Point Pelee

Základní ekoturistické informace o národním parku Point Pelee(Ontario, Kanada), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions.

Lokalizace

Nejjižnější cíp Ontaria; protáhlý trojúhelníkovitý poloostrov vybíhající do Erijského jezera; 50 km jihovýchodně od Windsoru

Přístup

Snadný

Charakteristika

15 km2; Plochý výběžek do jezera Erie. Charakteristické ekosystémy - mokřady a většinou listnaté lesy mírného pásma. Poslední zbytek tzv. Karolinského lesa (východní opadavý les) na území Kanady. Park leží na 70 m silné vrstvě písku - pozůstatek činnosti ledovce. Relativně telpé klima, teplejší než kdekoli jinde v Kanadě - park se nachází na stejné zeměpisné šířce jako např. Řím. Velmi významné shromaždiště tažných ptáků - leží na křižovatce dvou tras tahu ptáků.

Fauna + Flóra

Savci:

Vačnatci - vačicovití (Didelphidae): vačice virginská

Hmyzožravci - rejskovití (Soricidae): rejsek krátkoocasý a šedý

- krtkovití (Talpidae): krtek východoamerický

Letouni - netopýrovití (Vespertilionidae): netopýr hnědavý, hnědý, Keennův, krátkouchý, rudohnědý, šedý a netopýr Lasionycterus noctivagans

Zajícovci - zajícovití (Leporidae): králík východoamerický; zajíc polní

Hlodavci - myšovití (Muridae): hraboš pensylvánský; křeček bělonohý a dlouhoocasý; ondatra pižmová

- tarbíkovití (Dipodidae): myšivka labradorská

- veverkovití (Sciuridae): čikarí červený; čipmank východní; poletuška asapan; svišť lesní; veverka liščí a popelavá

- bobrovití (Castoridae): bobr kanadský

- urzonovití (Erethizonidae): urzon kanadský

Šelmy - lasicovití (Mustelidae): hranostaj; kuna americká a rybářská; lasice dlouhoocasá; norek americký; skunk pruhovaný; vydra severoamerická

- medvědovití (Ursidae): medvěd baribal

- psovití (Canidae): kojot prériový; liška obecná a šedá; vlk

- kočkovití (Felidae): puma americká; rys kanadský a ostrovid

Sudokopytníci - jelenovití (Cervidae): jelen wapiti; jelenec běloocasý

 

Ptáci (zhruba 360 druhů, z toho 100 hnízdících):

Potáplice - potáplicovití (Gaviidae): potáplice lední, malá a pacifická

Potápky - potápkovití (Podicipedidae):  potápka americká, černokrká, rudokrká, západní a zlatorohá

Trubkonosí - buřňáčkovití (Hydrobatidae): buřňáček černotemenný

Veslonozí - terejovití (Sulidae): terej bílý

- kormoránovití (Phalacrocoarcidae): kormorán ušatý

- pelikánovití (Pelecanidae): pelikán severoamerický a hnědý

Brodiví - volavkovití (Ardeidae):  bukač severoamerický; bukáček bažinný; kvakoš noční a žlutočelý; volavka bělostná, bílá, proměnlivá, modrošedá, tříbarvá, rusohlavá a velká

- ibisovití (Threskiornithidae): ibis americký, bílý a hnědý

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): berneška tmavá a velká; čírka modrokřídlá, obecná a skořicová; husa běločelá, bělostná a sněžní; husička dvoubarvá; hohol bělohlavý, islandský a severní; hoholka lední; hvízdák americký a euroasijský; kačka strakatá; kachna divoká a tmavá; kachnice kaštanová; kachnička karolínská; kajka mořská a královská; kopřivka obecná; labuť  malá, trubač a velká; lžičák pestrý; morčák chocholatý, prostřední a velký; ostralka štíhlá; polák americký, dlouhozobý, chocholačka, kaholka, proužkozobý a vlnkovaný; turpan černý, hnědý a pestrozobý; 

Dravci - kondorovití (Cathartidae): kondor havranovitý a krocanovitý

- orlovcovití (Pandionidae): orlovec říční

- jestřábovití (Accipitridae): jestřáb Cooperův a lesní; káně bělohrdlá, širokokřídlá, rudochvostá, rousná a páskovaná; krahujec americký; luňák mississippský; luněc vlaštovčí; moták pilich; ; orel bělohlavý a skalní

- sokolovití (Falconidae): dřemlík tundrový; poštolka pestrá; sokol lovecký a stěhovavý

