Riding Mountain

Základní ekoturistické informace o národním parku Riding Mountain (Manitoba, Kanada), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions.

Lokalizace

Jihozápadní Manitoba; 300 km severozápadně od Winnipegu

Přístup

Snadný

Charakteristika

2973 km2; Lesnatá parková oblast na vrcholku tzv. Manitobského valu prudce vyrůstajícího z okolní zemědělské krajiny prérijního typu. Zaoblené kopce a široká údolí. Charakteristické ekosystémy - smíšené lesy mírného pásma, luční a jezerní biotopy, významné mokřady.

 

Fauna + Flóra

Savci:

Hmyzožravci - rejskovití (Soricidae): rejsek bažinný, drobný, krátkoocasý, severní, šedý a toulavý

- krtkovití (Talpidae): krtek hvězdonosý

Letouni - netopýrovití (Vespertilionidae): netopýr hnědavý, hnědý, rudohnědý a stříbřitý

Zajícovci - zajícovití (Leporidae): zajíc měnivý a prériový

Hlodavci - myšovití (Muridae): hraboš pensylvánský a prériový; hrabošík horský; křeček dlouhoocasý a hmyzožravý; lumík rašelinný; norník tajgový; ondatra pižmová

- pytlonošovití (Geomyidae): pytlonoš severní

- tarbíkovití (Dipodidae): myšivka labradorská

- veverkovití (Sciuridae): čikarí červený; čipmank malý a východní; poletuška severní; svišť lesní; sysel Franklinův, páskovaný a Richardsonův; veverka popelavá

- bobrovití (Castoridae): bobr kanadský

- urzonovití (Erethizonidae): urzon kanadský

Šelmy - lasicovití (Mustelidae): hranostaj; jezevec americký; kuna americká a rybářská; lasice dlouhoocasá a kolčava; norek americký; skunk pruhovaný; vydra severoamerická

- medvědovití (Ursidae): medvěd baribal (velká populace)

- medvídkovití (Procyonidae): mýval severní

- psovití (Canidae): kojot prériový; liška obecná; vlk

- kočkovití (Felidae): puma americká; rys ostrovid

Sudokopytníci - jelenovití (Cervidae): jelen wapiti; jelenec běloocasý a ušatý; los

- turovití (Bovidae): bizon

Ptáci:

Potáplice - potáplicovití (Gaviidae): potáplice lední

Potápky - potápkovití (Podicipedidae): potápka americká, Clarkova, černokrká, rudokrká, západní a žlutorohá

Veslonozí - kormoránovití (Phalacrocoarcidae): kormorán ušatý

- pelikánovití (Pelecanidae): pelikán severoamerický

Brodiví - volavkovití (Ardeidae): bukač severoamerický; kvakoš noční; volavka bílá, stříbřitá a velká

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): berneška velká; čírka modrokřídlá a obecná; hohol bělavý a severní; husa běločelá, bělostná a sněžní; hvízdák americký; kachna divoká a tmavá; kachnice kaštanová; kachnička karolínská; kopřivka obecná; labuť malá; lžičák pestrý; morčák chocholatý, prostřední a velký; ostralka štíhlá; polák americký, dlouhozobý, kaholka, proužkozobý a vlnkovaný; turpan černý a hnědý

Dravci - kondorovití (Cathartidae): kondor krocanovitý

- orlovcovití (Pandionidae): orlovec říční

- jestřábovití (Accipitridae): jestřáb Cooperův a lesní; káně bělohrdlá, rousná, rudochvostá a širokokřídlá; krahujec americký; moták pilich; orel bělohlavý a skalní;

- sokolovití (Falconidae): dřemlík tundrový; poštolka pestrá; sokol lovecký a stěhovavý;

Hrabaví - tetřevovití (Tetraonidae): jeřábek kanadský; tetřívek kanadský a ostroocasý

- bažantovití (Phasianidae): koroptev polní

- krocanovití (Meleagridae): krocan divoký

Krátkokřídlí - chřástalovití (Rallidae): chřástal karolinský a virginský; lyska americká

