Yukon

Základní ekoturistické informace o kanadském teritoriu Yukon a národních parcích, které v něm lze navštívit společně s Albatros Travel and Expeditions.

Yukon nebo Yukonské teritorium  je kanadské teritorium na severozápadním okraji země, které má Mapa Yukonuzhruba trojúhelníkovitý tvar. Na východě sousedí se Severozápadními teritorii, na jihu s Britskou Kolumbií a na západě s Aljaškou (USA). Jeho hlavním městem je Whitehorse, ve kterém žijí asi dvě třetiny populace teritoria (zhruba 20 000 obyvatel). Druhé největší město je Dawson City. Yukon má rozlohu 482 443 km2, což z něj dělá 9. největší teritorium Kanady.

Yukon leží na předělu kontinentální části Severoamerického kontinentu a poloostrovem Aljaška.

Krátký úsek jeho severního okraje tvoří pobřeží Severního ledového oceánu (konkrétně Beaufortova moře), naopak jeho jihozápadní cíp ústí téměř (až na cca 20 km území USA) k vodám Tichého oceánu (Aljašského zálivu).

Značnou část území a současně povodí stejnojmenné řeky tvoří Yukonská pahorkatina. Yukon se rozkládá na severní části Skalistých hor, nejvyšší vrcholy (zejména v jižní části této oblasti) jsou současně nejvyššími vrcholy celého tohoto pohoří. Nejvyšší horou Yukonu a zároveň nejvyšší horou Kanady je Mount Logan (5959 m) na jihozápadě teritoria - druhá nejvyšší hora Severní Ameriky. Ve velehorských průsmycích a údolíčkách se nachází větší množství ples a horských jezer. Na jihovýchodním, jihozápadním a severozápadním okraji teritoria se rozkládají tři větší národní parky .

 Velmi řídce osídlené teritorium je bohaté na ledovcová jezera s vodou z tajícího sněhu i na horské štíty se stálou sněhovou pokrývkou. Klima teritoria je typicky arktické nebo subarktické s velmi dlouhou, studenou a suchou zimou. Krátké léto se vyznačuje dlouhými dny i obdobím, kdy slunce vůbec nezapadá. I tato krátká perioda však stačí k tomu, aby se objevila poměrně bohatá vegetace.

 Většina teritoria patří do povodí stejnojmenné řeky - Yukon, kam přitéká voda z většiny ledovcových jezer v horách. Zbytek teritoria pak patří do povodí řeky Mackenzie a několika menších řek.

Zkuste se podívat, co zajímavého nabízejí jednotlivé národní parky a přírodní rezervace kanadského teritoria Yukon.

Naleznete zde detailní informace o konkrétních národních parcích, které s námi můžete navštívit

Ivvavik

Kluane

Vuntut