Wood Buffalo

Základní ekoturistické informace o národním parku Wood Buffalo (Alberta a Severozápadní Teritorium, Kanada), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions.

Lokalizace

Severovýchodní Alberta a jih Severozápadního teritoria

Přístup

Poměrně snadný

Charakteristika

44 807 km2; Nejrozsáhlejší národní park Kanady. Nížina až mírná hornatina (od 183 do 945 m) - většina území téměř v rovině. Jedna z nejrozsáhlejších vnitrozemských říčních delt světa - společná delta řek Athabasca, Paece a Otročí řeka ústí do velkého Otročího jezera. Charakteristické ekosystémy - rozsáhlé plochy jehličnatých lesů, krasová oblast, rozsáhlé říční, jezerní a mokřadní biotopy, alpinské biotopy (tundra). Park založen k ochraně největší volně žijící populace bizona amerického. Ohromné shromaždiště tažných ptáků v deltě řek.

Fauna + Flóra

Savci:

46 druhů savců

Zajícovci - zajícovití (Leporidae): zajíc měnivý

Hlodavci - myšovití (Muridae): ondatra pižmová

- bobrovití (Castoridae): bobr kanadský

- urzonovití (Erethizonidae): urzon kanadský

Šelmy - lasicovití (Mustelidae): kuna americká; norek americký; rosomák severní;

- medvědovití (Ursidae): medvěd baribal a grizzly

- psovití (Canidae): kojot prériový; liška obecná a polární; vlk

- kočkovití (Felidae): puma americká; rys kanadský;

Sudokopytníci - jelenovití (Cervidae): jelenec běloocasý; los; sob karibu

- turovití (Bovidae): bizon (největší volně žijící populace na světě)

 

Ptáci:

227 druhů ptáků 

Potáplice - potáplicovití (Gaviidae): 3 druhy potáplic

Potápky - potápkovití (Podicipedidae):  7 druhů potápek

Veslonozí - pelikánovití (Pelecanidae): pelikán severoamerický (nejsevernější místo výskytu)

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae):  berneška velká; husa běločelá a sněžní; 25 druhů kachen; labuť trubač; 

Dravci - jestřábovití (Accipitridae): orel bělohlavý

- sokolovití (Falconidae): sokol stěhovavý

Hrabaví - tetřevovití (Tetraonidae): bělokur rousný; jeřábek kanadský

Krátkokřídlí - jeřábovití (Gruidae): jeřáb bělohřbetý (jediné známé hnízdiště na světě) a kanadský

Sovy - puštíkovití (Strigidae): puštík vousatý; sovice sněžná

Pěvci - sýkorovití (Paridae): sýkora severní

- pěnkavovití (Fringillidae): křivka bělokřídlá a obecná

Plazi:

Šupinatí - užovkovití (Colubridae): užovka Thamnophis elegans

Rostliny:

Porosty travin - třtina kanadská; metlice trsnatá; různé druhy lipnic (Poa spp.) a ostřic (Carex spp.). V mokřadech orobinec širokolistý; ostřice zobánkatá a ostřice Carex atheroides a C. aquatilis

Dominantní dřeviny - smrk černý a sivý; borovice pokroucená a Banksova; modřín Larix laricana; jedle balzámová; osika; topol balzámový

Možné aktivity

Skvělé podmínky pro turistiku, pozorování zvěře i ptáků.

Kanoistika, kempování, projížďky na motorových lodích, klasické lyžováni v zimě.

Poznámka

Park je zapsán do seznamu světového přírodního bohatství UNESCO.

Pozoruhodné krasové útvary v části parku ležící v Severozápadním teritoriu (propasti, jeskyně, podzemní toky atd.).

Foto - zdroj Wikipedia

 

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

 


Pole označená (*) musíte vyplnit.