Jasper

Základní ekoturistické informace o národním parku Jasper (Alberta, Kanada), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions.

Lokalizace

Jihozápadní Alberta; 370 km západně od Edmontonu

Přístup

Snadný

Charakteristika

10 878 km2 - největší národní park v Kanadě; Vysoké hory včetně ledovců (5% rozlohy parku), četných řek, jezer ledovcového původu a vodopádů.Typické ekosystémy - horské jehličnaté lesy, alpinské biotopy (horská tundra), glaciální ekosystém. Nejvyšší hora - Mt. Columbia 3747 m. Nejdelší systém podzemních řek Kanady; jediná oblast písečných dun v oblasti Skalistých hor

Fauna + Flóra

Savci:

Hmyzožravci - rejskovití (Soricidae): rejsek bažinný, prériový, šedý a rejsek Sorex monticolus

Letouni - netopýrovití (Vespertilionidae): netopýr hnědavý, hnědý a stříbřitý

Zajícovci - zajícovití (Leporidae): zajíc měnivý

- pišťuchovití (Ochotonidae): pišťucha pika

Hlodavci - myšovití (Muridae): hraboš pensylvánský; hrabošík dlouhoocasý a horský; hryzec Arvicola richardsoni; křeček dlouhoocasý a huňatoocasý; lumík rašelinný; norník rudohřbetý; ondatra pižmová

- tarbíkovití (Dipodidae): myšivka západní

- veverkovití (Sciuridae): čikarí červený; čipmank malý; poletuška severní; svišť brýlový; sysel kolumbijský a zlatavý

- bobrovití (Castoridae): bobr kanadský

- urzonovití (Erethizonidae): urzon kanadský

Šelmy - lasicovití (Mustelidae): hranostaj; kuna americká a rybářská; lasice dlouhoocasá a kolčava; norek americký; rosomák severní

- medvědovití (Ursidae): medvěd baribal a grizzly

- psovití (Canidae) - kojot prériový; liška obecná; vlk

- kočkovití (Felidae): puma americká; rys ostrovid

Sudokopytníci - jelenovití (Cervidae): jelen wapiti; jelenec běloocasý a ušatý; los; sob karibu

- turovití (Bovidae): kamzík bělák; ovce tlustorohá

Ptáci:

Potáplice - potáplicovití (Gaviidae): potáplice lední

Potápky - potápkovití (Podicipedidae): potápka americká, černokrká, rudokrká, západní a žlutorohá

Brodiví - volavkovití (Ardeidae): bukač severoamerický; volavka velká

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): berneška velká; čírka modrokřídlá, obecná a skořicová; hohol bělavý, islandský a severní; hoholka lední; husa sněžní; hvízdák americký; kačka strakatá; kachna divoká; kachnice kaštanová; kachnička karolínská; kopřivka obecná; labuť trubač; lžičák pestrý; morčák chocholatý, prostřední a velký; ostralka štíhlá; polák americký, dlouhozobý, proužkozobý a vlnkovaný; turpan hnědý a pestrozobý

Hrabaví - tetřevovití (Tetraonidae): bělokur běloocasý a rousný; jeřábek kanadský; tetřívek douglaskový a kanadský

Dravci - orlovcovití (Pandionidae): orlovec říční

- jestřábovití (Accipitridae): jestřáb Cooperův a lesní; káně rousná a rudochvostá; krahujec americký; moták pilich, orel bělohlavý a skalní

- sokolovití (Falconidae): dřemlík tundrový; poštolka americká; raroh prériový

Krátkokřídlí - chřástalovití (Rallidae): chřástal karolinský; lyska americká

Dlouhokřídlí - slukovití (Scolopacidae): bartramie dlouhoocasá; bekasina otavní; jespák dlouhokřídlý, dlouhonohý, drobný, skvrnitý a srostloprstý; lyskonoh dlouhozobý a ploskozobý; pisík americký; slukovec dlouhokřídlý; vodouš samotářský, velký a žlutonohý

