Vuntut

Základní ekoturistické informace o národním parku Vuntut (Yukon, Kanada), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions.

Lokalizace

Severozápadní Yukon

Přístup

Obtížný - pouze charterovým letem

Charakteristika

4345 km2; V jižní části parku rovinaté území s velkým množstvím vodních ploch (až 2000 mělkých jezer) a mokřadů v průběhu léta, v severní části mírně zvlněná pahorkatina. Věčně promrzlá půda sahá od několika centimetrů pod povrchem až po cca 300 metrů. Charakteristický ekosystém - arktická tundra. Významné hnízdiště arktických druhů ptáků. Většina území parku díky velmi nízkému úhrnu srážek nebyla nikdy zaledněna.

Fauna + Flóra 

Savci:

Hmyzožravci - rejskovití (Soricidae): rejsek barentský, drobný, šedý, tundrový a rejsek Sorex monticolus

Zajícovci - pišťuchovití (Ochotonidae): pišťucha pika

- zajícovití (Leporidae): zajíc měnivý

Hlodavci - myšovití (Muridae): hraboš dlouhoocasý, hospodárný, pensylvánský, polární a žlutolící; lumík rašelinný, sibiřský a velký; norník tajgový; ondatra pižmová

- veverkovití (Sciuridae): čikarí červený; sysel Parryův

- bobrovití (Castoridae): bobr kanadský

- urzonovití (Erethizontidae): urzon kanadský

Šelmy - lasicovití (Mustelidae): hranostaj; kuna americká; lasice kolčava; norek americký; rosomák severní; vydra severoamerická

- medvědovití (Ursidae): medvěd baribal, grizzly a lední

- psovití (Canidae): kojot prériový; liška obecná a polární; vlk

- kočkovití (Felidae): rys kanadský

Sudokopytníci - jelenovití (Cervidae): los; sob karibu (asi 112 000 kusů)

- turovití (Bovidae): ovce sněžná; pižmoň severní

Ptáci:

Potáplice - potáplicovití (Gaviidae): potáplice lední, pacifická a žlutozobá

Potápky - potápkovití (Podicipidae): potápka rudokrká a žlutorohá

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): berneška tmavá a velká; čírka modrokřídlá a obecná; hohol bělavý a severní; hoholka lední; husa běločelá a sněžní; hvízdák americký a euroasijský; kačka strakatá; kachna divoká; labuť malá a trubač; lžičák pestrý; morčák prostřední; ostralka štíhlá; polák americký, dlouhozobý, kaholka, proužkozobý a vlnkovaný; turpan hnědý a pestrozobý

Dravci - orlovcovití (Pandionidae): orlovec říční

- jestřábovití (Accipitridae): káně rousná a rudochvostá; moták pilich; orel bělohlavý a skalní

- sokolovití (Falconidae): dřemlík tundrový; poštolka americká; raroh lovecký; sokol stěhovavý

Hrabaví - tetřevovití (Tetraonidae): bělokur horský a rousný

Krátkokřídlí - jeřábovití (Gruidae): jeřáb kanadský

Dlouhokřídlí - slukovití (Scolopacidae): bartramie dlouhoocasá; bekasina otavní; jespák dlouhokřídlý, dlouhonohý, drobný, plavý, skvrnitý a srostloprstý; koliha malá; lyskonoh ploskozobý a úzkozobý; pisík americký; vodouš aljašský, samotářský a žlutonohý

- kulíkovití (Charadriidae): kulík bledý, hnědokřídlý a kanadský 

- chaluhovití (Stercoraridae): chaluha malá, pomořanská a příživná

- rackovití (Laridae): racek Bonapartův, bouřní, stříbřitý, šedý

- rybákovití (Sternidae): rybák dlouhoocasý

Sovy - puštíkovití (Strigidae): kalous pustovka; sovice krahujová a sněžní; sýc rousný; výr virginský

Srostloprstí - ledňáčkovití (Alcedinidae): rybařík pruhoprsý

Šplhavci - datlovití (Picidae): datel zlatý; datlík smrkový; strakapoud americký

Pěvci - tyranovití (Tyrannidae): tyranovec okrovobřichý a olšový

- ťuhýkovití (Laniidae): ťuhýk šedý

- skřivanovití (Alaudidae): skřivan ouškatý

- vlaštovkovití (Hirundinidae): břehule říční; vlaštovka obecná, pestrá, stromová a zelená

- krkavcovití (Corvidae): krkavec velký; sojka šedá

- sýkorovití (Paridae): sýkora laponská a severní

- skorcovití (Cinclidae): skorec šedý

- drozdovití (Turdidae): bělořit šedý; drozd malý, pruhokřídlý, rezavoocasý, stěhovavý a šedolící

