Tablas de Daimiel

Základní ekoturistické informace o národním parku Tablas de Daimiel (Španělsko), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel And Expeditions.

Lokalizace

Centrální Španělsko

Přístup

Snadný

Fauna + Flóra

Bělozubka tmavá, hryzec vodní, plch zahradní, králík divoký, zajíc iberský a africký, lasice kolčava, kuna skalní, tchoř tmavý, vydra říční, jezevec lesní, liška obecná, vydra říční, prase divoké

Potápka roháč, žlutorohá, rudokrká a černokrká, volavka červená, popelavá, rusohlavá, vlasatá a stříbřitá, kvakoš noční, bukač velký, bukáček malý, čáp bílý a černý, kolpík růžový, zrzohlávka rudozobá, hvízdák euroasijský, lžičák pestrý, ostralka štíhlá, polák velký a malý, čírka obecná a úzkozobá, kopřivka obecná, kachny březňačka, kachnice bělohlavá, moták pochop, poštolka obecná, jeřáb popelavý, čejka chocholatá, lyska černá, slípka modrá a zelenonohá, bekasina otavní, kulík říční, pisila čáponohá, tenkozobec opačný, vodouš rudonohý, ouhorlík stepní, racek chechtavý, rybák bahenní, výr velký, kalous ušatý, ledňáček říční, cistovník rákosníkový, stehlík obecný, strnad rákosní, sýkořice vousatá, rákosník obecný a velký

ještěrka perlová, užovka obojková a maurská, šírohlavec ještěrčí, želva bahenní a kaspická

rosnička obecná, skokan skřehotavý, žabka Discoglossus galganoi, ropucha obecná a krátkonohá, mlok skvrnitý, žebrovník Waltův, čolek mramorovaný

štika, parma obecná, kapr, jelec proudník, slunka

V místech se sladkou vodou - dominantní porost rákosu obecného; v místech s vodou brakickou šáchoru Cladium mariscus (nejrozsáhlejší porost v západní Evropě). Dále orobinec širokolistý, skřípinec jezerní, kamyšník přímořský, sítina Juncus sp., limonka Limonium dichotomum, tráva Lygeum spatum, slanobýl draselný, šášina načernalá, kosatec žlutý, proskurník lékařský,

Tamaryšek francouzský i kanárský, dub cesmínovitý, růže šípková

Řada druhů vodních řas

Charakteristika

1928 ha; Rovinaté vnitrozemské území plání La Mancha. Mokřadní a záplavové ekosystémy na soutoku řek Guadiana a Ciguela. První z nich přivádí sladkou vodu, ve druhé je voda brakická. Rozsáhlé porosty ponořených, vodních i bahenních rostlin. Významné shromaždiště především vodních a tažných ptáků.

Možné aktivity

Pozorování ptáků

Poznámka

Foto - zdroj Wikipedia

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku a zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.


Pole označená (*) musíte vyplnit.

Ověřovací kód