- kulíkovití (Charadriidae): kulík kanadský a zrzoocasý

- rackovití (Laridae): racek Bonapartův, delawarský, mormonský a stříbřitý

- rybákovití (Sternidae): rybák černý a obecný

Měkkozobí - holubovití (Columbidae): holub skalní; hrdlička karolínská

Šplhavci - datlovití (Picidae): datel červenolící, chocholatý, rudohrdlý, rudošíjný a zlatý; datlík černohřbetý a tříprstý; strakapoud americký a osikový

Sovy - puštíkovití (Strigidae): kulíšek americký; puštík proužkovaný; sovice krahujová; sýc americký a rousný; výr viržinský

Lelkové - lelkovití (Caprimulgidae): lelek sokolí

Srostloprstí - ledňáčkovití (Alcedinidae): rybařík pruhoprsý

Svišťouni - rorýsovití (Apodidae): rorýs černý

- kolibříkovití (Trochillidae): kolibřík Calliopin a rezavolesklý

Pěvci - tyranovití (Tyrannidae): tyran obecný; tyranovec domácí, Hammondův, malinký, Oberholserův, okrovobřichý, olivovoboký, olšový, vrbový, západní a západoamerický

- skřivanovití (Alaudidae): skřivan ouškatý

- vlaštovkovití (Hirundinidae): břehule říční; vlaštovka obecná, pestrá, stromová, šedohnědá a zelená

- krkavcovití (Corvidae): krkavec velký; ořešník americký; sojka modrá, Stellerova a šedá; straka americká; vrána americká

- ťuhýkovití (Laniidae): ťuhýk šedý

- drozdovití (Turdidae): drozd malý, pruhokřídlý, rezavoocasý a stěhovavý; lesňák západní; salašník horský

- brkoslavovití (Bobycillidae): brkoslav americký a severní

- skorcovití (Cinclidae): skorec šedý

- špačkovití (Sturnidae): špaček obecný

- konipasovití (Motacillidae): linduška horská

- sýkorovití (Paridae): sýkora černohlavá, horská a severní

- brhlíkovití (Sittidae): brhlík americký a běloprsý

- šoupálkovití (Certhiidae): šoupálek americký

- střízlíkovití (Troglodytidae): střízlík obecný a skalní

- pěnicovití (Sylviidae): králíček americký a zlatohlavý

- tangarovití (Thraupidae): tangara červenohlavá

- vlhovcovití (Icteridae): vlhovec červenokřídlý, hnědohlavý, pospolitý, severní, západní a žlutohlavý

- zelenáčkovití (Vireonidae): zelenáček brýlatý, červenooký a švitořivý

- lesňáčkovití (Parulidae): lesňáček černohlavý, křovištní, lejskovitý, mniší, olivový, olšový, oranžovokorunkatý, oranžovotemenný, severní, západní, žlutohrdlý, žlutokorunkatý a žlutý

- strnadovití (Emberizidae): kněžík Melanospiza lincolnii; sněhule severní; strnad severní; strnadec bělohrdlý, bělokorunkatý, Le Conteův; liščí, skvrnitý, zimní, zlatotemenný a zpěvný; strnádka čárkovaná, pruhohlavá, večerní a vrabcovitá

- pěnkavovití (Fringillidae): čečetka bělavá a zimní; čížek severoamerický; dlask žlutočelý; hýl křivčí a nachový; křivka bělokřídlá a obecná; pěnkavice šedotemenná

- vrabcovití (Passeridae): vrabec domácí

Plazi:

Šupinatí - užovkovití (Colubridae): užovka Thamnophis elegans

Obojživelníci:

 Žáby - rosničkovití (Hylidae): rosnička Pseudacris triseriata

- skokanovití (Ranidae):  skokan lesní a skokan Rana luteiventris

- ropuchovití (Bufonidae): ropucha západoamerická

Axolotli - axolotlovití (Ambystomatidae): axolotl dlouhoprstý

Ryby:

Lososotvární - lososovití (Salminidae): Prosopium williamsoni; pstruh duhový a pstruh Oncorhynchus clarki; síh Coregonus clupeaformis; siven americký, obrovský a siven Salvelinus confluentus

Štikotvární - štikovití (Esocidae): štika obecná

Rostliny:

Plavuně:

Plavuňotvaré - plavuňovité (Lycopodiaceae): plavuň pučivé, vidlačka a plavuně Lycopodium complanatum, L. selago a L. sitchense; plavuník alpský