Hrabaví - tetřevovití (Tetraonidae): jeřábek kanadský; tetřívek prériový

- bažantovití (Phasianidae): bažant obecný; křepel virginský

- krocanovití (Meleagridae): krocan divoký

Krátkokřídlí - chřástalovití (Rallidae): chřástal karolinský, královský, tmavý, virginský a žlutý; lyska americká; slípka zelenonohá a žlutonohá

- jeřábovití (Gruidae): jeřáb kanadský

Dlouhokřídlí - slukovití (Scolopacidae): bartramie dlouhoocasá; bekasina otavní; břehouš aljašský a velký; jespák aljašský, bojovný, dlouhokřídlý, dlouhonohý, drobný, klínoocasý, křivozobý, mořský, obecný, písečný,  plavý, rezavý, skvrnitý,  srostloprstý a tundrový; kameňáček pestrý; koliha malá; lyskonoh ploskozobý, úzkozobý a dlohozobý; pisík americký; sluka americká; slukovec dlouhozobý a krátkozobý; tenkozobec americký; vodouš břehoušovitý, samotářský, velký a žlutonohý       

- kulíkovití (Charadriidae):  kulík bledý, hnědokřídlý, hvízdavý, kanadský a  zrzoocasý

- chaluhovití (Stercoraridae): chaluha malá, pomořanská a příživná

- rackovití (Laridae): racek atlantický, Bonapartův, bouřní, delawarský, chechtavý, kamčatský, kanadský, malý, mormonský, mořský, polární, růžový, vnitrozemský, Sabinův, sněžný, stříbřitý, šedý, tříprstý a žlutonohý

- rybákovití (Sternidae): rybák černohřbetý, černý, dlouhoocasý, Forsterův, nejmenší, obecný, rajský a velkozobý

- zobounovití (Rynchopidae): zoboun americký

- alkovití (Alcidae): alkoun tlustozobý

Měkkozobí - holubovití (Columbidae): holub skalní; hrdlička karolínská a zahradní

Sovy - puštíkovití (Strigidae): kalous ušatý a pustovka; sova pálená; sovice sněžní; sýc americký; výr viržinský; výreček americký

Kukačky - kukačkovití (Cuculidae): kukačka černozobá a dešťová

Lelkové - lelkovití (Caprimulgidae): lelek karolínský, křiklavý, menší a sokolí

Svišťouni - rorýsovití (Apodidae): rorýs ostnitý

- kolibříkovití (Trochillidae): kolibřík rezavolesklý a rubínohrdlý

Srostloprstí - ledňáčkovití (Alcedinidae): rybařík pruhoprsý

Šplhavci - datlovití (Picidae): datel  červenohlavý, červenolící, chocholatý, karolínský, rudohrdlý a zlatý; datlík černohřbetý a třípsrtý; strakapoud americký a osikový

Pěvci - tyranovití (Tyrannidae): tyran chocholatý, obecný, šedý, vidloocasý a západní; tyranovec bledohrdlý, domácí, malinký, olivovoboký, olšový, šedý, vrbový, východní, zelenavý a žlutobřichý

- skřivanovití (Alaudidae): skřivan ouškatý

- vlaštovkovití (Hirundinidae): břehule říční; jiřička modrolesklá; vlaštovka jeskynní, obecná, pestrá, stromová a šedohnědá 

- krkavcovití (Corvidae): krkavec velký; sojka modrá a šedá; straka obecná; vrána americká a rybí

- ťuhýkovití (Laniidae): ťuhýk americký a šedý

- drozdovití (Turdidae): drozd hnědavý, lesní, malý, pruhokřídlý, rezavoocasý, stěhovavý a šedolící; lesňák západní; salašník horský a modrý

- drozdcovití (Mimidae): drozdec černohlavý, hnědý, horský a mnohohlasý

- špačkovití (Sturnidae): špaček evropský

- konipasovití (Motacillidae): linduška horská

- sýkorovití (Paridae): sýkora černohlavá, lesní a rezavoboká

- brkoslavovití (Bobycillidae): brkoslav americký a severní 

- brhlíkovití (Sittidae): brhlík americký a běloprsý

- šoupálkovití (Certhiidae): šoupálek americký

- střízlíkovití (Troglodytidae): střízlík bažinný, karolinský, pokřovní, zahradní,  skalní, ostřicový, obecný a

- pěnicovití (Sylviidae): králíček americký a zlatohlavý

- leskotovití (Polioptilidae): leskot modrošedý

- tangarovití (Thraupidae): tangara červenohlavá, ohnivá a šarlatová

- kardinálovití (Cardinalidae): dlaskovec modrý a růžovoprsý; kardinál červený; papežík americký, indigový, lazurový a zelenohřbetý

