Ordesa y Monte Perdido

Základní ekoturistické informace o národním parku Ordesa y Monte Perdido (Španělsko), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel And Expeditions.

Lokalizace

Severní Španělsko na hranicích s Francií

Přístup

Snadný

Fauna + Flóra

Kozorožec pyrenejský - ohrožený druh, asi 2000 jedinců. Dále vychuchol pyrenejský, lasice kolčava, kuna skalní, tchoř, svišť, plch zahradní, divoké prase, kamzík

Sup mrchožravý a hnědý, orel skalní, orlosup bradatý, jestřáb lesní, krahujec obecný, sokol stěhovavý, ostříž lesní, tetřev hlušec, bělokur horský, puštík obecný, sýček obecný, výr velký, kalous ušatý, výreček malý, sova pálená, datel černý, žluna zelená, strakapoud malý a velký, kukačka obecná,krkavec horský, kavče žlutozobé a červenozobé, sojka obecná, žluva hajní, vlaštovka pohorská, hýl obecný, sýkora modřinka a uhelníček, cetie jižní, brhlík evropský, ťuhýk šedý, lejsek černohlavý, rehek domácí, konipas bílý, žlutý a horský bělořit šedý, skřivan polní a lesní, střízlík obecný, pěnkavák sněžný, pěnkava obecná, skalník zpěvný, slavík obecný, křivka horská, červenka obecná, králíček obecný, zedníček skalní, špaček obecný a černý, skorec vodní, kos černý, pěvuška podhorní a modrá, pěnice vousatá

Mlok bradavičnatý

Endemické byliny alpinských luk - Borderea pyrenaica, zvonek Campanula cochleariifolia, Ramonda myconi, silenka Silene borderei a silenka bezlodyžná, pochybek Androsace cylindrica, tučnice dlouholistá a hvozdík Petrocoptis crassifolia a P. pyrenaica. Protěž alpská - symbol národního parku. Dále - oměj šalamounek a vlčí mor, vrbovka malokvětá, orlíček obecný, šťavel kyselý, lilek potměchuť, hvězdnice alpská, čemeřice smrdutá, rulík zlomocný, upolín evropský, sněženka jarní, zvonek klubčitý a okrouhlolistý, bodlák obecný, pupava bezlodyžná, máčka Eryngium bourgatii, přeslička rolní, svízel Galium verum, srha laločnatá, hvozdík kropenatý, dryádka osmiplátečná, chmerek vytrvalý, zvonečník Phyteuma hemisphaericum, všivec mnoholistý, jehlice trnitá, hořce - bezlodyžný, jarní, Gentiana campestris a G. ciliata, kuklík pyrenejský, koulenka plazivá, tučnice velkokvětá, jaterník podléška, třezalka penízkovitá, sinokvět Jurinea humilis, hrachor Lathyrus pratensis, lnice alpínská, sléz pižmový, řepčík Fritillaria lusitanica, medovník meduňkolistý, dobromysl obecná, kozinec sladkolistý, vstavač nachový, hluchavka bílá, pitulník postříbřený, krasnoskalník pyrenejský, lipnice cibulkatá, prvosenka jarní, pryskyřník Ranunculus amplexicaulis, mydlice lékařská, kropenáč vytrvalý, šišák alpinský, jetel alpský, rozrazil rezekvítek, violka dvoukvětá, rohatá a vonná, blatouch bahenní

Typické dřeviny - buk, jedle, borovice černá a pyrenejská, dub pyrenejský, bříza, jasan, vrba, zimostráz; déle - cesmína ostrolistá, borůvka, javor francouzský a klen, vřes, střemcha obecná, trnka, janovec metlatý, ostružiník, maliník krušina olšová, lýkovec vavřínový, zimolez obecný, hloh jednosemenný, jeřáby muk, mišpulka a ptačí, pěnišník rezavý, bez červený, vrba jíva, medvědice lékařská

Kapradiny - sleziník červený, kapraď samec

Charakteristika

156 km2; Vysokohorská oblast Pyrenejí - biosférická rezervace UNESCO. Největší vápencový masiv v Evropě. Nejvyšší vrchol - Monte Perdido 3335 m n.m. Mnoho projevů ledovcové činnosti - ledovcová eroze, hluboká údolí, morénová jezera. Nejvyšší vodopád v Evropě - více než 400 metrů. Řada krasových jevů - jeskyně, kaňony, zlomy. Nejvyšší oblasti parku (kolem 2000 metrů) jsou téměř aridní - voda rychle prosakuje. Kontrastuje bujná vegetace na dně údolí. Hlavní ekosystémy - horské lesy, subalpinské a alpinské pásmo. Bohatá druhová diverzita - stýkají se zde vlivy Atlantiku i Středozemního moře.

Možné aktivity

Vynikající podmínky pro turistiku i náročnější trekking, horolezectví, jeskyňářství, horská kola. 

Poznámka

Foto - zdroj Wikipedia

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku a zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.


Pole označená (*) musíte vyplnit.

Ověřovací kód