New Brunswick

Základní ekoturistické informace o kanadské provincii New Bruswick a národních parcích, které v ní lze navštívit společně s Albatros Travel and Expeditions.

New Brunswick (Nový Brunšvik) je jedna z Pobřežních provincií Kanady. Má něco málo přes Mapa New Bruswicktři čtvrtě miliónu obyvatel a rozlohu 72 908 km². Hlavní město je Fredericton, největší Saint John. Drtivou většinu obyvatel tvoří běloši, indiáni pak zahrnují 3,31 % populace. Je zde silné zastoupení francouzsky mluvících obyvatel.

 Provincie na severu hraničí s poloostrovem Gaspé, který patří k provincii Quebec a zátokou Chaleur Bay. Na východě je ohraničena pobřežím Zálivu Svatého Vavřince a Northumerlandského průlivu. Na jihovýchodě úzká šíje Chignecto spojuje New Bruswick s poloostrovem Nové Skotsko. Na jihu je ohraničen zálivem Bay of Fundy, který se 16 metry rozdílu ve výšce hladiny je místem s nejvyšším přílivem na světě. Na západě provincie hraničí se státem Maine (USA).

New Brunswick se výrazně liší od ostatních pobřežních provincií klimaticky. I když má relativně dlouhé mořské pobřeží, je od vlastního oceánu oddělen okolními poloostrovy. Zároveň má poměrně velkou plochu vnitrozemí. Z těchto faktorů pak vyplývá, že klima provincie je mnohem více kontinentální než přímořské. 

New Bruswick má  velmi hustou síť říčních toků, které do značné míry ovlivňují i ekonomiku a dopravu v provincii. Sever New Bruswicku patří k horskému pásmu Appalačského pohoří, zatímco východ a centrální části jsou tvořeny nížinou. V severozápadní části se pak zvedá odlehlá a divoká vysočina Miramichi a Chaleur s nejvyšší horou vysokou 817 metrů. Zhruba 80% plochy provincie je zalesněno. Jen malá část hlavně v okolí řek má charakter zemědělské krajiny.

Zkuste se podívat, co zajímavého nabízejí jednotlivé národní parky a přírodní rezervace kanadské provincie New Brunswick.

Naleznete zde detailní informace o konkrétních národních parcích, které s námi můžete navštívit.

Fundy

Kouchibouguac