapposa; Liabum eggersii a L. igniarium; Loricaria thuyoides; Mikania chimborazensis; Munnozia campii, M. hastifolia, M. nivea a M. senecionidis; Oligactis coriacea; Oritrophium peruvianum a O. repens; Pappobolus sp.; Pentacalia sp.; protěže Gnaphalium dombeyanum a G. elegans; starček Senecio iscoensis; turanka kanadská

- zvonkovité (Campanulaceae): Centropogon comosus a C. steyermarkii; Siphocampylus humboldtianus a S. scandens

Pepřotvaré - pepřincovité (Peperomiaceae): pepřinec Peperomia sp.

Jednoděložné:

Šmelotvaré - áronovité (Araceae): toulitka Andreova a toulitka (Anthurium citrifolium)

Liliotvaré - kýchavicovité (Melanthiaceae): Isidrogalvia falcata

- přestupovité (Smilacaceae): přestup Smilax benthemiana

- Alstroemeriaceae: Bomarea brachysepala

Lipnicotvaré - lipnicovité (Poaceae): Andropogon glaucescens; Axonopus compresus a A. fissifolius; Chusquea leonardiorum, Ch. neurophylla a Ch. scandens; kavyl Stipa ichu; kordaterie Cortaderia bifida a C. jubata; dochany Pennisetum clandestinum a P. peruvianum; Lasiacis sp.; Melinis minutiflora; Neurolepis elata; púaspal Paspalum candidum; prosa Panicum laxum a P. stigmosum; Schizachyrium sanguineum; Sporobolus lasiophyllus; třtiny Calamagrostis intermedia, C. macrophylla a C. planifolia; vousec Polypogon elongatus; Zeugites mexicana

- sítinovité (Juncaceae): bika Luzula gigantea; sítina žabí

- šáchorovité (Cyperaceae): hrotnosemenky Rhynchospora rugosa, R. tenuis a R. vulcani; Oreobolus goeppingeri; ostřice Carex sp.; šáchory Cyperus odoratus a C. tabina

- bromeliovité (Bromeliaceae): guzmánie Guzmania sp.; Pitcairnia pungens a P. trianae; Puya eryngioides a P. obconica; Racinaea seemannii; tilandsie Tillandsia complanata a T. narthecioides

- Eriocaulaceae: Paepalanthus ensifolius

- Rapateaceae: Rapatea sp.

- Xyridaceae: Xyris subulata

Chřestotvaré - kosatcovité (Iridaceae): Ennealophus foliosus; Orthrosanthus chimboracensis

- vstavačovité (Orchidaceae): Elleanthus amethystinoides, E. aurantiacus, E. maculatus a E. weberbauerianus; Epidendrum acuminatum, E. avicula, E. excisum, E. fimbriatum, E. macrostachyum, E. orthophyllum a E. rugulosum; Maxillaria sp.; Oncidium macranthum, O. nubigenum a O. pentadactylon; Pleurothallis acuminata, P. canaligera, P. cordata, P. coriacardia a P. gelida; Stelis anceps; Telipogon sp.

Možné aktivity

Vynikající podmínky pro pěší turistiku i vysokohorský trekking (i několikadenní)

jízda na koni.

Poznámka

Nejlépe X-XII.

Foto - zdroj wikipedia

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku a zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

Pole označená (*) musíte vyplnit.