Ostrov Prince Edwarda

Základní ekoturistické informace o kanadské provincii Ostrov Prince Edwarda a národních parcích, které v ní lze navštívit společně s Albatros Travel and Expeditions.

Ostrov prince Edwarda je nejmenší kanadská provincie, jedna z Pobřežních provincií a Mapa Ostrova Prince Edwardapotažmo tzv. Atlantických provincií. Leží na ostrově stejného jména. Má asi 140 000 obyvatel, kteří se běžně označují jako Ostrované. Oficiální jazyk je angličtina, signifikantní podíl mají francouzsky, skotsky a irsky mluvící obyvatelé.

Ostrov leží v Zálivu Svatého Vavřince západně od ostrova cape Braton, severně oid poloostrova Nové Skotsko a východně od provincie New Bruswick. Jižní pobřeží do Northumberlandského průlivu. Na ostrově jsou jen dvě městské aglomerace - Chalottetown a mnohem menší Summerside Harbour.

Základním krajinným typem provincie jsou pastviny - nízké kopce, lesy, načervenalé písečné pláže, mořské zátoky a známá červená půda dávají Ostovu Prince Edwarda pověst místa mimořádné přírodní krásy. Ochrana krajiny je díky přísným zákonům přijatým provinční vládou na vynikající úrovni. Provincie aktivně rozvíjí řadu aktivit podporujících ocharnu prostředí - ekoturistiku, golf, plážové aktivity atd. Charakteristický je klasický zemědělský ráz vesnic i městeček téměř nedotčených průmyslem, který činí tuto provincii místem ideálním k relaxaci.

Pobřeží oceánu je kombinací dlouhých písečných pláží a dun, červených pískovcových útesů, slaništních mokřadů, početných zátok a přístavů. Pláže, duny i útesy jsou tvořené usazeninami s vysokým obsahem oxidů železa, které jim dodávají charakteristickou barvu. Ojediněle (Basin Head) se vyskytují písky tvořené bílým křemenem, které ve větru vydávají zvlástní zvuk, jak se zrnka o sebe třou navzájem. Těm se říká zpívající písky.Velké písečné duny lze nalézt hlavně na severním pobřeží, kde většinou formou bariérových ostrovů chrání ústí zátok. Tyto často pohybující se duny jsou velmi významným ekosystémem poskytujícím útočiště řadě vzácných druhů ptáků a rostlin.

Klima ostrova je velmi rozmanité. Zima obvykle začíná koncem listopadu s vichřicemi, které často přicházejí už koncem října. Během listopadu a prosince se teploty obvykle pohybují od -5 do +5oC. Potom teplota trvale klesá až do začátku února. Potom začíná zvolna stoupat. Od prosince až do konce dubna je ostrov často postihován prudkými bouřemi a blizzardy. I když se pevnina na jaře začne ohřívat, studené proudy a plovoucí ledové kry udržují na ostrově chladné počasí ještě několik týdnů. Jakmile led roztaje, žačne se teplota rychleji zvyšovat. V průběhu jara (duben - květen) může už teplota dosahovat až 25oC, ale i klesat až na 5oC. většina srážek na jaře padá formou mrholení. Počasí se stabilizuje v průběhu června na teplotách 15 - 20oC. Léto bývá mírné a vlhké, v červenci a srpnu může teplota občas dosáhnout až 30oC. Pozdní jaro a dlouhá zima poněkud kompenzuje krásné počasí v září a často i v říjnu. Později na podzim teploty už rychle klesají.

 

Zkuste se podívat, co zajímavého nabízejí jediný národní park na Ostrově Prince Edwarda.

Naleznete zde detailní informace o konkrétních národních parcích, které s námi můžete navštívit

Prince Edward Island