Nahanni

Základní ekoturistické informace o národním parku Nahanni(Severozápadní teritoria, Kanada), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions.

Lokalizace

Jihozápadní cíp Severozápadních teritorií; cca 500 km západně od Yellowknife

Přístup

Letecky

Charakteristika

4766 km2; Hornatá krajina - část pohoří Mackenzie (nejvyšší bod 2 640 m). Atrakce - čtyři velké kaňony na řece South Nahanni River (320 km tok parkem); vodopády Virginia Falls čtyřikrát vyšší než Niagara, uprostřed vodpádů se tyčí vysoká skála.Charakteristické ekosytémy - smíšené i jehličnaté lesy mírného pásma, alpinské biotopy včetně horské tundry. Dvě velká jezera na území parku. Krasové útvary - řada jeskyň, ponorné řeky, propasti atd.

Fauna + Flóra

Savci:

42 druhů savců.

Zajícovci - zajícovití (Leporidae): zajíc měnivý

Hlodavci - bobrovití (Castoridae): bobr kanadský

- veverkovití (Sciuridae): svišť lesní; sysel  Parryův

- myšovití (Muridae): ondatra pižmová

Šelmy - lasicovití (Mustelidae): kuna americká; norek americký;  rosomák severní; vydra severoamerická

- medvědovití (Ursidae): medvěd baribal a grizzly

- psovití (Canidae): liška obecná; vlk

- kočkovití (Felidae): rys kanadský

Sudokopytníci - jelenovití (Cervidae): jelenec běloocasý a ušatý; los; sob karibu

- turovití (Bovidae): kamzík bělák; ovce aljašská

 

Ptáci:

180 druhů ptáků, z toho 21% celoročně.

Potáplice - potáplicovití (Gaviidae): potáplice lední, malá, severní a žlutozobá

Potápky - potápkovití (Podicipidae): potápka americká, rudokrká a žlutorohá

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): berneška velká; čírka modrokřídlá a obecná; hohol bělavý, islandský a severní; husa běločelá; hvízdák americký; kachna divoká; kopřivka obecná; labuť trubač; morčák prostřední a velký; ostralka štíhlá; polák americký, kaholka, proužkozobý a vlnkovaný; turpan bělokřídlý a pestrozobý

Dravci - orlovcovití (Pandionidae): orlovec říční

- jestřábovití (Accipitridae): jestřáb lesní; káně bělohrdlá a rudochvostá; krahujec americký; moták pilich; orel bělohlavý a skalní

- sokolovití (Falconidae): dřemlík tundrový; poštolka americká; raroh lovecký; sokol stěhovavý

Hrabaví - tetřevovití (Tetraonidae): bělokur běloocasý, horský a rousný; jeřábek kanadský; tetřívek douglaskový, kanadský a ostroocasý 

Krátkokřídlí - jeřábovití (Gruidae): jeřáb kanadský

- chřástalovití (Rallidae): chřástal karolínský; lyska americká

Dlouhokřídlí - slukovití (Scolopacidae): bartramie dlouhoocasá; bekasina otavní; jespák aljašský, dlouhokřídlý, dlouhonohý, drobný, písečný, skvrnitý a srostloprstý; lyskonoh ploskozobý; pisík americký; vodouš samotářský, velký a žlutonohý

- kulíkovití (Charadriidae): kulík hnědokřídlý, kanadský a zrzoocasý

- rackovití (Laridae): racek Bonapartův, bouřní a stříbřitý

- rybákovití (Sternidae): rybák černý a dlouhoocasý

Sovy - puštíkovití (Strigidae): puštík proužkovaný a vousatý; sovice krahujová; výr virginský

Lelkové - lelkovití (Caprimulgidae): lelek sokolí

Svišťouni - kolibříkovití (Trochilidae): kolibřík rubínohrdlý

- rorýsovití (Apodidae): rorýs černý

Srostloprstí - ledňáčkovití (Alcedinidae): rybařík pruhoprsý

Šplhavci - datlovití (Picidae): datel chocholatý, rudohrdlý a zlatý; datlík černohřbetý a smrkový; strakapoud americký a osikový