- konipasovití (Motacillidae): konipas luční; linduška proměnlivá

- brkoslavovití (Bombycillidae): brkoslav severní

- vlhovcovití (Icteridae): vlhovec pospolitý a severní

- pěnicovití (Sylviidae): králíček americký

- lesňáčkovití (Parulidae): lesňáček černohlavý, mniší, olšový, oranžovokorunkatý, žlutokorunkatý a žlutý

- strnadovití (Emberyzidae): sněhule severní; strnad pestrý a severní; strnadec bělokorunkatý, liščí, pruhohlavý, skvrnitý a zimní; strnádka pokřovní a vrabcovitá; 

- pěnkavovití (Fringillidae): čečetka bělavá a zimní; hýl křivčí; křivka bělokřídlá; pěnkavice šedotemenná

Rostliny:

Přesličky:

Přesličkotvaré - přesličkovité (Eqiusetaceae): přeslička rolní, různobarvá a přeslička Equisetum scirpoides

Kapradiny:

Osladičotvaré - papratkovité (Woodsiaceae): kapradinka Woodsia glabella; puchýřník křehký

- kapraďovité (Dryopteridaceae): kapraď Dryopteris fragrans

Nahosemenné:

Cypřišotvaré - cypřišovité (Cupressacea): jalovec obecný

Borovicotvaré - borovicovité (Pinaceae): modřín Laryx laricina; smrk černý a sivý

Dvouděložné:

Leknínotvaré - leknínovité (Nymphaeaceae): stulík Nuphar polysepalum

Pryskyřníkotvaré - pryskyřníkovité (Ranunculaceae): blatouch bahenní; koniklec Pulsatilla ludoviciana; oměj Aconitum dephinifolium; pryskyřníky Ranunculus nivalis, R. pallassi, R. pedatifidus, R. pygmaeus a R. turnenri; sasanka narcisokvětá a sasanky Anemone drummondii, A. parviflora a A. richardsonii; stračka Delphinium glaucum; žluťucha Thalictrum alpinum

- makovité (Papaveraceae): máky Papaver macounii a P. radicatum

Brukvotvaré - brukvovité (Brassicaceae): Baya glabella; barborka Barbarea orthoceras; chudina fladnická a chudiny Draba alpina, D. borealis, D. cana, D. cinerea, D. corymbosa, D. glabella, D. lactea, D. juvenilis, D. nivalis a D. palanderiana; Lesquerella arctica; Parrya nudicaulis; řeřišnice luční a řeřišnice Cardamine digitata; tařinka Alyssum obovatum; trýzel Erysimum pallasii 

Hvozdíkotvaré - rdesnovité (Polygonaceae): hadí kořen živorodý; rdesno hadí kořen; šťovíky Rumex arcticus a R. salicifolius

- hvozdíkovité (Caryophyllaceae): kuřička polární a kuřičky Minuartia dawsonensis, M. elegans, M. macrocarpa, M. obtusiloba, M. rossii, M. rubella a M. yukonensis; ptačince Stellaria crassifolia a S. longipes; rožec Cerastium beeringianum; silenka bezlodyžná a silenka Silene uralensis 

- rosnatkovité (Droseraceae): rosnatka okrouhlolistá

Malpighiales - vrbovité (Salicaceae): topol balzámový; vrba bělostná, hrotolistá, síťnatá, sivá, vlnatá a vrby Salix alaxesis, S. arctica, S. brachycarpa, S. fuscescens, S. phlebophylla a S. planifolia

Bukotvaré - břízovité (Betulaceae): bříza trpasličí a břízy Betula glandulifera, B. glandulosa a B. neoalaskana; olše zkadeřená

Lomikamenotvaré - lomikamenovité (Saxifragaceae): Boykinia richrdsonii; lomikámen nící, vstřícnolistý a lomikameny Saxifraga ceaspitosa, S. flagellaris, S. hieracifolia, S. nelsoniana, S. reflexa a S. tricuspidata; mokrýš Chrysosplenium tetrandrum; tolije bahenní a tolije Parnassia kotzebuei

Růžotvaré - růžovité (Rosaceae): dryádka osmiplátečná a dryádky Dryas alaskensis, D. crenulata, D. drummondii a D. integrifolia; mochna bahenní, křovitá, norská a mochny Potentilla biflora, P. elegans, P. hookeriana, P. nivea a P. uniflora; ostružiník moruška; růže jehličkovitá; tavolník Spiraea stevenii

- hlošinovité (Elaeagnaceae): Shepherdia canadensis

Bobotvaré - bobovité (Fabaceae): kopyšník alpský a kopyšník Hedysarum boreale; kozinec alpský a kozince Astragalus australis, A. bodinii a A. umbellatus; lupina Lupinus arcticus; vlnice tatranská a vlnice Oxytropis arctica, O. deflexa, O. maydelliana, O. nigrescens a O. splendens

