Mingan Archipelago

Základní ekoturistické informace o národním parku Mingan Archipelago (Québec, Kanada), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions.

Lokalizace

Východní Québec; ostrovy u severního pobřeží Zálivu Svatého Vavřince asi 3,5 km od pevniny

Přístup

Snadný - lodí

Charakteristika

151 km2; Řetěz asi 40 ostrovů a více než 1000 útesů a vápencových (v západním sektoru) a metamorfovaných skalisek modelovaných dlouhodobou činností moře do často fantastických tvarů. Park je významný zejména z krajinářského a botanického hlediska. Charakteristické ekosystémy - hlavně mořské a pobřežní biotopy, ale i slaništní mokřady a rašeliništní tůňky, holiny s arkto-alpinskou vegetací (asi 10% plochy) a lesy mírného pásma (téměř 60% plochy). Oblast téměř nedotčená činností člověka. Významné hnízdiště mořských ptáků a shromaždiště ptáků tažných.

Fauna + Flóra

Savci:

Zajícovci - zajícovití (Leporidae): zajíc měnivý

Hlodavci - myšovití (Muridae): ondatra pižmová

- veverkovití (Sciuridae): čikarí červený

- bobrovití (Castoridae): bobr kanadský

Šelmy - lasicovití (Mustelidae): hranostaj; vydra severoamerická

- psovití (Canidae): liška obecná a stříbrná

Ploutvonožci - tuleňovití (Phocidae): tuleň grónský, kuželozubý a obecný

Kytovci - delfínovití (Delphinidae): sviňucha obecná

- plejtvákovití (Balaenopteridae): keporkak; plejtvák malý, myšok a obrovský

 

Ptáci:

Téměř 200 druhů ptáků. 

Veslonozí - kormoránovití (Phalacrocoarcidae): kormorán ušatý

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): kajka mořská

Dravci - orlovcovití (Pandionidae): orlovec říční

Dlouhokřídlí - slukovití (Scolopacidae): vodouš velký a řada dalších bahňáků

- rackovití (Laridae): racek delawarský

- rybákovití (Sternidae): rybák dlouhoocasý a obecný

- zobounovití (Rynchopidae): zoboun americký

- alkovití (Alcidae): alkoun obecný; papuchalk ploskozobý

Pěvci - tyranovití (Tyrannidae): tyranovec olšový

- vlaštovkovití (Hirundinidae): vlaštovka stromová

- drozdovití (Turdidae): drozd malý a stěhovavý

- špačkovití (Sturnidae): špaček obecný

- pěnicovití (Sylviidae): králíček americký a zlatohlavý

- lesňáčkovití (Parulidae): lesňáček bažinný, olivový, proužkoboký, rezavokorunkatý, žlutohrdlý a žlutokorunkatý

- strnadovití (Emberizidae): strnadec bělohrdlý, liščí, pruhohlavý, skvrnitý a zimní

- pěnkavovití (Fringillidae): čížek žlutý

 

Rostliny:

Více než 450 druhů cévnatých rostlin.  Řada druhů velmi vzácných.

Nahosemenné:

Borovicotvaré - borovicovité (Pinaceae): jedle balzámová; smrk černý a sivý

Dvouděložné:

Hvozdíkotvaré - hvozdíkovité (Caryophyllaceae): rožec Cerastium alpinum; silenka bezlodyžná

- merlíkovité (Chenopodiaceae): slanorožec evropský (slanomilný)

Růžotvaré - růžovité (Rosaceae): dryádka Dryas integrifolium

Lomikamenotvaré - lomikamenovité (Saxifragaceae): řada druhů lomikamenů (Saxifraga spp.) na útesech

Bukotvaré - břízovité (Betulaceae): bříza bělokorá; olše zelená

Vřesovcotvaré - vřesovcovité (Ericaceae): různé druhy brusnic, kyhanka, pěnišník, rojovník

- hruštičkovité (Pyrolaceae): jednokvítek velekvětý

- špirlicovité (Sarraceniaceae): špirlice nachová

- prvosenkovité (Primulaceae): prvosenka Primula laurentiana; sedmikvítek Trientalis borealis

Brutnákotvaré - brutnákovité (Boraginaceae): Mertensia maritima (slanomilná)

Hluchavkotvaré - jitrocelovité (Plantaginaceae): jitrocel přímořský (slanomilný)

Hvězdnicotvaré - hvězdnicovité (Asteraceae): starček Senecio pseudoarnica (slanomilný)

- vachtovité (Menyanthaceae): vachta trojlistá

 

Jednoděložné:

Liliotvaré - Uvulariaceae: Clintonia borealis

Lipnicotvaré - lipnicovité (Poaceae): Spartina alternifolia (slanomilná)

Chřestotvaré - vstavačovité (Orchidaceae): Calypso bulbosa; střevíčník Cypripedium sp.; vemeník Planathera dilatata

 

300 druhů mechů, 190 druhů lišejníků - nejhojnější mech: travník Schreberův, několik druhů rašeliníků

Možné aktivity

Velmi dobré podmínky pro turistiku - stezky do 10 km délky a kemping.

Mořský kajak, plavba člunem

Poznámka

Řada jeskyní a nalezišť zkamenělin

Foto - zdroj canadiansparcs.com

 

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

 


Pole označená (*) musíte vyplnit.