La Mauricie

Základní ekoturistické informace o národním parku La Mauricie (Québec, Kanada), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions.

Lokalizace

Jižní Québec, oblast tzv. Laurenciánských hor asi 200 km od Montrealu

Přístup

Snadný

Charakteristika

536 km2; Nejjižnější část Kanadského štítu - mírná kopcovitá krajina (nadmořská výška mezi 150 a 500 m) zvolna se svažující do nížiny kolem Řeky Svatého Vavřince. Typické ekosystémy - hlavně jehličnaté a smíšené lesy mírného pásma (93% rozlohy). Mnoho vodopádů, potoků a úzkých soutěsek. Území bylo v minulosti odlesněno a znovu zalesněno na začátku 20. století. Asi 150 jezer a velké množství menších vodních ploch. Introdukované druhy ryb silně poškodily populace ryb původních.

 

Fauna + Flóra

Savci:

50 druhů savců - z toho 8 druhů netopýrů a 16 druhů hlodavců.

Letouni - netopýrovití (Vespertilionidae): netopýr Histiotus montanus

Zajícovci - zajícovití (Leporidae): zajíc měnivý

Hlodavci - myšovití (Muridae): ondatra pižmová

- veverkovití (Sciuridae): čikarí červený; svišť lesní

- bobrovití (Castoridae): bobr kanadský

- urzonovití (Erethizonidae): urzon kanadský

Šelmy - lasicovití (Mustelidae): jezevec americký; kuna americká a rybářská; lasice dlouhoocasá a kolčava; norek americký; vydra severoamerická

- medvědovití (Ursidae): medvěd baribal

- medvídkovití (Procyonidae): mýval severní

- psovití (Canidae): kojot prériový; liška obecná; vlk

- kočkovití (Felidae): rys kanadský

Sudokopytníci - jelenovití (Cervidae): jelenec běloocasý; los

 

Ptáci:

180 druhů ptáků, z toho minimálně 81 hnízdících.

Potáplice - potáplicovití (Gaviidae):  potáplice lední

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): hohol severní; kachna tmavá; morčák velký; polák proužkozobý

Dravci - orlovcovití (Pandionidae): orlovec říční

- jestřábovití (Accipitridae): káně širokokřídlá

Hrabaví - tetřevovití (Tetraonidae): jeřábek kanadský; tetřívek kanadský

Sovy - puštíkovití (Strigidae): puštík proužkovaný; výr viržinský

Šplhavci - datlovití (Picidae): datel rudohrdlý

Pěvci - tyranovití (Tyrannidae): tyranovec východní

- krkavcovití (Corvidae): krkavec velký; sojka modrá

- drozdovití (Turdidae): drozd hnědavý a rezavoocasý

- sýkorovití (Paridae): sýkora černohlavá

- pěnicovití (Sylviidae): králíček americký

- vlhovcovití (Icteridae): trupiál baltimorský

- zelenáčkovití (Vireonidae): zelenáček červenooký

- lesňáčkovití (Parulidae): lesňáček modrohřbetý, olivový, oranžovotemenný, rezavokorunkatý a severní

- strnadovití (Emberizidae): strnadec zimní

- pěnkavovití (Fringillidae): dlask žluotčelý; hýl nachový

Plazi:

19 druhů plazů a obojživelníků

Želvy - emydovití (Emydidae): želva hrbolatá a ozdobná

Ryby:

Bezostní - sleďovití (Clupeidae):

Lososotvární - lososovití (Salmonidae): siven alpský a americký

Hrdloploutví - treskovití (Gadidae):

Volnoostní - koljuškovití (Gasterosteidae): koljuška devítiostná

Ropušnicotvární - vrankovití (Cottidae): vranka pruhoploutvá

Rostliny:

440 druhů cévnatých rostlin, 85 druhů mechů, 68 druhů lišejníků

30 druhů stromů - dominantní javor cukrový, bříza žlutá, buk velkolistý; jedle balzámová; dále borovice bělokmenná; smrk černý a sivý; modřín. Čím dál na sever, tím víc převládají jehličnany. Jeden z nejrozsáhlejších porostů smrku sivého v Kanadě.

Možné aktivity

Hustá síť turistických stezek různé délky a náročnosti; kempování

Kanoistika, horská kola, rybaření, plavání; v zimě klasické lyžování

Poznámka

34 archeologických nalezišť - pozůstatky původního osídlení starého asi 8000 let.

Foto - zdroj wikipedia

 

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

 


Pole označená (*) musíte vyplnit.