Vřesovcotvaré - vřesovcovité (Ericaceae): brusnice brusinka; Cassiope tetragona; klikva maloplodá; kyhanka sivolistá; medvědice alpská, lékařská a medvědice Arctostapylos rubra; pěnišník laponský; rojovník grónský a rojovník Ledum decumbens; skalenka poléhavá; vlochyně bahenní

- šichovité (Empetraceae): šicha černá

- hruštičkovité (Pyrolaceae): hruštice jednostranná; hruštička Pyrola grandiflora

- prvosenkovité (Primulaceae): božskokvět Dodecatheon frigidum; pochybek nízký

- jirnicovité (Polemoniaceae): jirnice Polemonium acutiflorum; plamenka Phlox alaskensis a Ph. hoodii

Myrtotvaré - pupalkovité (Onagraceae): Chamerion latifolium; vrbovka bahenní a úzkolistá

Hluchavkotvaré - prustkovité (Hippuridaceae): prustka obecná

- krtičníkovité (Scrophulariaceae): Castilleja caudata, C. elegans, C. hyperborea a C. raupii; Lagotis glauca; všivec krkonošský, labradorský a všivce Pedicularis capitata, P. lanata a P. langsdorfii

- bublinatkovité (Lentibulariaceae): bublinatka prostřední; tučnice obecná a tučnice Pinguicula villosa

Miříkotvaré - miříkovité (Apiaceae): prorostlík Bupleurum americanum

Hvězdnicotvaré - hvězdnicovité (Asteraceae): devětsil Petasides frigidus; hvězdnice alpská; kociánek Antennaria friesiana; pampelišky Taraxacum ceratophorum a T. lyratum; pelyněk Artemisia tilesii; prhy Arnica angustifolia a A. griscomii; Saussurea angustifolia; starček dutý a starčeky Senecio cymbalaria, S. lugens a Tephroseris kjellmanii; škarda Crepis nana; turany Erigeron humilis a E. hyperboreus; zlatobýl Solidago multiradiata

- zvonkovité (Campanulaceae): zvonek Campanula uniflora

- vachtovité (Menyanthaceae): vachta trojlistá

Brutnákotvaré - brutnákovité (Boraginaceae): Mertensia paniculata; pomněnečky Eritrichium aretioides a E. chamissionis; pomněnka vysokohorská

Štětkotvaré - kozlíkovité (Valerianaceae): kozlík Valeriana capitata

Jednoděložné:

Šmelotvaré - rdestovité (Potamogetonaceae): rdest alpský a rdest Potamogeton richardsonii

- bařičkovité (Juncaginaceae): bařička přímořská

- áronovité (Araceae): ďáblík bahenní

- okřehkovité (Lemnaceae): okřehek trojbrázdý

Lipnicotvaré - lipnicovité (Poaceae): Arctagrostis latifolia; Arctophila fulva; kostřava červená a kostřavy Festuca altaica, F. baffinensis, F. brachyphylla, F. brevissima a F. lenensis; lipnice luční a lipnice Poa arctica a P. glauca; pýrovníky Elymus macrourus a E. trachycaulus; sveřep Bromus pumpellianus; tomkovice Hierochloe alpina; trojštět Trisetum spicatum; třtiny Calamagrostis  lapponica a C. purpurascens      

- šáchorovité (Cyperaceae): ostřice bažinná, Bigelowova, drobná, pochvatá, přioblá, skalní, šlahounovitá, vláskovitá a ostřice Carex aquatilis, C. atrofusca, C. capitata, C. concinna, C. filifolia, C. glacialis, C. lugens, C. maritima, C. membranacea, C. misandra, C. nardina, C. petricosa, C. podocarpa, C. pyrenaica, C. rotundata a C. scirpoidea; ostřička myší ocásek a ostřička Kobresia sibirica; skřípina Scirpus caespitosus; suchopýr pochvatý, Scheuchzerův, úzkolistý a suchopýry Eriophorum brachyantherum, E. callitrix a E. triste

- sítinovité (Juncaceae): bika mnohokvětá a bika Luzula confusa; sítina kaštanová, trojplevá a sítiny Juncus arcticus a J. biglumis

Liliotvaré - liliovité (Liliaceae): lilijka pozdní

- kýchavicovité (Melanthiaceae): kohátky Tofieldia coccinea a T. pusilla

Chřestotvaré - vstavačovité (Orchidaceae): korálice trojklanná; vemeníky Platanthera hyperborea a P. obtusata

Možné aktivity

Trekking - obtížný (neexistují turistické stezky)

Kanoistika; klasické lyžování

Poznámka

V parku není žádná infrastruktura

Paleontologická naleziště - třetihorní fosilie

Foto - zdroj greatcanadianparks.com

 

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

 


Pole označená (*) musíte vyplnit.