Prince Albert

Základní ekoturistické informace o národním parku Prince Albert (Saskatchewan, Kanada), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions.

Lokalizace

Centrální Saskatchewan , 200 km severně od Saskatoon

Přístup

Snadný

Charakteristika

3874 km2; Mírně zvlněná většinou zalesněná krajina v nadmořské výšce od 488 do 724 m nad mořem modelovaná činností ledovce v době ledové. Park leží na jižním okraji oblasti souvislých severských lesů. Charaktestické ekosystémy: lesy mírného pásma (přechodová oblast mezi parkovou krajinou a severskými lesy) - na jihu mozaikovité listnaté lesy s loukami, na ostatním území jehličnaté. Na území parku jsou tři velká jezera a mnoho mokřadních biotopů - vodní plochy tvoří až 30% rozlohy parku.

Fauna + Flóra

Savci:

Hmyzožravci - rejskovití (Soricidae): rejsek bažinný, drobný, krátkoocasý, prériový, severní, šedý a rejsek Sorex monticolus

Letouni - netopýrovití (Vespertilionidae): netopýr hnědavý, hnědý, rudohnědý, stříbřitý, šedý a netopýr Myotis septentrionalis

Zajícovci - zajícovití (Leporidae): zajíc měnivý a prériový

Hlodavci - myšovití (Muridae): hraboš pensylvánský; hrabošík horský; křeček dlouhoocasý; lumík rašelinný; norník rudohřbetý; ondatra pižmová

- pytlonošovití (Geomyidae): pytlonoš severní

- tarbíkovití (Dipodidae): myšivka labradorská a západní

- veverkovití (Sciuridae): čikarí červený; čipmank malý; poletuška severní; svišť lesní; sysel Franklinův, páskovaný a Richardsonův

- bobrovití (Castoridae): bobr kanadský

- urzonovití (Erethizonidae): urzon kanadský

Šelmy - lasicovití (Mustelidae): hranostaj; jezevec americký; kuna americká a rybářská; lasice dlouhoocasá a kolčava; norek americký; rosomák severní; skunk pruhovaný; vydra severoamerická

- medvědovití (Ursidae): medvěd baribal

- medvídkovití (Procyonidae): mýval severní

- psovití (Canidae): kojot prériový; liška obecná; vlk

- kočkovití (Felidae): puma americká; rys ostrovid

Sudokopytníci - jelenovití (Cervidae): jelen wapiti; jelenec běloocasý a ušatý; los; sob karibu

- turovití (Bovidae): bizon (jediné původní stádo v Kanadě)

Ptáci:

Potáplice - potáplicovití (Gaviidae): potáplice lední

Potápky - potápkovití (Podicipedidae):  potápka americká, černokrká, rudokrká, západní a zlatorohá

Trubkonosí - buřňáčkovití (Hydrobatidae):

Veslonozí - terejovití (Sulidae):

- kormoránovití (Phalacrocoarcidae): kormorán ušatý

- pelikánovití (Pelecanidae): pelikán severoamerický

Brodiví - volavkovití (Ardeidae): bukač severoamerický; volavka velká

- ibisovití (Threskiornithidae):

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): berneška velká; čírka modrokřídlá a obecná; hohol bělavý a severní; husa běločelá a sněžní; hvízdák americký; kačka strakatá; kachna divoká; kachnice kaštanová; kachnička karolínská; kopřivka obecná; labuť malá; lžičák pestrý; morčák chocholatý, prostřední a velký; ostralka štíhlá; polák americký, dlouhozobý, kaholka, proužkozobý a vlnkovaný; turpan hnědý

Dravci - kondorovití (Cathartidae): kondor krocanovitý

- orlovcovití (Pandionidae): orlovec říční

- jestřábovití (Accipitridae): jestřáb Cooperův a lesní; káně bělohrdlá, rousná, rudochvostá a širokokřídlá; krahujec americký; orel bělohlavý a skalní; moták pilich