- jeřábovití (Gruidae): jeřáb kanadský

Dlouhokřídlí - slukovití (Scolopacidae): bartramie dlohoocasá; bekasina otavní; břehouš velký; jespák dlouhokřídlý, dlouhonohý, drobný, obecný, písečný, rezavý, skvrnitý, srostloprstý a tundrový; kameňáček pestrý; lyskonoh dlouhozobý a úzkozobý; pisík americký; sluka americká; slukovec krátkozobý; tenkozobec americký; vodouš břehoušovitý, samotářský, velký a žlutonohý

- kulíkovití (Charadriidae): kulík bledý, hnědokřídlý, kanadský a zrzoocasý

- chaluhovití (Stercoraridae): chaluha příživná

- rackovití (Laridae): racek Bonapartův, delawarský, mormonský, Sabinův, stříbřitý a vnitrozemský

- rybákovití (Sternidae): rybák černý, Forsterův, obecný a velkozobý

Měkkozobí - holubovití (Columbidae): holub pruhoocasý a skalní; hrdlička karolínská

Sovy - puštíkovití (Strigidae): kalous pustovka a ušatý; puštík proužkovaný a vousatý; sovice krahujová a sněžní; sýc americký; výr viržinský; výreček americký

Kukačky - kukačkovití (Cuculidae): kukačka černozobá

Lelkové - lelkovití (Caprimulgidae): lelek křiklavý a sokolí 

Svišťouni - rorýsovití (Apodidae): rorýs ostnitý

- kolibříkovití (Trochillidae): kolibřík rezavolesklý a rubínohrdlý

Srostloprstí - ledňáčkovití (Alcedinidae): rybařík pruhoprsý

Šplhavci - datlovití (Picidae): datel červenohlavý, červenoprsý, chocholatý, rudohrdlý a zlatý; datlík černohřbetý a smrkový; strakapoud americký a osikový

Pěvci - tyranovití (Tyrannidae): tyran chocholatý, obecný a západní; tyranovec domácí, malinký, olivovoboký, olšový, východní, západní a žlutobřichý

- skřivanovití (Alaudidae): skřivan růžkatý

- vlaštovkovití (Hirundinidae): břehule říční; jiřička modrolesklá; vlaštovka obecná, pestrá a stromová

- krkavcovití (Corvidae):  krkavec velký; sojka modrá a šedá; straka americká; vrána americká

- ťuhýkovití (Laniidae): ťuhýk americký a šedý

- drozdovití (Turdidae): drozd hnědavý, lesní, malý, pruhokřídlý, rezavoocasý, stěhovavý a šedolící; salašník horský a modrý

- drozdcovití (Mimidae): drozdec černohlavý a hnědý

- špačkovití (Sturnidae): špaček obecný

- konipasovití (Motacillidae): linduška prérijní a proměnlivá

- sýkorovití (Paridae): sýkora černohlavá a severní

- brkoslavovití (Bobycillidae): brkoslav americký a severní

- brhlíkovití (Sittidae): brhlík americký a běloprsý

- šoupálkovití (Certhiidae): šoupálek americký

- střízlíkovití (Troglodytidae): střízlík bažinný, obecný, ostřicový a zahradní

- pěnicovití (Sylviidae): králíček americký a zlatohlavý

- tangarovití (Thraupidae): tangara červenohlavá, ohnivá a šarlatová

- kardinálovití (Cardinalidae): dlaskovec růžovoprsý; kardinál červený; papežík indigový a lazurový

- vlhovcovití (Icteridae): bobolink kanadský; trupiál baltimorský; vlhovec červenokřídlý, hnědohlavý, nachový, pospolitý, severní, západní a žlutohlavý

- zelenáčkovití (Vireonidae): zelenáček červenooký, kanadský, švitořivý a žlutoprsý

- lesňáčkovití (Parulidae): lesňáček bažinný, borovicový, černobílý, černohlavý, kanadský, kaštanovoprsý, kroužkooký, lejskovitý, lišejníkový, mniší, modrohřbetý, olivový, olšový, oranžovokorunkatý, oranžovotemenný, pokřovní, proužkoboký, rezavokorunkatý, severní, skvrnitý, stromový, šedokápý, zlatokřídlý, žlutohrdlý, žlutokorunkatý, žlutotemenný a žlutý