Vranečkotvaré - vranečkovité (Selaginellaceae): vraneček brvitý a vranečky Selaginella densa a S. rupestris

Šídlatkotvaré - šídlatkovité (Isoëtaceae): šídlatka ostnovýtrusá

Kapradiny:

Osladičotvaré - kapraďovité (Dryopteridaceae): bukovník kapraďovitý; kapraď podobná a kapradě  Dryopteris fragrans a D. spinulosa; kapradina hrálovitá

- netíkovité (Pteridaceae): jinořadec kadeřavý; Pellaea glabella

- papratkovité (Woodsiaceae): papratka horská; puchýřník křehký a puchýřník Cystopteris montana; kapradinka Woodsia oregana a W. scopulina

- sleziníkovité (Aspleniaceae): sleziník zelený

- kapradiníkovité (Thelypteridaceae): bukovinec osladičovitý

- hasivkovité (Dennstaedtiaceae): hasivka orličí

Hadilkotvaré - jazykovité (Ophioglossaceae): vratička menší a vratička Botrychium boreale a B. lanceolatum

Přesličky:

Přesličkotvaré - přesličkovité (Equisetaceae): přeslička bahenní, lesní, luční, poříční, rolní, různobarvá, zimní a přeslička Equisetum scirpoides

Nahosemenné:

Borovicotvaré - borovicovité (Pinaceae): borovice bělokmenná a pokroucená; douglaska tisolistá; jedle plstnatoplodá; jedlovec západní; modřín Larix laricina; smrk černý, Engelmannův a sivý

Cypřišotvaré - cypřišovité (Cupressaceae): jalovec obecný a jalovce Juniperus horizontalis a J. scopulorum

Dvouděložné:

Pryskyřníkotvaré - pryskyřníkovité (Ranunculaceae): blatouch Caltha leptosepala; koniklec Pulsatilla occidentalis; lakušník okrouhlý; oměj Aconitum delphinifolium; orlíčky Aquilegia flavescens, A. formosa a A. jonesii; plamének Clematis verticillaris; pryskyřník lítý, plamének, prudký a pryskyřníky Ranunculus cardiophyllus, R. eschscholtzii, R. gmelinii, R. inamoenus, R. natans, R. nivalis, R. occidentalis, R. pedatifidus, R. uncinatus a R. verecundus; samorostlík Actaea rubra; sasanky Anemone drummondii, A. multifida, A. parviflora, A. potens a A. richardsonii; stračka Delphinium glaucum a stračka Delphinium nuttallianum; upolín Trollius albiflorus; žluťuchy Thalictrum occidentale a T. venulosum

- zemědýmovité (Fumariaceae): dymnivky Corydalis aurea a C. sempervirens

- makovité (Papaveraceae): máky Papaver freedmanianum, P. kluanensis a P. nudicaule

Leknínotvaré - leknínovité (Nyphaeaceae): stulík Nuphar variegatum

Brukvotvaré - brukvovité (Brassicaceae): Braya glabella a B. purpurascens; hulevník Loeselův; huseník chlupatý, lysý a huseníky Arabis divaricarpa, A. drummondii, A. holboellii, A. lemmonii, A. lyallii, A. lyrata a A. nuttallii; chudiny Draba albertina, D. alpina, D. aurea, D. borealis, D. cana, D. crassifolia, D. glabella, D. hirta, D. incerta, D. juvenilis, D. kananaskis, D. macounii, D. lonchocarpa, D. nivalis, D. oligosperma, D. paysonii, D. praealta, D. stenoloba a D. ventosa; Lesquerella alpina; Neotorularia humilis; penízek rolní; Physaria didymocarpa; rukev Rorippa islandica; ředkevník galský; řeřicha hustokvětá; řeřišnice Cardamine bellidifolia, C. oligosperma a C. pensylvanica; Smelowskia calycina; trýzel malokvětý a trýzele Erysimum asperum, E. inconspicuum a E. pallasii

