Saskatchewan

Základní ekoturistické informace o kanadské provincii Saskatchewan a národních parcích, které v ní lze navštívit společně s Albatros Travel and Expeditions.

Saskatchewan je kanadská provincie, prostřední ze tří kanadských prérijních provincií. Má rozlohu 651 900 km², necelý milión obyvatel (988 980 k 1. dubnu 2006). Většina obyvatelstva žije v jižní části provincie. Hlavním městem je Regina, největším Saskatoon.

Saskatchewan má zhruba čtyřúhelníkovitý tvar. Na západě hraničí s Albertou, na severu se Severozápadním teritoriem, na východě s Manitobou a na jihu se státy Montana a Severní Dakota patřícími do USA. Je to jediná kanadská provincie, která nemá žádné přirozené hranice (podél řek nebo horských pásem) a zároveň je to jedna ze dvou vnitrozemských provincií.

Saskatchewan se rozkládá ve dvou základních geografických regionech - na Kanadském štítu na severu a na Velkých pláních na jihu. Sever provincie je většinou pokryt rozsáhlými lesy s výjimkou písečných dun v okolí jezera Athabasca - největšího komplexu pohyblivých písečných dun severně od 58o na světě. V jižním Saskatchewanu se nachází další rozsáhlý systém písečných dun pokrývající celých 300 km2 a známý jako Velké Písečné Kopce (Great sand Hills). Oblast zvaná Cypress Hills v jihozápadním cípu provincie a oblast národního parku Grasslands jsou jediná dvě území, která během poslední doby ledové nebyla pod příkrovem ledovce. Nejvyšší bod Saskatchewanu s nadmořskou výškou 1468 m leží v Cypress Hills, zatímco nejnižší bod se nachází na břehu jezera Ahtabasca (213 m). Provincie má celkem 14 povodí větších řek ústících do Severního Ledového oceánu, Hudsonova nebo Mexického zálivu.

 Saskatchewan leží velmi daleko od velkých vodních ploch. Tento fakt v kombinaci s geografickou polohou poměrně daleko na severu  podmiňuje vlhké kontinentální klima s relativně chladnými léty v centrální a většině východních oblastí provincie. Naopak v jižních a jihozápadních oblastech je klima mnohem sušší- stepní až semiaridní. Severní části Saskatchewanu zhruba od La Ronge na sever mají klima subarktické. Léta mohou být i velmi teplá s teplotami, které přes den občas dosahují až 32oC. Vlhkost klimatu klesá od severovýchodu na jihozápad. V průběhu července a srpna obvykle zde vanou teplé větry od jihu. I když zimy bývají velmi tuhé s teplotami, které po celé týdny nevystupují nad -17oC, teplejší vítr od západu čas od času přináší periou teplejšího počasí. Průměrný roční srážkový úhrn bývá 300 až 450 mm s tím, že největší množství srážek spadne od června do srpna.

 

Zkuste se podívat, co zajímavého nabízejí jednotlivé národní parky kanadské provincie Saskatchewan.

Naleznete zde detailní informace o konkrétních národních parcích, které s námi můžete navštívit

Grasslands

Prince Albert