Gros Morne

Základní ekoturistické informace o národním parku Gros Morne(Newfoundland a Labrador, Kanada), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions.

Lokalizace

Západní pobřeží ostrova Newfoundland

Přístup

Snadný

Charakteristika

1805 km2; Erodované zbytky geologicky velmi starého pohoří (prekambrium - 1,2 miliardy let), s nejvyšší horou Gros Morne (806 m) a s několika stolovými horami. Velmi známý sladkovodní fjord Western Brook Pond vytvořený ledovcem - přehrazení spojení s mořem v době ledové. Charakteristické ekosystémy - polopoušť na temenech stolových hor (tvořeny peridotitem - prakticky bez živin pro vegetaci); podél pobřeží jehličnaté lesy.

Fauna + Flóra

Savci:

Hmyzožravci - rejskovití (Soricidae): rejsek šedý

Letouni - netopýrovití (Vespertilionidae): netopýr hnědavý a netopýr Myotis septentrionalis

Zajícovci - zajícovití (Leporidae): zajíc měnivý (I) a polární

Hlodavci - myšovití (Muridae): hraboš pensylvánský; křeček dlouhoocasý (I); norník rudohřbetý (I) a rudý (I); ondatra pižmová; potkan obecný (I)

- veverkovití (Sciuridae): čikarí červený (I); čipmank východní (I)

- bobrovití (Castoridae): bobr kanadský

Šelmy - lasicovití (Mustelidae): hranostaj; kuna americká; norek americký (I); vydra severoamerická

- medvědovití (Ursidae): medvěd baribal a lední

- psovití (Canidae): kojot prériový; liška obecná a polární; vlk

- kočkovití (Felidae): rys kanadský

Sudokopytníci - jelenovití (Cervidae): los (I); sob karibu

(I) = introdukovaný druh

Ptáci:

239 druhů ptáků 

Potáplice - potáplicovití (Gaviidae): potáplice lední

Potápky - potápkovití (Podicipedidae): potápka americká, rudokrká a žlutorohá

Trubkonosí - buřňáčkovití (Hydrobatidae): buřňáček dlouhokřídlý a Wilsonův

- buřňákovití (Procellariidae): buřňák lední, severní, šedý, temný a velký

Veslonozí - terejovití (Sulidae): terej bílý

- kormoránovití (Phalacrocoarcidae): kormorán ušatý a velký

Brodiví - volavkovití (Ardeidae): bukač severoamerický; volavka tříbarvá a velká

- ibisovití (Threskiornithidae): ibis hnědý

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): berneška tmavá a velká; čírka modrokřídlá a obecná; hohol bělavý, islandský a severní; hoholka lední; husa sněžní; hvízdák americký; kačka strakatá; kachna černá a divoká; kajka mořská a královská; kopřivka obecná; lžičák pestrý; morčák chocholatý, prostřední a velký; ostralka štíhlá; polák americký, kaholka, proužkozobý a vlnkovaný; turpan černý, hnědý a pestrozobý

Dravci - orlovcovití (Pandionidae): orlovec říční

- jestřábovití (Accipitridae): jestřáb Cooperův a lesní; káně rousná; krahujec americký; moták pilich; orel bělohlavý

- sokolovití (Falconidae): dřemlík tundrový;  poštolka americká; raroh lovecký; sokol stěhovavý

Hrabaví - tetřevovití (Tetraonidae): bělokur horský a rousný; jeřábek kanadský; tetřívek kanadský

Krátkokřídlí - chřástalovití (Rallidae): lyska velká

- jeřábovití (Gruidae): jeřáb kanadský

Dlouhokřídlí - slukovití (Scolopacidae): bekasina otavní; břehouš aljašský; jespák aljašský, bojovný, dlouhokřídlý, dlouhonohý, drobný, mořský, obecný, písečný, plavý, rezavý, skvrnitý, srostloprstý a tundrový; kameňáček pestrý; koliha malá; lyskonoh ploskozobý, úzkozobý a velkozobý; pisík americký; sluka americká; slukovec krátkozobý; vodouš břehoušovitý, samotářský, velký a žlutonohý

- kulíkovití (Charadriidae): kulík bledý, hnědokřídlý, hvízdavý, kanadský, zlatý a zrzoocasý

