Volcán Isluga

Základní ekoturistické informace o národním parku Volcán Isluga (Chile), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions: lokalizace, přístup, charakteristika, fauna a flóra, možné aktivity.

Lokalizace

Severní Chile; 13 km západně od Colchane

Přístup

Snadný

Charakteristika

1 747 km2; Horská oblast centrálních And s nadmořskou výškou od 2 100 do 5 500 m s náhorními planinami i divokou rozervanou krajinou a několika nádhernými horskými jezery. Sopka Isluga, po které je park pojmenován je zároveň nejvyšším místem parku. Charakteristické ekosystémy: alpinské a vulkanické biotopy, poušť až polopoušť na severu území, jezerní biotopy, vysokohorské mokřady a saliny.

Fauna + Flóra

 

Savci:

Hlodavci - myšovití (Muridae): křeček vysokohorský

- činčilovití (Chinchillidae): činčila horská; viskača

Šelmy - psovití (Canidae): pes argentinský a horský

- kočkovití (Felidae): puma americká

Sudokopytníci - velbloudovití (Camelidae): alpaka; guanako; lama krotká; vikuňa

- jelenovití (Cervidae): huemul severní

Ptáci:

více než 140 druhů ptáků

Pštrosi - nanduovití (Rheidae): nandu menší

Tinamy - tinamovití (Tinamidae): tinama náhorní

Potápky - potápkovití (Podicipedidae): potápka Rollandova a stříbřitá

Veslonozí - kormoránovití (Phalacrocoarcidae): kormorán subtropický

Brodiví - volavkovití (Ardeidae): kvakoš noční

- ibisovití (Threskiornithidae): ibis andský

Plameňáci - plameňákovití (Phoenicopteridae): plameňák andský, chilský a Jamesův

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): čírka andská a kropenatá; husice andská; kachna bystřinná a vlasatá; kachnice andská a kaštanová; ostralka žlutozobá

Dravci - kondorovití (Cathartidae): kondor andský

- jestřábovití (Accipitridae): káně proměnlivá

- sokolovití (Falconidae): čimango horský; ostříž aplomado

Krátkokřídlí - chřástalovití (Rallidae): lyska andská, rohatá, velká a žlutočelá

Dlouhokřídlí - tenkozobcovití (Recurvirostridae): tenkozobec andský

- slukovití (Scolopacidae): bekasina Gallinago andina; jespák dlouhokřídlý, skvrnitý a tundrový; lyskonoh dlouhozobý; vodouš velký a žlutonohý

- kulíkovití (Charadriidae): čejka andská; kulík andský a tenkozobý; štěrkovníček andský

- písečníkovití (Thinocoridae): písečník rezavý a šedoprsý

- rackovití (Laridae): racek andský

Měkkozobí - holubovití (Columbidae): holoubek argentinský

Šplhavci - datlovití (Picidae): datel velehorský

Pěvci - hrnčiříkovití (Furnariidae): hrnčiřík kordillerský; kutálek andský, bělohrdlý, obecný a srpozobý; skorcovec bělokřídlý a pruhokřídlý

- tyranovití (Tyrannidae): tyranovec běloocasý, drápkatý, popelavý, punový, rezavotýlý a velehorský

- vlaštovkovití (Hirundinidae): vlaštovka peruánská

- strnadovití (Emberizidae): dijuka bělobradá, bělokřídlá, černočapková, černoprsá, jednobarvá a popelavá; šafránka světlehřbetá a zelenavá

- pěnkavovití (Fringillidae): čížek jihoamerický a černý

 Rostliny:

Přes 400 druhů cévnatých rostlin 

Dvouděložné:

Hvozdíkotvaré - kaktusovité (Cactaceae): Cereus spp.; opuncie Opuntia spp.

Růžotvaré - růžovité (Rosaceae): Polylepis tarapacana

Miříkotvaré - miříkovité (Apiaceae): Azorella compacta; Laretia spp.

Hořcotvaré - hořcovité (Gentianaceae): hořec Gentiana prostrata

Hluchavkotvaré - sporýšovité (Verbenaceae): sporýš Verbena spp.

Lilkotvaré - lilkovité (Solanaceae): Fabiana spp.

Hvězdnicotvaré - hvězdnicovité (Asteraceae): Baccharis tola; Chuquiraga spp.; Mutisia spp.; Parastrephia spp.

Jednoděložné:

Lipnicotvaré - lipnicovité (Poaceae): kavyly Stipa frigida a S. leptostachya; kostřava Festuca acanthophylla

 

Možné aktivity

Vemi dobré podmínky prone náročnou pěší turistiku i náročnou vysokohorskou turistiku(pozor ale na nadmořskou výšku)

Horská kola, jízda na koni, horolezectví

Poznámka

Největší atrakcí národního parku je geotermální oblast Puchuldiza s mnoha horkými prameny a gejzíry, ve kterých voda dosahuje teploty až 85oC. V zimě voda zamrzá a tvoří fantasticky tvarované ledové bloky.

Na území parku je několik kulturně a archeologicky významných míst původních obyvatel (Aymarů) a Inků.

Foto - zdroj wikipedia

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

 Pole označená (*) musíte vyplnit.

Ověřovací kód