Dřínotvaré - dřínovité (Cornaceae): dřín Cornus canadensis; svída výběžkatá

Růžotvaré - růžovité (Rosaceae): dryádka osmiplátečná a dryádky Dryas drummondii a D. integrifolia; jahodník viržinský; jeřáb sitka a jeřáb Sorbus scopulina; kuklík potoční, velkolistý a kuklíky Geum allepicum a G. triflorum; Luetkea pectinata; mochna bahenní, husí, křovitá, norská, stříbrná a mochny Potentilla arguta, P. diversifolia, P. glandulosa, P. gracilis, P. nana, P. nivea, P. pensylvanica, P. rivalis, P. uniflora a P. villosa; muchovník olšolistý; ostružiník nutkajský; ostružiníky Rubus acaulis, R. chaemamorus, R. pedatus, R. pubescens a R. strigosus; růže jehličkovitá; slivoň Prunus pensylvanica; střemcha viržinská; tavolník březolistý; zubatka poléhavá

- hlošinovité (Elaeagnaceae): hlošina stříbrná; Shepherdia canadensis

- kopřivovité (Urticaceae): kopřiva žahavka a kopřivy Urtica lyalli a U. gracilis

Hvozdíkotvaré - hvozdíkovité (Caryophyllaceae): kohoutek Lychnis apetala; písečnice Arenaria dawsonensis, A. lateriflora, A. nuttallii, A. obtusiloba, A. rossii, A. rubella a A. sajanensis; ptačince Stellaria americana, S. calycantha a S. longipes; rožec obecný, rolní a rožec Cerastium beeringianum; silenka bezlodyžná a silenka Silene furcata

- šruchovité (Portulacaceae): batolka Claytonia lanceolata

- rosnatkovité (Drseraceae): rosnatka anglická

- rdesnovité (Polygonaceae): Eriogonum androsaceum, E. piperi a E. subalpinum; hadí kořen živorodý; Koenigia islandica; rdesno obojživelné; reveň bulharská; šťovíček dvoublizný; šťovík horský a menší; truskavec Polygonum bistortoides

- merlíkovité (Chenopodiaceae): merlík hlavatý; slanobýl draselný; velbloudník Corispermum hyssopifolium

Lomikamenotvaré - lomikamenovité (Saxifragaceae): dlužichy Heuchera cylindrica a H. glabra; Leptarrhena pyrolifolia; lomikámen nící, sněžný, vstřícnolistý, vždyživoucí a lomikameny Saxifraga adscendens, S. arguta, S. bronchialis, S. caespitosa, S. debilis, S. ferruginea, S. flagellaris, S. lyallii, S. occidentalis, S. punctata, S. rhomboidea a S. tricuspidata; Mitella nuda, M. pentandra a M. trifida; mokrýš Chrysosplenium iowense; Telesonix heucheriformis; Tiarella unifoliata

- tlusticovité (Crassulaceae): rozchodníky Sedum divergens a S. stenopetalum

- meruzalkovité (Grossulariaceae): rybízy Ribes glandulosum, R. hudsonianum, R. lacustre, R. laxiflorum, R. oxyacanthoides a R. triste

- zrnulovité (Haloragidaceae): stolístek Myriophyllum exalbescens

Jesencotvaré - tolijovité (Parnassiaceae): tolije Parnassia fimbriata, P. kotzebuei, P. montenensis a P. parviflora

Kakostotvaré - kakostovité (Geraniaceae): kakosty Geranium erianthum a G. richardsonii

Hořcotvaré - hořcovité (Gentianaceae): hořce Gentiana glauca, G. propinqua a G. prostrata; hořeček nahořklý

- mořenovité (Rubiaceae): svízel bahenní, severní a svízele Galium trifidum a G. triflorum

- toješťovité (Apocynaceae): toješť Apocynum androsaemifolium

Myrtotvaré - pupalkovité  (Onagraceae): Chamerion latifolium; vrbovka úzkolistá a vrbovky Epilobium alpinum, E. clavatum, E. glandulosum, E. hornemannii, E. lactiflorum, E. luteum a E. platyphyllum

Bobotvaré - bobovité (Fabaceae): hrachor Lathyrus ochroleucus; jetel luční a plazivý; komonice bílá; kopyšník alpinský a kopyšník Hedysarum mackenzii; kozinec alpský a kozince Astragalus aboriginum, A. agrestis, A. decumbens, A. eucosmus, A. frigidus, A. occidentalis, A. striatus, A. tenellus a A. vexilliflexus; lupina Lupinus nootkatensis; Medigo lupulina; vikev ptačí a vikev Vicia americana; vlnice tatranská a vlnice Oxytropis deflexa, O. podocarpa, O. sericea a O. splendens

