Sirmilik

Základní ekoturistické informace o národním parku Sirmilik (Nunavut, Kanada), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions.

Lokalizace

Severovýchod Baffinova ostrova - park se skládá ze tří částí - ostrov Bylot, Oliver Sound a poloostrov Borden.

Přístup

Dost obtížný - lodí, na lyžích, psím spřežením apod.

Charakteristika

22 200 km2; Hornatá oblast tzv. Arktických Kordiller. Drsné hory, náhorní plošina, ledovce, ledová pole i pobřežní nížina, hluboké fjordy. Pozoruhodné pískovcové skalní útvary, tzv. hoodoos v severní části parku. Mnoho jevů typických pro činnost ledovců - plovoucí ledovce, morény, krajinotvorba. Ostrov Bylot je významným shromaždištěm a hnízdištěm ptáků. Charakteristický ekosystém - vlhká arktická tundra v nížinách; ve vyšších polohách téměř bez života.

 

Fauna + Flóra

Savci:

Zajícovci - zajícovití (Leporidae): zajíc arktický

Hlodavci - myšovití (Muridae): lumík norský a sibiřský

Šelmy - lasicovití (Mustelidae): hranostaj

- medvědovití (Ursidae): medvěd lední

- psovití (Canidae): liška obecná a polární; vlk

Ploutvonožci - tuleňovití (Phocidae): čepcol hřebenatý; tuleň grónský, kroužkovaný, obecný a vousatý

- mrožovití (Odobenidae): mrož lední

Kytovci - delfínovití (Delphinidae): kosatka dravá

- narvalovití (Monodontiodae): běluha mořská; narval severní

- velrybovití (Balaenidae): velryba grónská

Sudokopytníci - jelenovití (Cervidae): sob karibu

Ptáci:

74 druhů ptáků, z toho 45 druhů hnízdících

Potáplice - potáplicovití (Gaviidae): potáplice malá, lední, pacifická a žlutozobá

Trubkonosí - buřňákovití (Procellariidae): buřňák lední

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): berneška tmavá a velká; hoholka lední; husa běločelá, bělostná a sněžní (asi 100 000 jedinců); hvízdák americký; kajka královská a mořská; labuť malá; morčák prostřední; ostralka štíhlá

Dravci - jestřábovití (Accipitridae): káně rousná

- sokolovití (Falconidae): raroh lovecký; sokol stěhovavý

Hrabaví - tetřevovití (Tetraonidae): bělokur horský

Krátkokřídlí - jeřábovití (Gruidae): jeřáb kanadský

Dlouhokřídlí - slukovití (Scolopacidae): jespák dlohokřídlý, drobný, mořský, obecný, písečný, rezavý, skvrnitý a tundrový; kameňáček pestrý; lyskonoh ploskozobý a úzkozobý

- kulíkovití (Charadriidae): kulík bledý, hnědokřídlý, písečný a zrzoocasý

- chaluhovití (Stercoraridae): chaluha malá, pomořanská, příživná a velká

- rackovití (Laridae): racek bouřní, chechtavý, kanadský, mořský, polární, růžový, Sabinův, sněžný, šedý, tříprstý (asi 50 000 jedinců) a vnitrozemský

- rybákovití (Sternidae): rybák dlouhoocasý

- alkovití (Alcidae): alkoun malý, obecný a tlustozobý (asi 320 000 jedinců); papuchalk ploskozobý

Sovy - puštíkovití (Strigidae): sovice sněžní

Pěvci - skřivanovití (Alaudidae): skřivan ouškatý

- vlaštovkovití (Hirundinidae): vlaštovka obecná a stromová

- krkavcovití (Corvidae): krkavec velký

- drozdovití (Turdidae): bělořit šedý

- konipasovití (Motacillidae): linduška proměnlivá

- lesňáčkovití (Parulidae): lesňáček olšový a žlutý

- strnadovití (Emberizidae): sněhule severní; strnad severní; strnadec skvrnitý

- pěnkavovití (Fringillidae): čečetka bělavá a zimní

 

Rostliny:

Plavuně:

Plavuňotvaré - plavuňovité (Lycopodiaceae): plavuň Lycopodium selago

Kapradiny:

Osladičotvaré - kapraďovité (Dryopteridaceae): kapraď Dryopteris fragrans

Přesličky:

Přesličkotvaré - přesličkovité (Equisetaceae): přeslička rolní a různobarvá

Dvouděložné:

Pryskyřníkotvaré - pryskyřníkovité (Ranunculaceae): pryskyřníky Ranunculus hyperboreus, R. nivalis, R. pedatifidus, R. sabinei a R. sulphureus