Pěvci - tyranovití (Tyrranidae): tyran obecný; tyranovec domácí, malinký, okrovobřichý, olivovoboký, olšový, západní a žlutobřichý

- skřivanovití (Alaudidae): skřivan ouškatý

- vlaštovkovití (Hirundinidae): vlaštovka pestrá, stromová a zelená

- krkavcovití (Coracidae): krkavec velký; ořešník americký; sojka šedá

- ťuhýkovití (Laniidae): ťuhýk šedý  

- sýkorovití (Paridae): sýkora černohlavá a severní

- brhlíkovití (Sittidae): brhlík americký

- skorcovití (Cinclidae): skorec šedý

- drozdovití (Turdidae): drozd rezavoocasý, stěhovavý a šedolící; lesňák západní; salašník horský

- špačkovití (Sturnidae): špaček obecný

- brkoslavovití (Bombycillidae): brkoslav severní

- konipasovití (Motacillidae): linduška horská

- pěnicovití (Sylviidae): králíček americký a zlatohlavý

- tangarovití (Thraupidae): tangara červenohlavá

- kardinálovití (Cardinalidae): dlaskovec růžovoprsý 

- vlhovcovití (Icteridae): vlhovec červenokřídlý, hnědohlavý a severní 

- zelenáčkovití (Vireonidae): zelenáček červenooký, kanadský a švitořivý

 - lesňáčkovití (Parulidae): lesňáček bažinný, černobílý, černohlavý, kaštanovoprsý, lejskovitý, mniší, olivový, olšový, oranžovokorunkatý, oranžovotemenný, proužkoboký, šedokápý, žlutohrdlý a žlutokorunkatý

- strnadovití (Emberizidae): strnad severní; strnadec bělohrdlý, bělokorunkatý, liščí, mokřadní, pruhohlavý, skvrnitý, zimní, zlatotemennýa zpěvný; strnádka pokřovní, večerní a vrabcovitá

- pěnkavovití (Frigillidae): čečetka bělavá a zimní; čížek severoamerický; dlask žlutočelý; hýl křivčí a nachový; křivka bělokřídlá; pěnkavice šedotemenná

Obojživelníci:

Žáby - skokanovití (Ranidae): skokan lesní

Ryby:

16 druhů sladkovodních ryb

Lososotvární - lososovití (Salmonidae): lipan severní; síh severní; siven alpský, obrovský a siven Salvelinus confluentus

Máloostní - kaprovití (Cyprinidae): Couesius plumbeus; Rhinichthys cataractae

- pakaprovcovití (Catostomidae): pakaprovec obecný

Štikotvární - štikovití (Esocidae): štika obecná

Hrdloploutví - treskovití (Gadidae): mník jednovousý

Ropušnicotvární - vrankovití (Cottidae): vranka pruhoploutvá

 

Rostliny:

Více než 700 druhů cévnatých rostlin a 325 druhů mechorostů

Endemická rostlina: Aster nahanniensis (hvězdnicovité)

Dominantní dřeviny: topol balzámový a osikový; smrk černý a sivý; borovice pokroucená a Banksova; jedle plsnatoplodá; modřín; bříza bělokorá

Možné aktivity

Vynikající podmínky pro turistiku (neznačené trasy) a kempování

Kanoistika na divoké vodě (několikadenní cesta), rafting, vyhlídkové lety, rybaření

Poznámka

Park je zapsán na seznam světovéhopřírodního dědictví UNESCO

Většina parku nebyla nikdy zaledněna (v průběhu doby ledové nebylo dost sněhu na vytvoření ledovce).

Sirnaté horké prameny staré asi 10 000 let

Foto - zdroj greatcanadianparks.com a thecenadianencyclopedia.com

 

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

 


Pole označená (*) musíte vyplnit.