- vlhovcovití (Icteridae): bobolink kanadský; trupiál baltimorský, oranžovobrvý a zahradní; vlhovec červenokřídlý, hnědohlavý, nachový, pospolitý, severní, východní, západní a žlutohlavý

- zelenáčkovití (Vireonidae): zelenáček bělooký, brýlatý, červenooký, horský, kanadský, malý, švitořivý a žlutoprsý

- lesňáčkovití (Parulidae): lesňáček bažinný, borovicový, černobílý, černohlavý, černohrdlý, houštinový, kanadský, kápový, kaštanovoprsý, kroužkooký, lejskovitý, lišejníkový, mniší, modrohřbetý, modrokřídlý, modropláštíkový, olivový, olšový, oranžovokorunkatý, oranžovotemenný, pokřovní, proužkoboký, rezavokorunkatý, severní, skvrnitý, stromový, světlebrvý, šedohřbetý, šedokápý, velký, západní, zlatohrdlý, zlatokřídlý, zlatý, žlutavoprsý, žlutobrvý, žlutohlavý, žlutohrdlý, žlutokorunkatý, žlutoprsý, žlutotemenný a žlutý

- strnadovití (Emberizidae): pipilo rudooký a skvrnitý; sněhule severní; strnad severní; strnadec bělohrdlý, bělokorunkatý, černohrdlý, Le Conteův, mokřadní, Nelsonův, pruhohlavý, pustinný, rezavokřídlý, skvrnitý, zimní a zpěvný; strnádka borovicová, Cassinova, liščí, pokřovní, pruhohlavá, růžovozobá, skřivanovitá, trávní, večerní a vrabcovitá  

- pěnkavovití (Fringillidae): čečetka bělavá a zimní; čížek severoamerický a žlutý; dlask žlutočelý; hýl křivčí, mexický, a nachový; křivka bělokřídlá a obecná

- vrabcovití (Passeridae): vrabec domácí a polní

 

Plazi:

Šupinatí - scinkovití (Scincidae): scink pruhovaný

- užovkovití (Colubridae): heterodon obecný; korálovka sedlatá; Regina septemvittata; Storeria dekayi; štíhlovka americká; užovka černá, liščí, mokasínová a proužkovaná

- zmijovití (Viperidae): chřestýš lesní; chřestýšek malý

Želvy - emydovití (Emydidae): želva karolínská, mapová, ontarijská, ozdobná, tečkovaná a želva Trachemys cripta

- klapavkovití (Kinosternidae): klapavka obecná

- kajmankovití (Chelydridae): kajmanka dravá

- kožnatkovití (Trionychidae): kožnatka trnitá

 

Obojživelníci:

Macaráti - macarátovití (Proteidae): macarát skvrnitý

Axolotli - axolotlovití (Ambystomatidae): axolotl tygrovaný

Žáby - rosničkovití (Hylidae): rosnička cvrčivá, křížkovaná a rosničky Hyla versicolor a Pseudacris triseriata

- skokanovití (Ranidae): skokan křiklavý, levhartí a volský

- ropuchovití (Bufonidae): ropucha americká a ropucha Bufo woodhousei

 

Ryby:

Kaprouni - kaprounovití (Amiidae): kaproun obecný

Bezostní - sleďovití (Clupeidae): Dorosoma cepedianum; placka velkooká

Lososotvární - lososovití (Salmonidae):

Štikotvární - štikovití (Esocidae): štika americká a obecná

- blatňákovití (Umbridae): blatňák větší

Máloostní - kaprovití (Cyprinidae): jeleček zlatý a jelečkové Notropis anogenus, N. atherinoides, N. heterodon, N. heterolepis a N. hudsonius; kapr obecný; karas stříbřitý;  Pimephales notatus

- pakaprovcovití (Catostomidae): Erimyzon sucetta; Moxostoma carinatum a M. macrolepidotum

Sumci - sumečkovití (Ictaluridae): Noturus gyrinus; sumeček americký a žlutý

Halančíkovci - fundulovití (Fundulidae): fundul Fundulus diaphanus

Gavúni - Atherinopsidae: Labidesthes sicculus

Ostnoploutví - okounovití (Percidae): Etheostoma exile; okoun Perca flavescens

- okounkovití (Centrarchidae): okounek černý a pstruhový; Pomoxis nigromaculatus; slunečnice pestrá, velkoploutvá a slunečnice Lepomis cyanellus a L. gulosus