- strnadovití (Emberizidae): pipilo rudooký; sněhule severní; strnad límcový a severní; strnadec bělohrdlý, bělokorunkatý, černohrdlý, Le Conteův, liščí, mokřadní, pruhohlavý, skvrnitý, zimní a zpěvný; strnádka pokřovní, pruhohlavá, skřivanovitá, travní, večerní a vrabcovitá

- pěnkavovití (Fringillidae): čečetka bělavá a zimní; čížek severoamerický a žlutý; dlask žlutočelý; hýl křivčí a nachový; křivka bělokřídlá a obecná

- vrabcovití (Passeridae): vrabec domácí

Plazi:

Šupinatí - užovkovití (Colubridae): Storeria occipitomaculata; užovka proužkovaná a užovka Thamnophis butleri

Želvy - emydovití (Emydidae): želva ozdobná

Obojživelníci:

Axolotli - axolotlovití (Ambystomatidae): axolotl tygrovaný

 Žáby - rosničkovití (Hylidae): rosnička šedozelená a rosnička Pseudacris triseriata

- skokanovití (Ranidae): skokan lesní a levhartí

- ropuchovití (Bufonidae): ropucha americká

Ryby:

Lososotvární - lososovití (Salmonidae): pstruh duhový; síhové Coregonus artedii a C. clupeaformis; siven americký a obrovský

Štikotvární - štikovití (Esocidae): štika muskalunga a obecná

Máloostní - kaprovití (Cyprinidae): Hybopsis storeriana; jelčík černorypý a dlouhonosý; jeleček velkohlavý a jelečkové Notropis heterolepis a N. hudsonius; luxilus Luxilus cornutus Semotilus margaritus; střevle černoskvrnná a střevle Phoxinus neogaeus

- pakaprovcovití (Catostomidae): pakaprovec Catostomus commersoni

Hrdloploutví - mníkovití (Gadidae): mník jednovousý

Volnoostní - koljuškovití (Gasterosteidae): koljuška říční

Halančíkovci - fundulovití (Fundulidae):

Ostnoploutví - okounovití (Percidae): candát severoamerický; Etheostoma exile a E. nigrum; okoun žlutý; Percina shumardi

- okouncovití (Percopsidae): okounec Percopsis omiscomaycus

Ropušnicotvární - vrankovití (Cottidae): vranka Cottus cognatus

Rostliny:

Plavuně:

Plavuňotvaré - plavuňovité (Lycopodiaceae): plavuň pučivá, vidlačka a plavuně Huperzia lucidula a Lycopodium dendroideum; plavuník zploštělý

Vranečkotvaré - vranečkovité (Selaginellaceae): vraneček brvitý a vranečky Selaginella densa a S. rupestris

Kapradiny:

Osladičotvaré - kapraďovité (Dryopteridaceae): bukovník kapraďovitý; kapraď hřebenitá a osténkatá

- papratkovité (Woodsiaceae): papratka samičí; puchýřník křehký

- hasivkovité (Dennstaedtiaceae): hasivka orličí

- Onocleaceae: pérovník pštrosí

Hadilkotvaré - jazykovité (Ophioglossaceae): vratička měsíční, mnohoklanná a vratičky Botrychium minganense a B. virginianum

Přesličky:

Přesličkotvaré - přesličkovité (Equisetaceae): přeslička bahenní, lesní, luční, poříční, rolní, různobarvá, zimní a přeslička Equisetum scirpoides

Nahosemenné:

Borovicotvaré - borovicovité (Pinaceae): borovice Banksova; jedle balzámová; modřín Larix laricina; smrk černý a sivý

Cypřišotvaré - cypřišovité (Cupressaceae): jalovec obecný a jalovec Juniperus horizontalis; zerav západní

Dvouděložné:

Leknínotvaré - leknínovité (Nyphaeaceae): stulík malý a stulík Nuphar variegatum

Růžkatcotvaré - růžkatcovité (Ceratophyllaceae): růžkatec ostnitý

Pryskyřníkotvaré - pryskyřníkovité (Ranunculaceae): blatouch bahenní; Coptis trifolia; koniklec otevřený; lakušník niťolistý; orlíčky Aquilegia brevistyla a A. canadensis; pryskyřník lítý, prudký a pryskyřníky Ranunculus abortivus, R. cymbalaria, R. gmelinii, R. lapponicus, R. macounii, R. pensylvanicus, R. rhomboideus a R. subrigidus; samorostlík Actaea rubra; sasanky Anemone canadensis, A. cylindrica, A. multifida, A. quinquefolia a A. virginiana; stračka Delphinium glaucum; žluťuchy Thalictrum dasycarpum, T. dioicum, T. occidentale a T. venulosum

- zemědýmovité (Fumariaceae): dymnivky Corydalis aurea a C. sempervirens

Brukvotvaré - brukvovité (Brassicaceae): brukev řepák; hořčice rolní; hulevník vysoký; huseník chlupatý, lysý a huseníky Arabis divaricarpa a A. drummondii; chudina hajní; kokoška patuší tobolka; penízek rolní; ředkevník alpský; řeřicha hustokvětá; řeřišnice malokvětá a řeřišnice Cardamine pensylvanica; rukev bažinná; trýzel malokvětý a trýzel Erysimum inconspicuum; úhorník mnohodílný a úhorník Descurainia richardsonii; večernice vonná

Cesmínotvaré - cesmínovité (Aquifoliaceae):

Hvozdíkotvaré - hvozdíkovité (Caryophyllaceae): hvozdík kropenatý; kohoutek plamenný a kohoutek Lychnis drummondii; kuřička Minuartia dawsonensis; mateřka Moehringia lateriflora; mydlice lékařská; ptačinec dlouholistý, prostřední a ptačince Stellaria borealis, S. crassifolia a S. longipes; rožec rolní a rožec Cerastium nutans; silenka nadmutá, noční a širolistá; šater latnatý

- šruchovité (Portulacaceae): šrucha zelená

- laskavcovité (Amaranthaceae): laskavec ohnutý a žmindovitý

- rosnatkovité (Droseraceae): rosnatka anglická a okrouhlolistá

- rdesnovité (Polygonaceae): rdesno blešník, červivec, obojživelné a peprník; šťovík kadeřavý, přímořský, trojmozolný a šťovíky Rumex occidentalis, R. orbiculatus a R. pseudonatronatus; truskavec ptačí a truskavce Polygonum achoreum, P. cilinode, P. convolvulus, P. douglasii a P. scandens

- merlíkovité (Chenopodiaceae): bříšť sibiřský; lebeda Atriplex subspicata; merlík Berlandierův, bílý, červený, hlavatý, sivý, tuhý a merlíky Chenopodium leptophyllum, C. pratericola a C. simplex; podivka trojklanná

Santálotvaré - santálovité (Santalaceae): Comandra umbellata; Geocaulon lividum

Slézotvaré - slézovité (Malvaceae): sléz nizounký; slézovec durynský

Růžotvaré - růžovité (Rosaceae): hlohy Crataegus chrysocarpa a C. succulenta; jabloň Malus pumila; jahodník obecný a viržinský; jeřáb ozdobný a jeřáb Sorbus scopulina; kuklík alepský, potoční, velkolistý a kuklík Geum triflorum; mochna bahenní, husí, křovitá, norská a mochny Potentilla arguta, P. gracilis, P. hippiana, P. pensylvanica a P. tridentata; muchovník olšolistý; ostružiník maliník, moruška a ostružiníky Rubus acaulis a R. pubescens; růže jehličková a růže Rosa arkansana, R. blanda a R. woodsii; řepík Agrimonia striata; slivoně Prunus americana, P. nigra a P. pensylvanica; střemcha viržinská; tavolník Spiraea latifolia