- sokolovití (Falconidae): dřemlík tundrový; poštolka americká; sokol lovecký a stěhovavý

Hrabaví - tetřevovití (Tetraonidae): bělokur rousný; jeřábek kanadský; tetřívek kanadský a ostroocasý

- bažantovití (Phasianidae): koroptev polní

- krocanovití (Meleagridae):

Krátkokřídlí - chřástalovití (Rallidae): chřástal karolínský, virginský a žlutý; lyska americká

- jeřábovití (Gruidae): jeřáb bělohřbetý a kanadský

Dlouhokřídlí - slukovití (Scolopacidae): bartramie dlouhoocasá; bekasina otavní; břehouš aljašský; jespák aljašský, dlouhokřídlý, dlouhonohý, drobný, písečný, rezavý, skvrnitý a srostloprstý; kameňáček pestrý; lyskonoh dlouhozobý a úzkozobý; pisík americký; slukovec dlouhozobý a krátkozobý; vodouš břehoušovitý, samotářský, velký a žluonohý;

- kulíkovití (Charadriidae):  kulík bledý, hnědokřídlý, kanadský a zrzoocasý

- chaluhovití (Stercoraridae): chaluha pomořanská

- rackovití (Laridae): racek Bonapartův, delawarský, mormonský, stříbřitý a vnitrozemský 

- rybákovití (Sternidae): rybák černý, obecný a velkozobý

- zobounovití (Rynchopidae):

- alkovití (Alcidae):

Měkkozobí - holubovití (Columbidae): holub skalní; hrdlička karolínská

Sovy - puštíkovití (Strigidae): kalous pustovka a ušatý; puštík proužkovaný a vousatý; sovice krahujová a sněžní; sýc americký a rousný; výr virginský

Kukačky - kukačkovití (Cuculidae): kukačka černozobá

Lelkové - lelkovití (Caprimulgidae): lelek křiklavý a sokolí

Svišťouni - rorýsovití (Apodidae): rorýs ostnitý

- kolibříkovití (Trochillidae): kolibřík rezavolesklý a rubínohrdlý

Srostloprstí - ledňáčkovití (Alcedinidae): rybařík pruhoprsý

Šplhavci - datlovití (Picidae): datel chocholatý a rudohrdlý; datlík černohřbetý, smrkový a zlatý; strakapoud americký a osikový

Pěvci - tyranovití (Tyrannidae): tyran chocholatý, obecný a západní; tyranovec domácí, malinký, okrovobřichý, olivovoboký, olšový, západní a žlutobřichý

- skřivanovití (Alaudidae): skřivan ouškatý

- vlaštovkovití (Hirundinidae): břehule říční; jiřička modrolesklá; vlaštovka obecná, pestrá a stromová

- krkavcovití (Corvidae): krkavec velký; sojka modrá a šedá; straka americká; vrána americká

- ťuhýkovití (Laniidae): ťuhýk šedý

- drozdovití (Turdidae): drozd hnědavý, malý, pruhokřídlý, rezavoocasý, stěhovavý a šedolící; lesňák západní; salašník horský

- drozdcovití (Mimidae): drozdec černohlavý a hnědý

- skorcovití (Cinclidae):

- špačkovití (Sturnidae): špaček obecný

- konipasovití (Motacillidae): linduška horská a prérijní

- sýkorovití (Paridae): sýkora černohlavá a lesní

- brkoslavovití (Bobycillidae): brkoslav americký a severní

- brhlíkovití (Sittidae): brhlík americký a běloprsý

- šoupálkovití (Certhiidae): šoupálek americký

- střízlíkovití (Troglodytidae): střízlík bažinný, obecný, ostřicový a zahradní

- pěnicovití (Sylviidae): králíček americký a zlatohlavý

- leskotovití (Polioptilidae): 

