Wapusk

Základní ekoturistické informace o národním parku Wapusk (Manitoba, Kanada), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions.

Lokalizace

Severovýchodní Manitoba; 45 km jižně od Churchillu

Přístup

Obtížný - odlehlý park

Charakteristika

11 475 km2; Příbřežní pláně podél pobřeží Hudsonova zálivu. Velmi mladá oblast vzniklá tzv. isostatickým zdvihem před několika tisíciletími (zdvih pevniny po roztátí ledovců) - dosud se zdvihá zhruba o 1 m za sto let. Charakteristické ekosystémy - severní okraj jehličnatých lesů, nížinná arktická tundra (alpinské biotopy), pobřežní biotopy, jezera a rozsáhlé mokřady, slaniska a písečné duny. 50% rozlohy parku tvoří vodní plochy. Přílivová zóna na některých místech až 10 km široká! Permafrost - stále zmrzlá půda na většině rozlohy parku jen desítky centimetrů pod povrchem.

Fauna + Flóra

Savci:

44 druhů savců

Hlodavci - myšovití (Muridae): lumík

- bobrovití (Castoridae): bobr kanadský

Šelmy - lasicovití (Mustelidae): kuna americká; norek americký; rosomák severní; vydra severoamerická

- medvědovití (Ursidae): medvěd baribal a lední

- psovití (Canidae): liška obecná a polární; vlk

- kočkovití (Felidae): rys kanadský

Kytovci - narvalovití (Monodontiodae): běluha mořská

Sudokopytníci - jelenovití (Cervidae): los; sob karibu

 

Ptáci:

Více než 250 druhů ptáků

Potáplice - potáplicovití (Gaviidae): potáplice pacifická

Potápky - potápkovití (Podicipedidae): potápka rudokrká, západní a zlatorohá

Brodiví - volavkovití (Ardeidae): bukač severoamerický

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): berneška tmavá a velká;

husa sněžní a bělostná;  labuť malá; kachna divoká a tmavá; ostralka štíhlá; lžičák pestrý; čírka obecná; hvízdák americký; kopřivka obecná; polák dlouhozobý, vlnkovaný a kaholka; kajka mořská a královská; hoholka lední; hohol bělavý a severní; turpan černý; morčák velký a prostřední;

Dravci - jestřábovití (Accipitridae): káně rousná; moták pilich; orel bělohlavý

- sokolovití (Falconidae): raroh lovecký; sokol stěhovavý

Hrabaví - tetřevovití (Tetraonidae): bělokur rousný

Krátkokřídlí - jeřábovití (Gruidae): jeřáb kanadský

Dlouhokřídlí - slukovití (Scolopacidae): bartramie dlouhoocasá; bekasina otavní; břehouš aljašský; jespák bojovný, dlouhonohý, drobný, obecný, písečný, skvrnitý, srostloprstý a tundrový; kameňáček pestrý; koliha malá; lyskonoh ploskozobý a úzkozobý; slukovec krátkozobý (pravděpodobné hnízdiště); vodouš samotářský

- kulíkovití (Charadriidae):  kulík bledý, hnědokřídlý, kanadský a zrzoocasý

- chaluhovití (Stercoraridae): chaluha malá, pomořanská a příživná

- rackovití (Laridae): racek Bonapartův, malý, růžový, sněžný a stříbřitý

- rybákovití (Sternidae): rybák dlouhoocasý a velkozobý

Sovy - puštíkovití (Strigidae): kalous pustovka; sovice sněžní; výr viržinský

Pěvci - skřivanovití (Alaudidae): skřivan růžkatý

- vlaštovkovití (Hirundinidae): vlaštovka obecná

- krkavcovití (Corvidae): krkavec velký

- ťuhýkovití (Laniidae): ťuhýk šedý

- drozdovití (Turdidae): drozd stěhovavý

- konipasovití (Motacillidae): linduška proměnlivá

- pěnicovití (Sylviidae): králíček americký

- vlhovcovití (Icteridae): vlhovec žlutohlavý

- lesňáčkovití (Parulidae): lesňáček žlutý

- strnadovití (Emberizidae): sněhule severní; strnad severní; strnadec bělohrdlý, bělokorunkatý, černohrdlý, skvrnitý a zimn; strnádka pokřovní a skřivanovitá

- pěnkavovití (Fringillidae): čečetka bělavá a zimní

Rostliny:

Více než 400 druhů rostlin - řada bylinných druhů typických pro alpinské a arktické biotopy - dryádka; řada druhů zemních orchidejí; brusnice Vaccinium macrocarpon; brusnice borůvka; šicha (různé druhy); ostružiník moruška a řada dalších druhů rodu Rubus

Dominantní dřeviny v lesnaté části: vrby, modřín a smrk

Nápadné porosty lišejníku  Xanthoria alleganis na kamenech a skalách

Možné aktivity

Pozorování ledních medvědů - vždy s průvodcem; pozorování velryb (běluh)

Poznámka

Archeologická naleziště z doby cca před 3000 lety

Omezený přístup; park zřízen hlavně kvůli ochraně míst rozmnožování ledních medvědů.

Foto - zdroj wikipedia a thecanadianencyclopedia.com

 

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

 


Pole označená (*) musíte vyplnit.