- morčákovití (Moronidae): morčák Morone chrysops

- smuhovití (Sciaenidae): Aplodinotus grunniens

Ropušnicotvární - vrankovití (Cottidae):

 

Hmyz (pouze vybrané řády):

Vážky - vážkovití (Libellulidae): Pachydiplax longipennis; vážky Libellula pulchella a L. luctuosa

- šídlovití (Aeschnidae): šídlo Anax junius

- šidélkovití (Coenagrionidae): šidélko kroužkované a šidélka Enallagma aspersum, E. carunculatum, E. hageni a Ischnura verticalis; Nehalenia irene

- šídlatkovití (Lestidae): šídlatky Lestes forcipatus, L. inaequalis, L. rectangularis, L. unguiculatus a L. vigilax

- lesklicovití (Corduliidae): lesklice Epitheca cynosura

- klínatkovití (Gomphidae): klínatka Gomphus spicatus

Kudlanky - kudlankovití (Mantidae): kudlanka nábožná a kudlankaTenodera aridifolia

Rovnokřídlí - kobylkovití (Tettigoniidae): Amblycorypha rotundifolia; Conocephalus strictus; Neoconocephalus lyristes; Orchelimum gladiator, O. nigripes a O. vulgare; Scudderia curvicauda a S. furcata

- sarančovití (Acrididae): Chloealtis conspersa; Dissosteira carolina; Melanoplus bivitattus, M. confusus, M. differentialis a M. sanguinipes; Trimerotropis maritima

- koníkovití (Rhaphidophoridae): Ceuthophilus meridionalis a C. pallidipes

- cvrčkovití (Gryllidae): Anaxipha exigua; Eunemobius carolinus; Oecanthus niveus

- pacvrčkovití (Tridactylidae): Ellipes minutus; Neotridactylus apicalis

Síťokřídlí - zlatoočkovití (Chrysopidae): zlatoočka Chrysopa oculata

- mravkolvovití (Myrmeleontidae): Cryptoleon sranatum; Hesperoleon abdominalis; mravkolev Myrmeleon immaculatus

Líhniště tažných motýlů rodu Danaus (monarcha)

 

Rostliny:

Kapradiny:

Osladičotvaré - kapraďovité (Dryopteridaceae): kapraď hřebenitá, osténkatá a kapraď Dryopteris intermedia

- papratkovité (Woodsiaceae): papratka samičí

- sleziníkovité (Aspleniaceae): sleziník Asplenium platyneuron

- kapradiníkovité (Thelypteridaceae): kapradiník bažinný

- Onocleaceae: Onoclea sensibilis; pérovník pštrosí

Hadilkotvaré - jazykovité (Ophioglossaceae): vratička mnohklanná a vratička Botrychium virginianum

Přesličky:

Přesličkotvaré - přesličkovité (Equisetaceae): přeslička poříční, rolní, různobarvá a zimní

Nahosemenné:

Tisotvaré - tisovité (Taxaceae): tis Taxus canadensis

Borovicotvaré - borovicovité (Pinaceae): borovice Banksova a vejmutovka

Cypřišotvaré - cypřišovité (Cupressaceae): jalovec obecný a virginský; zerav západní

Dvouděložné:

Šácholanotvaré - Annonaceae: liliovník tulipánokvětý; muďoul trojlaločný

Vavřínotvaré - vavřínovité (Lauraceae): kašťa bělavá; Lindera benzoin

Leknínotvaré - leknínovité (Nyphaeaceae): leknín Nymphaea odorata; stulík žlutý a stulík Nuphar variegata

- Cabornbaceae: Brasenia schreberi

Růžkatcotvaré - růžkatcovité (Ceratophyllaceae): růžkatec ostnitý

Pryskyřníkotvaré - pryskyřníkovité (Ranunculaceae): blatouch bahenní; orlíček Aquilegia canadensis; pryskyřník lítý a pryskyřníky Ranunculus abortivus, R. fascicularis, R. flabellaris, R. hispidus, R. pensylvanicus a R. recurvatus; samorostlík Actaea pachypoda; sasanky Anemone acutiloba, A. canadensis, A. cylindrica a A. virginiana; žluťuchy Thalictrum dasycarpum, T. dioicum a T. pubescens

- dřišťálovité (Berberidaceae): mahonie cesmínolistá

- zemědýmovité (Fumariaceae): dymnivka Corydalis flavula; srdcovky Dicentra canadensis a D. cucullaria