- tangarovití (Thraupidae): tangara červenohlavá

- kardinálovití (Cardinalidae): dlaskovec růžovoprsý

- vlhovcovití (Icteridae): bobolink kanadský; trupiál baltimorský; vlhovec červenokřídlý, hnědohlavý, nachový, pospolitý, severní, západní a žlutohlavý

- zelenáčkovití (Vireonidae): zelenáček brýlatý, červenooký, kanadský a švitořivý

- lesňáčkovití (Parulidae): lesňáček bažinný, černobílý, černohlavý, kanadský, kaštanovoprsý, kroužkooký, lejskovitý, mniší, olivový, olšový, oranžovokorunkatý, oranžovotemenný, proužkoboký, rezavokorunkatý, severní, skvrnitý, stromový, šedokápý, žlutohrdlý, žlutokorunkatý, žlutotemenný a žlutý

- strnadovití (Emberizidae): kněžík Melanospiza lincolnii; sněhule severní; strnad pestrý a severní; strnadec bělohrdlý, bělokorunkatý, černohrdlý, Le Conteův, liščí, mokřadní, skvrnitý, zimní a zpěvný; strnádka pokřovní, pruhohlavá, večerní a vrabcovitá

- pěnkavovití (Fringillidae): čečetka bělavá a zimní; čížek severoamerický a žlutý; dlask žlutočelý; hýl křivčí a nachový; křivka bělokřídlá a obecná;

- vrabcovití (Passeridae): vrabec domácí

 

Plazi:

Šupinatí - užovkovití (Colubridae): užovka proužkovaná

Obojživelníci:

Axolotli - axolotlovití (Ambystomatidae): axolotl tygrovaný

 Žáby - rosničkovití (Hylidae): rosnička Pseudacris triseriata

- skokanovití (Ranidae): skokan lesní a levhartí

- ropuchovití (Bufonidae): ropucha americká

Ryby:

Lososotvární - lososovití (Salmonidae): síh Coregonus artedii a C. clupeaformis; siven obrovský

Štikotvární - štikovití (Esocidae): štika obecná

Máloostní - kaprovití (Cyprinidae): jelečkové Notropis heterolepis a N. hudsonius; Pimephales promelas; Rhinichthys cataractae; Semotilus margarita; střevle Chrosomus eos a C. neogaeus

- pakaprovcovití (Catostomidae): pakaprovec obecný a pakaprovec Catostomus commersoni

Sumci - sumečkovití (Ictaluridae):

Hrdloploutví - mníkovití (Gadidae): mník jednovousý

Volnoostní - koljuškovití (Gasterosteidae): Culaea inconstans; koljuška devítiostná

Ostnoploutví - okounovití (Percidae): candát Snder vitreus; Etheostoma exile; okoun Perca flavescens

- okouncovití (Percopsidae): okounec Percopsis omiscomaycus

Ropušnicotvární - vrankovití (Cottidae): vranka Cottus cognatus

Rostliny:

Plavuně:

Plavuňotvaré - plavuňovité (Lycopodiaceae): plavuň pučivá, vidlačka a plavuň Lycopodium dendroideum; plavuník zploštělý

Vranečkotvaré - vranečkovité (Selaginellaceae): vranečky Selaginella densa a S. rupestris

Šídlatkotvaré - šídlatkovité (Isoëtaceae):  šídlatka ostnovýtrusá

Kapradiny:

Osladičotvaré - kapraďovité (Dryopteridaceae): bukovník kapraďovitý; kapraď hřebenitá, osténkatá a kapraď Dryopteris campyloptera

- papratkovité (Woodsiaceae): papratka samičí; puchýřník křehký

- Onocleaceae: pérovník pštrosí

Hadilkotvaré - jazykovité (Ophioglossaceae): vratička měsíční, mnohoklanná a vratičky Botrychium minganense a B. virginianum

Přesličky:

Přesličkotvaré - přesličkovité (Equisetaceae): přeslička bahenní, lesní, luční, poříční, rolní, různobarvá, zimní a přeslička Equisetum scirpoides