Mýdelníkotvaré -  javorovité (Aceraceae): javor lysý

Malpighiales - vrbovité (Salicaceae): topol balzámový a osikovitý; vrba bělostná, hrušňolistá, oděná, pestrá, síťnatá, sivá, vlnatá a vrby Salix alaxensis, S. arbusculoides, S. arctica, S. athabascensis, S. barrattiana, S. barclayi, S. bebbiana, S. boothii, S. brachycarpa, S. commutata, S. drummondiana, S. farrae,  S. lasiandra, S. mackenzieana, S. melanopsis, S. monticola, S. myrtillifolia, S. nivalis, S. planifolia, S. prolixa, S. pseudocordata, S. scouleriana, S. serissima, S. sitchensis a S. stolonifera

- violkovité (Violaceae): violka bahenní, kanadská a violky Viola adunca, V. glabella, V. langsdorfii, V. nephrophylla, V. orbiculata, V. renifolia a V. selkirkii

- lnovité (Linaceae): len Linum lewisii

Bukotvaré - břízovité (Betulaceae): bříza papírovitá a břízy Betula glandulosa a B. occidentalis; olše zkadeřená a olše Alnus tenuifolia

Vřesovcotvaré - vřesovcovité (Ericaceae): brusnice blanitá, borůvka, brusinka, trsnatá a brusnice Vaccinium myrtilloides, V. ovalifolium a V. scoparium; Cassiope mertensiana a C. tetragona; klikva maloplodá; kyhanka sivolistá; libavka Gaultheria hispidula a G. humifusa; medvědice lékařská a medvědice Arctostaphylos rubra; Menziesia glabella; pěnišník laponský a pěnišník Rhododendron albiflorum; Phyllodoce empetriformis, Ph. glanduliflora a Ph. intermedia; rojovník grónský; skalenka poléhavá a skalenka Kalmia polifolia; vlochyně bahenní

- šichovité (Empetraceae): šicha černá

- hruštičkovité (Pyrolaceae): hruštice jednostranná; hruštička menší, zelenokvětá a hruštičky Pyrola asarifolia a P. grandiflora; jednokvítek velekvětý; zimozelen okoličnatý

- jirnicovité (Polemoniaceae): jirnice modrá a jirnice Polemonium pulcherrimum

- prvosenkovité (Primulaceae): Dodecatheon radicatum; pochybek nízký a severní; prvosenky Primula egaliksensis, P. incana, P. mistassinica a P. stricta

Miříkotvaré - miříkovité (Apiaceae): bolševník Heracleum lanatum; kmín kořenný; Osmorhiza chilensis, O. depauperata a O. purpurea; Zizia aptera

- aralkovité (Araliaceae): arálie Aralia nudicaulis

Štětkotvaré - kalinovité (Viburnaceae): kalina jedlá

- zimolezovité (Caprifoliaceae): pámelník bílý a západní; zimolez zákrovečný a zimolezy Lonicera dioica a L. villosa; zimozel severní

