Manitoba

Základní ekoturistické informace o kanadské provincii Manitoba a národních parcích, které v ní lze navštívit společně s Albatros Travel and Expeditions.

Manitoba je jedna z kanadských provincií. Kanadskou vládou byla vytvořena v roce 1870. Manitoba Mapa Manitobyměla k 1. lednu 2006 1 178 348 obyvatel. Hlavní a největší město provincie je Winnipeg, kde žije více než polovina všech obyvatel Manitoby. Manitoba leží na jihu Kanady - na západě sousedí s provincií Saskatchewan, na východě s Ontariem, na severu s teritoriem Nunavut a Hudsonovým zálivem, a na jihu s americkými státy Severní Dakota a Minnesota. Rozloha Manitoby je 647 797 km2

 Provincie má velmi dlouhou pobřežní hranici v Hudsonově zálivu.Kromě desátého největšího sladkovodního jezera světa (jezera Winnipeg) se zde nacházejí ještě dvě další velká jezera - Manitoba a Winnipegosis. Jezera pokrývají asi 14,5% celkové plochy Manitoby. Kromě třech velkých jezer je zde až 110 000 dalších vodních ploch.

Velká většina území Manitoby je prakticky neobývaná, většina obyvatelstva se koncentruje na jihu provincie, který je většinou rovinatý - dno dávno vyschlého obrovského jezera Agassiz, které vzniklo po době ledové. Zbytek provincie je pak mírně zvlněný. Nejvyšší bod provincie je ve výšce 832 m.

 Východ, jihovýchod a sever Manitoby pokrývají většinou jehličnaté nebo smíšené lesy (asi 48% plochy). Na malém území u břehů Hudsonova zálivu lze nalézt typickou tundru. Dominantními dřevinami lesů této provincie jsou hlavně borovice (borovice Banksova a borovice smolná), smrky (smrk sivý a smrk černý), modřiny, topoly (osika, topol balzámový), břízy (bříza bělokorá a bříza bažinná).

Díky své geografické poloze ve vnitrozemíSeverní Ameriky má Manitoba poměrně extrémní klima. Všeobecně teploty i srážkové úhrny klesají od jihu k severu. Srážek současně ubývá i od východu k západu. Jelikož je provincie poměrně vzdálená od zmírňujícího vlivu horských pásem i pobřeží oceánu, je otevřena prudkým výkyvům počasí - v zimě prudkým mrazům a arktickým vichrům, v létě pak vedrům od Mexického zálivu. Manitoba je současně velmi slunná provincie.

V jihozápadním cípu Manitoby se vyskytují semiaridní ekosystémy - stepi až polopouště. Zbytek jižní části provincie má vlhké kontinentální klima s relativně hojnými srážkami. V této oblasti se také dost často vyskytují tornáda.

Zkuste se podívat, co zajímavého nabízejí jednotlivé národní parky a přírodní rezervace kanadské provincie Manitoba.

Naleznete zde detailní informace o konkrétních národních parcích, které s námi můžete navštívit.

Riding Mountain

Wapusk