Nahosemenné:

Borovicotvaré - borovicovité (Pinaceae): borovice Banksova; jedle balzámová; modřín Larix laricina; smrk černý a sivý

Cypřišotvaré - cypřišovité (Cupressaceae): jalovec obecný a jalovec Juniperus horizontalis

Dvouděložné:

Leknínotvaré - leknínovité (Nyphaeaceae): leknín Nymphaea tetragona; stulík Nuphar variegata

Růžkatcotvaré - růžkatcovité (Ceratophyllaceae): růžkatec ostrý

Pryskyřníkotvaré - pryskyřníkovité (Ranunculaceae): blatouch bahenní a blatouch Caltha natans; Coptis trifolia; koniklec otevřený; lakušník vodní; orlíčky Aquilegia brevistyla a A. canadensis; pryskyřník lítý, plamének a pryskyřníky Ranunculus abortivus, R. cymbalaria, R. gmelinii, R. lapponicus, R. macounii, R. pensylvanicus a R. rhomboideus; samorostlík Actaea rubra; sasanky Anemone canadensis, A. cylindrica, A. multifida,  A. quinquefolia a A. virginiana; žluťuchy Thalictrum dasycarpum, T. sparsiflorum a T. venulosum

- zemědýmovité (Fumariaceae): dymnivky Corydalis aurea a C. sempervirens

Brukvotvaré - brukvovité (Brassicaceae): barborka Barbarea orthoceras; hulevník Loeselův; huseník chlupatý, lysý a huseníky Arabis drummondii, A. holboellii a A. lyrata; chudina hajní; kokoška pastuší tobolka; křen selský; penízek rolní; rukev bažinná; ředkevník galský; řeřicha hustokvětá; řeřišnice luční a řeřišnice Cardamine pensylvanica; trýzel malokvětý a trýzel Erysimum inconspicuum; úhorník mnohodílný a úhorník Descurainia incana

Hvozdíkotvaré - hvozdíkovité (Caryophyllaceae): mateřka Moehringia lateriflora; ptačinec dlouholistý, prostřední a ptačince Stellaria borealis, S. crassifolia a S. longipes; rožec rolní a rožec Cerastium nutans; silenka noční a silenky Silene drummondii a S. menziesii

- laskavcovité (Amaranthaceae): laskavec bílý, ohnutý, úzkolistý a žmindovitý

- rosnatkovité (Droseraceae): rosnatka anglická, okrouhlolistá a rosnatka Drosera linearis

- rdesnovité (Polygonaceae): rdesno blešník a obojživelné; šťovík přímořský, trojmozolný, úzkolistý, vodní a šťovíky Rumex occidentalis, R. orbiculatus a R. salicifolius; truskavec ptačí a truskavce Polygonum achoreum, P. cilinode, P. convolvulus a P. punctatum

- merlíkovité (Chenopodiaceae): bříšť sibiřský; bytel metlatý; merlík Berlandierův, bílý, červený, hlavatý a merlíky Chenopodium pratericola a C. simplex; slanobýl draselný

Santálotvaré - santálovité (Santalaceae): Comandra umbellata; Geocaulon lividum

- jmelovité (Viscaceae):  Arceuthobium americanum a A. pusillum

Slézotvaré - slézovité (Malvaceae): Sphaeralcea coccinea

- cistovité (Cistaceae): Hudsonia tomentosa

Růžotvaré - růžovité (Rosaceae): hloh Crataegus chrysocarpa; jahodník obecný a viržinský; jeřáb Sorbus scopulina; kuklík alepský, potoční, velkolistý a kuklík Geum triflorum; mochna bahenní, husí, křovitá, norská a mochny Potentilla arguta, P. bipinnatifida, P. gracilis, P. hippiana, P. pensylvanica a P. rivalis; muchovník olšolistý; ostružiník arktický, maliník, moruška a ostružiník Rubus pubescens; růže jehličkovitá a růže Rosa arkansana a R. woodsii; Sibbaldiopsis tridentata; slivoň Prunus pensylvanica; střemcha viržinská; tavolník bílý