- kozlíkovité (Valerianaceae): kozlíky Valeriana septentrionalis a V. sitchensis

- bezovité (Sambucaceae): bezy Sambucus melanocarpa a S. pubens

Hvězdnicotvaré - hvězdnicovité (Asteraceae): Agoseris aurantiaca a A. glauca; devětsily Petasites palmatus, P. sagittatus a P. vitifolius; Eurybia conspicua a E. sibirica; heřmánek Matricaria matricarioides; hvězdnice alpská, hladká a hvězdnice Aster campestris, A. ciliolatus, A. foliaceus, A. junciformis a A. occidentalis; jestřábník okoličnatý a jestřábníky Hieracium albiflorum a H. gracile; kociánky Antennaria alpina, A. angustata, A. corymbosa, A. lanata, A. luzuloides, A. monocephala, A. neglecta, A. nitida, A. parvifolia, A. pulcherrima, A. racemosa, A. rosea a A. umbrinella; kokarda Gaillardia aristata; kopretina bílá; kozí brada pochybná; mléč rolní; pampeliška lékařská a pampelišky Taraxacum ceratophorum a T. lyratum; pelyněk dvouletý, estragon, chladnomilný, ladní a pelyňky Artemisia borealis, A. ludoviciana, A. michauxiana a A. norvegica; pcháč oset a pcháč Cirsium hookerianum; plesnivka perlová; prhy Arnica alpina, A. cordifolia, A. diversifolia, A. fulgens, A. latifolia, A. lonchophylla, A. louiseana, A. mollis, A. parryi a A. rydbergii; řebříček obecný; Saussurea densa; starčeky Senecio canus, S. cymbalarioides, S. fremontii, S. indecorus, S. integerrimus, S. lugens, S. pauciflorus, S. pauperculus, S. subnudus a S. triangularis; škarda střešní a škardy Crepis elegans a C. nana; Tonestus lyallii; turan ostrý a turany Erigeron aureus, E. caespitosus, E. compositus, E. flagellaris, E. glabellus, E. grandiflorus, E. humilus, E. hyssopifolius, E. lanatus, E. ochroleucus, E. pallens, E. peregrinus, E. philadelphicus, E. pumilus, E. speciosus, E. trifidus a E. uncialis; zlatobýly Solidago decumbens, S. multiradiata, S. nemoralis a S. rigida

- zvonkovité (Campanulaceae): lobelka Lobelia kalmii; zvonek okrouhlolistý a zvonky Campanula lasiocarpa a C. uniflora

- vachtovité (Menyanthaceae): vachta trojlistá

Brutnákotvaré - brutnákovité (Boraginaceae): kamejka Lithospermum incisum; lopuštíky Hackelia diffusa a H. jessicae; Mertensia paniculata; pomněnka vysokohorská; strošek pomněnkový

- stružkovcovité (Hydrophyllaceae): svazenky Phacelia franklinii a Ph. sericea

Hluchavkotvaré - hluchavkovité (Lamiaceae): černohlávek obecný; konopice polní; máta rolní

- jitrocelovité (Plantaginaceae): jitrocel větší a jitrocele Plantago canescens a P. septata

- zárazovité (Orobanchaceae): záraza Orobanche fasciculata

- prustkovité (Hippuridaceae): prustky Hippuris montana a H. vulgaris

- bublinatkovité (Lentibulariaceae): bublinatka menší a obecná; tučnice obecná

- krtičníkovité (Scrophulariaceae): Castilleja miniata, C. occidentalis a C. raupii; dračíky Penstemon fruticosus a P. procerus; kejklířka Mimulus lewisii; kokrhel Rhinanthus crista-galli; lnice Linaria dalmatica; rozrazil nízký; světlík Euphrasia disjuncta; všivec labradorský a všivce Pedicularis arctica, P. bracteosa, P. capitata, P. flammea, P. groenlandica, P. lanata a P. racemosa

Santálotvaré - santálovité (Santalaceae): Comandra pallida; Geocaulon lividum

- jmelovité (Viscaceae): Arceuthobium americanum

Jednoděložné:

Liliotvaré - liliovité (Lilliaceae): kandík Erythronium grandiflorum; lilie Lilium philadelphicum; Triantha glutinosa; Zygadenus elegans

- kýchavicovité (Melanthiaceae): kohátky Tofieldia coccinea a T. pusilla; kýchavice Veratrum eschscholtzii

- Uvulariaceae: Clintonia uniflora; čípek objímavý; Disporum trachycarpum

Chřestotvaré - konvalinkovité (Convallariaceae): pstročky Maianthemum canadense, M. stellatum a M. trifolium; Smilacina racemosa

- česnekovité (Alliaceae): česnek Allium cernuum; pažitka pobřežní

- vstavačovité (Orchidaceae): Amerorchis rotundifolia; bradáček srdčitý a bradáčky Listera borealis, L. caurina a L. convallarioides; Calypso bulbosa; korálice trojklanná; Piperia unalascensis; smrkovník plazivý a smrkovník Goodyera oblongifolia; střevíčník pantoflíček a střevíčníky Cypripedium montanum a C. passerinum; švihlík Spiranthes romanzoffiana; vemeníček zelený; vemeník Platanthera dilatata, P. huronensis, P. obtusata, P. orbiculata a P. stricta