- makovité (Papaveraceae): Sanguinaria canadensis

- chebulovité (Menispermaceae): Menispermum canadense

- Podophyllaceae: Podophyllum peltatum

Brukvotvaré - brukvovité (Brassicaceae): česnáček lékařský; huseníček rolní; huseník chlupatý, lysý a huseníky Arabis canadensis, A. drummondii, A. laevigata, A. lyrata a A. shortii; chudina Draba reptans; křen selský; pomořanka Cakile edentula; rukev bažinná; řeřicha hustokvětá a virginská; řeřišnice Cardamine bulbosa, C. concatenata, C. douglassii a C. pensylvanica; tařinka kališní; trýzel drsný; úhorník Descurainia pinnata

- Limnanthaceae: Floerkea proserpinacoides

- Cleomaceae: Polanisia dodecandra

Cesmínotvaré - cesmínovité (Aquifoliaceae): cesmína  Ilex verticillata

Hvozdíkotvaré - hvozdíkovité (Caryophyllaceae): křehkýš vodní; kuřička Minuartia michauxii; písečnice douškolistá; ptačinec dlouholistý; rožec rolní; silenka Silene antirrhina

- šruchovité (Portulacaceae): batolka Claytonia virginica; šrucha zelná

- laskavcovité (Amaranthaceae): laskavec bílý, ohnutý a žmindovitý

- rdesnovité (Polygonaceae): rdesno blešník, obojživelné a pensylvánské; šťovíky Rumex orbiculatus a R. verticillatus; truskavce Polygonum hydropiperoides, P. punctatum, P. scandens a P. virginianum

- merlíkovité (Chenopodiaceae): Cycloloma atriplicifolium; lebeda hrálovitá a rozkladitá; merlíky Chenopodium foggii, C. simplex a C. standleyanum; slanobýl draselný

- nocenkovité (Nyctaginaceae): listenatka nocenkovitá

- líčidlovité (Phytolaccaceae): líčidlo americké

- kaktusovité (Cactaceae): opuncie Opuntia humifusa

Santálotvaré - santálovité (Santalaceae): Comandra umbellata

Slézotvaré - slézovité (Malvaceae): ibišek Hibiscus moscheutos; mračňák Theophrastův

- lípovité (Tiliaceae): lípa americká

Růžotvaré - růžovité (Rosaceae): hloh měkký a hlohy Crataegus chrysocarpa, C. crus-galli, C. flabellata a C. punctata; jahodník viržinský; kuklíky Geum canadense a G. laciniatum; mochna bahenní, norská a mochny Potentilla canadensis a P. paradoxa; muchovník klasnatý, krvavý, olšolistý a stromovitý; ostružiník alleghenský, maliník, ojíněný a ostružiník Rubus flagellaris; růže Rosa blanda, R. carolina, R. palustris a R. setigera; řepíky Agrimonia gryposepala, A. parviflora, A. pubescens a A. striata; slivoně Prunus americana, P. nigra a P. pumila; střemcha pozdní a viržinská; tavolník bílý

- hlošinovité (Elaeagnaceae): Shepherdia canadensis

- morušovníkovité (Moraceae): morušovník červený

- kopřivovité (Urticaceae): drnavec pensylvánský; kopřiva dvoudomá; Laportea canadensis; Pilea fontana a P. pumila; ramie Boehmeria cylindrica

- jilmovité (Ulmaceae): břestovec západní a břestovec Celtis tenuifolia; jilm plavý a jilm Ulmus americana

Vitales - révovité (Vitidaceae): loubinec pětilistý a popínavý; réva letní a pobřežní

Lomikamenotvaré - meruzalkovité (Grossulariaceae): rybízy Ribes americanum a R. cynosbati

- zrnulovité (Haloragidaceae): stolístek přeslenitý a stolístek Myriophyllum heterophyllum

- Penthoraceae: Penthorum sedoides

Bobotvaré - bobovité (Fabaceae):  Amphicarpaea bracteata; Apios americana; Desmodium canadense, D. canescens, D. glutinosum a D. paniculatum; dřezovec trojhranný; hrachor bahenní; nahovětvec dvoudomý; netvařec Amorpha fructicosa; Strophostyles helvola; zmarlika kanadská

Bukotvaré - bukovité (Fagaceae): dub dvoubarevný, červený, Muehlenbergův, sametový, velkoplodý a dub Quercus prinoides; kaštanovník Castanea dentata