- hlošinovité (Elaeagnaceae): hlošina stříbrná; Shepherdia canadensis

- řešetlákovité (Rhamnaceae): řešetlák Rhamnus alnifolia

- kopřivovité (Urticaceae): kopřiva dvoudomá; Laportea canadensis

- jilmovité (Ulmaceae): jilm Ulmus americana

- konopovité (Cannabidaceae): chmel otáčivý

Vitales - révovité (Vitidaceae): loubinec popínavý; réva pobřežní

Lomikamenotvaré - lomikamenovité (Saxifragaceae): dlužicha Heuchera richardsonii; Mitella nuda; mokrýš Chrysosplenium tetrandrum

- meruzalkovité (Grossulariaceae): rybízy Ribes americanum, R. glandulosum, R. hirtellum, R. hudsonianum, R. lacustre, R. oxyacanthoides a R. triste

- zrnulovité (Haloragidaceae): stolístek přeslenitý a stolístek Myriophyllum sibiricum

Bobotvaré - bobovité (Fabaceae): Amphicarpa bracteata; čimišník stromový; Dalea candida a D. purpurea; hrachor bahenní a hrachory Lathyrus ochroleucus a L. venosus; jetel luční, plazivý a zvrhlý; komonice lékařská; kopyšník alpský; kozinec alpský a kozince  Astragalus adsurgens, A. agrestis, A. bisulcatus, A. canadensis, A. crassicarpus, A. flexuosus a A. tenellus; lékořice Glycyrrhiza lepidota; netvařec nízký; Psoralea argophylla a P. esculenta; tolice dětelová a setá; vikev ptačí, setá a vikev Vicia americana; vlnice tatranská a vlnice Oxytropis deflexa, O. lambertii a O. splendens

- vítodovité (Polygalaceae): vítody Polygala paucifolia a P. senega

Bukotvaré - bukovité (Fagaceae): dub velkoplodý

- břízovité (Betulaceae): bříza papírovitá a břízy Betula glandulosa, B. michauxii, B. minor, a B. pumila; olše šedá a zelená

- lískovité (Corylaceae): líska americká a líska Corylus cornuta

Malpighiales - vrbovité (Salicaceae): topol balzámový a osikovitý; vrba bělostná, hrušňolistá, křehká, lesklá, mandloňová, pestrá a vrby Salix bebbiana, S. exigua, S. lutea, S. maccalliana, S. myrtillifolia, S. petiolaris, S. pedicellaris, S. pellita, S. planifolia; S. pseudomonticola a S. serissima

- violkovité (Violaceae): violka bahenní, kanadská a violky Viola adunca, V. nephrophylla, V. pedatifida, V. pubescens, V. renifolia, V. selkirkii a V. sororia

- lnovité (Linaceae): len vytrvalý

- Clusiaceae: Triadenum virginicum

- pryšcovité (Euphorbiaceae): Chamaesyce glyptosperma; pryšec obecný

Kakostotvaré - kakostovité (Geraniaceae): kakosty Geranium bicknellii a G. carolinianum

Šťavelotvaré - šťavelovité (Oxalidaceae): šťavel evropský

Jesencotvaré - jesencovité (Celastraceae): jesenec popínavý

- tolijovité (Parnassiaceae): tolije bahenní a tolije Parnassia glauca a P. parviflora

Mýdelníkotvaré -  javorovité (Aceraceae): javor jasanolistý a klasnatý

- ledvinovníkovité (Anacardiaceae): škumpa jedovatá a škumpa Rhus glabra

Myrtotvaré - pupalkovité  (Onagraceae): čarovník alpský; pupalka Oenothera biennis; vrbovka bahenní, úzkolistá, žláznatá a vrbovka Epilobium leptophyllum

Miříkotvaré - miříkovité (Apiaceae): bolševník Heracleum lanatum; bršlice kozí noha; kmín kořenný; Osmorhiza claytonii, O. depauperata a O. longistylis; rozpuky Cicuta bulbifera a C. maculata; sevlák Sium suave; Thaspium barbinode; Zizia aptera; žindava Sanicula marilandica

- aralkovité (Araliaceae): arálie Aralia nudicaulis

Dřínotvaré - dřínovité (Cornaceae): dříny Cornus alternifolia, C. canadensis a C. rugosa; svída výběžkatá

