St. Lawrence Islands

Základní ekoturistické informace o národním parku St. Lawrence Islands (Ontario, Kanada), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions.

Lokalizace

Jihovýchodní Ontario, tzv. oblast Tisíce ostrovů v toku Řeky Satého Vavřince

Přístup

Snadný, pouze lodí

Charakteristika

9 km2; 21 ostrovů, 85 ostrůvků a mnoho útesů v toku Řeky Svatého Vavřince, malá část i na pevnině. Ostrovy jsou vlastně zaoblené vrcholky hor zaplaveného žulového pohoří, které jsou přechodem mezi Kanadským štítem a pohořími v USA. Charakteristické ekosystémy: převážně listnaté lesy mírného pásma a pobřežní biotopy. Ostrovy tvoří jakýsi "most" přes ústí řeky od severozápadu na jihovýchod usnadňující migraci druhů.

Fauna + Flóra

Savci:

Hlodavci - urzonovití (Erethizonidae): urzon kanadský

Šelmy - medvídkovití (Procyonidae): mýval severní

- psovití (Canidae): kojot prériový; liška obecná

Sudokopytníci - jelenovití (Cervidae): jelenec běloocasý (přemnožený)

 

Ptáci:

Potáplice - potáplicovití (Gaviidae): potáplice lední

Brodiví - volavkovití (Ardeidae): bukáček bažinný (severní hranice areálu); volavka velká

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): kachna divoká; kopřivka obecná

Dravci - orlovcovití (Pandionidae): orlovec říční

- jestřábovití (Accipitridae): káně páskovaná; orel bělohlavý

- sokolovití (Falconidae): sokol stěhovavý

Hrabaví - bažantovití (Phasianidae): křepel virginský

Krátkokřídlí - chřástalovití (Rallidae): chřástal královský a žlutý

Dlouhokřídlí - slukovití (Scolopacidae): pisík americký; sluka americká

- kulíkovití (Charadriidae): kulík hvízdavý a zrzoocasý

- rackovití (Laridae): racek stříbřitý

- rybákovití (Sternidae): rybák obecný

Sovy - puštíkovití (Strigidae): kalous pustovka

Svišťouni - kolibříkovití (Trochillidae): kolibřík rubínohrdlý

Srostloprstí - ledňáčkovití (Alcedinidae): rybařík pruhoprsý

Šplhavci - datlovití (Picidae): datel červenohlavý a zlatý; strakapoud americký a osikový

Pěvci - tyranovití (Tyrannidae): tyran obecný a chocholatý

- vlaštovkovití (Hirundinidae): vlaštovka obecná a stromová

- krkavcovití (Corvidae): sojka modrá; straka obecná

- ťuhýkovití (Laniidae): ťuhýk americký

- drozdovití (Turdidae): drozd hnědavý, lesní a stěhovavý

- drozdcovití (Mimidae): drozdec černohlavý a hnědý

- špačkovití (Sturnidae): špaček obecný

- sýkorovití (Paridae): sýkora černohlavá

- brkoslavovití (Bobycillidae): brkoslav americký

- střízlíkovití (Troglodytidae): střízlík zahradní

- kardinálovití (Cardinalidae): dlaskovec růžovoprsý

- vlhovcovití (Icteridae): trupiál baltimorský; vlhovec červenokřídlý, hnědohlavý a nachový

- zelenáčkovití (Vireonidae): zelenáček červenooký a švitořivý

- lesňáčkovití (Parulidae): lesňáček lejskovitý, modropláštíkový, oranžovotemenný, zlatokřídlý, žlutoprsý a žlutý

- strnadovití (Emberizidae): strnadec bělohrdlý, rezavokřídlý a zpěvný; strnádka vrabcovitá

- pěnkavovití (Fringillidae): čížek žlutý

- vrabcovití (Passeridae): vrabec domácí

Plazi:

Šupinatí - scinkovití (Scincidae): scink pruhovaný

- užovkovití (Colubridae): korálovka sedlatá; užovka černá (severní hranice areálu) a užovka Thamnophis sauritus

Želvy - emydovití (Emydidae): želva ontarijská a mapová

- klapavkovití (Kinosternidae): klapavka obecná

Ryby:

Jeseteři - jeseterovití (Acipenseridae): jeseter jezerní

Štikotvární - štikovití (Esocidae): štika americká

Máloostní - kaprovití (Cyprinidae): jelečci Notropis anogenus a N. bifrenatus

Holobřiší - úhořovití (Anguillidae): úhoř americký

 

Motýl:

Významný druh -  danaus stěhovavý

 

Rostliny:

Kapradiny:

Osladičotvaré - papratkovité (Woodsiaceae): kapradinka Woodsia obtusa

- kapradiníkovité (Thelypteridaceae): bukovinec Phegopteris hexagonoptera

 

Nahosemenné:

Borovicotvaré - borovicovité (Pinaceae): borovice Banksova a tuhá (severní hranice areálu); jedle balzámová; smrk černý a sivý

 

Dvouděložné:

Pryskyřníkotvaré - pryskyřníkovité (Ranunculaceae): jaterník podléška; žluťucha Thalictrum thalictroides (severní hranice areálu)

- zemědýmovité (Fumariaceae): srdcovka Dicentra cucullaria

Hvozdíkotvaré - šruchovité (Portulacaceae): batolka prorostlá

Růžotvaré - jilmovité (Ulmaceae): jilm americký

Bukotvaré - bukovité (Fagaceae): buk velkolistý

- břízovité (Betulaceae): bříza bělokorá

- ořešákovité (Juglandaceae): ořešák popelavý

Mýdelníkotvaré -  javorovité (Aceraceae): javor cukrový a červený

Miříkotvaré - aralkovité (Araliaceae): ženšen severoamerický

Vřesovcotvaré - vřesovcovité (Ericaceae): brusnice tyčinkovitá (severní hranice areálu)

- prvosenkovité (Primulaceae): sedmikvítek Trientalis borealis

 

Jednoděložné:

Liliotvaré - liliovité (Lilliaceae): Medeola virginiana

- triliovité (Trilliaceae): Trillium grandiflorum

Chřestotvaré - vstavačovité (Orchidaceae): vemeník Platanthera leucophaea

Možné aktivity

Rekreační oblast - několik turistických tras, omezené možnosti kempování, plavba na člunu, mořský kajak, plavání

Poznámka

Archeologická naleziště, do značné míry poškozená

Součást biosférické rezervace UNESCO

Foto - zdroj greatcanadiansparcs.com

 

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

 


Pole označená (*) musíte vyplnit.