- kosatcovité (Iridaceae): badil úzkolistý a badil Sisyrinchium sarmentosum

Šmelotvaré - rdestovité (Potamogetonaceae): rdest maličký a rdest Potamogeton richardsonii

- bařičkovité (Juncaginaceae): bařička bahenní a přímořská

- okřehkovité (Lemnaceae): okřehek menší

Lipnicotvaré - lipnicovité (Poaceae): bojínek alpinský a luční; Cinna latifolia; housenkovec cizí; chrastice rákosovitá;  ječmen hřívnatý; ječmenice Leymus innovatus; kavyly Stipa columbiana a S. comata; Koehleria cristata; kostřava červená, ovčí a kostřavy Festuca baffinensis, F. brachyphylla, F. saximontana, F. scabrella a F. viridula; lipnice alpská, luční a lipnice Poa arctica, P. cusickii, P. fendleriana, P. glauca, P. interior, P. nervosa, P. pattersonii a P. rupicola; metlice trsnatá a metlice Deschampsia atropurpurea; Muhlenbergia glomerata; Oryzopsis asperifolia; osinatec Achnatherum richardsonii; Pascopyrum smithii; psineček výběžkatý a psinečky Agrostis borealis, A. humilis, A. scabra a A. variabilis; pýr plazivý; pýrovník kanadský a pýrovníky Elymus albicans, E. bakeri, E. glaucus a E. sajanensis; rýženka Piptatherum pungens; Schizachne purpurascens; sveřep Bromus anomalus, B. ciliatus a B. pumpellianus; tomkovice vonná a tomkovice Hierochloe alpina; trojštět Trisetum spicatum; trojzubec Danthonia intermedia; třtina kanadská a třtiny Calamagrostis inexpansa, C. neglecta a C. purpurascens; zblochan žíhaný a zblochan Glyceria borealis; žito seté; žitňáky Agropyron cristatum, A. inerme a A. subsecundum

- sítinovité (Juncaceae): bika klasnatá a biky Luzula arcuata, L. confusa, L. parviflora a L. wahlenbergii; sítina alpská, kaštanová, mečolistá, niťovitá, tenká a sítiny Juncus albescens, J. balticus, J. drummondii, J. mertensianus, J. nodosus a J. parryi

- šáchorovité (Cyparaceae): ostřice Buxbaumova, bažinná, hnědavá, plstnatoplodá, pochvatá, pozdní, rusá, skalní, šedavá, vláskovitá, zobánkatá a ostřice Carex albo-nigra, C. aquatilis, C. athabascensis, C. atrosquama, C. aurea, C. bipartita, C. circinata, C. concinna, C. concinnoides, C. crawei, C. crawfordii, C. disperma, C. duriuscula, C. eburnea, C. elusinoides, C. epapillosa, C. filifolia, C. foenea, C. garberi, C. gynocrates, C. haydeniana, C. heliophila, C. hoodii, C. illota, C. interior, C. lenticullaris, C. leptalea, C. loliacea, C. macrochaeta, C. media, C. mertensii, C. microglochin, C. microptera, C. misandra, C. nardina, C. nigricans, C. obtusata, C. petricosa, C. phaecocephala, C. platylepis, C. podocarpa, C. praegracilis, C. praticola, C. pyrenaica, C. raynoldsii, C. richardsonii, C. rossii, C. saxatilis, C. scirpoidea, C. scoparia, C. umbellata a C. xerantica; ostřička myší ocásek; skřípiny Scirpus acutus, S. caespitosus a S. pumilis; skřípinec Tabernaemontanův; suchopýr úzkolistý a suchopýry Eriophorum brachyantherum, E. callitrix a E. viridi-carinatum; suchopýrek alpský; tuřička ostřicová

- orobincovité (Typhaceae): orobinec širokolistý

- zevarovité (Sparganiaceae): zevar nejmenší a zevar Sparganium hyperboreum

Možné aktivity

Vynikající podmínky pro turistiku - 1200 km stezek, rafting, kanoistika, rybaření, horská kola

V zimě lyžování

Poznámka

Horké prameny, panoramatická silnice

Foto - zdroj Wikipedia

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

Pole označená (*) musíte vyplnit.