Vřesovcotvaré - vřesovcovité (Ericaceae): brusnice brusinka, trsnatá, úzkolistá a brusnice Vaccinium myrtilloides; klikva bahenní; kyhanka  Andromeda glaucophylla; libavka Gaultheria hispidula; lýkoveček drobnokališný; medvědice lékařská; rojovník grónský

- šichovité (Empetraceae): šicha černá

- hruštičkovité (Pyrolaceae): hruštice jednostranná; hruštička menší, zelenokvětá a hruštičky Pyrola asarifolia a P. elliptica; jednokvítek velekvětý

- hnilákovité (Monotropaceae): hnilák smrkový a hnilák Monotropa uniflora

- jirnicovité (Polemoniaceae): slizatka Collomia linearis

- prvosenkovité (Primulaceae): pochybek severní; prvosenka Primula incana; sedmikvítek Trientalis borealis; vrbina kytkokvětá a vrbina Lysimachia ciliata

- netýkavkovité (Balsaminaceae): netýkavka Impatiens capensis

Hořcotvaré - hořcovité (Gentianaceae): Halenia deflexa; hořce Gentiana affinis, G. linearis, G. rubricaulis,  Gentianopsis crinita a G. macounii; hořeček nahořklý

- klejichovité (Asclepiadaceae): klejichy Asclepias ovalifolia a A. speciosa

- mořenovité (Rubiaceae): Hedyotis longifolia; svízel přítula, severní a svízele Galium labradoricum, G. trifidum a G. triflorum

- toješťovité (Apocynaceae): toješť Apocynum androsaemifolium

Brutnákotvaré - brutnákovité (Boraginaceae): kamejka Lithospermum canescens; lopuštík skloněný; Mertensia paniculata; strošek pomněnkový

- stružkovcovité (Hydrophyllaceae): pomíjivka noční; svazenka Phacelia franklinii

Hluchavkotvaré - hluchavkovité (Lamiaceae): Agastache foeniculum; černohlávek obecný; čistec bahenní a čistec Stachys hispida; karbince Lycopus americanus, L. asper a L. uniflorus; konopice polní; máta klasnatá a rolní; Monarda fistulosa; Physostegia nuttallii a Ph. virginiana; popenec obecný; šišák vroubkovaný a šišák Scutellaria lateriflora; včelník douškokvětý a včelník Dracocephalum parviflorum

- jitrocelovité (Plantaginaceae): jitrocel větší

- Phrymataceae: Phryma leptostachya

- prustkovité (Hippuridaceae): prustka obecná

- bublinatkovité (Lentibulariaceae): bublinatka menší a obecná; tučnice obecná

- hvězdošovité (Callitrichaceae): hvězdoš jarní

- krtičníkovité (Scrophulariaceae): Castilleja miniata, C. raupii a C. septentrionalis; dračík Penstemon gracilis; lnice květel; Orthocarpus luteus; rozrazil pobřežní, štítkovitý a rozrazil Veronica americana; všivec Pedicularis lanceolata

- olivovníkovité (Oleaceae): jasan pensylvánský

Lilkotvaré - lilkovité (Solanaceae): Leucophysalis grandiflora

- svačcovité (Convolvulaceae): opletník plotní

- kokoticovité (Cuscutaceae): kokotice ladní a kokotice Cuscuta pentagona a C. umbrosa

Štětkotvaré - kalinovité (Viburnaceae): kalina jedlá, severoamerická a kaliny Viburnum rafinesquianum a V. trilobum

- zimolezovité (Caprifoliaceae): pámelník bílý a západní; zanice zimolezovitá; zimolez tatarský, zákrovečný a zimolezy Lonicera dioica a L. oblongifolia; zimozel severní

