Kluane

Základní ekoturistické informace o národním parku Kluane (Yukon, Kanada), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions.

Lokalizace

Jihozápadní Yukon; 150 km západně od Whitehorse

Přístup

Snadný

Charakteristika

22 013 km2; Horské pásmo pohoří Saint Elias Mountains s nejvyšší horou Kanady Mount Logan (5959 m). Charakteristické ekosystémy - vysokohorské biotopy (louky, tundra) včetně ledovců a ledových polí (82% plochy), lesy mírného pásma v údolích - hranice stromového pásma 1050 - 1200 m. Velké množství jezer ledovcového původu a prudce tekoucích vodnatých řek. Mimořádná druhová diverzita na podmínky severní Kanady - přechodové pásmo mezi pacifickými a arktickými ekosystémy.

Fauna + Flóra 

Savci:

Zajícovci - zajícovití (Leporidae): zajíc měnivý

Hlodavci - myšovití (Muridae): ondatra pižmová

- bobrovití (Castoridae): bobr kanadský

- veverkovití (Sciuridae): svišť lesní; sysel Parryův

Šelmy - lasicovití (Mustelidae): norek americký; rosomák severní; vydra severoamerická

- medvědovití (Ursidae): medvěd baribal a grizzly

- psovití (Canidae): kojot prériový; liška obecná; vlk

- kočkovití (Felidae): rys kanadský

Sudokopytníci - jelenovití (Cervidae): los; sob karibu

- turovití (Bovidae): kamzík bělák; ovce aljašská

 Ptáci:

150 druhů ptáků, z toho 118 hnízdících,

Potáplice - potáplicovití (Gaviidae): potáplice lední, malá a pacifická

Trubkonosí - buřňákovití (Procellariidae): buřňák temný

- buřňáčkovití (Hydrobatidae): buřňáček šedý

Veslonozí - kormoránovití (Phalacrocoracidae): kormorán mořský a ušatý

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): berneška velká; čírka modrokřídlá a obecná; hohol islandský a severní; hvízdák americký; kačka strakatá; kachna divoká; kopřivka obecná; labuť trubač; morčák prostřední a velký; ostralka štíhlá; polák vlnkovaný; turpan černý a pestrozobý

Brodiví - volavkovití (Ardeidae): volavka velká

Hrabaví - tetřevovití (Tetraonidae): bělokur běloocasý, horský a rousný; jeřábek kanadský; tetřívek kanadský

Dravci - jestřábovití (Accipitridae): jestřáb lesní; káně rousná a rudochvostá; krahujec americký; moták pilich; orel bělohlavý a skalní   

- sokolovití (Falconidae): dřemlík tundrový; poštolka americká; sokol stěhovavý

Dlouhokřídlí - slukovití (Scolopacidae): bartramie dlouhoocasá; bekasina otavní; jespák aljašský, drobný, písečný a skvrnitý; kameňáček černohlavý a pestrý; koliha malá; lyskonoh úzkozobý; pisík americký; slukovec dlouhozobý; vodouš aljašský, velký a žlutonohý

- kulíkovití (Charadriidae): kulík bledý 

- chaluhovití (Stercoraridae): chaluha malá a příživná

- rackovití (Laridae): racek Bonapartův, bouřní, stříbřitý a šedokřídlý

- rybákovití (Strenidae): rybák aleutský, dlouhoocasý a velkozobý

- alkovití (Alcidae): alkoun mramorovaný a úzkozobý

Měkkozobí - holubovití (Columbidae): holub skalní

Sovy - puštíkovití (Strigidae): sovice sněžní; výr virginský

Lelkové - lelkovití (Caprimulgidae): lelek sokolí

Svišťouni - rorýsovití (Apodidae): rorýs srpokřídlý

- kolibříkovití (Trochilidae): kolibřík rezavolesklý

Srostloprstí - ledňáčkovití (Alcedinidae): rybařík pruhoprsý

Šplhavci - datlovití (Picidae): datel červenoprsý a zlatý; strakapoud americký a osikový

Pěvci - tyranovití (Tyrannidae): tyranovec malinký, olivovoboký, olšový a západní

- skřivanovití (Alaudidae): skřivan růžkatý

- vlaštovkovití (Hirundinidae): břehule říční; vlaštovka obecná, pestrá, stromová a zelená

- ťuhýkovití (Laniidae): ťuhýk šedý 

- krkavcovití (Corvidae): krkavec velký; sojka šedá; straka americká; vrána americká

- drozdovití (Turdidae): drozd malý, pruhokřídlý, rezavoocasý, stěhovavý a šedolící; lesňák západní; salašník horský

- skorcovití (Cinclidae): skorec šedý

- brkoslavovití (Bombycillidae): brkoslav severní

- sýkorovití (Paridae): sýkora černohlavá a severní

- brhlíkovití (Sittidae): brhlík americký

- střízlíkovití (Zroglodytidae): střízlík obecný

- konipasovití (Motacillidae): linduška horská a proměnlivá

- pěnicovití (Sylviidae): králíček americký a zlatohlavý

- vlhovcovití (Icteridae): vlhovec červenokřídlý, hnědohlavý a severní

- zelenáčkovití (Vireonidae): zelenáček švitořivý

- lesňáčkovití (Parulidae): lesňáček černohlavý, křovištní, lejskovitý, mniší, olšový, oranžovokorunkatý, žlutohrdlý, žlutokorunkatý a žlutý 

- strnadovití (Emberyzidae): sněhule severní; strnadec bělokorunkatý, liščí, pruhohlavý, skvrnitý, zimní,  zlatotemenný a zpěvný; strnádka pokřovní a vrabcovitá

- pěnkavovití (Fringillidae): čečetka zimní; čížek severoamerický a žlutý; hýl nachový a křivčí; křivka bělokřídlá a obecná

Ryby:

Lososotvární - lososovití (Salmonidae): lipan severní; losos nerka; pstruh duhový; siven obrovský

Štikotvární - štikovití (Esocidae): štika obecná

Rostliny:

Mák Papaver gorodkovii; lomikámen vstřícnolistý; Cassiope tetragona (vřesovcovité); silenka bezlodyžná

Dominantní dřeviny:

 Smrk sivý; topol osikový a balzámový; vrba; bříza zakrslá; olše

 

Možné aktivity

Vynikající podmínky pro turistiku i trekking - řada tras různé obtížnosti

Projížďky lodí; kanoistika; rafting; horská kola - jízda po starých důlních cestách; jízda na koni; rybaření; horolezectví; vyhlídkové lety; v zimě lyžování

Poznámka

Park  je zapsán na seznamu světového přírodního dědictví UNESCO

Foto - zdroj greatcanadianparks.com

 

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

 


Pole označená (*) musíte vyplnit.