- makovité (Papaveraceae): mák Papaver radicatum

Brukvotvaré - brukvovité (Brassicaceae): braya Braya purpurascens; Eutrema edwardsii; huseník Arabis arenicola; chudiny Draba alpina, D. cinerea, D. corymbosa, D. glabella, D. lactea, D. nivalis a D. subcapitata; Lesquerella arctica; lžičník lékařský; řeřišníce luční a řeřišnice Cardamine belidifolia; trýzel Erysimum pallasii

Hvozdíkotvaré - hvozdíkovité (Caryophyllaceae): kuřičky Minuartia biflora, M. rossii, M. rubella a M. stricta; kuřinečka pryšcovitá; písečnice Arenaria humifusa; ptačince Stellaria humifusa a S. longipes; rožce Cerastium alpinum, C. arcticum, C. beeringianum a C. regelii; silenka bezlodyžná a silenky Silene involucrata, S. sorensenis a S. uralensis;  úrazníky Sagina caespitosa a S. nivalis

- olověncovité (Plumbaginaceae): trávnička přímořská

- rdesnovité (Polygonaceae): hadí kořen živorodý; Koenigia islandica; šťovíček dvoublizný

Růžotvaré - růžovité (Rosaceae): dryádka Dryas integrifolia; mochny Potentilla nana, P. nivea, P. rubricaulis a P. vahliana

Lomikamenotvaré - lomikamenovité (Saxifragaceae): lomikámen bažinný, nící, sněžný, vstřícnolistý a lomikameny Saxifraga caespitosa, S. flagellaris, S. foliolosa, S. hieracifolia, S. rivularis, S. tenuis a S. tricuspidata; mokrýš Chrysosplenium tetrandrum

Bobotvaré - bobovité (Fabaceae): kozinec alpský; vlnice Oxytropis arctobia a O. maydelliana

Malpighiales - vrbovité (Salicaceae): vrba bylinná, síťnatá, vlnatá a vrby Salix arctica a S. richardsonii

Myrtotvaré - pupalkovité  (Onagraceae): Chamerion latifolium; vrbovka Epilobium arcticum

Vřesovcotvaré - vřesovcovité (Ericaceae): Cassiope tetragona; vlochyně bahenní

- šichovité (Empetraceae): šicha černá

- hruštičkovité (Pyrolaceae): hruštička Pyrola grandiflora

- prvosenkovité (Primulaceae): pochybek severní

Brutnákotvaré - brutnákovité (Boraginaceae): Mertensia maritima

Hluchavkotvaré - krtičníkovité (Scrophulariaceae): všivec krkonošský a všivce Pedicularis arctica, P. capitata, P. hirsuta a P. lanata

Hvězdnicotvaré - hvězdnicovité (Asteraceae): Hulteniella integrifolium; kociánek Antennaria friesiana; pampelišky Taraxacum laceum a T. phymatocarpuim; prha Arnica alpina; starček dutý; turany Erigeron compositus, E. eriocephalus a E. humilis 

Jednoděložné:

Liliotvaré - liliovité (Lilliaceae): kohátka Tofieldia coccinea

Lipnicotvaré - lipnicovité (Poaceae): Dupontia fischeri; ječmenice písečná; kostřavy Festuca baffinensis a F. brachyphylla; lipnice alpská a lipnice Poa abbreviata, P. alpigena, P. arctica, P. glauca, P. hartzi; metlice Deschampsia brevifolia a D. pumila; Phippsia algida; Pleuropogon sabinei; psárka Alopecurus alpinus; tomkovice Heriochoe alpina a H. pauciflora; trojštět Trisetum spicatum; třtina Arctagrostis latifolia; zblochanec Puccinellia tenella a P. vahliana

- sítinovité (Juncaceae): biky Luzula confusa a L. nivalis; sítina kaštanová a sítiny Juncus albescens a J. biglumis

- šáchorovité (Cyparaceae): ostřice Bigelowova, skalní a ostřice Carex aquatilis, C. atrofusca, C. glacialis, C. marina, C. maritima, C. membranacea, C. misandra, C. nardina, C. scirpoidea, C. subspathacea a C. ursina; ostřička myší ocásek; suchopýr červenavý, pochvatý, Scheuchzerův, úzkolistý a suchopýr Eriophorum callitrix; tuřička ostřicová

 

Mnoho druhů mechů

Možné aktivity

Trekking, kempování, plavba na lodi, mořský kajak, výlety na lyžích

Poznámka

Paleontologická naleziště kosterních pozůstatků dinosaurů

V létě v důsledku nerovnoněrného tání půdy se vytváří zajímavé polygony zmrzlé země oddělené vzájemně vodními kanálky.

Foto - zdroj wikipedia

 

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

 


Pole označená (*) musíte vyplnit.