- hlošinovité (Elaeagnaceae): hlošina stříbrná; Shepherdia canadensis

- řešetlákovité (Rhamnaceae): řešetlák Rhamnus alnifolia

- kopřivovité (Urticaceae): kopřiva dvoudomá

Lomikamenotvaré - lomikamenovité (Saxifragaceae): dlužicha Heuchera richardsonii; Mitella nuda; mokýše Chrysosplenium iowense a C. tetrandrum

- meruzalkovité (Grossulariaceae): rybízy Ribes americanum, R. glandulosum, R. hirtellum, R. hudsonianum, R. lacustre, R. oxycanthoides a R. triste

- zrnulovité (Haloragidaceae): stolístek klasnatý, přeslenitý a stolístek Myriophyllum sibiricum

Bobotvaré - bobovité (Fabaceae): čimišník stromový; Dalea purpurea; hrachor bahenní a hrachory Lathyrus ochroleucus a L. venosus; jetel luční, plazivý a zvrhlý; komonice bílá a lékařská; kopyšník alpský; kozinec chladnomilný a kozince Astragalus adsurgens, A. agrestis, A. canadensis, A. crassicarpus; A. eucosmus, A. flexuosus, A. tenellus a A. umbellatus; lékořice Glycyrrhiza lepidota; lupina Lupinus argenteus; Psoralea esculenta; Thermopsis rhombifolia; tolice dětelová a setá; vikev Vicia americana; vlnice Oxytropis deflexa a O. monticola

- vítodovité (Polygalaceae): vítody Polygala paucifolia a P. senega

Bukotvaré - břízovité (Betulaceae): bříza papírovitá a břízy Betula glandulosa a B. pumila; olše šedá a zelená

- lískovité (Corylaceae): líska Corylus cornuta

- vřesnovité (Myricaceae): vřesna bahenní

Malpighiales - vrbovité (Salicaceae): topol balzámový a osikovitý; vrba bělostná, hrušňolistá, lesklá, pestrá, sivá a vrby Salix arbusculoides, S. athabascensis, S. bebbiana, S. brachycarpa, S. humilis, S. interior, S. maccalliana, S. monticola, S. myrtillifolia, S. pedicellaris, S. petiolaris, S. planifolia, S. pseudomonticola, S. scouleriana a S. serissima

- violkovité (Violaceae): violka bahenní, kanadská a violky Viola adunca, V. nephrophylla, V. renifolia, V. selkirkii a V. sororia

- lnovité (Linaceae): len Linum lewisii

- úporovité (Elatinaceae): úpor trojmužný

Kakostotvaré - kakostovité (Geraniaceae): kakosty Geranium bicknellii a G. carolinianum

Jesencotvaré - tolijovité (Parnassiaceae): tolije bahenní a tolije Parnassia glauca a P. parviflora

Mýdelníkotvaré - ledvinovníkovité (Anacardiaceae): škumpa jedovatá

Myrtotvaré - pupalkovité  (Onagraceae): čarovník alpský; vrbovka bahenní, žláznatá, úzkolistá a vrbovka Epilobium leptophyllum

Miříkotvaré - miříkovité (Apiaceae): bolševník Heracleum maximum; kmín kořenný; Osmorhiza depauperata a O. longistylis; rozpuky Cicuta bulbifera a C. maculata; sevlák Sium suave; Zizia aptera; žindava Sanicula marilandica

- aralkovité (Araliaceae): arálie Aralia nudicaulis

Dřínotvaré - dřínovité (Cornaceae): dřín Cornus canadensis; svída výběžkatá

Vřesovcotvaré - vřesovcovité (Ericaceae): brusnice brusinka a brusnice Vaccinium myrtilloides, trsnatá; klikva bahenní; kyhanka sivolistá a kyhanka Andromeda glaucophylla; libavka Gaultheria hispidula; lýkoveček drobnokališný; medvědice alpská, lékařská a medvědice Arctostaphylos rubra; rojovník grónský; skalenka Kalmia polifolia

