Prince Edward Island

Základní ekoturistické informace o národním parku Prince Edward Island (Ostrov prince Edwarda, Kanada), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions.

Lokalizace

Severní pobřeží Ostrova Prince Edwarda otevřené do zálivu Svatého Vavřince

Přístup

Snadný

Charakteristika

22 km2; Pruh pobřeží asi 60 km dlouhý a široký od několika set metrů do několika kilometrů. Charakteristické ekosystémy - široké písečné pláže s písečnými dunami (37% rozlohy parku), sladkovodní i slaništní mokřady (15% rozlohy) a lesy mírného pásma (39% rozlohy). Významné shromaždiště vodních a bahenních ptáků. Lesy postupně zarůstají stabilizované písečné duny. Chráněné hnízdiště kulíka hvízdavého.

Fauna + Flóra

Savci:

Zajícovci - zajícovití (Leporidae): zajíc měnivý

Hlodavci - myšovití (Muridae): ondatra pižmová

- veverkovití (Sciuridae): čikarí červený

Šelmy - lasicovití (Mustelidae): norek americký; skunk pruhovaný

- medvídkovití (Procyonidae): mýval severní

- psovití (Canidae): kojot prériový; liška obecná

 

Ptáci:

Více než 300 druhů ptáků. 

Potáplice - potáplicovití (Gaviidae): potáplice lední, malá a pacifická

Potápky - potápkovití (Podicipedidae): potápka americká, černokrká, rudokrká a zlatorohá

Trubkonosí - buřňáčkovití (Hydrobatidae): buřňáček dlouhokřídlý a Wilsonův

- buřňákovití (Procellariidae): buřňák lední, temný a velký

Veslonozí - terejovití (Sulidae): terej bílý

- kormoránovití (Phalacrocoarcidae): kormorán ušatý a velký

- pelikánovití (Pelecanidae): pelikán severoamerický

Brodiví - volavkovití (Ardeidae): bukač severoamerický; bukáček bažinný; kvakoš noční a žlutočelý; volavka bělostná, bílá, modrošedá, proměnlivá, rusohlavá a velká

- ibisovití (Threskiornithidae): ibis bílý a hnědý

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): berneška bělolící, tmavá a velká; čírka modrá, modrokřídlá a obecná; hohol bělavý, islandský a severní; hoholka lední; husa běločelá, krátkozobá a sněžní; husička dvoubarvá; hvízdák americký a eurasijský; kačka strakatá; kachna divoká a tmavá; kachnice kaštanová; kachnička karolínská; kajka královská a mořská; kopřivka obecná; labuť malá; lžičák pestrý; morčák chocholatý, prostřední a velký; ostralka štíhlá; polák americký, dlouhozobý, chocholačka, kaholka, proužkozobý a vlnkovaný; turpan černý, hnědozobý a pestrozobý

Dravci - kondorovití (Cathartidae): kondor havranovitý a krocanovitý

- orlovcovití (Pandionidae): orlovec říční

- jestřábovití (Accipitridae): jestřáb Cooperův a lesní; káně bělohrdlá, páskovaná,  rousná, rudochvostá a širokokřídlá; krahujec americký; moták pilich; orel bělohlavý a skalní

- sokolovití (Falconidae): dřemlík tundrový; poštolka americká; raroh lovecký; sokol stěhovavý

Hrabaví - tetřevovití (Tetraonidae): jeřábek kanadský; tetřívek ostroocasý

- bažantovití (Phasianidae): bažant obecný; koroptev polní

Krátkokřídlí - chřástalovití (Rallidae): chřástal karolinský, královský a virginský; lyska americká; slípka zelenonohá

- jeřábovití (Gruidae): jeřáb kanadský

Dlouhokřídlí - slukovití (Scolopacidae): bartramie dlouhoocasá; bekasina otavní; břehouš aljašský, černoocasý a velký; jespák aljašský, bojovný, dlouhokřídlý, dlouhonohý, drobný, klínoocasý, křivozobý, mořský, obecný, písečný, plavý, rezavý, skvrnitý, srostloprstý a tundrový; kameňáček pestrý; koliha malá; lyskonoh dlouhozobý, ploskozobý a úzkozobý; pisík americký; pisila karibská; sluka americká; slukovec krátkozobý a dlouhozobý; tenkozobec americký; vodouš břehoušovitý, samotářský, velký a žlutonohý

- kulíkovití (Charadriidae): čejka chocholatá; kulík bledý, hnědokřídlý, hvízdavý, kanadský, písečný, tlustozobý a zrzoocasý

- ústřičníkovití (Haematopodidae): ústřičník americký

- chaluhovití (Stercoraridae): chaluha dlouhoocasá, pomořanská a příživná

- rackovití (Laridae): racek atlantický, Bonapartův, bouřní, delawarský, chechtavý, kanadský, malý, mořský, polární, Sabinův, sněžný, stříbřitý, šedý, tříprstý a žlutonohý

- rybákovití (Sternidae): rybák černý, dlouhoocasý, Forsterův, královský, obecný, rajský a velkozobý

- zobounovití (Rynchopidae): zoboun americký

- alkovití (Alcidae): alka malá; alkoun malý, obecný, tlustozobý a úzkozobý; papuchalk ploskozobý

