Sumatra

Kompletní databáze ekoturistických informací o národních parcích Sumatry (Indonesie).

Sumatra je ostrov v západní části Indonésie. Je to největší ostrov, který patří celý k Indonésii - dvě většíMapa - Sumatra ostrovy (Kalimantan a Nová Guinea) patří Indonésii jen zčásti. Zároveň je to šestý největší ostrov světa s rozlohou 473,481 km2 a populací více než 50 000 000 obyvatel. Největším městem Sumatry je Medan.

Ostrov Sumatra má protáhlý tvar, jehož osa se táhne ze severozápadu na jihovýchod v délce asi 1790 km. V nejširším místě ostrov měří napříč 435 km. Indický oceán ohraničuje Sumatru ze západní, severozápadní a jihozápadní strany. Podél pobřeží na jihozápadě se rozkládá řetěz drobných ostrovů. Malacký průliv odděluje Sumatru na severovýchodě od Malajského poloostrova. Na jihovýchodě ji odděluje úzký Sundský průliv od dalšího indonéského ostrova - Jávy. Severní výběžek Jávy sousedí s Andamanskými ostrovy zatímco jižněji podél východního pobřeží se nachází ostrovy Bangka a Belitung, průliv Karimata a Jávské moře. Pohoří Bukit Barisan, ve kterém se nachází i několik aktivních sopek, tvoří páteř ostrova podél západního pobřeží, zatímco na severovýchodě se rozkládají rozsáhlé nížiny s nekonečnými močály, mangrovy a říčními systémy. Nejvyšší horou Sumatry je sopka Mt. Kerinci vysoká 3 805 m, která se tyčí zhruba uprostřed pohoří Bukit Barisan. Rovník protíná Sumatru téměř v jejím středu. Klima ostrova je tropické, horké a vlhké s bujnými tropickými deštnými pralesy, které zde kdysi absolutně dominovaly.

Na Sumatře se vyskytuje ohromné množství druhů rostlin i živočichů. Bohužel však v období od roku 1985Mapa Sumatry bylo vykáceno téměř 50% rozlohy deštných pralesů a řada druhů se tak stala kriticky ohroženou. Na Sumatře se vyskytuje řada vegetačních typů a ekosystémů s nepřeberným množstvím druhů a 17 endemických rodů rostlin. Na ostrově se vyskytuje 201 druhů savců a 580 druhů ptáků. Z tohoto počtu je 9 druhů savců endemických pro Sumatru jako takovou a 14 dalších pro blízké souostroví Mentawai. Vyskytuje se zde asi 300 druhů sladkovodních ryb.

 

Na ostrově se nachází několik významných národních parků, za kterých tři jsou zapsány v Seznamu světového přírodního dědictví UNESCO.

Podrobné informace o národních parcích Sumatry (Indonesie).

K dispozici je zde databáze národních parků zmíněného ostrova. Pokud máte libovolný dotaz můžete je nám okamžitě zaslat prostřednictvím připojeného informačního formuláře.


Pole označená (*) musíte vyplnit.