Archipiélago de Cabrera

Základní ekoturistické informace o národním parku Archipiélago de Cabrera (Španělsko), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel And Expeditions.

Lokalizace

Souostroví Pityusy asi 10 km od Mallorky, Středozemní moře

Přístup

Snadný, pouze po moři

Fauna + Flóra

Ježek alžírský, králík divoký, ženetka skvrnitá, kočka divoká, delfín obecný a skákavý, vorvaň, kulohlavec

Buřňáček malý, buřňák baleárský a šedý, terej bílý, kormorán chocholatý, volavka popelavá a stříbřitá, kvakoš noční, křepelka polní,orlovec říční, včelojed lesní, moták pochop, poštolka obecná a jižní, sluka lesní, pisík obecný, dytík úhorní, racek zelenonohý a bělohlavý, holub hřivnáč, hrdlička divoká, kalous ušatý, kukačka obecná, krutihlav obecný, dudek evropský, ledňáček říční, rorýs obecný, jiřička obecná, vlaštovka obecná, žluva hajní, pěvuška modrá, bělořit šedý, konipas bílý a žlutý, lejsek černohlavý a šedý, pěnkava obecná, strnad luční, linduška luční, skřivan polní, rehek zahradní a domácí, konopka obecná, stehlík obecný, zvonek zelený, červenka obecná, špaček obecný, kos černý a horský, drozd brávník a zpěvný, slavík obecný, skalník modrý, bramborníček africký, rákosník obecný, králíček ohnivý, sedmihlásek švitořivý, pěnice bělohrdlá, vousatá, slavíková, hnědokřídlá a černohlavá, vrabec domácí

Ještěrka pityusská - endemický druh pro souostroví - vytváří 10 zeměpisných ras na jednotlivých ostrovech, ještěrka Lilfordova, gekon zední a turecký, kareta obecná

Bohatá mořská fauna - ryby (murény), mlži, hlavonožci, korál

516 druhů rostlin, z toho 30 endemických pro tuto oblast - kozinec baleárský, mořena Rubia angustifolia, pelyněk Dracunculus muscivorum, třezalka baleárská, pivoňka Paeonia cambessedeii, šťovík Rumex pulcher, hlaváček roční, mák setý, česnek růžový, tařicovka přímořská, laskavec úzkolistý, zlateň věncová, lír přímořský, áronovec obecný, bodlákovec skvrnitý, tolice okrouhloplodá, tráva Lamarckia aurea, srha říznačka, mléč Sonchus tenerrimus, užanka krétská, žlutnice prorostlá, silenka nadmutá, svlačec rolní a proskurníkový, zlateň osenní, chřest stébelnatý, strdivka brvitá, hvězdnicovitá rostlina Evax pygmaea, tořič žlutý, belardie hřebenitá, motar přímořský, třeslice větší, pilát modrý, tolice nejmenší a Medicago citrina, narcis taceta, mýdelník Cneorum tricoccon, rudohlávek jehlancovitý, kopřiva žahavka, vochlice hřebenitá, smil Helichrysum rupestre, záraza větevnatá, hvozdíkovitá rostlina Emex spinosa, mnohoštět Aegylops ventricosa, pryšec pobřežní a dřevnatý, rozchodník rozchodníkotvarý, šrucha zelná, ožanka polejová, přestup drsný

Dřeviny - řešetlák Rhamnus ludovici - salvatoris, vřesovec stromovitý a mnohokvětý, jalovec červenoplodý a fénický, vřesovcovitá rostlina Coris monspeliensis, cist vlnatý, jamovec úzkolistý, zimolez Lonicera implexa, planika Arbutus unedo, tamus obecný, borovice halepská, ostružiník ježiník

Kapradiny - osladič Anogramma leptophylia, netík venušin vlas, sleziník červený, kyvor lékařský

21 druhů mechů; 20 druhů lišejníků; 162 druhů mořských řas

Charakteristika

100 km2, z toho 18 km2 pevniny; Skupina 19 skalnatých ostrovů a ostrůvků jižně od Mallorky. Charakteristické jsou zachovalé středomořské ekosystémy na ostrovech díky jejich odlehlosti. Nedotčený mořský ekosystém s porosty mořských řas - místo rozmnožování mořských želv.

Možné aktivity

Exkurze po ostrovech, plavání, šnorchlování

Poznámka

Foto - zdroj mallorcaweb.com

Velmi bohatá historie největšího z ostrovů

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku a zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.


Pole označená (*) musíte vyplnit.

Ověřovací kód