Georgian Bay Islands

Základní ekoturistické informace o národním parku Georgian Bay Islands (Ontario, Kanada), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions.

Lokalizace

Jihovýchodní Ontario, Huronské jezero poblíž Port Severn.

Přístup

Snadný, pouze lodí.

Charakteristika

13 km2; Skupina 59 malých ostrůvků v zálivu Georgian Bay patřící k tzv. Kanadskému štítu. Skalnaté ostrůvky a útesy s porostem borového lesa. Významné mokřady, močály a rašelinné tůňky. Nádherné krajinné scenérie tvořené skalisky modelovanými činností ledovce. Ekologický okrajový efekt - místo styku severních a jižních druhů rostlin i živočichů. Významné shromaždiště tažných ptáků.

 

Fauna + Flóra

Savci:

Hlodavci - myšovití (Muridae): hraboš pensylvánský; křeček bělonohý; ondatra pižmová

- tarbíkovití (Dipodidae): myšivka labradorská a lesní

- veverkovití (Sciuridae): čikarí červený; poletuška asapan

- bobrovití (Castoridae): bobr kanadský

- urzonovití (Erethizonidae): urzon kanadský

Šelmy - lasicovití (Mustelidae): norek americký; vydra severoamerická

- medvídkovití (Procyonidae): mýval severní

Sudokopytníci - jelenovití (Cervidae): jelenec běloocasý

Ptáci:

Velké hnízdní kolonie rybáků a racků 

Brodiví - volavkovití (Ardeidae): bukač severoamerický; volavka velká

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): kachnička karolínská

Dravci - orlovcovití (Pandionidae): orlovec říční

- jestřábovití (Accipitridae): káně širokokřídlá

Krátkokřídlí - chřástalovití (Rallidae): chřástal virginský

Dlouhokřídlí - slukovití (Scolopacidae): pisík americký

- kulíkovití (Charadriidae): kulík zrzoocasý

- rackovití (Laridae): racek stříbřitý

- rybákovití (Sternidae): rybák černý

Sovy - puštíkovití (Strigidae): sovice sněžní

Lelkové - lelkovití (Caprimulgidae): lelek sokolí

Šplhavci - datlovití (Picidae): datel chocholatý a rudohrdlý

Pěvci - tyranovití (Tyrannidae): tyran obecný

- sýkorovití (Paridae): sýkora černohlavá

- střízlíkovití (Troglodytidae): střízlík bažinný

- tangarovití (Thraupidae): tangara šarlatová

- kardinálovití (Cardinalidae): dlaskovec růžovoprsý

- vlhovcovití (Icteridae): trupiál baltimorský; vlhovec červenokřídlý

- zelenáčkovití (Vireonidae): zelenáček červenooký

- lesňáčkovití (Parulidae): lesňáček borovicový, pokřovní a žlutý

- strnadovití (Emberizidae): pipilo rudooký; strnadec zpěvný

 

Plazi:

33 druhů plazů a obojživelníků

Šupinatí - scinkovití (Scincidae): scink pruhovaný

- užovkovití (Colubridae): užovka liščí a užovky Diadophis punctatus a Storeria occipitomaculata

- zmijovití (Viperidae): chřestýšek malý

Želvy - emydovití (Emydidae): želva mapová, ozdobná a tečkovaná

- klapavkovití (Kinosternidae): klapavka obecná

- kajmankovití (Chelydridae): kajmanka dravá

Obojživelníci:

Axolotli - axolotlovití (Ambystomatidae): axolotl skvrnitý

Mločíci - mločíkovití (Plethodontidae): mločík krátkoprstý

Žáby - rosničkovití (Hylidae): rosničky Hyla versicolor a Pseudacris maculata

- skokanovití (Ranidae): skokan křiklavý, lesní a levhartí

- ropuchovití (Bufonidae): ropucha americká

 

Ryby:

