Québec

Základní ekoturistické informace o kanadské provincii Québec a národních parcích, které v ní lze navštívit společně s Albatros Travel and Expeditions.

Québec je největší kanadská provincie podle rozlohy a druhá největší podle počtu obyvatel (2005). Se svými 7 598 100 obyvateli tvoří 24 % kanadského obyvatelstva.

Québeckým úředním jazykem je francouzština. Québec je jedinou kanadskou provincií, kde je angličtina menšinovým jazykem a nemá status oficiálního jazyka a spolu s Novým Brunšvikem jednou ze dvou provincií, které mají francouzštinu za plně oficiální jazyk na provinční úrovni.

Hlavním městem provincie je Québec (v angličtině Quebec City), největším městem je Montréal.

Québec zaujímá velké území (téměř třikrát větší než rozloha Francie nebo Texasu), většina z ní je ale řídce osídlena. Více než 90 % québecké rozlohy leží na kanadském štítu a velká část území je známa jako Ungava. Nejvyšší horou Quebecu je Mont d´Iberville na severovýchodě provincie na hranici s provincií Nawefoundland a Labrador.

Provincie leží na východě Kanady mezi zálivem sv. Vavřince a Hudsonovým zálivem na Labradorském poloostrově. Hraničí na západě s Ontariem, Jamesovým a Hudsonovým zálivem. Na severu je ohraničen Hudsonovým průlivem a zálivem Ungava, na východě hraničí s provincií Newfoundland a Labrador a zálivem Svatého Vavřince. Na jihu pak hraničí s některými státy Spojených států amerických (Maine, New Hampshire, Vermont a New York).

Tok Řeky Svatého Vavřince  je tak mohutný, že umožňuje vplouvat i zaoceánským lodím hluboko do vnitrozemí - téměř k Montrealu a Quebec City. Severovýchopdně od města Quebec se řeka rozšiřuje a vytváří nejširší říční ústí na světě. Tato místa jsou velmi bohatá na potravu pro řadu druhů velryb, mořských ptáků i ryb. Řeka ústí do zálivu Svatého Vavřince.

Nejlidnatějším regionem provincie jsou nížiny podél toku Řeky Svatého Vavřince - od jihozápadní části u Velkých Jezer směrem na severovýchod až po oblast Quebec City. Celá tato oblast je prakticky plochá a geologicky vytvořená asi před 100 miliony let jako riftové údolí, kde se postupně nanášely usazeniny přinášené řekou. Kombinace úrodné a snadno obdělávatelné půdy a nejteplejšího klimatu z celého Quebecu tvoří z této oblasti nejlidnatější a zemědělsky nejrozvinutější část provincie.Zdejší smíšené lesy jsou zdrojem známého javorového sirupu.

Více než 90% rozlohy Quebecu však leží na tzv. Kanadském štítu - drsné skalnaté plošině s jen minimální vrstvou půdy, která byla průběžně odstraňována činností ledovců. Zdejší bohatství spočívá v obrovských plochách jehličnatých lesů, bohatých nalezištích minerálů a zdrojů vody pro hydroelektrárny. tato oblast je velmi řídce osídlená a mala městečka leží daleko od sebe. Severní část přiléhající k Hudsonovu zálivu má charakter arktické tundry, více na jih se rozkládá subarktická tajga.

Smíšené lesy severních výběžků systému Appalačských hor zasahují do východní části provincie Quebec, kde následně mizí ve formě ostrovů v zálivu Svatého Vavřince.

Na území Quebecu lze rozlišit tři hlavní klimatické zóny. Jižní a západní část včetně nejhustěji obydlených území má vlhké kontinentální klima s teplým a vlhkým létem a dlouhou studenou zimou většinou s velkým množstvím sněhu. Srážky jsou zde hojné po celý rok a obvykle přesahují 1000 mm za rok včetně až 3 m sněhu v zimě. V létě se zde občas objevují silné bouře a další meteorologické jevy (tornáda). Většina centrálního Quebecu má klima subarktické - zimy jsou dlouhé a velmi chladné, zatímco léta jsou sice teplá, ale velmi krátká vzhledem k tomu, že oblast je otevřená pro arktické studené masy vzduchu. Srážkovými úhrny se centrální Quebec příliš neliší od jižnějších oblastí.Severní regiony Quebecu mají pak klima arktické s velmi studenými zimami a krátkým chladným létem. Zdejší klima je ovlivněno hlavně studenými mořskými proudy a současně kontinentální masou studeného vzduchu z Arktidy.

 

Zkuste se podívat, co zajímavého nabízejí jednotlivé národní parky kanadské provincie Québec.

Naleznete zde detailní informace o konkrétních národních parcích, které s námi můžete navštívit

Forillon

La Mauricie

Mingan Archipelago