Forillon

Základní ekoturistické informace o národním parku Forillon (Québec, Kanada), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions.

Lokalizace

Východní Québec, polostrov Gaspé vybíhající do zálivu Svatého Vavřince

Přístup

Snadný

Charakteristika

244 km2; Nízká hornatina severovýchodních výběžků Appalačského pohoří, příbřežní nížina a útesy. Částečně i mořský národní park. Typické ekosystémy - smíšené lesy mírného pásma (95% rozlohy parku), pobřežní a mořské biotopy, písečné duny a převážně slaništní mokřady. Významné hnízdiště mořských ptáků. Nízké zaoblené hory, skalní formace a pobřežní útesy. Velká diverzita druhů rostlin - přechodové pásmo mezi severními a jižními regiony.

Fauna + Flóra

Savci:

Zajícovci - zajícovití (Leporidae): zajíc měnivý

Hlodavci - veverkovití (Sciuridae): čikarí červený; čipmank východní; svišť lesní

- bobrovití (Castoridae): bobr kanadský

- urzonovití (Erethizonidae): urzon kanadský

Šelmy - lasicovití (Mustelidae): hranostaj; norek americký

- medvědovití (Ursidae): medvěd baribal

- psovití (Canidae): kojot prériový; liška obecná

- kočkovití (Felidae): rys kanadský

Ploutvonožci - tuleňovití (Phocidae): tuleň kuželozubý a obecný

Kytovci - delfínovití (Delphinidae): kulohlavec černý; plískavice běloboká

- plejtvákovití (Balaenopteridae): keporkak; plejtvák malý a obrovský

Sudokopytníci - jelenovití (Cervidae): los; sob karibu

Ptáci:

Více než 225 druhů ptáků

Trubkonosí - buřňáčkovití (Hydrobatidae): buřňáček dlouhokřídlý

Veslonozí - kormoránovití (Phalacrocoarcidae): kormorán ušatý

Brodiví - volavkovití (Ardeidae): volavka velká

Dravci - orlovcovití (Pandionidae): orlovec říční

- jestřábovití (Accipitridae): káně rousná; moták pilich

- sokolovití (Falconidae): poštolka americká; sokol stěhovavý (reintrodukován)

Dlouhokřídlí - rackovití (Laridae): racek tříprstý

- rybákovití (Sternidae): rybák obecný

- zobounovití (Rynchopidae): zoboun americký

- alkovití (Alcidae): alkoun obecný a úzkozbý; papuchalk ploskozobý

 

Rostliny:

696 druhů rostlin, z toho 115 druhů arktických nebo alpinských; slanomilné lipnicovité rostliny - kamýš Ammophila sp.; Spartina sp. i ponořená zákruticha Vallisneria sp.

Dominantní dřeviny v horách - smrk sivý a černý; jedle balzámová; v chráněných polohách - javor cukrový; borovice bělokmenná; jedlovec; dub; zerav; jasan

40 druhů lišejníků

Možné aktivity

Vynikající podmínky pro turistiku a kempování, pozorování velryb

Mořský kajak, rybaření, horská kola, jízda na koni, vyhlídkové plavby lodí, plážové sporty, v zimě klasické lyžování.

Poznámka

Archeologická naleziště z doby před více než 4000 let

Foto - zdroj wikipedia a greatcanadianparks.com

 

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

 


Pole označená (*) musíte vyplnit.