Měkkozobí - holubovití (Columbidae): holub skalní; hrdlička bělavokřídlá a karolínská

Sovy - puštíkovití (Strigidae): kalous pustovka a ušatý; puštík proužkovaný a vousatý; sova pálená; sovice krahujová a sněžní; sýc americký a rousný; výr viržinský; výreček americký

Kukačky - kukačkovití (Cuculidae): kukačka černozobá a dešťová

Lelkové - lelkovití (Caprimulgidae): lelek křiklavý a sokolí

Svišťouni - rorýsovití (Apodidae): rorýs ostnitý

- kolibříkovití (Trochillidae): kolibřík rubínovohrdlý

Srostloprstí - ledňáčkovití (Alcedinidae): rybařík pruhoprsý

Šplhavci - datlovití (Picidae): datel červenohlavý, chocholatý, karolínský, rudohrdlý a zlatý; datlík černohřbetý a smrkový; strakapoud americký a osikový

Pěvci - tyranovití (Tyrannidae): tyran chocholatý, obecný a západní; tyranovec domácí, malinký, olivovoboký, olšový, vrbový a žlutobřichý

- skřivanovití (Alaudidae): skřivan růžkatý

- vlaštovkovití (Hirundinidae): břehule říční; jiřička modrolesklá; vlaštovka obecná, pestrá, stromová a šedohnědá

- krkavcovití (Corvidae): krkavec velký; sojka modrá a šedá; vrána americká a černobílá

- ťuhýkovití (Laniidae): ťuhýk americký a šedý

- drozdovití (Turdidae): drozd hnědavý, lesní, malý, newfoundlandský, rezavoocasý, stěhovavý a šedolící; lesňák západní; salašník modrý

- drozdcovití (Mimidae): drozdec černohlavý, hnědý a mnohohlasý

- špačkovití (Sturnidae): špaček obecný

- konipasovití (Motacillidae): linduška proměnlivá

- sýkorovití (Paridae): sýkora černohlavá a severní

- brkoslavovití (Bobycillidae): brkoslav americký a severní

- brhlíkovití (Sittidae): brhlík americký a běloprsý

- šoupálkovití (Certhiidae): šoupálek americký

- střízlíkovití (Troglodytidae): střízlík bažinný, obecný, ostřicový a zahradní

- pěnicovití (Sylviidae): králíček americký a zlatohlavý

- leskotovití (Polioptilidae):  leskot modrošedý

- tangarovití (Thraupidae): tangara ohnivá a šarlatová

- kardinálovití (Cardinalidae): dlaskovec černohlavý, modrý a růžovoprsý; kardinál červený; papežík americký, indigový a zelenohřbetý

- vlhovcovití (Icteridae): bobolink kanadský; trupiál baltimorský, oranžovobrvý a zahradní; vlhovec červenokřídlý, hnědohlavý, nachový, pospolitý, severní, východní a žlutohlavý

- zelenáčkovití (Vireonidae): zelenáček brýlatý, červenooký, kanadský, švitořivý a žlutoprsý

- lesňáčkovití (Parulidae): lesňáček bažinný, borovicový, černobílý, černohlavý, černohrdlý, kanadský, kaštanovoprsý, lejskovitý, lišejníkový, mniší, modrohřbetý, modrokřídlý, olivový, olšový, oranžovokorunkatý, oranžovotemenný, pokřovní, proužkoboký, rezavokorunkatý, severní, skvrnitý, stromový, světlebrvý, šedokápý, zlatohrdlý, žlutohrdlý, žlutokorunkatý, žlutoprsý, žlutotemenný a žlutý

- strnadovití (Emberizidae): pipilo rudooký a skvrnitý; sněhule severní; strnadec bělohrdlý, bělokorunkatý, liščí, mokřadní, ostrochvostý, pruhohlavý, pustinný, severní, skvrnitý, zimní a zpěvný; strnádka pokřovní, růžovozobá, travní, večerní a vrabcovitá

- pěnkavovití (Fringillidae): čečetka bělavá a zimní; čížek severoamerický a žlutý; dlask žlutočelý; hýl křivčí, mexický a nachový; křivka bělokřídlá a obecná

- vrabcovití (Passeridae): vrabec domácí

Ryby:

Lososotvární - lososovití (Salmonidae): losos obecný; pstruh duhový; siven americký

Gavúni - Atherinopsidae: gavún písečný

Ostnoploutví - okounovití (Percidae): okoun severoamerický

 

Rostliny:

Mnoho druhů rostlin. Typická rostlina dun: kamýš Ammophila breviligulata (lipnicovité) - jako první dokáže kolonizovat pohyblivé písečné duny. Dále cist Hudsonia sp.

Dominantní dřeviny: javor cukrový; bříza žlutá; buk velkolistý; dub červený; borovice bělokmenná; smrk Picea rubens; jedlovec

Možné aktivity

Výborné podmínky pro turistiku - mnoho značených i neznačených stezek

Plavání, rybaření

Poznámka

Významné kulturně - historické místo

Foto - zdroj wikipedia

 

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

 


Pole označená (*) musíte vyplnit.