Elk Island

Základní ekoturistické informace o národním parku Elk Island (Alberta, Kanada), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions.

Lokalizace

Centrální Alberta; 35 km východně od Edmontonu

Přístup

Snadný

Charakteristika

194km2; Nízké pahorky (asi 60 metrů) a prolákliny obklopené rovinatou krajinou - "ostrov na pevnině" . Charakteristický ekosystém - prérie severního typu, parková krajina s roztroušenými lesíky. Velké množství mokřadů a více než 250 vodních ploch v proláklinách (zhruba 20% plochy). Saliny. Mimořádná denzita stád býložravců.

Fauna + Flóra

Savci: 

44 druhů savců

Hmyzožravci - rejskovití (Soricidae): rejsek drobný

Zajícovci - zajícovití (Leporidae): zajíc měnivý

Hlodavci - bobrovití (Castoridae): bobr kanadský

Šelmy - lasicovití (Mustelidae):  norek americký

- medvědovití (Ursidae): medvěd baribal

- psovití (Canidae): kojot prériový; vlk

Sudokopytníci - jelenovití (Cervidae): jelen wapiti; jelenec běloocasý a ušatý; los 

- turovití (Bovidae): bizon (cca 1000 kusů)

Ptáci:

250 druhů ptáků

Potápky - potápkovití (Podicipedidae):  potápka rudokrká

Veslonozí - kormoránovití (Phalacrocoarcidae): kormorán ušatý

- pelikánovití (Pelecanidae): pelikán severoamerický

Brodiví - volavkovití (Ardeidae): bukač severoamerický; kvakoš noční; volavka velká

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): hohol islandský (nejvýchodnější místo výskytu); kachna divoká; labuť trubač;

Dravci - jestřábovití (Accipitridae): káně rudochvostá

Měkkozobí - holubovití (Columbidae): hrdlička karolínská (nejsevernější místo výskytu)

Sovy - puštíkovití (Strigidae): puštík vousatý; sýc americký; výr viržinský

Šplhavci - datlovití (Picidae): datlík černohřbetý a smrkový

Pěvci - tyranovití (Tyrannidae): tyranovec malinký

- zelenáčkovití (Vireonidae): zelenáček červenooký

- strnadovití (Emberizidae): stnadec zpěvný

Plazi:

Šupinatí - užovkovití (Colubridae): užovka Thamnophis elegans

Obojživelníci:

Axolotli - axolotlovití (Ambystomatidae): axolotl páskovaný

 Žáby - rosničkovití (Hylidae): rosnička Pseudacris maculata

- skokanovití (Ranidae): skokan lesní

Rostliny:

Mokřady - masožravé rostliny (rosnatka okrouhlolistá); vachta.

Prériové oblasti - hloh; řešetlák; pelyněk chladnomilný

Dřeviny - smrk sivý, bříza bělostná a papírovitá, vrba

Možné aktivity

Mimořádná lokalita pro pozorování ptáků

Vynikající podmínky pro turistiku - více než 100 km stezek, golf, kanoistika

V zimě běžecké lyžování

Poznámka

Foto - zdroj Wikipedia

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

Pole označená (*) musíte vyplnit.