Ukkusiksalik

Základní ekoturistické informace o národním parku Ukkusiksalik (Nunavut, Kanada), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions.

Lokalizace

Pobřežní oblasti kolem téměř 200 km dlouhého zálivu Wager Bay vybíhajícího ze severozápadního cípu Hudsonova zálivu.. Jižně od polárního kruhu.

Přístup

Pouze letecky (charterový let) nebo motorovým člunem

Charakteristika

20 500 km2; Rovinatá nebo jen mírně zvlněná krajina. Charakteristické ekosystémy - arktická tundra, příbřežní mokřady a mořské pobřeží. Nízká vegetace typická pro biotopy tudry, jen místy roztroušené ostrůvky vyšších stromů. Velký rozdíl hladin mezi přílivem a odlivem (8 metrů) a velmi silné proudy v zálivu - efekt "měnících se peřejí". Poměrně málo srážek, nízké teploty po celý rok, silné větry.

Fauna + Flóra

Savci:

Zajícovci - zajícovití (Leporidae): zajíc měnivý a polární

Hlodavci - myšovití (Muridae): lumík sibiřský

- veverkovití (Sciuridae): sysel Parryův

Šelmy - lasicovití (Mustelidae): rosomák severní 

- medvědovití (Ursidae): medvěd grizzly a lední

- psovití (Canidae): liška polární; vlk

Ploutvonožci - tuleňovití (Phocidae): tuleň kroužkovaný, obecný a vousatý

- mrožovití (Odobenidae): mrož lední

Kytovci - narvalovití (Monodontiodae): běluha mořská; narval jednorohý

Sudokopytníci - jelenovití (Cervidae): sob karibu

- turovití (Bovidae): pižmoň severní

 

Ptáci:

Asi 40 druhů ptáků.

Potáplice - potáplicovití (Gaviidae): potáplice lední, malá, pacifická a žlutozobá

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): berneška tmavá a velká; hoholka lední; husa sněžní; kajka královská a mořská; labuť malá; ostralka štíhlá

Dravci - jestřábovití (Accipitridae): káně rousná; orel skalní

- sokolovití (Falconidae): raroh lovecký; sokol stěhovavý

Hrabaví - tetřevovití (Tetraonidae): bělokur horský a rousný

Krátkokřídlí - jeřábovití (Gruidae): jeřáb kanadský

Dlouhokřídlí - slukovití (Scolopacidae): jespák dlouhokřídlý, písečný, skvrnitý, srostloprstý a tundrový

- kulíkovití (Charadriidae): kulík hnědokřídlý a kanadský

- chaluhovití (Stercoraridae): chaluha malá

- rackovití (Laridae): racek kanadský, sněžný, stříbřitý a šedý

- rybákovití (Sternidae): rybák dlouhoocasý

- alkovití (Alcidae): alkoun obecný

Sovy - puštíkovití (Strigidae): sovice sněžní

Pěvci - skřivanovití (Alaudidae): skřivan ouškatý

- krkavcovití (Corvidae): krkavec velký

- konipasovití (Motacillidae): linduška horská

- strnadovití (Emberizidae): sněhule severní; strnad severní

Ryby:

Lososotvární - lososovití (Salmonidae): siven alpský a obrovský

Volnoostní - koljuškovití (Gasterosteidae): koljuška devítiostná

Ropušnicotvární - hranáčovití (Cyclopteridae): hranáč šedý

Rostliny:

Plavuně:

Plavuňotvaré - plavuňovité (Lycopodiaceae): plavuň Huperzia selago

Kapradiny:

Osladičotvaré - kapraďovité (Dryopteridaceae): kapraď Dryopteris fragrans

Přesličky:

Přesličkotvaré - přesličkovité (Equisetaceae): přeslička rolní

Dvouděložné:

Pryskyřníkotvaré - pryskyřníkovité (Ranunculaceae): pryskyřníky Ranunculus pedatifidus a R. pygmaeus

- makovité (Papaveraceae): mák Papaver radicatum

Brukvotvaré - brukvovité (Brassicaceae): Lesquerella arctica

Hvozdíkotvaré - hvozdíkovité (Caryophyllaceae): kuřinečka pryšcovitá; ptačinec Stellaria longipes; rožec Cerastium alpinum; silenka bezlodyžná a silenky Melandrium affine a M. apetalum; úrazník uzlovitý

- olověncovité (Plumbaginaceae): trávnička přímořská

- rdesnovité (Polygonaceae): hadí kořen živorodý; šťovíček dvoublizný

Růžotvaré - růžovité (Rosaceae): dryádka osmiplátečná; mochna husí a mochna Potentilla nivea; ostružiník moruška

Lomikamenotvaré - lomikamenovité (Saxifragaceae): lomikámen nící, vstřícnolistý a lomikámen Saxifraga tricuspidata; mokrýš Chrysosplenium sp.

Bobotvaré - bobovité (Fabaceae): kopyšník alpinský a kopyšník Hedysarum mackenzie; kozinec alpský; vlnice Oxytropis arctica, O. arctobia a O. maydelliana 

Bukotvaré - břízovité (Betulaceae): bříza trpasličí a žláznatá

Malpighiales - vrbovité (Salicaceae): vrba bylinná, síťnatá a vrby Salix arctica, S. arctophila a S. planifolia

Jesencotvaré - tolijovité (Parnassiaceae): tolije Parnassia sp.

Myrtotvaré - pupalkovité  (Onagraceae): vrbovka úzkolistá

Vřesovcotvaré - vřesovcovité (Ericaceae): brusnice brusinka; Cassiope tetragonal; kyhanka sivolistá; medvědice alpská; pěnišník laponský; rojovník Ledum decumbens; vlochyně bahenní

- šichovité (Empetraceae): šicha černá

- hruštičkovité (Pyrolaceae): hruštička Pyrola grandiflora

- Diapensiaceae:  Diapensia lapponica

Brutnákotvaré - brutnákovité (Boraginaceae): Mertensia maritima

Hluchavkotvaré - jitrocelovité (Plantaginaceae): prsutka obecná

- bublinatkovité (Lentibulariaceae): tučnice obecná

- krtičníkovité (Scrophulariaceae): všivec krkonošský, labradorský, laponský a všivce Pedicularis arctica a P. hirsuta

Hvězdnicotvaré - hvězdnicovité (Asteraceae): Dendranthema arctica; heřmánek Matricaria ambigua; kociánek Antennaria sp.; pampeliška Taraxacum lacerum; pelyněk Artemisia borealis; prha Arnica alpina; starček dutý

- zvonkovité (Campanulaceae): zvonek Campanula uniflora

 

Jednoděložné:

Liliotvaré - kýchavicovité (Melanthiaceae): kohátka Tofieldia pusilla

Lipnicotvaré - lipnicovité (Poaceae): ječmen hřívnatý; ječmenice písečná; kostřava Fesuca brachyphylla; lipnice alpská; trojštět Trisetum spicatum; třtina Calamagrostis  lapponica

- šáchorovité (Cyparaceae): ostřice Carex spp.; suchopýr pochvatý a Scheuchzerův

Mnoho druhů řas, lišejníků a mechů.

Možné aktivity

Dobré podmínky pro turistiku - několik trekových tras, plavba motorovým člunem po zálivu

Poznámka

Lze navštívit pouze od začátku VII do začátku VIII.

500 archeologických nalezišť a historických objektů. V současnosti je park neobydlený.

Ústí zálivu v létě často ucpávají ledové kry a hory a tím působí rozlití vody do okolní krajiny.

Foto - zdroj wikipedia

 

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

 


Pole označená (*) musíte vyplnit.