- šichovité (Empetraceae): šicha černá

- hruštičkovité (Pyrolaceae): hruštice jednostranná; hruštička zelenokvětá a hruštičky Pyrola asarifolia a P. elliptica; jednokvítek velekvětý; zimozelen okoličnatý

- špirlicovité (Sarraceniaceae): špirlice nachová

- hnilákovité (Monotropaceae): hnilák Monotropa uniflora

- jirnicovité (Polemoniaceae): jirnice modrá; slizatka Collomia linearis

- prvosenkovité (Primulaceae):  Dodecatheon pulchellum; pochybek severní a pochybek Androsace occidentalis; prvosenky Primula incana a P. mistassinica; sedmikvítek Trientalis borealis; sivěnka přímořská; vrbina kytkokvětá a vrbina Lysimachia ciliata

- netýkavkovité (Balsaminaceae): netýkavka nedůtklivá a netýkavka Impatiens capensis

Hořcotvaré - hořcovité (Gentianaceae): Halenia deflexa; hořce Gentiana affinis a Gentianopsis procera; hořeček nahořklý; Lomatogonium rotatum

- klejichovité (Asclepiadaceae): klejicha Asclepias ovalifolia

- mořenovité (Rubiaceae): Houstonia longifolia; svízel severní a svízele Galium labradoricum, G. triflorum a G. trifidum

- toješťovité (Apocynaceae): toješť Apocynum androsaemifolium

Brutnákotvaré - brutnákovité (Boraginaceae): kamejka Lithospermum canescens; Mertensia paniculata; strošek pomněnkový a strošek Lappula occidentalis

- stružkovcovité (Hydrophyllaceae): svazenka Phacelia franklinii

Hluchavkotvaré - hluchavkovité (Lamiaceae): Agastache foeniculum; čistec Stachys pilosa; karbince  Lycopus americanus a L. uniflorus; konopice polní; máta rolní; Monarda fistulosa; popenec obecný; šišák vroubkovaný a šišák Scutellaria lateriflora; včelník Dracocephalum parviflorum

- jitrocelovité (Plantaginaceae): jitrocel kopinatý a větší

- prustkovité (Hippuridaceae): prustka obecná

- bublinatkovité (Lentibulariaceae): bublinatka menší, obecná a prostřední; tučnice obecná

- hvězdošovité (Callitrichaceae): hvězdoš jarní a podzimní

- krtičníkovité (Scrophulariaceae): Castilleja miniata; černýš Melampyrum lineare; divizna malokvětá; dračík Penstemon gracilis; lnice květel; Orthocarpus luteus; rozrazil cizí a rozrazil Veronica americana; všivce Pedicularis groenlandica a P. parviflora

Štětkotvaré - kalinovité (Viburnaceae): kalina jedlá a obecná

- zimolezovité (Caprifoliaceae): pámelník bílý a západní; zanice zimolezovitá; zimolez zákrovečný a zimolezy Lonicera dioica a L. villosa; zimozel severní

