Ivvavik

Základní ekoturistické informace o národním parku Ivvavik (Yukon, Kanada), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions.

Lokalizace

Severozápadní cíp Yukonu

Přístup

Obtížný, pouze letecky, obvykle hydroplánem

Charakteristika

10 168 km2; Nížinné rovinaté oblasti delty řeky Mackenzie široké od 10 do 30 km a nízká hornatina British Mountains 860 - 1680 m vysoká (až 90% rozlohy parku). Oblast British Mountains nebyla nikdy zaledněna - krajina byla vytvářena tektonickými vlivy, ale ne činností ledovce. Hluboce zaříznutá koryta řek a potoků do okolní krajiny. Charakteristické ekosystémy - horská a arktická tundra, jehličnatý les (tajga - nejsevernější výběžek), pobřežní biotopy.

Fauna + Flóra

Savci:

Hlodavci - myšovití (Muridae): lumík norský

- veverkovití (Sciuridae): sysel Parryův

- urzonovití (Erethizontidae) - urzon kanadský

Šelmy - lasicovití (Mustelidae): kuna americká; rosomák severní

- medvědovití (Ursidae): medvěd baribal, grizzly a lední

- psovití (Canidae): liška obecná a polární; vlk

Sudokopytníci - jelenovití (Cervidae): los ; sob karibu

- turovití (Bovidae): ovce aljašská; pižmoň severní

Ptáci:

143 druhů ptáků.

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): husa sněžní; labuť trubač

Hrabaví - tetřevovití (Tetraonidae): bělokur horský a rousný

Dravci - jestřábovití (Accipitridae): káně rousná; orel skalní

 - sokolovití (Falconidae): raroh lovecký; sokol stěhovavý

Dlouhokřídlí - slukovití (Scolopacidae): bartramie dlouhoocasá; bekasina otavní; koliha malá; lyskonoh ploskozobý; pisík americký; vodouš samotářský a žlutonohý

- kulíkovití (Charadriidae): kulík hnědokřídlý a plavý

- chaluhovití (Stercorariidae): chaluha malá

- rackovití (Laridae): racek bouřní

- rybákovití (Sternidae): rybák dlouhoocasý

Sovy - puštíkovití (Strigidae): kalous pustovka; sovice sněžní

Pěvci - skřivanovití (Alaudidae): skřivan ouškatý

- krkavcovití (Corvidae): krkavec velký; sojka šedá

- drozdovití (Turdidae): drozd stěhovavý a šedolící

- sýkorovití (Paridae): sýkora severní

- brkoslavovití (Bombycillidae): brkoslav severní

- konipasovití (Motacillidae): linduška proměnlivá

- pěnicovití (Sylviidae): králíček americký

- lesňáčkovití (Parulidae): lesňáček mniší, žlutokorunkatý a žlutý

- strnadovití (Emberizidae): strnad pestrý; strnadec bělokorunkatý, liščí, skvrnitý a zimní; strnádka pokřovní

- pěnkavovití (Fringillidae): čečetka bělavá 

Ryby:

Lososotvární - lososovití (Salmonidae): lipan sverní; siven obrovský

Rostliny:

koniklec otevřený; brusnice borůvka a brusnice Vaccinium macrocarpon; ostružiník moruška; suchopýr pochvatý; ostřica Carex lugens

Dřeviny: (hlavně na jižních svazích) smrk sivý, topol balzámový, vrba arktická; bříza zakrslá

Možné aktivity

Trekking, kemping

Kanoistika (130 km splavná řeka), rafting - náročné, rybaření

Poznámka

V parku není žádná infrastruktura

Foto - zdroj greatcanadianparks.com

 

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

 


Pole označená (*) musíte vyplnit.