- břízovité (Betulaceae): bříza papírovitá a žlutá; líska americká

- habrovité (Carpinaceae): habr Carpinus caroliniana; habrovec Ostrya virginiana

- ořešákovité (Juglandaceae): ořechovec vejčitý; ořešák černý, hořký a popelavý

Proteales - platanovité (Platanaceae): platan západní

Malpighiales - vrbovité (Salicaceae): topol balzámový, osikový a topoly Populus deltoides a P. grandidentata; vrba černá, lesklá, mandloňová, pestrá a vrby Salix bebbiana, Salix eriocephala, S. exigua, S. interior, S. myricoides a S. petiolaris

- violkovité (Violaceae): violka svinutá a violky Viola affinis, V. pubescens, V. sagittata a V. sororia

- třezalkovité (Hypericaceae): třezalky Hypericum majus a H. punctatum

- Clusiaceae: Triadenum virginicum

- pryšcovité (Euphorbiaceae): Chamaesyce nutans, C. polygonifolia a C. vermiculata; pryšce Euphorbia corollata a E. dentata

Kakostotvaré - kakostovité (Geraniaceae): kakost smrdutý a kakosty Geranium carolinianum a G. maculatum

Šťavelotvaré - šťavelovité (Oxalidaceae): šťavel evropský

Jesencotvaré - jesencovité (Celastraceae): brsleny Euonymus atropurpurea a E. obovata; jesenec popínavý

Mýdelníkotvaré -  javorovité (Aceraceae):javor cukrový, červený, jasanolistý, mléč, stříbrný a javor Acer nigrum

- ledvinovníkovité (Anacardiaceae): škumpa jedovatá, orobincová a škumpa Rhus aromatica

- simarubovité (Simaroubaceae): pajasan žláznatý

- routovité (Rutaceae): křídlatec trojlistý; žlutodřev Zanthoxylum americanum

- jírovcovité (Hippocastanaceae): jírovec maďal

Crossosomatales - klokočkovité (Staphyleaceae): klokoč trojlistý

Myrtotvaré - pupalkovité  (Onagraceae): čarovník alpský a pařížský; pupalka nicí a pupalky Oenothera biennis a O. pilosella; vrbovka úzkolistá, žláznatá a vrbovka Epilobium coloratum

- kyprejovité (Lythraceae): Decodon verticillatus

Miříkotvaré - miříkovité (Apiaceae): bolševník Heracleum maximum; Cryptotaenia canadensis; Osmorhiza claytonii a O. longistylis; rozpuky Cicuta bulbifera a C. maculata; sevlák Sium suave; Zizia aurea; žindavy Sanicula canadensis, S. marilandica, S. odorata a S. trifoliata

Dřínotvaré - dřínovité (Cornaceae): dříny Cornus alternifolia, C. amomum, C. foemina a C. drummondii; dřínovec květnatý; svída výběžkatá

Vřesovcotvaré - vřesovcovité (Ericaceae): lýkoveček drobnokališný; medvědice lékařská

- jirnicovité (Polemoniaceae): plamenka Phlox divaricata

- prvosenkovité (Primulaceae): vrbina kytkokvětá a vrbiny Lysimachia ciliata a L. terrestris

- netýkavkovité (Balsaminaceae): netýkavka Impatiens capensis

Hořcotvaré - hořcovité (Gentianaceae): hořec Gentiana andrewsii

- klejichovité (Asclepiadaceae): klejichy Asclepias incarnata, A. syriaca, A. tuberosa a A. viridiflora

- mořenovité (Rubiaceae): Houstonia longifolia; svízel přítula a svízele Galium circaezans, G. obtusum, G. pilosum, G. tinctorium a G. triflorum

- toješťovité (Apocynaceae): Apocynum androsaemifolium a A. cannabinum

- Naucleaceae: Cephalanthus occidentalis

Brutnákotvaré - brutnákovité (Boraginaceae): kamejky Lithospermum caroliniense a L. incisum; lopuštík Hackelia virginiana

- stružkovcovité (Hydrophyllaceae):  Hydrophyllum appendiculatum, H. canadense a H. virginianum

Hluchavkotvaré - hluchavkovité (Lamiaceae): Agastache nepetoides; čistec Stachys hispida; karbince Lycopus americanus, L. rubellus a L. uniflorus; klinopád obecný; máta rolní; Monarda fistulosa; ožanka Teucrium canadense; Physostegia virginiana; Pycnanthemum verticillatum a P. virginianum; šišák vroubkovaný a šišáky Scutellaria lateriflora a S. parvula

- jitrocelovité (Plantaginaceae): jitrocel Plantago rugelii

- paznehtníkovité (Acanthaceae): Justicia americana

- Phrymataceae: Phryma leptostachya

- sporýšovité (Verbenaceae): sporýš šípovitý a sporýše Verbena simplex a V. urticifolia

