Ontario

Základní ekoturistické informace o kanadské provincii Ontario a národních parcích, které v ní lze navštívit společně s Albatros Travel and Expeditions.

Ontario je nejlidnatější a druhá největší z deseti kanadských provincií.

Hlavním městem provincie je Toronto (cca 2,5 milionu obyvatel), ale na území Ontaria se nachází také hlavní město celé Kanady - Ottawa. K 1. červenci 2005 měla provincie 12 541 419 obyvatel, což představuje 37,9 % kanadské populace. Ontario má rozlohu 1 076 395 čtverečních kilometrů. Ontario je na severu ohraničeno Hudsonovým zálivem a Jamesovým zálivem, na východě provincií Québec, na západě provincií Manitoba a na jihu americkými státy Minnesota, Michigan, Ohio, Pensylvánie a New York. Dlouhá hranice Ontaria se spojenými státy je tvořena takřka bezvýhradně jezery a řekami. Tedy i hraniční přechody do USA jsou často tvořeny mosty.

Provincie je tvořena třemi hlavními geografickými regiony:

  • řídce osídleným Kanadským štítem na severozápadě a v centrální části. Kanadský štít tvoří zhruba polovinu rozlohy celé provincie. Půda je většinou neúrodná, ale velmi bohatá na minerály a protkána systémem řek a jezer
  • téměř liduprázdnou oblastí nížin kolem Hudsonova zálivu na severu a severovýchodě Ontaria. tato oblast je většinou pokryta mokřady a močály a jen řídce zalesněná 
  • oblastí s mírným klimatem a tím i nejhustěji osídlenou na jihu a východě provincie v oblasti velkých Jezer a údolí Řeky Svatého Vavřince. Je zde kncentrována zemědělská výroba i průmysl.

I když v celém Ontariu prakticky chybí typické hory, leží značná část provincie na náhorní plošině Kanadského štítu, který Ontario protíná od severozápadu k jihovýchodu. nejvyšším bodem je Ishpatina Ridge s výškou 693 m na severýchodě.

Karolínská lesní zóna pokrývá většinu jihozápadního Ontaria a na sever zasahuje k Torontu na západním okraji jezera Ontario. Nejznámějším geografickým útvarem provincie jsou jednoznačně Niagarské vodopády na Řece Svatého Vavřince. tato vodnatá řeka umožňuje námořní plavbu i hluboko do vnitrozemí.

Severní Ontario  tvoří zhruba 85% rozlohy, ale v jižním Ontariu žije až 94% populace.

Ontario se dělí na tři hlavní klimatické zóny:

  • Většina jihozápadního Ontaria včetně měst Windsor a Toronto nebo Niagarských vodopádů má mírné vlhké kontinentální klima. Léta zde bývají vlhká a teplá, zimy studené. Extrémní horka i mrazy trvají obvykle jen krátce. Oblast Velkých jezer zmírňuje hlavně zimní extrémy. jaro a podzim mívajípříjemné mírné klima s chaldnými nocemi.Roční srážkový úhrn v této oblasti je 750 - 1000 mm a je vcelku rovnoměrně rozložen po celý rok s maximem v létě. Zimy bývají bohaté na sníh.
  • Druhá klimatická zóna pokrývá severní část jižního Ontaria včetně měst Ottawa a Sudbury. Toto území má mnohem výraznější vlhké kontinentální klima. Léta bývají teplá až horká (i když mnohem kratší než v jihozápadním Ontariu), zimy dlouhé a chladné. Roční úhrny srážek jsou zhruba stejné jako na jihu. Jižní část této oblasti se rozkládá na návětrné straně Huronského jezera, což se projevuje v zimě častými sněhovými bouřemi hlavně do vzdálenosti zhruba 20 km od pobřeží. V některých místech může napadnout v zimě až 3 metry sněhu.
  • Nejsevernější část Ontaria (zhruba od 50. stupně severní šířky), která je prakticky bez větších měst, má klima subarktické - dlouhé a velmi chladné zimy a krátká chladná až mírná léta. Charakteristické jsou často dramatické změny teplot. V létě se objevují krátké periody horkého počasí, vlhkost je však vždy nižší než na jihu provincie. Díky tomu, že žádné hory nebrání průniku arktického vzduchu, se v zimě teploty často propadají až na -40oC. Sněhová pokrývka se zde drží mnohem déle než v ostatních oblastech Ontaria - obvykle od října do května.

Zkuste se podívat, co zajímavého nabízejí jednotlivé národní parky a přírodní rezervace kanadské provincie Ontario.

Naleznete zde detailní informace o konkrétních národních parcích, které s námi můžete navštívit

Bruce Peninsula

Georgian Bay Islands

Point Pelee; Pukaskwa

St. Lawrence Islands