- kozlíkovité (Valerianaceae): kozlík dvoudomý

- pižmovkovité (Adoxaceae): pižmovka mošusová

Hvězdnicotvaré - hvězdnicovité (Asteraceae): Agoseris glauca; Canadanthus modestus; devětsily Petasites frigidus a P. sagittatus; Doellingeria umbellata; dvouzubec nicí a dvouzubec Bidens beckii; Euthamia graminifolia; heřmánek terčovitý; Heterotheca villosa; hvězdnice Aster conspicuus; jestřábník okoličnatý; kociánky Antennaria howellii, A. neglecta, A. parvifolia, A. pulcherrima a A. rosea; kokarda Gaillardia aristata; kopretina bílá; kozí brada pochybná; locika tatarská a locika Lactuca biennis; Lygodesmia juncea; Machaeranthera canescens; mléč rolní; pampeliška červenoplodá, lékařská a pampeliška Taraxacum laevigatum; pelyněk dvouletý, estragon, chladnomilný, ladní a pelyněk Artemisia ludoviciana; pcháč oset a pcháče Cirsium drummondii, C. flodmanii, C. muticum a C. undulatum; prhy Arnica chamissonis a A. fulgens; řebříček obecný a řebříček Achillea sibirica; sadec Eupatorium maculatum; slunečnice Helianthus nuttallii; starček dutý, obecný a starčeky Senecio eremophilus, S. pauperculus a S. pseudaureus; Symphyotrichum boreale, S. ciliatum, S. ciliolatum, S. laevis, S. lanceolatum a S. puniceum; škarda střešní a škarda Crepis runcinata; šuškarda Liatris ligulistylis; turan ostrý, větevnatý a turany Erigeron asper, E. elatus, E. glabellus, E. hyssopifolius a E. philadelphicus; věsenky Prenanthes alba a P. racemosa; Virgulus ericoides a V. falcatus; zlatobýl kanadský, obrovský a zlatobýly Solidago hispida, S. missouriensis, S. multiradiata, S. nemoralis, S. rigida a S. simplex

- zvonkovité (Campanulaceae): lobelka Lobelia kalmii; zvonek okrouhlolistý a zvonek Campanula aparinoides

- vachtovité (Menyanthaceae): vachta trojlistá

 

Jednoděložné:

Šmelotvaré - rdestovité (Potamogetonaceae): rdest alpský, hrotitý, maličký, hřebenitý, trávolistý, tupolistý, vzplývavý a rdesty Potamogeton amplifolius, P. richardsonii, P. robbinsii, P. strictifolius a P. zosteriformis; Stuckenia filiformis a S. vaginata

- áronovité (Araceae): ďáblík bahenní

- blatnicovité (Scheuchzeriaceae): blatnice bahenní

- bařičkovité (Juncaginaceae): bařička bahenní a přímořská

- okřehkovité (Lemnaceae): okřehek trojbrázdý; závitka mnohokořenná

- řečankovité (Najadaceae): řečanka Najas flexilis

- voďankovité (Hydrocharitaceae): vodní mor kanadský

- žabníkovité (Alismataceae): šípatka širolistá a šípatka Sagittaria cuneata; žabník Alisma triviale

Puškvorcotvaré - puškvorcovité (Acoraceae): puškvorec Acorus americanus

Liliotvaré - liliovité (Lilliaceae): Disporum trachycarpum; kohátka Tofieldia glutinosa; lilie Lilium philadelphicum

- kýchavicovité (Melanthiaceae):  Zigadenus elegans

- triliovité (Trilliaceae): Trillium cernuum

- Uvulariaceae: čípek objímavý

Lipnicotvaré - lipnicovité (Poaceae): bojínek luční; Bouteloua gracilis; Calamovilfa longifolia; Cinna latifolia; housenkovec cizí; chrastice kanárská; ječmen hřívnatý; ječmenice Leymus innovatus; chrastice rákosovitá; kavyly Stipa comata, S. nelsonii, S. richardsonii, S. spartea a S. viridula; kostřava ovčí a kostřavy Festuca altaica a F. saximontana; lipnice bahenní, luční, roční a lipnice Poa cusickii, P. fendleriana, P. glauca a P. interior; metlice trsnatá; Muhlenbergia cuspidata, M. glomerata, M. racemosa a M. richardsonis; odemka vodní; ovsíř Avenula hookeri; psárka plavá; psineček výběžkatý a psineček Agrostis scabra; pýr plazivý; pýrovník kanadský a pýrovníky Elymus glaucus, E. lanceolatus, E. smithii a E. trachycaulus; rákos obecný; rýženky Oryzopsis asperifolia, O. canadensis a O. pungens; Schizachne purpurascens; Scolochloa festucacea; smělek štíhlý; Sphenopholis intermedia; srha laločnatá; sveřep bezbranný a sveřepy  Bromus anomalus a B. ciliatus; tomkovice vonná; trojzubce Danthonia intermedia a D. spicata; třtina kanadská, přehlížená a třtina Calamagrostis montanensis; zblochan žíhaný a zblochany Glyceria borealis, G. grandis a G. pulchella; zblochanec oddálený a zblochanec Puccinellia nuttalliana; žitňák hřebenitý