- trubačovité (Bignoniaceae): katalpa nádherná; křivouš kořenující

- zárazovité (Orobanchaceae): záraza Orobanche uniflora

- bublinatkovité (Lentibulariaceae): bublinatka menší, obecná, prostřední a bublinatka Utricularia gibba

- krtičníkovité (Scrophulariaceae): Agalinis paupercula; Chelone glabra; dračík chlupatý; kejklířka Mimulus ringens; krtičníky Scrophularia lanceolata a S. marilandica; rozrazil cizí; všivec Pedicularis canadensis

- olivovníkovité (Oleaceae): jasan americký, černý, čtyřhranný a pensylvánský

Lilkotvaré - lilkovité (Solanaceae): lilek Solanum ptychanthum; mochyně Physalis heterophylla, Ph. subglabrata a Ph. virginiana

- svačcovité (Convolvulaceae): opletník plotní; povijnice Ipomoea pandurata

- kokoticovité (Cuscutaceae): kokotice Gronova 

Štětkotvaré - kalinovité (Viburnaceae): kalina javorolistá, obecná, severoamerická, zubatá a kaliny Viburnum macrocephalum a V. rafinesquianum

- zimolezovité (Caprifoliaceae): pámelník bílý; zimolez Lonicera dioica

- bezovité (Sambucaceae): bez Sambucus canadensis

Tykvotvaré - tykvovité (Cucurbitaceae): libenka hranatá 

Hvězdnicotvaré - hvězdnicovité (Asteraceae): ambrozie peřenolistá a trojklanná; dvouzubec černoplodý, nící, trojdílný a dvouzubce Bidens beckii, B. coronata, B. discoidea a B. vulgata; Eclipta prostrata; Eupatorium coelestinum; hvězdnice novoanglická; janeba drsná; kociánek Antennaria howellii; lociky Lactuca biennis, L. canadensis a L. floridana; lopuch menší; pelyněk černobýl, dvouletý, ladní a Artemisia ludoviciana; plesnivka perlová; protěž Gnaphalium obtusifolium; rmen smrdutý; řebříček obecný; řepeň durkoman; sadce Eupatorium maculatum a E. perfoliatum; slunečnice Helianthus divaricatus, H. giganteus a H. strumosus; starček Senecio pauperculus; starčkovec jestřábníkolistý; Symphyotrichum laevis, S. lanceolatum, S. lateriflorum, S. ontarione, S. oolentangiensis, S. pilosum, S. shortii a S. tradescantii; turan roční a větevnatý; turanka kanadská; věsenka Prenanthes alba; Virgulus ericoides; vratič obecný; zlatobýl kanadský, obrovský, trávolistý a zlatobýly Solidago altissima, S. caesia, S. hispida, S. nemoralis a S. rugosa

- zvonkovité (Campanulaceae): lobelka šarlatová a lobelky Lobelia inflata a L. siphilitica; Triodanis perfoliata; zvonky Campanula americana a C. aparinoides

Pepřotvaré - ještěrorepovité (Saururaceae): ještěrorep nící

 

Jednoděložné:

Šmelotvaré - rdestovité (Potamogetonaceae): rdest hrotitý, hřebenitý, maličký, trávolistý, uzlinatý, vzplývavý a rdesty Potamogeton amplifolius, P. foliosus, P. illinoensis, P. richardsonii, P. robbinsii, P. strictifolius a P. zosteriformis

- áronovité (Araceae): Arisaema triphyllum

- bařičkovité (Juncaginaceae): bařička přímořská

- okřehkovité (Lemnaceae): drobničky Wolffia borealis a W. columbiana; okřehek menší a trojbrázdý; závitka mnohokořenná

- řečankovité (Najadaceae): řečanky Najas flexilis a N. guadalupensis

- voďankovité (Hydrocharitaceae): vodní mor americký a kanadský; zákruticha Vallisneria americana

- žabníkovité (Alismataceae): šípatka širolistá; žabník Alisma triviale

Křížatkotvaré - modráskovité (Pontederiaceae): modráska srdčitá

Puškvorcotvaré - puškvorcovité (Acoraceae): puškvorec Acorus americanus

Liliotvaré - liliovité (Lilliaceae): lilie Lilium michiganense

- kýchavicovité (Melanthiaceae): 

- kosatcovité (Iridaceae):  

- triliovité (Trilliaceae): Trillium erectum, T. grandiflorum a T. nivale

- Calochortaceae:

