Berbak

Základní ekoturistické informace o národním parku Berbak (Sumatra, Indonésie), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions: lokalizace, přístup, charakteristika, fauna a flóra, možné aktivity.

LokalizaceBerbak

Východní Sumatra, asi 50 km východně od města Jambi

Přístup

Dost obtížný - lodí po moři nebo po řece (5 hodin)

Charakteristika

1627 km2; Nížinná oblast, která je součástí nejrozsáhlejší soustavy nedotčených mokřadů v jihovýchodní Asii. Téměř výhradně rovinaté území rozdělené řadou meandrujících řek. Charakteristické ekosystémy: mokřady a mangrovy, moře a pobřeží nížinný deštný prales.  

Fauna + Flóra

Národní park založen pro ochranu populace tygra sumaterského (18 - 21 kusů).

Seznam druhů - viz příloha

Možné aktivity

Plavba na kanoi po říčních ramenech a kanálech.Berbak

Poznámka

Nejlépe III-XI

Oblast je až 9 měsíců v roce zaplavená.

Na území parku pravděpodobně dodnes žije asi 150 příslušníků kočovného kmene Kubu.Tito lidé jsou původními obyvateli zdejších mokřadů a dodnes neudržují téměř žádné styky s okolním světem.

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku a zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

Pole označená (*) musíte vyplnit.