Doňana

Základní ekoturistické informace o národním parku Doňana (Španělsko), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel And Expeditions.

Lokalizace

Jihozápadní Španělsko

Přístup

Snadný

Fauna + Flóra

37 druhů savců - bělozubka tmavá, ježek evropský, netopýr hvízdavý, stromový a vodní, létavec stěhovavý, vrápenec velký, králík divoký, myšice křovinná, plch zahradní, tchoř tmavý, vydra říční, jezevec lesní, promyka ichneumon, ženetka skvrnitá, liška obecná, kočka divoká, rys pardálový, prase divoké, jelen evropský, daněk skvrnitý

360 druhů ptáků - z toho 127 zde hnízdí. Terej bílý, kormorán černý, potápka roháč a rudokrká, volavka popelavá, červená, stříbřitá, rusohlavá a vlasatá, bukáček malý, kvakoš noční, čáp bílý a černý, ibis hnědý, kolpík bílý, plameňák růžový, husa velká a polní, husice liščí, kachna divoká, hvízdák euroasijský, kopřivka obecná, zrzohlávka rudozobá, lžičák pestrý, čírka obecná a úzkozobá, polák malý a velký, chocholačka, turpan černý, kachnice bělohlavá, morčák prostřední, křepelka polní, sup mrchožravý, hnědý a bělohlavý, luněc šedý, luňák hnědý a červený,včelojed lesní, káně lesní, orel iberský, jestřábí a nejmenší, orlík krátkoprstý, moták pochop, pilich a lužní, sokol stěhovavý, poštolka obecná a jižní, ostříž lesní, dřemlík tundrový, čejka chocholatá, sluka lesní, bekasina otavní, koliha velká, kulík říční a mořský, jespák písečný a bojovný, břehouš černoocasý, vodouš rudonohý, pisík obecný, tenkozobec opačný, pisila čáponohá, ouhorlík stepní, dytík úhorní, racek stříbřitý, chechtavý, žlutonohý a zelenonohý, rybák obecný, malý, bahenní, černý, černozobý a severní, lyska černá a hřebenatá, slípka modrá a zelenonohá, chřástal vodní, drop velký a malý, alka malá, stepokur krásný a písečný, holub hřivnáč, výreček malý, kalous ušatý a pustovka, puštík obecný, sova pálená, lelek rudokrký, strakapoud velký, žluna zelená, kukačka obecná a chocholatá, vlha pestrá, mandelík hajní, dudek evropský, ledňáček říční, rorýs obecný, krkavec velký, kavka obecná, straka obecná a modrá, žluva hajní, vlaštovka obecná a skalní, jiřička obecná, břehule říční, ťuhýk obecný a šedý, sýkora modřinka a parukářka, moudivláček lužní, střízlík obecný, pěvuška modrá, skřivan polní a lesní, linduška luční, skřivánek rudotemenný, chocholouš obecný a vavřínový, lejsek černohlavý a šedý, pěnkava obecná, stehlík obecný, zvonek zelený, čížek lesní, strnad viničný a rákosní, konipas bílý a žlutý, bělořit šedý a okrový, červenka obecná, špaček obecný a černý,kos černý, drozd zpěvný a brávník, slavík obecný, rehek zahradní a domácí, bramborníček africký, rákosník obecný a velký, cistovník rákosníkový, budníček menší, králíček ohnivý, pěnice bělohrdlá, černohlavá, vousatá, kaštanová, brýlatá a slavíková, sedmihlásek švitořivý, cetie jižní, vrabec domácí, polní, pokřovní a skalní

21 druhů plazů - želva řecká a bahenní, gekon zední, ještěrka perlová, užovka obojková a maurská, šírohlavec ještěrčí,

11 druhů obojživelníků - ropucha obecná a krátkonohá, skokan Rana perezi, žabka Discoglossus galganoi, čolek iberský a mramorovaný, žebrovník Waltův,

20 druhů sladkovodních ryb.

Byliny - solnička Suaeda vera, slanobýl draselný, kamýš písečný, levandule smilovitá, máčka přímořská, rákos obecný, trávnička pungens, orobinec širokolistý, sítina Juncus sp., pryšec pobřežní, rozmarýn lékařský, mateřídouška Thymus tomentosus

Dřeviny - oleandr, dub korkový, vřes obecný, vřesovec stromovitý, šicha Corema album, devaterníkovec Halimium hamilifolium, řečík lentišek (pistácie), žumara nízká, borovice pinie, janovec metlatý, jalovec fénický, hlodáš evropský, lýkovec podzimní, ostružiník středozemní

Kapradiny - hasivka orličí

Charakteristika

543 km2; Délta řeky Guadalquivir - nížinná oblast s velkým množstvím mokřadů, mělkých lagun, písečných dun a lučních ekosystémů. Výjimečná biodiverzita v evropských podmínkách. Nejdůležitější shromaždiště tažných ptáků pro stovky druhů. Ekologicky mimořádně citlivá oblast zapsaná mezi světové přírodní dědictví UNESCO.

Možné aktivity

Pozorování ptáků a přírody

Poznámka

Foto - zdroj Wikipedia

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku a zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.


Pole označená (*) musíte vyplnit.

Ověřovací kód