- kozlíkovité (Valerianaceae): kozlík dvoudomý

Hvězdnicotvaré - hvězdnicovité (Asteraceae): Agoseris glauca; ambrozie lysoklasá; Boltonia asteroides; devětsily Petasites frigidus a P. sagittatus; dvouzubec nicí a dvouzubec Bidens beckii; grindelie rozkladitá; Euthamia graminifolia; heřmánek pravý a heřmánek Matricaria matricarioides; heřmánkovec Tripleurospermum maritimum; hvězdnice hladká, kopinatá, vřesovcová a hvězdnice Aster borealis, A. brachyactis, A. ciliolatus, A. puniceus a A. umbellatus; jestřábník okoličnatý; kociánky Antennaria howellii a A. parvifolia; kokarda Gaillardia aristata; kopretina bílá; kozí brada pochybná; locika tatarská a locika Lactuca biennis; lopuch menší a plstnatý; mléč rolní; pampeliška lékařská a pampeliška Taraxacum ceratophorum; pelyněk dvouletý, estragon, chladnomilný, ladní, pravý a pelyněk Artemisia ludoviciana; pcháč oset a pcháče Cirsium drummondii, C. flodmanii a C. muticum; pouva Iva xanthifolia; prhy Arnica chamissonis, A. cordifolia a A. lonchophylla; řebříček bertrám, obecný a řebříček Achillea sibirica; sadec Eupatorium maculatum;  slunečnice roční, topinambur a slunečnice Helianthus giganteus, H. maximiliani a H. nuttallii; starček dutý, obecný a starčeky Senecio aureus, S. eremophilus, S. integerrimus a S. tridenticulatus; škarda střešní; šuškarda Liatris ligulistylis; třapatka dřípatá a srstnatá; turan roční, větevnatý a turany Erigeron asper, E. elatus, E. glabellus, E. lonchophyllus a E. philadelphicus; turanka kanadská; věsenky Prenanthes alba a P. racemosa; vratič obecný; zlatobýl kanadský, obrovský a zlatobýly Solidago bicolor, S. hispida, S. juncea, S. nemoralis, S. missouriensis, S. rigida a S. simplex

- zvonkovité (Campanulaceae): lobelka Lobelia kalmii; zvonek okrouhlolistý a zvonek Campanula aparinoides

- vachtovité (Menyanthaceae): vachta trojlistá

Pepřotvaré - podražcovité (Aristolochiaceae): kopytník Asarum canadense

 

Jednoděložné:

Šmelotvaré - rdestovité (Potamogetonaceae): rdest alpský, dlouholistý, hřebenitý, trávolistý, vzplývavý a rdesty Potamogeton richardsonii, P. strictifolius, P. vaginatus a P. zosteriformis

- áronovité (Araceae): ďáblík bahenní

- blatnicovité (Scheuchzeriaceae): blatnice bahenní

- bařičkovité (Juncaginaceae): bařička bahenní a přímořská

- okřehkovité (Lemnaceae): drobnička bezkořenná; okřehek menší a trojbrázdý; závitka mnohokořenná

- řečankovité (Najadaceae): řečanka Najas flexilis

- voďankovité (Hydrocharitaceae): vodní mor kanadský

- žabníkovité (Alismataceae): šípatka širolistá a šípatka Sagittaria cuneata; žabník jitrocelový

Puškvorcotvaré - puškvorcovité (Acoraceae): Acorus americanus

Liliotvaré - liliovité (Lilliaceae): lilie Lilium philadelphicum

- kýchavicovité (Melanthiaceae): kohátka Tofieldia glutinosa; Zigadenus elegans

- triliovité (Trilliaceae): Trillium cernuum

- Uvulariaceae:  Clintonia borealis; čípek objímavý; Disporum trachycarpum

- přestupovité (Smilacaceae): přestup Smilax lasioneura

Smldnicotvaré - smldnicovité (Dioscoreaceae):