- sítinovité (Juncaceae): bika mnohokvětá a biky Luzula acuminata a L. parviflora; sítina alpská, cibulkatá, tenká, žabí a sítiny Juncus arcticus, J. brevicaudatus, J. nodosus, J. stygius a J. vaseyi

- šáchorovité (Cyparaceae): bahnička chudokvětá, jehlovitá, mokřadní a bahnička Eleocharis elliptica; hrotnosemenka bílá a hrotnosemenka Rhynchospora capillacea; ostřice bažinná, hnědavá, nedošáchor, plstnatoplodá, pochvatá, pozdní, přioblá, šedavá, šlahounovitá, vláskovitá, vrchovištní, zobánkatá a ostřice Carex adusta,  C. aenea, C. aquatilis, C. atherodes, C. athrostachya, C. atratiformis, C. aurea, C. backii, C. bebbii, C. concinna, C. crawfordii, C. deflexa, C. deweyana, C. disperma, C. duriuscula, C. garberi, C. gynocrates, C. heleonastes, C. houghtoniana, C. hystericina, C. interior, C. lacustris, C. leptalea, C. microptera, C. norvegica, C. obtusata, C. peckii, C. pensylvanica, C. praegracilis, C. prairea, C. praticola, C. retrorsa, C. richardsonii, C. rossii, C. sartwellii, C. scirpoidea, C. siccata, C. sterilis, C. stipata, C. sychnocephala, C. tenera, C. tenuiflora, C. torreyi a C. vulpinoidea; skřípiny Scirpus cyperinus a S. microcarpus; skřípinec americký, Tabernaemontanův a skřípinec Schoenoplectus acutus; suchopýr pochvatý, štíhlý, úzkolistý a suchopýry Eriophorum brachyantherum, E. chamissonis a E. viridicarinatum; suchopýrek alpský a trsnatý

- orobincovité (Typhaceae): orobinec širokolistý

- zevarovité (Sparganiaceae): zevar jednoduchý, úzkolistý a zevar Sparganium eurycarpum

Chřestotvaré - konvalinkovité (Convallariaceae): pstročky Maianthemum canadense, M. stellatum a M. trifolium

- kosatcovité (Iridaceae): badil úzkolistý

- česnekovité (Alliaceae): česneky Allium cernuum a A. stellatum

- vstavačovité (Orchidaceae): Amerorchis rotundifolia; bradáček Listera borealis; Calypso bulbosa; korálice trojklanná a korálice Corallorhiza maculata a C. striata; měkčilka jednolistá a měkčilka Malaxis brachypoda; smrkovník plazivý; střevíčníky Cypripedium arietinum, C. parviflorum a C. passerinum; švihlíky Spiranthes lacera a S. romanzoffiana; vemeníček zelený; vemeníky Platanthera dilatata, P. hyperborea, P. obtusata a P. orbiculata

Možné aktivity

Velké množství turistických stezek různé délky (většinou lehké nebo střední obtížnosti), kempování

Plavání, kanoistika, plavba na lodi, rybaření, horská kola, golf, v zimě klasické lyžování

Poznámka

Nejlépe V-IX

Archeologická naleziště osídlení z doby před cca 8000 lety

Foto - zdroj greatcanadiansparks.com

 

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

 


Pole označená (*) musíte vyplnit.