- chaluhovití (Stercoraridae): chaluha malá, pomořanská a příživná

- rackovití (Laridae): racek atlantický, Bonapartův, bouřní, delawarský, chechtavý, kanadský, mořský, polární, sněžný, stříbřitý, šedý, tříprstý, vnitrozemský a žlutonohý

- rybákovití (Sternidae): rybák černý, dlouhoocasý, obecný a velkozobý

- alkovití (Alcidae): alka malá; alkoun malý, obecný, tlustozobý a úzkozobý; papuchalk ploskozobý

Měkkozobí - holubovití (Columbidae): holub skalní; hrdlička karolínská

Sovy - puštíkovití (Strigidae): kalous pustovka a ušatý; sovice krahujová a sněžní; sýc rousný; výr viržinský

Kukačky - kukačkovití (Cuculidae): kukačka černozobá

Lelkové - lelkovití (Caprimulgidae): lelek sokolí

Svišťouni - kolibříkovití (Trochillidae): kolibřík rubínohrdlý 

Srostloprstí - ledňáčkovití (Alcedinidae): rybařík pruhoprsý

Šplhavci - datlovití (Picidae): datel rudohrdlý a zlatý; datlík černohřbetý a smrkový; strakapoud americký a osikový

Pěvci - tyranovití (Tyrannidae): tyran obecný a západní; tyranovec malinký, olivovoboký, olšový, východní a  žlutobřichý

- skřivanovití (Alaudidae): skřivan růžkatý

- vlaštovkovití (Hirundinidae): břehule říční; vlaštovka obecná, pestrá a stromová

- krkavcovití (Corvidae): krkavec velký; sojka modrá a šedá; vrána americká

- ťuhýkovití (Laniidae): ťuhýk šedý

- drozdovití (Turdidae): bělořit šedý; drozd hnědavý, malý, rezavoocasý, stěhovavý a šedolící

- drozdcovití (Mimidae): drozdec černohlavý a mnohohlasý

- špačkovití (Sturnidae): špaček obecný

- konipasovití (Motacillidae): linuška proměnlivá

- sýkorovití (Paridae): sýkora černohlavá a severní

- brkoslavovití (Bobycillidae): brkoslav americký a severní

- brhlíkovití (Sittidae): brhlík americký

- šoupálkovití (Certhiidae): šoupálek americký

- střízlíkovití (Troglodytidae): střízlík obecný

- pěnicovití (Sylviidae): budníček lesní; králíček americký a zlatohlavý

- tangarovití (Thraupidae): tangara šarlatová

- kardinálovití (Cardinalidae): dlaskovec růžovoprsý; kardinál červený; papežík americký

- vlhovcovití (Icteridae): bobolink kanadský; trupiál baltimorský; vlhovec červenokřídlý, hnědohlavý, nachový a severní

- zelenáčkovití (Vireonidae): zelenáček červenooký a kanadský

- lesňáčkovití (Parulidae): lesňáček bažinný, borovicový, černobílý, černohlavý, kanadský, kaštanovoprsý, lejskovitý, lišejníkový, mniší, olivový, olšový, oranžovokorunkatý, oranžovotemenný, proužkoboký, rezavokorunkatý, severní, skvrnitý, stromový, šedokápý, zlatý, žlutohrdlý, žlutokorunkatý a žlutý

- strnadovití (Emberizidae): sněhule severní; strnad severní; strnadec bělohrdlý, bělokorunkatý, Le Conteův, liščí, mokřadní, pruhohlavý,  skvrnitý, zimní a zpěvný; strnádka pokřovní, růžovozobá, trávní a vrabcovitá

- pěnkavovití (Fringillidae): čečetka bělavá a zimní; čížek severoamerický a žlutý; dlask žlutočelý; hýl křivčí a nachový; křivka bělokřídlá a obecná

- vrabcovití (Passeridae): vrabec domácí

 

Rostliny:

Dřeviny - smrk, jedle balzámová

Možné aktivity

Turistika v divoké neosídlené krajině - řada různě dlouhých trekových tras (i několikadenní)

Vyjížďky lodí, horská kola, rybaření, v zimě klasické lyžování

Poznámka

Park zapsán na seznam světového přírodního dědictví - hlavně kvůli geologické unikátnosti a mimořádné krajině

Foto - zdroj wikipedia

 

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

 


Pole označená (*) musíte vyplnit.