Tablas de Daimiel

Základní ekoturistické informace o národním parku Tablas de Daimiel (Španělsko) - lokalizace, přístup, charakteristika, fauna a flóra, možné aktivity.

LokalizaceTablas de Daimiel National Park

Centrální Španělsko, 40 km severovýchodně od Cuidad Real

Přístup

Snadný - po silnici č. 420 ze Cuidad Real do Puerto Lapice přes městečko Daimiel.

Charakteristika

30,3 km2; Rovinaté vnitrozemské území tvořené kompelxem mělkých tůní a s nimi spojených mokřadů na pláních La Mancha s nadmořskou výškou 600-700 m. Park je poslední přetrvávající enklávou záplavových mokřadů v aridní centrální části Pyrenejského poloostrova. Močálovitá krajina je charakterizována opakovanými sezónními záplavami vyvolávanými jak rozlivem řek na území parku, tak zvyšováním hladiny podzemních vod. Park je zásobován vodou ze dvou řek - zatímco v řece Guadiana je normální sladká voda, v řece Gigüela je voda brakická. Tím vzniká jedinečný ekosystém. Rozsáhlé porosty ponořených, vodních i bahenních rostlin. Významné shromaždiště především vodních a tažných ptáků. Chrakateristické ekosystémy: mokřady, sladkovodní ekosystémy.

Fauna + Flóra

Seznam druhů - viz příloha dole.

(seznam druhů nemusí být kompletní)

Možné aktivityTablas de Daimiel National Park

Pozorování ptáků

Poznámka

Park je přístupný celoročně - v létě od 9 do 21 hod, v zimě pouze do 18 hod.

Mokřady na seznamu Ramsarské konvence (1928 ha), park je součástí biosférické rezervace UNESCO.

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku a zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

Pole označená (*) musíte vyplnit.