- Uvulariaceae: Uvularia grandiflora

- Smilacaeae: přestupy Smilax ecirrata, S. hispida a S. lasioneura

Smldnicotvaré - smldnicovité (Dioscoreaceae): jam Dioscorea quaternata

Lipnicotvaré - lipnicovité (Poaceae): Andropogon gerardii; Cinna arundinacea a C. latifolia; Dichanthelium acuminatum a D. oligosanthes; Hystrix patula; chrastice rákosovitá; ječmen hřívnatý; ježatky Echinochloa muricata a E. walteri; kamýš Ammophila breviligulata; kostřava červená, ovčí a kostřava Festuca subverticillata; lipnice bahenní; miličky Eragrostis frankii a E. pectinacea; mrvka Vulpia octoflora; Muhlenbergia frondosa, M. mexicana a M. schreberi; ostrokvět Cenchrus longispinus; proso vidlicokvěté, vláskovité a prosa Panicum flexile a P. virgatum; psineček veliký, výběžkatý a psineček Agrostis perennans; pýrovník kanadský a pýrovníky Elymus trachycaulus, E. villosus a E. virginicus; rákos obecný; Schizachyrium scoparium; Sorghastrum nutans; Spartina pectinata; Sphenopholis intermedia; Sporobolus cryptandrus a S. vaginiflorus; sveřep bezbranný a sveřep Bromus pubescens; tajnička rýžovitá a tajnička Leersia virginica; Triplasis purpurea; třtina kanadská; zblochan žíhaný a zblochan Glyceria septentrionalis; Zizania aquatica

- sítinovité (Juncaceae): sítina alpská, rozkladitá, tenká, žabí a sítiny Juncus arcticus, J. brachycephalus, J. canadensis, J. dudleyi, J. nodosus a J. torreyi

- šáchorovité (Cyparaceae): bahnička vejčitá a bahničky Eleocharis acicularis, E. elliptica, E. erythropoda, E. intermedia, E. olivacea a E. smallii; Dulichium arundinaceum; Fimbristylis autumnalis; mařice Cladium mariscoides; ostřice Buxbaumova, Grayova, obecná, plstnatoplodá, pozdní a ostřice Carex albicans, C. amphibola, C. aquatilis, C. artitecta, C. aurea, C. bebbii, C. blanda, C. brevior, C. cephaloidea, C. cephalophora, C. comosa, C. crawei, C. crawfordii, C. cristatella, C. deweyana, C. eburnea, C. granularis, C. hirtifolia, C. hystericina, C. lacustris, C. lupulina, C. molesta, C. muhlenbergii, C. oligocarpa, C. pellita, C. pensylvanica, C. projecta, C. radiata, C. rosea, C. sartwellii, C. sparganioides, C. stipata, C. stricta, C. tribuloides a C. vulpinoidea; skřípiny Scirpus atrovirens a S. pendulus; skřípinec americký, Tabernaemontanův a skřípince Schoenoplectus acutus, S. fluviatilis, S. heterochaetus, S. smithii a S. subterminalis; šáchory Cyperus bipartitus, C. diandrus, C. erythrorhizos, C. lupulinus, C. odoratus, C. schweinitzii a C strigosus

- orobincovité (Typhaceae): orobinec širokolistý a úzkolistý

- zevarovité (Sparganiaceae): zevar jednoduchý a zevary Sparganium americanum a S. eurycarpum

Křížatkotvaré - Pontederiaceae: Heteranthera dubia

Chřestotvaré - chřestovité (Asparagaceae): chřest lékařský

- konvalinkovité (Convallariaceae): kokoříky Polygonatum biflorum a P. pubescens; pstročky Maianthemum canadense, M. racemosum a M. stellatum

- česnekovité (Alliaceae): česnek kuchyňský a česnek Allium tricoccum

- kosatcovité (Iridaceae): kosatec strakatý a kosatec Iris virginica

- agávovité (Agavaceae): juka sivá

- hyacintovité (Hyacinthaceae): Camassia scilloides

- vstavačovité (Orchidaceae): hlízovec Loeselův; švihlíky Spiranthes cernua a S. lucida; vemeník Platanthera hyperborea

Možné aktivity

Výborné podmínky pro turistiku - 12 km tras; kempování.

Horská kola, kanoistika, plavání, rybaření; v zimě klasické lyžování

Poznámka

Celá oblast byla vyzdvižena nad hladinu jezera teprve cca před 1000 let.

Foto - zdroj wikipedia a thecanadianencyclopedia.com

 

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

 


Pole označená (*) musíte vyplnit.