Alberto de Agostini

Základní ekoturistické informace o národním parku Alberto de Agostini (Chile) - lokalizace, přístup, charakteristika, fauna a flóra, možné aktivity.

Alberto de Agostini

                                 Lokalizace

Jižní Chile, Ohňová Země - 80 námořních mil jihozápadně od Punta Arenas

                                 Přístup

Dost obtížný. Do parku nevede žádná silnice a většina návštěvníků se sem dostává lodí hlavně z Punta Arenas, ale je možno i letecky z Puerto Williams.

                                 Charakteristika

14 600 km2; Hornatá oblast pohoří Cordillera Darwin, jehož svahy strmě spadají do moře. Celému pohoří dominují hory Monte Darwin a Monte Sarmiento. Nachází se zde řada ledovců v údolích nezaplavených mořem a hlubokých fjordů. Největším ledovcem je Marinelli. Dalším známým a často navštěvovaným ledovcem je ledovec De Agostini, který je sevřený dvěma horskými masivy a na kterém je možno se i vylodit. K parku patří i známý a sporný průliv Beagle a příbřežní ostrovy Gordon, Londonderry a část ostrova Hoste. Vlhké subpolární oceánské klima. Charakteristické ekosystémy: subpolární stálezelený les, arktické a alpinské biotopy.

Fauna + Flóra

Seznam druhů - viz příloha dole.

(seznam druhů nemusí být kompletní)

Možné aktivity

Omezené možnosti pěší turistiky

Rybaření, plavba lodí po fjordech

Poznámka

Nejlepší doba pro návštěvu XI-III.

Biosférická rezervace UNESCO

Cordillera Darwin (neboli Darwinovo pohoří) je tak nedostupná, že první kompletní přechod pohoří se podařil francouzskému expedičnímu týmu teprve v roce 2011.

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

Pole označená (*) musíte vyplnit.