Lipnicotvaré - lipnicovité (Poaceae): Andropogon gerardii; bér zelený; bojínek luční; Cinna latifolia; housenkovec cizí; chrastice rákosovitá; ječmen hřívnatý; ječmenice Leymus innovatus; ježatka kuří noha a ježatka Echinochloa microstachya; jílek vytrvalý; kavyly Stipa richardsonii, S. spartea a S. viridula; kostřava luční, červená a kostřavy Festuca altaica a F. saximontana; lipnice bahenní, hajní, luční, roční, smáčkutá a lipnice Poa arida; metlice trsnatá; Muhlenbergia andina, M. cuspidata, M. glomerata, M. mexicana, M. racemosa a M. richardsonis; oves hluchý a setý; ovsíř Avenula hookeri; psárka plavá; psineček výběžkatý a psineček Agrostis scabra; pšenice naduřelá a setá; pšeníčko rozkladité; pýr plazivý; pýrovník kanadský a pýrovníky Elymus diversiglumis, E. smithii a E. virginicus; rákos obecný; rýženky Oryzopsis asperifolia, O. canadensis a O. pungens; Schizachne purpurascens; Scolochloa festucacea; smělek štíhlý; Spartina gracilis a S. pectinata; Sphenopholis intermedia, Sporobolus heterolepis; sveřep bezbranný a sveřepy Bromus ciliatus, B. latiglumis a B. porteri; tomkovice vonná; Torreyochloa fernaldii; trojzubce Danthonia intermedia a D. spicata; třtina kanadská a přehlížená; zblochan žíhaný a zblochany Glyceria borealis a G. grandis; zblochanec oddálený; žitňák hřebenitý a žitňák Agropyron trachycaulum

- sítinovité (Juncaceae): bika mnohokvětá a biky Luzula acuminata a L. parviflora; sítina alpská, niťovitá, smáčknutá, tenká, žabí a sítiny Juncus balticus, J. dudleyi a J. nodosus

- šáchorovité (Cyparaceae): bahnička chudokvětá, jednoplevá, jehlovitá a bahnička Eleocharis smallii; ostřice bažinná, hnědavá, nedošáchor, plstnatoplodá, pochvatá, pozdní, přioblá, šedavá, šlahounovitá, vláskovitá, vrchovištní, zobánkatá a ostřice Carex adusta, C. alopecoidea, C. aquatilis, C. assiniboinensis, C. atherodes, C. aurea, C. backii, C. bebbii, C. castanea, C. communis, C. concinna,  C. deflexa, C. deweyana, C. disperma, C. douglasii, C. foenea, C. granularis, C. gynocrates, C. hookeriana, C. houghtoniana, C. hystericina,  C. interior, C. lacustris, C. lanuginosa, C. leptalea,  C. macloviana, C. obtusata; C. parryana, C. peckii; C. pedunculata, C. pensylvanica, C. praegracilis, C. prairea, C. praticola, C. retrorsa, C. richardsonii, C. rosea, C. rossii, C. sartwellii, C. sprengelii, C. sterilis, C. stipata, C. sychnocephala, C. tenera, C. tenuiflora, C. torreyi, C. trisperma, C. vulpinoidea a C. xerantica; skřípiny Scirpus cyperinus a S. microcarpus; skřípinec Taberbaemontanův a skřípinec Schoenoplectus acutus; suchopýr pochvatý, štíhlý, úzkolistý a suchopýry Eriophorum callitrix, E. chamissonis a E. viridicarinatum; suchopýrek trsnatý

- orobincovité (Typhaceae): orobinec širokolistý

- zevarovité (Sparganiaceae): zevar úzkolistý a zevar Sparganium eurycarpum

Chřestotvaré - chřestovité (Asparagaceae):

- konvalinkovité (Convallariaceae): pstročky Maianthemum canadense, M. racemosum, M. stellatum a M. trifolium

- kosatcovité (Iridaceae):badil úzkolistý

- česnekovité (Alliaceae): česnek Allium stellatum; pažitka pobřežní

- vstavačovité (Orchidaceae): Amerorchis rotundifolia; bradáček srdčitý; Calypso bulbosa; hlízovec Loeselův; korálice trojklanná a korálice Corallorhiza maculata a C. striata; smrkovník plazivý; střevíčník pantoflíček; švihlíky Spiranthes lacera a S. romanzoffiana; vemeníky Platanthera clavellata, P. dilatata, P. hyperborea, P. obtusata a P. orbiculata; vemeníček zelený

Možné aktivity

Více než 400 km turistických stezek; kempování

Cyklistické trasy různé obtížnosti; projížďky na koních; rybaření; plavba na lodích; kanoistika; jachting; plavání

V zimě klasické lyžování

Poznámka

Biosférická rezervace UNESCO

Foto - zdroj wikipedia

 

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

 


Pole označená (*) musíte vyplnit.