Jeseteři - jeseterovití (Acipenseridae): jeseter ostrorypý

Bezostní - sleďovití (Clupeidae): Dorosoma cepedianum

Lososotvární - lososovití (Salmonidae): síh severní; siven obrovský

Máloostní - kaprovití (Cyprinidae): kapr obecný

Ostnoploutví - okounovití (Percidae): candát americký

- paokounovití  (Pecichthyidae): Macquaria ambigua

- okounkovití (Centrarchidae): slunečnice pestrá a velkoploutvá

- mořčákovití (Moronidae): mořčák Morone cgrysops

Rostliny:

Kapradiny:

Hadilkotvaré - jazykovité (Ophioglossaceae): hadilka obecná

Nahosemenné:

Borovicotvaré - borovicovité (Pinaceae): borovice bělokmenná

Cypřišotvaré - cypřišovité (Cupressaceae): jalovec obecný a jalovec Juniperus coahuilensis; zerav západní

Dvouděložné:

Pryskyřníkotvaré - pryskyřníkovité (Ranunculaceae): jaterník podléška; plamének alpský; samorostlík Actaea rubra

- zemědýmovité (Fumariaceae):několik druhů dymnivek

Hvozdíkotvaré - šruchovité (Portulacaceae): batolka prorostlá

Růžotvaré - růžovité (Rosaceae): muchovník Amelanchier sp.; tavola Physocarpus sp.; tavolník bílý

Bukotvaré - bukovité (Fagaceae): buk velkolistý; dub bílý a červený

- břízovité (Betulaceae): bříza bělokorá a žlutá

- habrovité (Carpinaceae): habrovec habrolistý

Malpighiales - vrbovité (Salicaceae): topol osikovitý; řada druhů vrb

- violkovité (Violaceae): několik druhů violek

Mýdelníkotvaré -  javorovité (Aceraceae): javor červený, pensylvánský a stříbrný

Dřínotvaré - dřínovité (Cornaceae): dřín Cornus sp.

Vřesovcotvaré - vřesovcovité (Ericaceae): brusnice borůvka a brusnice Vaccinium macrocarpon; lýkoveček drobnokališný; rojovník bahenní

- hruštičkovité (Pyrolaceae): hruštička Pyrola sp.

- prvosenkovité (Primulaceae): sedmikvítek Trientalis borealis

Hořcotvaré - klejichovité (Asclepiadaceae): klejicha Asclepias spp.

Hluchavkotvaré - krtičníkovité (Scrophulariaceae): podbílek šupinatý

- olivovníkovité (Oleaceae): jasan černý

Hvězdnicotvaré - hvězdnicovité (Asteraceae): jestřábníky Hieracium spp.; pampelišky Taraxacum spp.; sadec Eupatorium perfoliatum

Pepřotvaré - podražcovité (Aristolochiaceae): podražec Aristolochia bilabiata

 

Jednoděložné:

Šmelotvaré - áronovité (Araceae): ďáblík bahenní

- žabníkovité (Alismataceae): šípatka širolistá

Liliotvaré - liliovité (Lilliaceae): lilie Lilium philadelphicum

- triliovité (Trilliaceae): Trillium grandiflorum a T. erectum

Lipnicotvaré - šáchorovité (Cyparaceae):mnoho druhů ostřic

- orobincovité (Typhaceae): řada druhů orobinců

Křížatkotvaré - Pontederiaceae: modráska srdčitá

Chřestotvaré - konvalinkovité (Convallariaceae): pstroček Maianthemum canadense

- vstavačovité (Orchidaceae): asi 20 druhů terestrických orchidejí - Calopogon sp.; Pogonia ophioglossoides; střevíčník pantoflíček

Lišejníky - jediné rostliny, které se udrží na exponovaných útesech.

Možné aktivity

Kempování a turistické stezky pouze na největším ostrově.

Horská kola, kanoistika, rybaření, v zimě možnost běžeckého lyžování.

Poznámka

Součást biosférické rezervace UNESCO

Foto - zdroj pc.gc.ca

 

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

 


Pole označená (*) musíte vyplnit.