Doňana

Základní ekoturistické informace o národním parku Doňana (Španělsko) - lokalizace, přístup, charakteristika, fauna a flóra, možné aktivity.

Lokalizace

Jihozápadní Španělsko mezi městy Sevilla a Huelva a pobřežím Atlantického oceánu.

Přístup

Snadný. Po dobré silnici z měst Sevilla nebo Huelva. Vjezd do parku je přísně kontrolován - žádná vozidla bez povolení do parku nesmí vjíždět.

Charakteristika

543 km2; Plochá nížinná oblast. Oblast, kde se řeka Guadalquivir vlévá deltou do Atlantického oceánu s velkým množstvím mokřadů, mělkých proudů a písečných dun. Na roozdíl od většiny delt ostatních řek se voda do oceánu však dostává jediným řečištěm poblíž Sanlúcar de Barrameda. Zbytek bývalých koryt je v současnosti blokován pásmem vysokých dun. Výjimečná biodiverzita v evropských podmínkách. Nejdůležitější shromaždiště tažných ptáků pro stovky druhů. Park má mírné typisky středomořské klima charakterizované suchými léty a relativně vlhkými zimami. Vložená období dešťů jsou zejména na jaře a na podzim. Teploty v průběhu roku jsou mírné, kolísání mezi zimou a létem je zhruba 17oC. Charakteristické ekosystémy: středomořský les, sladkovodní i brakické mokřady a bažiny, písečné duny, sladkovodní ekosystémy, moře a mořské pobřeží.

Fauna + Flóra

Seznam druhů - viz příloha dole.

(seznam druhů nemusí být kompletní)

37 druhů savců - bělozubka tmavá, ježek evropský, netopýr hvízdavý, stromový a vodní, létavec stěhovavý, vrápenec velký, králík divoký, myšice křovinná, plch zahradní, tchoř tmavý, vydra říční, jezevec lesní, promyka ichneumon, ženetka skvrnitá, liška obecná, kočka divoká, rys pardálový, prase divoké, jelen evropský, daněk skvrnitý

360 druhů ptáků - z toho 127 zde hnízdí. Terej bílý, kormorán černý, potápka roháč a rudokrká, volavka popelavá, červená, stříbřitá, rusohlavá a vlasatá, bukáček malý, kvakoš noční, čáp bílý a černý, ibis hnědý, kolpík bílý, plameňák růžový, husa velká a polní, husice liščí, kachna divoká, hvízdák euroasijský, kopřivka obecná, zrzohlávka rudozobá, lžičák pestrý, čírka obecná a úzkozobá, polák malý a velký, chocholačka, turpan černý, kachnice bělohlavá, morčák prostřední, křepelka polní, sup mrchožravý, hnědý a bělohlavý, luněc šedý, luňák hnědý a červený,včelojed lesní, káně lesní, orel iberský, jestřábí a nejmenší, orlík krátkoprstý, moták pochop, pilich a lužní, sokol stěhovavý, poštolka obecná a jižní, ostříž lesní, dřemlík tundrový, čejka chocholatá, sluka lesní, bekasina otavní, koliha velká, kulík říční a mořský, jespák písečný a bojovný, břehouš černoocasý, vodouš rudonohý, pisík obecný, tenkozobec opačný, pisila čáponohá, ouhorlík stepní, dytík úhorní, racek stříbřitý, chechtavý, žlutonohý a zelenonohý, rybák obecný, malý, bahenní, černý, černozobý a severní, lyska černá a hřebenatá, slípka modrá a zelenonohá, chřástal vodní, drop velký a malý, alka malá, stepokur krásný a písečný, holub hřivnáč, výreček malý, kalous ušatý a pustovka, puštík obecný, sova pálená, lelek rudokrký, strakapoud velký, žluna zelená, kukačka obecná a chocholatá, vlha pestrá, mandelík hajní, dudek evropský, ledňáček říční, rorýs obecný, krkavec velký, kavka obecná, straka obecná a modrá, žluva hajní, vlaštovka obecná a skalní, jiřička obecná, břehule říční, ťuhýk obecný a šedý, sýkora modřinka a parukářka, moudivláček lužní, střízlík obecný, pěvuška modrá, skřivan polní a lesní, linduška luční, skřivánek rudotemenný, chocholouš obecný a vavřínový, lejsek černohlavý a šedý, pěnkava obecná, stehlík obecný, zvonek zelený, čížek lesní, strnad viničný a rákosní, konipas bílý a žlutý, bělořit šedý a okrový, červenka obecná, špaček obecný a černý,kos černý, drozd zpěvný a brávník, slavík obecný, rehek zahradní a domácí, bramborníček africký, rákosník obecný a velký, cistovník rákosníkový, budníček menší, králíček ohnivý, pěnice bělohrdlá, černohlavá, vousatá, kaštanová, brýlatá a slavíková, sedmihlásek švitořivý, cetie jižní, vrabec domácí, polní, pokřovní a skalní

21 druhů plazů - želva řecká a bahenní, gekon zední, ještěrka perlová, užovka obojková a maurská, šírohlavec ještěrčí,

11 druhů obojživelníků - ropucha obecná a krátkonohá, skokan Rana perezi, žabka Discoglossus galganoi, čolek iberský a mramorovaný, žebrovník Waltův,

20 druhů sladkovodních ryb.

Byliny - solnička Suaeda vera, slanobýl draselný, kamýš písečný, levandule smilovitá, máčka přímořská, rákos obecný, trávnička pungens, orobinec širokolistý, sítina Juncus sp., pryšec pobřežní, rozmarýn lékařský, mateřídouška Thymus tomentosus

Dřeviny - oleandr, dub korkový, vřes obecný, vřesovec stromovitý, šicha Corema album, devaterníkovec Halimium hamilifolium, řečík lentišek (pistácie), žumara nízká, borovice pinie, janovec metlatý, jalovec fénický, hlodáš evropský, lýkovec podzimní, ostružiník středozemní

Kapradiny - hasivka orličí

Možné aktivity

Rozsáhá síť stezek je výborným prostředkem pro poznání této výjimečné oblasti jak pěšky tak na kole.

Exkurze vozem 4x4 (pouze s průvodcem).

Plavba lodí po řece, projížďky na koni, lety horkovzdušným balónem, surfing a windsurfing.

Poznámka

Ekologicky mimořádně citlivá oblast zapsaná mezi světové přírodní dědictví UNESCO.

Biosférická rezervace.

Park byl výrazně poškozen protržením hráze přehrady u dolů severně od parku v dubnu 1998. Do vod parku se tenkrát dostaly asi 4 milióny krychlových metrů silně kyselé vody kontaminované těžkými kovy.

Neustálou hrozbou pro park jsou nově zakládaná rýžová pole severně u města El Rocio, odkud se do mokřadů dostává voda kontaminovaná pesticidy.

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku a zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.


Pole označená (*) musíte vyplnit.

Ověřovací kód