Venezuela

Kompletní databáze ekoturistických informací o národních parcích Venezuely.

Venezuela je země ležící na severním pobřeží Jižní Ameriky. Její rozloha je zhruba 916 445 km2, populaceMapa - Venezuela se odhaduje přibližně na 29 100 000 obyvatel. Svou rozlohou se řadí na 33. místo mezi zeměmi světa. Z ekologického hlediska je to země s mimořádnou druhovou diverzitou rostlin i živočichů. Na území Venezuely je možné se setkat s nejrůznějšími ekosystémy od vysokých poloh And na západě po deštné pralesy Amazonské nížiny na jihu a přes rozsáhlé pláně llanos a pobřeží Karibského moře v centrální oblasti až po deltu Orinoka na východě.

Venezuela hraničí na západě s Kolumbií, na východě s Guyanou a s Brazílií na jihu. Poblíž venezuelského pobřeží v Karibiku leží řada ostrovů - nypř. Trinidad a Tobago, Grenada, Curacao nebo Aruba. Teritoriální spory má Venezuela s Guyanou (dříve Britskou Guyanou) o území hraničící s Venezuelou na východě a s Kolubií o území Venezuelského zálivu.

Území Venezuely má zhruba trojúhelníkovitý tvar se zhruba 2 800 km dlouhým pobřežím na severu, které zahrnuje i početné ostrůvky v Karibském moři. Na severovýchodě pak je to i pobřeží Atlantického oceánu. Většina geografů dělí Venezuelu do čtyř dobře definovaných topografických oblastí. Na severozápadě jsou to nížiny kolem Maracaiba, druhou oblastí jsou vysoké hory na západě, které zasahují širokým obloukem od hranic s Kolumbií podél severního karibského pobřeží až daleko na východ. Třetím regionem jsou rozsáhlé pláně centrální Vnezuely a čtvrtým pak Guayanská vysočina na jihovýchodě země.

Hory na západě jsou vlastně nejseverovýchodnějším výběžkem Andského hřebene probíhajícího celou Jižní Amerikou. Nejvyšší horou Venezuely je Pico Bolívar (4 979 m n.m.), který se vypíná právě v této oblasti. Na jihu země Guyanská vysočina hluboce rozbrázděna širokámi údolími zasahuje až do severního okraje Amazonské nížiny. Nachází se zde i tzv. Angel Falls - nejvyšší vodopád světa. dalším pozoruhodným fenoménem této oblasti jsou tepui - obrovské stolové hory. Střed země nejlépe charakterizuji llanos - rozsáhlé mokřinaté pláně, které se táhnou širokým pruhem od hranic s Kolumbií na západě až po deltu řeky Orinoka na východě. Orinoko, zdroj bohatých půd ve svách rozsáhlých záplavových územích, je největším a nejdůležitějším říčním systémem zamě. Pramení na západě, na hranicích s Brazílií. Dalšími důležitými řekami Venezuely jsou Caroni a Apure.

Venezuela leží celá v tropickém pásmu od rovníku na sever až asi po 12o severní šířky. Klima je velmi Mapa Venezuelyrůznorodé od vlkých nížinných plání, kde se průměrné roční teploty pohybují až kolem 35oC až po ledovce a vysokohorské stepi (páramo) s průměrnou roční teplotou jen kolem 8oC. Úhrn ročních srážek se pohybuje od cca 430 mm v polopouštních oblastech na severozápadě až po více než 1000 mm v deltě Orinoka na východě nebo v amazonských pralesích na jihu. Srážkové úhrny jsou poněkud nižší od listopadu do dubna a pak ještě od srpna do října. Jednotlivá roční období bývají nazývána horké a vlhké nebo studené a suché. Dalším charkteristickým znakem klimatu Venezuely je vliv západo-východně se táhnoucího pobřežního hřebene hor "Cordillera de la Costa". Většina populace země žije v těchto horách.

Venezuela patří mezi prvních dvacet zemí na světě, co se týče endemických druhů. Celých 23% druhů plazů a 50% druhů obojživelníků jsou druhy endemické. Z celkového počtu 21 000 druhů rostlin je zhruba 38% endemických pro Venezuelu.

Takovými unikátními ekosystémy jsou obrovské stolové hory, které lze vidět na jihu země v oblasti Guayanské vysočiny. Každá z těchto hor je ostrovem uprostřed pevniny – na jejím temeni vzniká zcela jedinečný ekosystém. Často se objevují endemické druhy hlavně masožravých rostlin, jejichž výskyt je omezený na jedinou horu. Podobné je to i s jinými rostlinami a živočichy, hlavně bezobratlými. Většina těchto hor je ale obtížně přístupná.

Podrobné informace o národních parcích Venezuely.


Pole označená (*) musíte vyplnit.